Wydział Nauk Społecznych
Doradztwo kariery i doradztwo personalne (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Zarządzanie karierą we współczesnym społeczeństwie (wykład)E/3 30 dr Grzegorz Kida
2Wprowadzenie do zawodoznawstwa (wykład)E/3 30 VACAT
3Logika (wykład)E/2 15 dr Piotr Lipski
4Wprowadzenie do ICT (wykład)E/3 30 dr Alina Betlej
5Doradztwo kariery w systemie edukacji (wykład)E/2 15 dr hab. Beata Jakimiuk
6Doradztwo kariery w sieciach regionalnych (wykład)E/2 15 dr Grzegorz Kida
7Partnerstwa społeczne (wykład)E/3 15 Brak obsady
8Relacje pracownicze (pracodawca- pracobiorca) (wykład)E/3 30 dr hab. Adam Szafrański, prof. KUL
9Logika (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Brak obsady
10Doradztwo kariery w systemie edukacji (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Beata Jakimiuk
11Doradztwo kariery w sieciach regionalnych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Urszula Soler
12Partnerstwa społeczne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Brak obsady
13Relacje pracownicze (pracodawca- pracobiorca) (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Ks. mgr Marek Pabich
14Wprowadzenie do metodologii doradztwa kariery (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 dr Grzegorz Kida
15Cele, zadania i grupy docelowe doradztwa kariery (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 dr Grzegorz Kida
16Analiza i opis pracy i zawodów (konwersatorium - Grupa: 1) Z/1 15 Brak obsady
17Software i aplikacje smartfonowe w doradztwie kariery (konwersatorium - Grupa: 1) Z/1 15 dr hab. Urszula Soler
18Doradztwo kariery i Lifelong Learning (konwersatorium - Grupa: 1) Z/1 15 Brak obsady
19Multidyscyplinarność doradztwa kariery (konwersatorium - Grupa: 1) Z/1 15 dr hab. Jadwiga Plewko
20Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr Piotr Mamcarz

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze