Wydział Nauk Społecznych
Doradztwo kariery i doradztwo personalne (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Zarządzanie karierą we współczesnym społeczeństwie (wykład)E/3 30 dr Grzegorz Kida
2Wprowadzenie do zawodoznawstwa (wykład)E/3 30 dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
3Logika (wykład)E/2 15 dr Piotr Lipski
4Wprowadzenie do ICT (wykład)E/3 30 dr Alina Betlej
5Doradztwo kariery w systemie edukacji (wykład)E/2 15 dr hab. Beata Jakimiuk, prof. KUL
6Doradztwo kariery w sieciach regionalnych (wykład)E/2 15 dr Grzegorz Kida
7Partnerstwa społeczne (wykład)E/3 15 dr Jakub Koper
8Relacje pracownicze (pracodawca- pracobiorca) (wykład)E/3 30 dr hab. Adam Szafrański, prof. KUL
9Logika (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Piotr Lipski
10Doradztwo kariery w systemie edukacji (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Beata Jakimiuk, prof. KUL
11Doradztwo kariery w sieciach regionalnych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Aneta Nowicka
12Partnerstwa społeczne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Jakub Koper
13Relacje pracownicze (pracodawca- pracobiorca) (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Ks. mgr Marek Pabich
14Wprowadzenie do metodologii doradztwa kariery (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 dr Grzegorz Kida
15Cele, zadania i grupy docelowe doradztwa kariery (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 dr Grzegorz Kida
16Analiza i opis pracy i zawodów (konwersatorium - Grupa: 1) Z/1 15 mgr Damian Liszatyński
17Software i aplikacje smartfonowe w doradztwie kariery (konwersatorium - Grupa: 1) Z/1 15 mgr Katarzyna Kwiatosz
18Doradztwo kariery i Lifelong Learning (konwersatorium - Grupa: 1) Z/1 15 dr Klaudia Martynowska
19Multidyscyplinarność doradztwa kariery (konwersatorium - Grupa: 1) Z/1 15 dr hab. Jadwiga Plewko
20Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Ryszard Zajączkowski, prof. KUL
21Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Ryszard Zajączkowski, prof. KUL
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
2Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 62) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 88) Zbo/0 30 mgr Anna Majerska
5Wychowanie fizyczne - ergometr wioślarski kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Adam Piwiński
6Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 29) Zbo/0 30 mgr Anna Majerska
7Wychowanie fizyczne - gry sportowe (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
8Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
9Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 23) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
10Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 19) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
11Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Piotr Olejarnik
12Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
13Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 35) Z/1 30 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
2Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 39) Z/1 30 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
3Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
4Język hiszpański - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 6) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
5Język niemiecki - CEF A2 (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
6Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
7Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
8Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 2) Zbo/0 3 mgr Sylwia Fedorowicz-Lisowska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze