Wydział Nauk Społecznych
Doradztwo kariery i doradztwo personalne (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Logika (wykład)E/2 15 dr Piotr Lipski
2Zarządzanie karierą we współczesnym społeczeństwie (wykład)E/3 30 dr Grzegorz Kida
3Wprowadzenie do zawodoznawstwa (wykład)E/3 30 dr Bernd-Joachim Ertelt, prof. KUL
4Wprowadzenie do ICT (wykład)E/3 30 dr Alina Betlej
5Doradztwo kariery w systemie edukacji (wykład)E/2 15 dr hab. Beata Jakimiuk
6Doradztwo kariery w sieciach regionalnych (wykład)E/2 15 dr Grzegorz Kida
7Partnerstwa społeczne (wykład)E/3 15 dr Janina Zabielska
8Relacje pracownicze (pracodawca- pracobiorca) (wykład)E/3 30 dr hab. Adam Szafrański, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Logika (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Mateusz Lisowski
2Logika (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Zawieszone
3Wprowadzenie do metodologii doradztwa kariery (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 dr Wiesław Talik
4Wprowadzenie do metodologii doradztwa kariery (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 Zawieszone
5Cele, zadania i grupy docelowe doradztwa kariery (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 dr Grzegorz Kida
6Cele, zadania i grupy docelowe doradztwa kariery (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 Zawieszone
7Doradztwo kariery w systemie edukacji (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Wiesław Talik
8Doradztwo kariery w systemie edukacji (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Zawieszone
9Doradztwo kariery w sieciach regionalnych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Aneta Nowicka
10Doradztwo kariery w sieciach regionalnych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Zawieszone
11Partnerstwa społeczne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Janina Zabielska
12Partnerstwa społeczne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Zawieszone
13Relacje pracownicze (pracodawca- pracobiorca) (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Janina Zabielska
14Relacje pracownicze (pracodawca- pracobiorca) (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Zawieszone
Konwersatoria obowiązkowe
1Analiza i opis pracy i zawodów (konwersatorium - Grupa: 1) Z/1 15 mgr Damian Liszatyński
2Analiza i opis pracy i zawodów (konwersatorium - Grupa: 2) Z/1 15 Zawieszone
3Software i aplikacje smartfonowe w doradztwie kariery (konwersatorium - Grupa: 1) Z/1 15 mgr Katarzyna Kwiatosz
4Software i aplikacje smartfonowe w doradztwie kariery (konwersatorium - Grupa: 2) Z/1 15 Zawieszone
5Doradztwo kariery i Lifelong Learning (konwersatorium - Grupa: 1) Z/1 15 dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
6Doradztwo kariery i Lifelong Learning (konwersatorium - Grupa: 2) Z/1 15 Zawieszone
7Multidyscyplinarność doradztwa kariery (konwersatorium - Grupa: 1) Z/1 15 dr hab. Jadwiga Plewko
8Multidyscyplinarność doradztwa kariery (konwersatorium - Grupa: 2) Z/1 15 Zawieszone
Warsztaty
1Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr Piotr Mamcarz
2Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 Zawieszone
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 83) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
2Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
5Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
6Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
7Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
8Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
9Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Piotr Olejarnik
10Wychowanie fizyczne - pływanie kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Iwona Szyłejko
11Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
12Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
13Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 292) Z/1 30 mgr Agnieszka Gryta
2Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 295) Z/1 30 mgr Agnieszka Gryta
3Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 299) Z/1 30 mgr Agnieszka Gryta
4Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 25) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
5Język hiszpański - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 26) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
6Język niemiecki - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 44) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 5) Zbo/0 3 mgr inż. Karolina Gajewska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze