Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Administracja (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Administracja w krajach europejskich (wykład)E/4 30 dr hab. Marcin Szewczak
2Historia administracji (wykład)E/5 30 dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
3Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej (wykład)E/5 30 prof. dr hab. Stanisław Wrzosek
4Prawoznawstwo (wykład)E/8 30 dr Tomasz Barszcz
5Rzymskie prawo publiczne (wykład)E/5 30 dr Izabela Leraczyk
6Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Tomasz Barszcz
7Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Tomasz Barszcz
8Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Tomasz Barszcz
9Historia administracji (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 Brak obsady
10Historia administracji (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Paulina Liszka
11Historia administracji (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Paulina Liszka
12Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej (warsztaty - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Paulina Liszka
13Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej (warsztaty - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Paulina Liszka
14Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej (warsztaty - Grupa: 3) Z/0 30 dr Kamila Sobieraj
15Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej (warsztaty - Grupa: 4) Z/0 30 Brak obsady
16Etyka (wykład)E/2 30 dr Wojciech Lewandowski
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady
2Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady
3Wychowanie fizyczne - szachy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze