Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Administracja (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Administracja w krajach europejskich (wykład)E/4 30 dr hab. Marcin Szewczak
2Historia administracji (wykład)E/5 30 dr hab. Sebastian Kwiecień
3Etyka (wykład)E/2 30 Ks. dr Marcin Ferdynus
4Prawoznawstwo (wykład)E/8 30 dr Tomasz Barszcz
5Rzymskie prawo publiczne (wykład)E/5 30 dr hab. Maciej Jońca, prof. KUL
6Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej (wykład)E/5 30 prof. dr hab. Stanisław Wrzosek
Ćwiczenia i warsztaty obowiązkowe
1Historia administracji (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Paulina Liszka
2Historia administracji (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr hab. Sebastian Kwiecień
3Historia administracji (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr hab. Sebastian Kwiecień
4Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Tomasz Barszcz
5Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Tomasz Barszcz
6Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Tomasz Barszcz
7Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Paulina Liszka
8Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Paulina Liszka
9Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Paulina Liszka
10Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Kamila Sobieraj
11Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Miłosława Malinowska
Lektoraty
1Język angielski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 278) Z/1 30 mgr Michał Narecki
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 279) Z/1 30 mgr Danuta Nowak
3Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 327) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
4Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 25) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
5Język hiszpański - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 26) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
6Język niemiecki - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 44) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
7Język rosyjski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 16) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
8Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 17) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
9Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 18) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
10Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu turystyczno-biznesowym (lektorat - Grupa: 19) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
11Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 20) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 81) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 82) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
5Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 15) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
6Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
7Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
8Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 14) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
9Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
10Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
11Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
12Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
13Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
14Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
15Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
16Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
17Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Łukasz Harbuz
18Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
19Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
20Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
21Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
22Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
23Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
24Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
25Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 13) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
26Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
27Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
28Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 1) Zbo/0 3 mgr inż. Karolina Gajewska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze