Wydział Filozofii
Kognitywistyka (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2018/2019

Program, efekty uczenia się i karty przedmiotów
Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Kognitywistyka: przegląd problematyki (wykład)E/3 30 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
2Wprowadzenie do neuronauki poznawczej (wykład)E/6 30 dr Paweł Stróżak
3Logika formalna (wykład)E/6 15 prof. dr hab. Piotr Kulicki
4Dzieje filozoficznej refleksji nad naturą ludzką (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Piotr Gutowski
5Psychologia poznawcza (wykład)E/6 30 dr Paweł Fortuna
6Wprowadzenie do sztucznej inteligencji (wykład)E/3 30 dr hab. Paweł Garbacz
Ćwiczenia obowiązkowe
1Dzieje filozoficznej refleksji nad naturą ludzką (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Jacek Jarocki
2Dzieje filozoficznej refleksji nad naturą ludzką (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Jacek Jarocki
3Logika formalna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 prof. dr hab. Piotr Kulicki
4Logika formalna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 prof. dr hab. Piotr Kulicki
5Psychologia poznawcza (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Paula Śliwa
6Psychologia poznawcza (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Paula Śliwa
7Wprowadzenie do neuronauki poznawczej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Wioletta Ozga
8Wprowadzenie do neuronauki poznawczej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Wioletta Ozga
Warsztaty obowiązkowe
1Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr Anna Starościc
2Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr Anna Starościc
Lektoraty
1Język angielski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 301) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 311) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
3Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 312) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
4Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 25) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
5Język niemiecki - CEF A2 (lektorat - Grupa: 43) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
6Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 20) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
7Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 21) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
8Język włoski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 22) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
2Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
5Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
6Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 16) Zbo/0 30 mgr Łukasz Harbuz
7Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 18) Zbo/0 30 mgr Łukasz Harbuz
8Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
9Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 11) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
10Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 13) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
11Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
12Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
13Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
14Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
15Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
16Wychowanie fizyczne - pływanie kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Iwona Szyłejko
17Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
18Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
19Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
20Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 13) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
21Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
Szkolenia obowiązkowe
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 3) Zbo/0 3 mgr inż. Karolina Gajewska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze