Wydział Nauk Społecznych
Stosunki międzynarodowe (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia filozofii (wykład)E/3 45 dr hab. Wanda Bajor, prof. KUL
2Geografia polityczna i demografia (wykład)E/6 30 dr hab. Andrzej Gil
3Podstawy socjologii (wykład)E/3 30 dr hab. Adam Szafrański, prof. KUL
4Historia stosunków międzynarodowych (wykład)E/6 30 dr hab. Jacek Sawicki, prof. KUL
5Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych (wykład)E/7 30 dr hab. Andrzej Podraza
6Stolica Apostolska na arenie międzynarodowej (wykład)E/3 15 dr Andrzej Szabaciuk
Ćwiczenia obowiązkowe
1Geografia polityczna i demografia (ćwiczenia)Z/0 15 dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. KUL
2Historia stosunków międzynarodowych (ćwiczenia)Z/0 15 dr Andrzej Szabaciuk
3Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych (ćwiczenia)Z/0 15 dr hab. Marcin Kosienkowski
Konwersatoria obowiązkowe
1Podstawy prawa i administracji (konwersatorium - Grupa: 1) Z/1 15 mgr Katarzyna Woch
Lektoraty
1Język angielski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 264) Z/1 30 mgr Małgorzata Koziej-Butryn
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 266) Z/1 30 mgr Małgorzata Koziej-Butryn
3Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 268) Z/1 30 mgr Małgorzata Koziej-Butryn
4Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 265) Z/1 30 mgr Katarzyna Albiniak
5Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 267) Z/1 30 mgr Katarzyna Albiniak
6Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 300) Z/1 30 mgr Ewa Stępniak
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 81) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 83) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 15) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
5Wychowanie fizyczne - ergometr wioślarski kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Robert Mrozek
6Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
7Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
8Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 14) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
9Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
10Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
11Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
12Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
13Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
14Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
15Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
16Wychowanie fizyczne - siłownia mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
17Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
18Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
19Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 13) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
20Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
21Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
22Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
23Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
24Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 5) Zbo/0 3 mgr inż. Karolina Gajewska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze