Wydział Teologii
Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok I - Semestr 1   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (wykład)E/5 30 dr hab. Anna Palusińska
2Historia Kościoła powszechnego w starożytności i średniowieczu (wykład)E/4 15 Ks. dr hab. Piotr Szczur
3Historia Kościoła powszechnego w starożytności i średniowieczu (ćwiczenia)Z/1 15 Ks. dr hab. Piotr Szczur
4Historia zbawienia (wykład)Z/4 15 Ks. dr hab. Dariusz Dziadosz, prof. KUL
5Religiologia (wykład)E/3 15 Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński
6Religiologia (ćwiczenia)Z/1 15 Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński
7Patrologia (wykład)Zbo/1 15 Ks. prof. dr hab. Jerzy Pałucki
8Patrologia (ćwiczenia)Z/1 15 Ks. dr hab. Piotr Szczur
9Metafizyka - Ontologia (wykład)Zbo/3 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
10Logika (wykład)E/1 15 dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL
11Logika (ćwiczenia)Z/1 15 mgr Justyna Kurlak
Specjalizacja nauczycielska
1Psychologia ogólna (wykład)E/3 30 dr hab. Urszula Dudziak, prof. KUL
Lektoraty
1Język łaciński - Kurs dla początkujących (lektorat - Grupa: 23) Z/1 30 mgr Edyta Michałek
2Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 60) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
3Język niemiecki - CEF A2 (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
4Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
5Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 18) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
6Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
7Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
8Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 85) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 86) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
5Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 30) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
6Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 49) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
7Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 80) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
8Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 29) Zbo/0 30 mgr Anna Majerska
9Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 14) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
10Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 50) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
11Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
12Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 42) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
13Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 47) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
14Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 53) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
15Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
16Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 36) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
17Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
18Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 23) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
19Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 46) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
20Wychowanie fizyczne - siłownia mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 78) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
21Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 43) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
22Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 52) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
23Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
24Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 22) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
25Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 27) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
26Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 51) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
27Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 65) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
28Wychowanie fizyczne - tenis ziemny kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Jarosław Dobosz
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 5) Zbo/0 3 mgr Sylwia Fedorowicz-Lisowska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze