Wydział Nauk Społecznych
Bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 1   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Biblia – istota i rola w kulturze (wykład)E/2 30 Ks. dr Tomasz Bąk
2Logistyka bezpieczeństwa (wykład)E/3 15 dr Lech Jańczuk
3Logistyka bezpieczeństwa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Lech Jańczuk
4Logistyka bezpieczeństwa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Lech Jańczuk
5Logistyka bezpieczeństwa (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Lech Jańczuk
6Logistyka bezpieczeństwa (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 Zawieszone
7Polityka bezpieczeństwa RP (wykład)E/5 30 dr hab. Wojciech Gizicki, prof. KUL
8Polityka bezpieczeństwa RP (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Agnieszka Zaręba
9Polityka bezpieczeństwa RP (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Agnieszka Zaręba
10Polityka bezpieczeństwa RP (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Agnieszka Zaręba
11Polityka bezpieczeństwa RP (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 Zawieszone
12System dowodzenia (wykład)E/4 30 dr Jerzy Gryz
13System dowodzenia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Wińczysław Jastrzębski
14System dowodzenia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Wińczysław Jastrzębski
15System dowodzenia (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Wińczysław Jastrzębski
16System dowodzenia (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 Zawieszone
17Strzelectwo i sporty walki (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 mgr Robert Polak
18Strzelectwo i sporty walki (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 mgr Robert Polak
19Strzelectwo i sporty walki (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 15 mgr Robert Polak
20Strzelectwo i sporty walki (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/1 15 Zawieszone
21Religie współczesnego świata (konwersatorium - Grupa: 1) Z/1 15 dr Andrzej Szabaciuk
22Religie współczesnego świata (konwersatorium - Grupa: 2) Z/1 15 dr Andrzej Szabaciuk
23Religie współczesnego świata (konwersatorium - Grupa: 3) Z/1 15 dr Andrzej Szabaciuk
24Religie współczesnego świata (konwersatorium - Grupa: 4) Z/1 15 Zawieszone
25Systemy łączności i geoinformacja (konwersatorium - Grupa: 1) Z/1 15 mgr Robert Polak
26Systemy łączności i geoinformacja (konwersatorium - Grupa: 2) Z/1 15 mgr Robert Polak
27Systemy łączności i geoinformacja (konwersatorium - Grupa: 3) Z/1 15 mgr Robert Polak
28Systemy łączności i geoinformacja (konwersatorium - Grupa: 4) Z/1 15 Zawieszone
Seminarium magisterskie
1Bezpieczeństwo europejskie i transatlantyckie (seminarium)Zbo/1 30 prof. dr hab. Andrzej Podraza
2Bezpieczeństwo międzynarodowe a separatyzm (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Marcin Kosienkowski
3Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Wojciech Gizicki, prof. KUL
4Bezpieczeństwo narodowe a prawa człowieka (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Krzysztof Motyka, prof. KUL
5Bezpieczeństwo w kontekście polityki historycznej państwa (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Jacek Sawicki
6Bezpieczeństwo w obszarze postradzieckim (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. KUL
7Bezpieczeństwo w wymiarze historycznym (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Jacek Wołoszyn
8Integracja i bezpieczeństwo europejskie (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL
9Medialny wymiar bezpieczeństwa (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka
10Społeczne uwarunkowania polityki bezpieczeństwa narodowego (seminarium)Zbo/1 30 prof. dr hab. Marek Wierzbicki
Lektoraty
1Język angielski (lektorat)Z/2 30 Brak obsady
2Język angielski - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 70) Z/2 30 mgr Katarzyna Albiniak
3Język angielski - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 71) Z/2 30 mgr Katarzyna Albiniak
4Język rosyjski - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 7) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
Specjalizacja: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona cywilna
Przedmioty specjalizacyjne
1Administracja samorządowa w systemie i polityce bezpieczeństwa państwa (wykład)E/5 30 prof. dr hab. Stanisław Wójcik
2Polityka w zakresie bezpieczeństwa ekologicznego (konwersatorium)Z/2 30 Ks. dr hab. Jacek Łapiński, prof. KUL
3Organy administracji publicznej w systemie zarządzania kryzysowego (konwersatorium)Z/3 30 dr Artur Kukuła
Specjalizacja: Bezpieczeństwo międzynarodowe
Przedmioty specjalizacyjne
1Międzynarodowe operacje pokojowe w polskiej polityce bezpieczeństwa (wykład)E/5 30 dr hab. Marcin Kosienkowski
2Unia Europejska a bezpieczeństwo euroatlantyckie (konwersatorium)Z/3 30 prof. dr hab. Andrzej Podraza
3Procesy dezintegracyjne w Europie (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze