Wydział Nauk Społecznych
Bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Geopolityka bezpieczeństwa (wykład)E/4 30 dr hab. Andrzej Gil, prof. KUL
2Geopolityka bezpieczeństwa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. KUL
3Geopolityka bezpieczeństwa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. KUL
4Geopolityka bezpieczeństwa (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. KUL
5Geopolityka bezpieczeństwa (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. KUL
6Nauka o państwie, prawie i polityce (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Stanisław Wójcik
7Podstawy socjologii (wykład)E/3 30 dr hab. Adam Szafrański, prof. KUL
8Podstawy teorii bezpieczeństwa (wykład)E/5 30 dr hab. Wojciech Gizicki, prof. KUL
9Dzieje Wojska Polskiego (wykład)E/5 30 dr Marcin Baranowski
10Dzieje Wojska Polskiego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Marcin Baranowski
11Dzieje Wojska Polskiego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Marcin Baranowski
12Dzieje Wojska Polskiego (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Marcin Baranowski
13Dzieje Wojska Polskiego (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 dr Marcin Baranowski
14Ochrona własności intelektualnej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 dr hab. Jacek Wołoszyn
15Ochrona własności intelektualnej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 dr hab. Jacek Wołoszyn
16Ochrona własności intelektualnej (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 15 dr hab. Jacek Wołoszyn
17Ochrona własności intelektualnej (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/1 15 dr hab. Jacek Wołoszyn
18Współczesne systemy polityczne (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 15 dr hab. Jacek Wołoszyn
19Współczesne systemy polityczne (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 15 dr hab. Jacek Wołoszyn
20Współczesne systemy polityczne (konwersatorium - Grupa: 3) Z/2 15 dr hab. Jacek Wołoszyn
21Współczesne systemy polityczne (konwersatorium - Grupa: 4) Z/2 15 dr hab. Jacek Wołoszyn
22Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr Wojciech Wciseł
23Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr Wojciech Wciseł
24Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 3) Z/2 30 dr Wojciech Wciseł
25Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 4) Z/2 30 dr Wojciech Wciseł
26Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 5) Z/2 30 dr hab. Ryszard Zajączkowski, prof. KUL
27Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 6) Z/2 30 dr hab. Ryszard Zajączkowski, prof. KUL
28Podstawy samoobrony (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 30 mgr Marcin Frelich
29Podstawy samoobrony (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Marcin Frelich
30Podstawy samoobrony (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 30 mgr Marcin Frelich
31Podstawy samoobrony (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Marcin Frelich
32Podstawy samoobrony (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Marcin Frelich
33Historia filozofii (wykład)E/3 45 dr hab. Wanda Bajor, prof. KUL
Lektoraty
1Język angielski (lektorat)Z/1 30 Brak obsady
2Język angielski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 17) Z/1 30 mgr Małgorzata Koziej-Butryn
3Język angielski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 18) Z/1 30 mgr Małgorzata Koziej-Butryn
4Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 19) Z/1 30 mgr Krzysztof Urbański
5Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 20) Z/1 30 mgr Krzysztof Urbański
6Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 21) Z/1 30 mgr Krzysztof Urbański
7Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
8Język niemiecki - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 dr Katarzyna Jakubów
9Język rosyjski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 1) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
10Język rosyjski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
11Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
12Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Wojciech Paszek
2Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Piotr Olejarnik
3Wychowanie fizyczne - pływanie kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Iwona Szyłejko
4Wychowanie fizyczne - tenis ziemny kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Jarosław Dobosz
5Wychowanie fizyczne - trójbój siłowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Witalij Smygur
6Wychowanie fizyczne- piłka siatkowa kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Agnieszka Gołofit
Szkolenia i kursy obligatoryjne
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 2) Zbo/0 3 mgr Sylwia Fedorowicz-Lisowska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze