Wydział Nauk Społecznych
Bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia filozofii (wykład)E/3 45 dr hab. Wanda Bajor, prof. KUL
2Geografia bezpieczeństwa (wykład)E/4 30 dr hab. Andrzej Gil
3Nauka o państwie, prawie i polityce (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Stanisław Wójcik
4Podstawy socjologii (wykład)E/3 30 dr Janina Zabielska
5Podstawy teorii bezpieczeństwa (wykład)E/5 30 dr hab. Wojciech Gizicki, prof. KUL
6Dzieje Wojska Polskiego (wykład)E/5 30 dr Marcin Baranowski
Ćwiczenia obowiązkowe
1Geografia bezpieczeństwa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. KUL
2Geografia bezpieczeństwa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. KUL
3Geografia bezpieczeństwa (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. KUL
4Geografia bezpieczeństwa (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. KUL
5Geografia bezpieczeństwa (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 15 Zawieszone
6Ochrona własności intelektualnej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 dr hab. Jacek Wołoszyn
7Ochrona własności intelektualnej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 dr hab. Jacek Wołoszyn
8Ochrona własności intelektualnej (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 15 dr hab. Jacek Wołoszyn
9Ochrona własności intelektualnej (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/1 15 dr hab. Jacek Wołoszyn
10Ochrona własności intelektualnej (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/1 15 Zawieszone
11Dzieje Wojska Polskiego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Marcin Baranowski
12Dzieje Wojska Polskiego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Marcin Baranowski
13Dzieje Wojska Polskiego (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Marcin Baranowski
14Dzieje Wojska Polskiego (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 dr Marcin Baranowski
15Dzieje Wojska Polskiego (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 15 Zawieszone
Konwersatoria obowiązkowe
1Współczesne systemy polityczne (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 15 dr Grzegorz Ronek
2Współczesne systemy polityczne (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 15 dr Grzegorz Ronek
3Współczesne systemy polityczne (konwersatorium - Grupa: 3) Z/2 15 dr Grzegorz Ronek
4Współczesne systemy polityczne (konwersatorium - Grupa: 4) Z/2 15 dr Grzegorz Ronek
Warsztaty obowiązkowe
1Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr Helena Błazińska
2Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Dorota Szymczyk
3Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 3) Z/2 30 dr Beata Piasny
4Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 4) Z/2 30 dr Beata Piasny
5Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 5) Z/2 30 dr Beata Piasny
Lektoraty
1Język angielski (lektorat)Z/1 30 Brak obsady
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 262) Z/1 30 mgr Katarzyna Albiniak
3Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 263) Z/1 30 mgr Katarzyna Albiniak
4Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 266) Z/1 30 mgr Małgorzata Koziej-Butryn
5Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 268) Z/1 30 mgr Małgorzata Koziej-Butryn
6Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 265) Z/1 30 mgr Katarzyna Albiniak
7Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 295) Z/1 30 mgr Agnieszka Gryta
8Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 24) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
9Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 25) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
10Język hiszpański - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 26) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
11Język niemiecki - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 44) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
12Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 45) Z/1 30 dr Katarzyna Jakubów
13Język rosyjski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 16) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
14Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 17) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
15Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 18) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
16Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 20) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
17Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 21) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
18Język włoski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 22) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
Wychowanie fizyczne
1Podstawy samoobrony (warsztaty - Grupa: 1) Z/1 30 mgr Marcin Frelich
2Podstawy samoobrony (warsztaty - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Marcin Frelich
3Podstawy samoobrony (warsztaty - Grupa: 3) Z/1 30 mgr Marcin Frelich
4Podstawy samoobrony (warsztaty - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Marcin Frelich
5Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Wojciech Paszek
6Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Piotr Olejarnik
7Wychowanie fizyczne - pływanie kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Iwona Szyłejko
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 5) Zbo/0 3 mgr inż. Karolina Gajewska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze