Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku
Biotechnologia (stacjonarne I stopnia) WBiNoŚ
Rok I - Semestr 1   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Fizykochemia układów biologicznych (wykład)E/3 15 dr Ludomir Kwietniewski
2Matematyka ze statystyką w biologii (wykład)Zbo/3 15 dr Armen Grigoryan
3Ochrona własności intelektualnej (wykład)Z/1 10 dr Krzysztof Dobieżyński
4Podstawy cytofizjologii i ontogenezy (wykład)Z/7 30 dr hab. Anna Sierosławska, prof. KUL
5Logika (wykład)E/2 15 dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe i konwersatoria
1Fizykochemia układów biologicznych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Anna Borówka
2Fizykochemia układów biologicznych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Magdalena Rycyk
3Fizykochemia układów biologicznych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Magdalena Rycyk
4Fizykochemia układów biologicznych (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 Zawieszone
5Logika (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Ks. mgr Jakub Płonka
6Matematyka ze statystyką w biologii (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Armen Grigoryan
7Podstawy cytofizjologii i ontogenezy (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 60 dr hab. Anna Sierosławska, prof. KUL
8Podstawy cytofizjologii i ontogenezy (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 60 dr Tomasz Lenard
9Podstawy cytofizjologii i ontogenezy (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 60 dr Tomasz Lenard
10Podstawy cytofizjologii i ontogenezy (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 60 Zawieszone
11Techniki laboratoryjne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/5 45 dr hab. Konrad Kubiński
12Techniki laboratoryjne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/5 45 dr hab. Konrad Kubiński
13Techniki laboratoryjne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/5 45 dr hab. Konrad Kubiński
14Techniki laboratoryjne (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/5 45 Zawieszone
15Podstawy taksonomii (konwersatorium - Grupa: 1) Z/1 15 dr Agnieszka Kuźniar
16Podstawy taksonomii (konwersatorium - Grupa: 2) Z/1 15 Zawieszone
Zajęcia obowiązkowe do wyboru
Chemia I
Zajęcia do wyboru
1Chemia ogólna z elementami chemii fizycznej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 Zawieszone
2Chemia ogólna z elementami chemii fizycznej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 Zawieszone
3Chemia ogólna z elementami chemii fizycznej (konwersatorium - Grupa: 1) Zbo/0 20 Zawieszone
4Chemia ogólna z elementami chemii fizycznej (wykład)Zbo/7 30 Zawieszone
Zajęcia obowiązkowe do wyboru
Chemia II
Zajęcia do wyboru
1Chemia ogólna i nieorganiczna (wykład)E/7 30 dr Ludomir Kwietniewski
2Chemia ogólna i nieorganiczna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Anna Borówka
3Chemia ogólna i nieorganiczna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Anna Borówka
4Chemia ogólna i nieorganiczna (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Anna Borówka
5Chemia ogólna i nieorganiczna (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 Zawieszone
6Chemia ogólna i nieorganiczna (konwersatorium - Grupa: 1) Z/0 20 dr Ludomir Kwietniewski
7Chemia ogólna i nieorganiczna (konwersatorium - Grupa: 2) Z/0 20 Zawieszone
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biotechnologicznym (lektorat - Grupa: 248) Z/1 30 mgr Michał Narecki
2Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu turystyczno-biznesowym (lektorat - Grupa: 19) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
2Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
3Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 14) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
4Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
5Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
6Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
7Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
8Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
9Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
10Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
11Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
12Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
13Wychowanie fizyczne- piłka siatkowa kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Agnieszka Gołofit
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 2) Zbo/0 3 mgr inż. Karolina Gajewska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze