Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Matematyka (stacjonarne I stopnia) WMIiAK
Rok I - Semestr 1   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Algebra liniowa (wykład)E/6 30 dr Grzegorz Dymek
2Analiza matematyczna I (wykład)E/10 45 dr hab. Dariusz Partyka, prof. KUL
3Logika (wykład)E/2 15 dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL
4Ochrona własności intelektualnej (wykład)Z/1 15 Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz
5Wstęp do informatyki (wykład)E/4 15 dr Dorota Pylak
6Wstęp do matematyki (wykład)E/6 30 dr Wiesław Główczyński
Ćwiczenia obowiązkowe
1Wstęp do matematyki (ćwiczenia)Z/0 30 dr Wiesław Główczyński
2Logika (ćwiczenia)Z/0 15 dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL
3Analiza matematyczna I (ćwiczenia)Z/0 45 mgr Maciej Parol
4Algebra liniowa (ćwiczenia)Z/0 30 mgr Bruno Sadok
5Wstęp do informatyki (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Dorota Pylak
Lektoraty
1Język angielski - CEF A2+ - Kurs specjalistyczny o profilu przyrodniczo-gospodarczym (lektorat - Grupa: 254) Z/1 30 mgr Michał Narecki
2Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu przyrodniczo-gospodarczym (lektorat - Grupa: 255) Z/1 30 mgr Michał Narecki
3Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 25) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
4Język hiszpański - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 26) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
5Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 18) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
6Język włoski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 22) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 83) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
2Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
3Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
4Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
5Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
6Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Łukasz Harbuz
7Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
8Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
9Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
10Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 2) Zbo/0 3 mgr inż. Karolina Gajewska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze