Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Informatyka (stacjonarne I stopnia) WMIiAK
Rok I - Semestr 1   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Algebra liniowa (wykład)E/5 15 dr Grzegorz Dymek
2Architektura komputerów (wykład)E/3 15 prof. dr hab. Anatoliy Melnyk
3Logika (wykład)E/2 15 dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL
4Ochrona własności intelektualnej (wykład)Z/1 15 Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz
5Sieci komputerowe i Internet (wykład)E/5 15 prof. dr hab. Anatoliy Melnyk
6Wstęp do rachunku różniczkowego i całkowego (wykład)E/6 30 dr Andrzej Michalski
7Wstęp do informatyki (wykład)E/6 30 dr Dorota Pylak
Ćwiczenia obowiązkowe
1Algebra liniowa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Grzegorz Dymek
2Algebra liniowa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Bruno Sadok
3Algebra liniowa (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Bruno Sadok
4Algebra liniowa (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Bruno Sadok
5Algebra liniowa (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Bruno Sadok
6Aplikacje użytkowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 mgr szt. Paweł Łuciuk
7Aplikacje użytkowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 mgr szt. Paweł Łuciuk
8Aplikacje użytkowe (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 15 mgr Bruno Sadok
9Aplikacje użytkowe (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/1 15 mgr Krystyna Kiersztyn
10Aplikacje użytkowe (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/1 15 mgr Bruno Sadok
11Aplikacje użytkowe (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/1 15 mgr Krystyna Kiersztyn
12Aplikacje użytkowe (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/1 15 mgr Krystyna Kiersztyn
13Aplikacje użytkowe (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/1 15 mgr Krystyna Kiersztyn
14Architektura komputerów (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 prof. dr hab. Anatoliy Melnyk
15Architektura komputerów (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 prof. dr hab. Anatoliy Melnyk
16Architektura komputerów (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 mgr Michał Horodelski
17Architektura komputerów (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 mgr Michał Horodelski
18Architektura komputerów (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 15 mgr Dorota Pukacz
19Architektura komputerów (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 15 mgr Dorota Pukacz
20Architektura komputerów (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 15 mgr Dorota Pukacz
21Architektura komputerów (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 15 mgr Dorota Pukacz
22Logika (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL
23Logika (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL
24Logika (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL
25Logika (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL
26Logika (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 15 dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL
27Sieci komputerowe i Internet (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Paweł Wójcik
28Sieci komputerowe i Internet (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Paweł Wójcik
29Sieci komputerowe i Internet (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Marcin Płonkowski
30Sieci komputerowe i Internet (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Marcin Płonkowski
31Sieci komputerowe i Internet (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Paweł Wójcik
32Sieci komputerowe i Internet (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Paweł Wójcik
33Sieci komputerowe i Internet (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Paweł Wójcik
34Sieci komputerowe i Internet (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 dr Paweł Wójcik
35Wstęp do informatyki (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Dorota Pylak
36Wstęp do informatyki (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Dorota Pylak
37Wstęp do informatyki (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Zofia Marek
38Wstęp do informatyki (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Zofia Marek
39Wstęp do informatyki (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Bruno Sadok
40Wstęp do informatyki (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Sara Jurczyk
41Wstęp do informatyki (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 mgr Sara Jurczyk
42Wstęp do informatyki (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 mgr Zofia Marek
43Wstęp do rachunku różniczkowego i całkowego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Andrzej Michalski
44Wstęp do rachunku różniczkowego i całkowego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Maciej Parol
45Wstęp do rachunku różniczkowego i całkowego (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Maciej Parol
46Wstęp do rachunku różniczkowego i całkowego (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Maciej Parol
47Wstęp do rachunku różniczkowego i całkowego (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Maciej Parol
Lektoraty
1Język angielski - CEF A2+ - Kurs specjalistyczny o profilu przyrodniczo-gospodarczym (lektorat - Grupa: 254) Z/1 30 mgr Michał Narecki
2Język angielski - CEF A2+ - Kurs zawodowy z elementami IT (lektorat - Grupa: 249) Z/1 30 mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
3Język angielski - CEF A2+ - Kurs zawodowy z elementami IT (lektorat - Grupa: 250) Z/1 30 mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
4Język angielski - CEF B1 - Kurs zawodowy z elementami IT (lektorat - Grupa: 251) Z/1 30 mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
5Język angielski - CEF B2 - Kurs zawodowy z elementami IT (lektorat - Grupa: 252) Z/1 30 mgr Agnieszka Turska
6Język angielski - CEF B2 - Kurs zawodowy z elementami IT (lektorat - Grupa: 253) Z/1 30 mgr Michał Narecki
7Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 24) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
8Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 25) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
9Język hiszpański - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 26) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
10Język niemiecki - CEF A2 (lektorat - Grupa: 43) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
11Język rosyjski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 16) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
12Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 17) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
13Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu turystyczno-biznesowym (lektorat - Grupa: 19) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 81) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 82) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
3Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 83) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
5Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
6Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
7Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
8Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
9Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
10Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 13) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
11Wychowanie fizyczne - badminton kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Łukasz Kamiński
12Wychowanie fizyczne - ergometr wioślarski kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Robert Mrozek
13Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
14Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
15Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
16Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
17Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 13) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
18Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
19Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Arkadiusz Czarnecki
20Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
21Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
22Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Wojciech Paszek
23Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
24Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
25Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
26Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 30 mgr Łukasz Harbuz
27Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Łukasz Harbuz
28Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
29Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
30Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
31Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
32Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Łukasz Harbuz
33Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Łukasz Harbuz
34Wychowanie fizyczne - piłka ręczna kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Ryszard Skowroński
35Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
36Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
37Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
38Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Piotr Olejarnik
39Wychowanie fizyczne - pływanie (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
40Wychowanie fizyczne - pływanie kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Iwona Szyłejko
41Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
42Wychowanie fizyczne - siłownia mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
43Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
44Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
45Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
46Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
47Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
48Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
49Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
50Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 13) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
51Wychowanie fizyczne - tenis stołowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 dr Joanna Kubińska
52Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
53Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
54Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
55Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
56Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
57Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
58Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
59Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
60Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
61Wychowanie fizyczne - tenis ziemny kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Jarosław Dobosz
62Wychowanie fizyczne - trójbój siłowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Witalij Smygur
63Wychowanie fizyczne- piłka siatkowa kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Agnieszka Gołofit
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 2) Zbo/0 3 mgr inż. Karolina Gajewska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze