Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Informatyka (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Algebra liniowa (wykład)E/5 15 dr Grzegorz Dymek
2Algebra liniowa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Bruno Sadok
3Algebra liniowa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Bruno Sadok
4Algebra liniowa (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Bruno Sadok
5Algebra liniowa (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Grzegorz Dymek
6Algebra liniowa (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 Brak obsady
7Architektura komputerów (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 15 prof. dr hab. Anatoliy Melnyk
8Architektura komputerów (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 15 prof. dr hab. Anatoliy Melnyk
9Architektura komputerów (laboratorium - Grupa: 3) Z/0 15 mgr Michał Horodelski
10Architektura komputerów (laboratorium - Grupa: 4) Z/0 15 mgr Michał Horodelski
11Architektura komputerów (laboratorium - Grupa: 5) Z/0 15 mgr Michał Horodelski
12Architektura komputerów (laboratorium - Grupa: 6) Z/0 15 mgr Michał Horodelski
13Architektura komputerów (laboratorium - Grupa: 7) Z/0 15 Brak obsady
14Aplikacje użytkowe (laboratorium - Grupa: 1) Z/1 15 mgr Bruno Sadok
15Aplikacje użytkowe (laboratorium - Grupa: 2) Z/1 15 mgr Bruno Sadok
16Aplikacje użytkowe (laboratorium - Grupa: 3) Z/1 15 mgr Bruno Sadok
17Aplikacje użytkowe (laboratorium - Grupa: 4) Z/1 15 mgr Bruno Sadok
18Aplikacje użytkowe (laboratorium - Grupa: 5) Z/1 15 mgr Bruno Sadok
19Aplikacje użytkowe (laboratorium - Grupa: 6) Z/1 15 mgr Bruno Sadok
20Aplikacje użytkowe (laboratorium - Grupa: 7) Z/1 15 Brak obsady
21Logika (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Brak obsady
22Logika (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Brak obsady
23Logika (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 Brak obsady
24Logika (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 Brak obsady
25Logika (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 15 Brak obsady
26Sieci komputerowe i Internet (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 dr Marcin Płonkowski
27Sieci komputerowe i Internet (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 30 dr Marcin Płonkowski
28Sieci komputerowe i Internet (laboratorium - Grupa: 3) Z/0 30 dr Paweł Wójcik
29Sieci komputerowe i Internet (laboratorium - Grupa: 4) Z/0 30 dr Paweł Wójcik
30Sieci komputerowe i Internet (laboratorium - Grupa: 5) Z/0 30 Brak obsady
31Sieci komputerowe i Internet (laboratorium - Grupa: 6) Z/0 30 Brak obsady
32Sieci komputerowe i Internet (laboratorium - Grupa: 7) Z/0 30 Brak obsady
33Wstęp do informatyki (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 dr Dorota Pylak
34Wstęp do informatyki (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 30 dr Dorota Pylak
35Wstęp do informatyki (laboratorium - Grupa: 3) Z/0 30 VACAT
36Wstęp do informatyki (laboratorium - Grupa: 4) Z/0 30 VACAT
37Wstęp do informatyki (laboratorium - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Zofia Marek
38Wstęp do informatyki (laboratorium - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Zofia Marek
39Wstęp do informatyki (laboratorium - Grupa: 7) Z/0 30 Brak obsady
40Wstęp do rachunku różniczkowego i całkowego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Maciej Parol
41Wstęp do rachunku różniczkowego i całkowego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Maciej Parol
42Wstęp do rachunku różniczkowego i całkowego (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Maciej Parol
43Wstęp do rachunku różniczkowego i całkowego (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Maciej Parol
44Wstęp do rachunku różniczkowego i całkowego (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 Brak obsady
45Architektura komputerów (wykład)E/3 15 prof. dr hab. Anatoliy Melnyk
46Logika (wykład)E/2 15 dr hab. Bożena Czernecka-Rej
47Ochrona własności intelektualnej (wykład)Z/1 15 Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz
48Sieci komputerowe i Internet (wykład)E/5 15 prof. dr hab. Anatoliy Melnyk
49Wstęp do informatyki (wykład)E/6 30 dr Dorota Pylak
50Wstęp do rachunku różniczkowego i całkowego (wykład)E/6 30 dr Andrzej Michalski
Przedmioty do wyboru
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady
2Wychowanie fizyczne - szachy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady
3Wychowanie fizyczne - trójbój siłowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze