Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Architektura Krajobrazu (stacjonarne I stopnia) 7 WMIiAK
Rok I - Semestr 1   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia sztuki (wykład)E/4 30 dr inż. Piotr Kulesza
2Matematyka z elementami statystyki (wykład)E/3 30 dr Andrzej Michalski
3Zasady projektowania krajobrazu (wykład)E/6 30 dr inż. Jan Kamiński
4Zwierzęta w ogrodzie i krajobrazie (wykład)E/6 30 dr hab. Magdalena Lubiarz
5Logika (wykład)E/2 15 dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Historia sztuki (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr inż. Piotr Kulesza
2Historia sztuki (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr inż. Piotr Kulesza
3Logika (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Ks. mgr Jakub Płonka
4Logika (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Ks. mgr Jakub Płonka
5Matematyka z elementami statystyki (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Andrzej Michalski
6Matematyka z elementami statystyki (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Andrzej Michalski
7Rysunek odręczny (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 mgr inż. arch. Iwona Wiśniewska
8Rysunek odręczny (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 mgr inż. arch. Iwona Wiśniewska
9Rysunek odręczny (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 mgr inż. arch. Iwona Wiśniewska
10Rysunek odręczny (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/3 30 mgr inż. arch. Iwona Wiśniewska
11Rysunek odręczny (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/3 30 Zawieszone
12Rysunek techniczny (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr inż. Jan Kamiński
13Rysunek techniczny (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 mgr inż. Wojciech Januszczyk
14Rysunek techniczny (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 S. dr inż. arch. Anna Tejszerska
15Technologia informacyjna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Piotr Kociuba
16Technologia informacyjna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Piotr Kociuba
17Technologia informacyjna (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 mgr Piotr Kociuba
18Zasady projektowania krajobrazu (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr inż. Paweł Adamiec
19Zasady projektowania krajobrazu (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr inż. Paweł Adamiec
20Zasady projektowania krajobrazu (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr inż. Paweł Adamiec
21Zwierzęta w ogrodzie i krajobrazie (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Magdalena Lubiarz
22Zwierzęta w ogrodzie i krajobrazie (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr hab. Magdalena Lubiarz
23Zwierzęta w ogrodzie i krajobrazie (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr hab. Magdalena Lubiarz
24Zwierzęta w ogrodzie i krajobrazie (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr hab. Magdalena Lubiarz
Lektoraty
1Język angielski - CEF A2+ - Kurs specjalistyczny o profilu przyrodniczo-gospodarczym (lektorat - Grupa: 254) Z/1 30 mgr Michał Narecki
2Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu przyrodniczo-gospodarczym (lektorat - Grupa: 255) Z/1 30 mgr Michał Narecki
3Język rosyjski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 16) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
4Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 18) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
5Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 21) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 82) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
2Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
5Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
6Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
7Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 16) Zbo/0 30 mgr Łukasz Harbuz
8Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 18) Zbo/0 30 mgr Łukasz Harbuz
9Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
10Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
11Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 11) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
12Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
13Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 14) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
14Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
15Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
16Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
17Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
18Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
19Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
20Wychowanie fizyczne - pływanie (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
21Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
22Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
23Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
24Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
25Wychowanie fizyczne - tenis stołowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 dr Joanna Kubińska
26Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
27Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
28Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
29Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
30Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 2) Zbo/0 3 mgr inż. Karolina Gajewska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze