Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Zajęcia obowiązkowe
1Praca roczna dla MISHuS (praca zaliczeniowa)Zbo/0 0 Brak obsady
2Logika formalna (konwersatorium)Z/2 30 dr Marcin Czakon
3Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Andrzej Stefańczyk
Lektoraty
1Język łaciński w percepcji nauk humanistycznych (lektorat - Grupa: 25) Z/0 30 mgr Alicja Narecka
2Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 66) Z/0 30 mgr Małgorzata Osękowska
3Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 69) Z/0 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
4Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 31) Z/0 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
5Język angielski (120 godz.) - Kurs zaliczony na podstawie certyfikatu IELTS Academic Band Score 7.0 - 8.0 (CEF C1) (lektorat)Z/0 0 Brak obsady
6Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
7Język hiszpański - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
8Język niemiecki - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 3) Z/0 30 dr Katarzyna Jakubów
9Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 18) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
10Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
11Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 4) Z/0 30 dr Elżbieta Kolbus
12Język angielski - Certyfikat IELTS Academic Band Score 7.0 - 8.0 (CEF C1) (egzamin)E/0 0 Brak obsady
13Język angielski - poziom CEF C1 (egzamin)E/0 0 mgr Marta Cechowicz
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 85) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 87) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 30) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
5Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 73) Zbo/0 30 mgr Anna Majerska
6Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 74) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
7Wychowanie fizyczne - gry sportowe (ćwiczenia - Grupa: 44) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
8Wychowanie fizyczne - gry sportowe (ćwiczenia - Grupa: 77) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
9Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Wojciech Paszek
10Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
11Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 47) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
12Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 53) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
13Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 79) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
14Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 35) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
15Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 19) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
16Wychowanie fizyczne - siłownia mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 78) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
17Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 43) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
18Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 83) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
19Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 3) Zbo/0 3 mgr Piotr Kucewicz

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze