Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Zajęcia obowiązkowe
1Logika formalna (konwersatorium)Z/2 30 dr Marcin Czakon
2Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Andrzej Stefańczyk
3Praca roczna dla MISHuS (praca zaliczeniowa)Zbo/0 0 Brak obsady
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 302) Z/0 30 mgr Agata Woźniak
2Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 295) Z/0 30 mgr Agnieszka Gryta
3Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 296) Z/0 30 mgr Agnieszka Gryta
4Język angielski - CEF B1+ - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 275) Z/0 30 mgr Dorota Szymczyk
5Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 310) Z/0 30 mgr Agnieszka Gryta
6Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 299) Z/0 30 mgr Agnieszka Gryta
7Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 300) Z/0 30 mgr Ewa Stępniak
8Język angielski - CEF B2+ - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 277) Z/0 30 mgr Jacek Kowalik
9Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 274) Z/0 30 mgr Magdalena Matys
10Język angielski - CEF C1 (lektorat - Grupa: 211) Z/0 30 mgr Jacek Kowalik
11Język angielski - CEF C1 (lektorat - Grupa: 306) Z/0 30 mgr Agata Woźniak
12Język angielski - CEF C1 (lektorat - Grupa: 333) Z/0 30 mgr Jacek Kowalik
13Język angielski - CEF C1 (lektorat - Grupa: 334) Z/0 30 mgr Jacek Kowalik
14Język angielski (120 godz.) - Kurs zaliczony na podstawie certyfikatu FCE (CEF B2) (lektorat)Z/0 0 Brak obsady
15Język francuski - CEF A1 (lektorat - Grupa: 3) Z/0 30 prof. dr hab. Paweł Matyaszewski
16Język francuski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 2) Z/0 30 prof. dr hab. Paweł Matyaszewski
17Język hiszpański - CEF A1 - Kurs specjalistyczny o profilu turystycznym z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 22) Z/0 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
18Język niemiecki - CEF A2 (lektorat - Grupa: 43) Z/0 30 mgr Iwona Fijołek
19Język włoski - CEF A1 (lektorat - Grupa: 19) Z/0 30 dr Elżbieta Kolbus
20Język angielski - Certyfikat FCE (CEF B2) (egzamin)E/0 0 Brak obsady
21Język angielski - Świadectwo Matury Międzynarodowej (CEF C1) (egzamin)E/0 0 Brak obsady
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
2Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
5Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 16) Zbo/0 30 mgr Łukasz Harbuz
6Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 18) Zbo/0 30 mgr Łukasz Harbuz
7Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
8Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
9Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
10Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
11Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
12Wychowanie fizyczne - pływanie kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Iwona Szyłejko
13Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
14Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
15Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
16Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 3) Zbo/0 3 mgr inż. Karolina Gajewska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze