Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia - sinologia (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia Chin (wykład)Zbo/2 30 dr Joanna Afek
2Wstęp do językoznawstwa (wykład)E/2 30 dr hab. Henryk Duda, prof. KUL
3Wstęp do wiedzy o kulturach orientalnych (wykład)E/2 30 dr hab. Robert Ptaszek, prof. KUL
4Logika (wykład)E/1 15 Ks. dr Robert Kublikowski
Ćwiczenia obowiązkowe
1Język łaciński w percepcji języków nowożytnych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 30 prof. dr hab. Agnieszka Dziuba
2Język łaciński w percepcji języków nowożytnych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 30 prof. dr hab. Agnieszka Dziuba
3Praktyczna nauka języka chińskiego - fonetyka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Jianhua Yang
4Praktyczna nauka języka chińskiego - fonetyka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Jianhua Yang
5Praktyczna nauka języka chińskiego - fonetyka (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 mgr Jianhua Yang
6Praktyczna nauka języka chińskiego - kurs podstawowy (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/10 90 mgr Nastazja Stoch
7Praktyczna nauka języka chińskiego - kurs podstawowy (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/10 90 mgr Nastazja Stoch
8Praktyczna nauka języka chińskiego - kurs podstawowy (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/10 90 mgr Michał Wąsowski
9Praktyczna nauka języka chińskiego - pismo chińskie (ćwiczenia)Z/5 30 mgr Jianhua Yang
10Wstęp do językoznawstwa (ćwiczenia)Z/1 30 dr hab. Henryk Duda, prof. KUL
11Logika (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 mgr Anna Mazurek
12Logika (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 mgr Anna Mazurek
Warsztaty obowiązkowe
1Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr Anna Starościc
2Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr Anna Starościc
3Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 3) Z/2 30 dr Marcin Gapski
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat)Z/1 30 Brak obsady
2Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 305) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
3Język angielski - CEF C1 (lektorat - Grupa: 306) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
4Język angielski - CEF C1 (lektorat - Grupa: 334) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
5Język angielski (120 godz.) - Kurs zaliczony na podstawie certyfikatu IELTS Academic Band Score 6.5 - 7.0 (CEF C1) (lektorat)Z/1 0 Brak obsady
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 83) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
2Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
5Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
6Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 13) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
7Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
8Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
9Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
10Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
11Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 11) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
12Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
13Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
14Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
15Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
16Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
17Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
18Wychowanie fizyczne - piłka ręczna kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Ryszard Skowroński
19Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
20Wychowanie fizyczne - pływanie kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Iwona Szyłejko
21Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
22Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
23Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
24Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
25Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
26Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
27Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
28Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 6) Zbo/0 3 mgr inż. Karolina Gajewska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze