Wydział Nauk Humanistycznych
Edytorstwo (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Logika (wykład)E/1 15 Ks. dr hab. Robert Kublikowski
2Historia książki (wykład)E/2 30 dr hab. Wiesław Pawlak, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Redakcja typowej książki (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Magdalena Byrska
2Redakcja typowej książki (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 mgr Magdalena Byrska
3Historia literatury polskiej (do oświecenia) (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/2 30 dr hab. Wiesław Pawlak, prof. KUL
4Historia literatury polskiej (do oświecenia) (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/2 30 dr hab. Wiesław Pawlak, prof. KUL
5Ortografia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Anna Majewska-Wójcik
6Ortografia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Anna Majewska-Wójcik
7Logika (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 mgr Kamil Szymański
8Logika (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 mgr Kamil Szymański
9Język łaciński (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Agata Łuka
10Język łaciński (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr Agata Łuka
Warsztaty
1Edytorska analiza utworów (warsztaty - Grupa: 1) Z/3 30 dr hab. Wojciech Kruszewski, prof. KUL
2Edytorska analiza utworów (warsztaty - Grupa: 2) Z/3 30 dr hab. Zdzisław Kudelski, prof. KUL
3Tekstologia (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Dariusz Pachocki, prof. KUL
4Tekstologia (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Barbara Góra
5Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Wojciech Wytrążek
6Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Agnieszka Gryta
7Grafologiczna lektura rękopisów (warsztaty - Grupa: 1) Zbo/2 30 dr hab. Dariusz Pachocki, prof. KUL
8Grafologiczna lektura rękopisów (warsztaty - Grupa: 2) Zbo/2 30 dr hab. Dariusz Pachocki, prof. KUL
9Warsztat naukowy edytora (warsztaty - Grupa: 1) Zbo/2 30 Ks. dr Grzegorz Głąb
10Warsztat naukowy edytora (warsztaty - Grupa: 2) Zbo/2 30 Ks. dr Grzegorz Głąb
11Warsztat naukowy edytora (warsztaty - Grupa: 3) Zbo/2 30 dr Agnieszka Karczewska
Konwersatoria
1Wprowadzenie do procesorów tekstu (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 15 dr Zuzanna Guty
2Wprowadzenie do procesorów tekstu (konwersatorium - Grupa: 2) Z/3 15 dr Zuzanna Guty
3Typografia cyfrowa - E (konwersatorium)Z/1 15 mgr Mateusz Miernik
Lektoraty
1Język angielski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 64) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 68) Z/1 30 mgr Małgorzata Osękowska
3Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 66) Z/1 30 mgr Małgorzata Osękowska
4Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 67) Z/1 30 mgr Małgorzata Osękowska
5Język angielski (120 godz.) - Kurs zaliczony na podstawie certyfikatu FCE (CEF B2) (lektorat)Z/1 0 Brak obsady
6Język francuski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
7Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
8Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
9Język hiszpański - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 6) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
10Język niemiecki - CEF A2 (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
11Język niemiecki - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 dr Katarzyna Jakubów
12Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
13Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 87) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
2Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 49) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 62) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
5Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 80) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
6Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 88) Zbo/0 30 mgr Anna Majerska
7Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 29) Zbo/0 30 mgr Anna Majerska
8Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 32) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
9Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 63) Zbo/0 30 mgr Anna Majerska
10Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 74) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
11Wychowanie fizyczne - gry sportowe (ćwiczenia - Grupa: 84) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
12Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 82) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
13Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 21) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
14Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 26) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
15Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 42) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
16Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 54) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
17Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (ćwiczenia - Grupa: 72) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
18Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
19Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 18) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
20Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 19) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
21Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 81) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
22Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 83) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
23Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 13) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
24Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 27) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
25Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 65) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 1) Zbo/0 3 mgr inż. Iwona Roman

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze