Wydział Nauk Humanistycznych
Edytorstwo (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Logika (wykład)E/1 15 VACAT
2Historia książki (wykład)Zbo/1 30 Brak obsady
Ćwiczenia obowiązkowe
1Redakcja typowej książki (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/30 30 Brak obsady
2Redakcja typowej książki (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/30 30 Brak obsady
3Historia literatury polskiej (do oświecenia) (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/2 30 Brak obsady
4Historia literatury polskiej (do oświecenia) (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/2 30 Brak obsady
5Ortografia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 Brak obsady
6Ortografia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 Brak obsady
7Logika (ćwiczenia)Z/2 15 Brak obsady
Warsztaty
1Edytorska analiza utworów (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 Brak obsady
2Edytorska analiza utworów (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 Brak obsady
3Tekstologia (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 Brak obsady
4Tekstologia (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 Brak obsady
5Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Wojciech Wytrążek
6Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 Brak obsady
7Grafologiczna lektura rękopisów (warsztaty - Grupa: 1) Zbo/2 30 Brak obsady
8Grafologiczna lektura rękopisów (warsztaty - Grupa: 2) Zbo/2 30 Brak obsady
9Warsztat naukowy edytora (warsztaty - Grupa: 1) Zbo/2 30 Brak obsady
10Warsztat naukowy edytora (warsztaty - Grupa: 2) Zbo/2 30 Brak obsady
Konwersatoria do wyboru
1Typografia cyfrowa - E (konwersatorium)Z/1 15 Brak obsady
2Typografia tradycyjna - E (konwersatorium)Z/1 15 Brak obsady
3Aplikacje użytkowe w pracy edytora (konwersatorium)Z/1 15 Brak obsady
4Wprowadzenie do procesorów tekstu (konwersatorium)Z/1 15 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze