Wydział Nauk Humanistycznych
Edytorstwo (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia książki (wykład)Zbo/2 30 dr hab. Wiesław Pawlak, prof. KUL
2Logika (wykład)E/1 15 dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Logika (ćwiczenia)Z/1 15 dr Anna Starościc
2Historia literatury polskiej (do oświecenia) (ćwiczenia)Zbo/2 30 dr hab. Wiesław Pawlak, prof. KUL
3Ortografia (ćwiczenia)Z/3 30 dr Anna Majewska-Wójcik
4Redakcja typowej książki (ćwiczenia)Z/3 30 dr Dorota Niedziałkowska
Warsztaty
1Edytorska analiza utworów (warsztaty)Z/2 30 dr hab. Wojciech Kruszewski, prof. KUL
2Grafologiczna lektura rękopisów (warsztaty)Z/3 30 dr hab. Dariusz Pachocki, prof. KUL
3Tekstologia (warsztaty)Z/2 30 dr hab. Dariusz Pachocki, prof. KUL
4Przedsiębiorczość (warsztaty)Z/2 30 dr hab. Wojciech Wytrążek
5Warsztat naukowy edytora (warsztaty - Grupa: 1) Zbo/2 30 Ks. dr Grzegorz Głąb
6Warsztat naukowy edytora (warsztaty - Grupa: 2) Zbo/2 30 Ks. dr Grzegorz Głąb
Konwersatoria
1Wprowadzenie do procesorów tekstu (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 15 dr Dawid Mielnik
2Wprowadzenie do procesorów tekstu (konwersatorium - Grupa: 2) Z/3 15 dr Dawid Mielnik
3Język grecki (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
4Język łaciński (konwersatorium)Z/2 30 dr Agnieszka Strycharczuk
5Typografia (konwersatorium)Z/1 15 mgr Mateusz Miernik
Lektoraty
1Język angielski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 307) Z/1 30 mgr Michał Narecki
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 309) Z/1 30 mgr Agnieszka Gryta
3Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 310) Z/1 30 mgr Agnieszka Gryta
4Język angielski - CEF C1 (lektorat - Grupa: 334) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
5Język chiński - CEF A1 (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Jianhua Yang
6Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 23) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
7Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 25) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
8Język niemiecki - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 44) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
9Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu turystyczno-biznesowym (lektorat - Grupa: 19) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 83) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
2Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 16) Zbo/0 30 mgr Łukasz Harbuz
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 18) Zbo/0 30 mgr Łukasz Harbuz
5Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 13) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
6Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
7Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
8Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 13) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
9Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 6) Zbo/0 3 mgr inż. Karolina Gajewska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze