Wydział Nauk Społecznych
Socjologia (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia filozofii (wykład)E/3 45 dr hab. Anna Palusińska
2Historia katolickiej nauki społecznej i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)E/4 30 Ks. dr Maciej Hułas
3Logika (wykład)E/2 15 dr Piotr Lipski
4Podstawy socjologii (wykład)E/4 30 dr hab. Adam Szafrański, prof. KUL
5Mikrostruktury społeczne (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Sławomir Partycki
Ćwiczenia obowiązkowe
1Historia katolickiej nauki społecznej i myśl społeczna Jana Pawła II (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 Ks. mgr Piotr Przysucha
2Logika (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Ks. mgr Rafał Szprync
3Podstawy socjologii (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Adam Szafrański, prof. KUL
Konwersatoria obowiązkowe
1Elementy psychologii społecznej (konwersatorium)Z/4 30 dr hab. Jacek Śliwak
2Współczesne społeczeństwo polskie z perspektywy socjologii (konwersatorium)Z/4 30 dr Małgorzata Szyszka
Warsztaty obowiązkowe
1Metodyka studiowania i pracy naukowej (warsztaty)Z/2 15 dr Tomasz Peciakowski
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 82) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
2Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 16) Zbo/0 30 mgr Łukasz Harbuz
5Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 18) Zbo/0 30 mgr Łukasz Harbuz
6Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
7Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
8Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
9Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 13) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
10Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
11Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
12Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
13Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
14Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
15Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
16Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Łukasz Harbuz
17Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
18Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Piotr Olejarnik
19Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
20Wychowanie fizyczne - tenis stołowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 dr Joanna Kubińska
21Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
22Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
23Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 294) Z/1 30 mgr Agnieszka Gryta
2Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 295) Z/1 30 mgr Agnieszka Gryta
3Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 299) Z/1 30 mgr Agnieszka Gryta
4Język angielski (120 godz.) - Kurs zaliczony na podstawie certyfikatu CAE (CEF C1) (lektorat)Z/1 0 Brak obsady
5Język niemiecki - CEF A2 (lektorat - Grupa: 43) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
6Język rosyjski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 16) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
7Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 18) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
8Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu turystyczno-biznesowym (lektorat - Grupa: 19) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 5) Zbo/0 3 mgr inż. Karolina Gajewska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze