Wydział Filozofii
Filozofia (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2019/2020

Program, efekty uczenia się i karty przedmiotów
Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Wprowadzenie do filozofii (wykład)E/4 30 prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
2Logika (wykład)Zbo/4 15 prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
3Logika (ćwiczenia)Z/0 30 dr Marcin Czakon
4Historia filozofii starożytnej (wykład)E/6 30 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
5Historia filozofii starożytnej (ćwiczenia)Z/0 30 dr hab. Andrzej Stefańczyk
6Metafizyka - Ontologia (wykład)Zbo/4 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
7Metafizyka - Ontologia (ćwiczenia)Z/0 30 dr Paulina Sulenta
8Antropologia filozoficzna (wykład)Zbo/3 15 dr hab. Arkadiusz Gudaniec, prof. KUL
9Antropologia filozoficzna (ćwiczenia)Z/0 15 dr Paulina Sulenta
10Etyka ogólna (wykład)Zbo/3 30 Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
11Etyka ogólna (ćwiczenia)Z/0 30 Ks. dr Marcin Ferdynus
12Przedsiębiorczość (warsztaty)Z/2 30 prof. dr hab. Paweł Kawalec
13Język łaciński dla filozofów (lektorat)Z/3 60 dr hab. Andrzej Stefańczyk
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 68) Z/1 30 mgr Małgorzata Osękowska
2Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 67) Z/1 30 mgr Małgorzata Osękowska
3Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 69) Z/1 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
4Język francuski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
5Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
6Język rosyjski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 1) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
7Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 15) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
2Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 49) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 88) Zbo/0 30 mgr Anna Majerska
4Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 56) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
5Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 60) Zbo/0 30 mgr Anna Majerska
6Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 14) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
7Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
8Wychowanie fizyczne - pływanie (ćwiczenia - Grupa: 34) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
9Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 43) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
Szkolenia obowiązkowe
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 2) Zbo/0 3 mgr Sylwia Fedorowicz-Lisowska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze