Wydział Filozofii
Filozofia (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2018/2019

Program, efekty uczenia się i karty przedmiotów
Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Wprowadzenie do filozofii (wykład)E/4 30 dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL
2Logika (wykład)Zbo/4 15 dr Anna Karczewska
3Historia filozofii starożytnej (wykład)E/6 30 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
4Metafizyka - Ontologia (wykład)Zbo/4 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
5Antropologia filozoficzna (wykład)Zbo/3 15 dr hab. Arkadiusz Gudaniec
6Etyka ogólna (wykład)Zbo/3 30 Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
Ćwiczenia i warsztaty obowiązkowe
1Logika (ćwiczenia)Z/0 30 dr Marcin Czakon
2Historia filozofii starożytnej i kolokwium tekstów filozoficznych (ćwiczenia)Z/0 30 dr hab. Andrzej Stefańczyk
3Metafizyka - Ontologia i kolokwium tekstów filozoficznych (ćwiczenia)Z/0 30 mgr Natalia Gondek
4Antropologia filozoficzna (ćwiczenia)Z/0 15 Ks. mgr Piotr Stoll
5Etyka ogólna (ćwiczenia)Z/0 30 Ks. dr Marcin Ferdynus
6Przedsiębiorczość (warsztaty)Z/2 30 prof. dr hab. Paweł Kawalec
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 311) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
2Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 312) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
3Język francuski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 prof. dr hab. Paweł Matyaszewski
4Język niemiecki - CEF A2 (lektorat - Grupa: 43) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
5Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu turystyczno-biznesowym (lektorat - Grupa: 19) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
6Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 21) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
Lektorat wydziałowy
1Język łaciński dla filozofów (lektorat)Z/3 60 dr hab. Andrzej Stefańczyk
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 82) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
2Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 11) Zbo/0 30 mgr Łukasz Harbuz
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 13) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
5Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
6Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Łukasz Harbuz
7Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
8Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
9Wychowanie fizyczne - pływanie (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
Szkolenia obowiązkowe
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 3) Zbo/0 3 mgr inż. Karolina Gajewska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze