Wydział Teologii
Praca socjalna (stacjonarne I stopnia) WT
Rok I - Semestr 1   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Etyka (wykład)E/2 30 Ks. dr Marcin Ferdynus
2Logika (wykład)E/1 15 Ks. dr Robert Kublikowski
3Wprowadzenie do pedagogiki (wykład)E/3 30 Ks. dr Marek Jeziorański
4Biopsychiczny rozwój człowieka (wykład)Z/3 30 dr Kinga Szymona
5Teorie i metody pracy socjalnej (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Jerzy Koperek, prof. KUL
6Historia filozofii (wykład)E/3 45 Ks. dr hab. Piotr Pasterczyk
Konwersatoria obowiązkowe
1Ochrona własności intelektualnej (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 15 dr hab. Marcin Trzebiatowski, prof. KUL
2Podstawy psychologii (konwersatorium)Z/4 30 dr Bernadeta Lelonek-Kuleta
3Wprowadzenie do socjologii (konwersatorium)Z/4 30 Ks. dr hab. Witold Janocha, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Logika (ćwiczenia)Z/1 15 dr Tomasz Łach
2Teorie i metody pracy socjalnej (ćwiczenia)Z/4 30 dr Agnieszka Zaborowska
Lektoraty
1Język angielski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 301) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 302) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
3Język francuski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 prof. dr hab. Paweł Matyaszewski
4Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 25) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
5Język niemiecki - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 44) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
6Język rosyjski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 16) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
2Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
3Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
4Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
5Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
6Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
7Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
8Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
9Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
10Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
11Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
12Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
13Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 3) Zbo/0 3 mgr inż. Karolina Gajewska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze