Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Angielska (niestacjonarne I stopnia)
Rok akademicki  2017/2018


Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Ćwiczenia obowiązkowe
1Gramatyka opisowa języka angielskiego. Fonetyka i fonologia (ćwiczenia)Z/2 18 dr hab. Anna Bloch-Rozmej, prof. KUL
2Praktyczna nauka języka angielskiego - słownictwo (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 18 dr Ewelina Mokrosz
3Praktyczna nauka języka angielskiego - słownictwo (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 18 dr Ewelina Mokrosz
4Praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 18 dr Artur Stępniak
5Praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 18 dr Artur Stępniak
6Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 18 mgr Monika Tokarczyk
7Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 18 mgr Monika Tokarczyk
8Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 18 dr Łukasz Borowiec
9Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 18 dr Łukasz Borowiec
10Praktyczna nauka języka angielskiego - język angielski w multimediach (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 18 mgr Monika Tokarczyk
11Praktyczna nauka języka angielskiego - język angielski w multimediach (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 18 mgr Monika Tokarczyk
12Praktyczna nauka języka angielskiego - fonetyka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 18 dr Artur Bartnik
13Praktyczna nauka języka angielskiego - fonetyka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 18 dr Artur Bartnik
14Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 18 mgr Mariola Kasperek-Krawczyńska
15Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 18 mgr Mariola Kasperek-Krawczyńska
16Język niderlandzki (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 30 Frans van der Veer
17Język niderlandzki (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 30 Frans van der Veer
Specjalizacja translatoryczna
1Praktyczna nauka języka angielskiego - angielski w biznesie (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 18 dr Dominika Bugno-Narecka
2Praktyczna nauka języka angielskiego - angielski w biznesie (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 18 dr Dominika Bugno-Narecka
3Praktyczna nauka języka angielskiego - tłumaczenia pisemne angielsko-polskie (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 18 dr Kinga Lis
4Praktyczna nauka języka angielskiego - tłumaczenia pisemne angielsko-polskie (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 18 dr Kinga Lis
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 4) Zbo/0 3 mgr Iwona Kędzierska

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Logika (wykład)E/1 9 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Logika (ćwiczenia)Z/1 9 mgr Helena Kistelska
2Gramatyka opisowa języka angielskiego. Fonetyka i fonologia (ćwiczenia)Z/3 18 dr hab. Anna Bloch-Rozmej, prof. KUL
3Praktyczna nauka języka angielskiego - słownictwo (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 18 dr Ewelina Mokrosz
4Praktyczna nauka języka angielskiego - słownictwo (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 18 dr Ewelina Mokrosz
5Praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 18 dr Artur Stępniak
6Praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 18 dr Artur Stępniak
7Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 18 mgr Monika Tokarczyk
8Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 18 mgr Monika Tokarczyk
9Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 18 dr Łukasz Borowiec
10Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 18 dr Łukasz Borowiec
11Praktyczna nauka języka angielskiego - język angielski w multimediach (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 18 mgr Monika Tokarczyk
12Praktyczna nauka języka angielskiego - język angielski w multimediach (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 18 mgr Monika Tokarczyk
13Praktyczna nauka języka angielskiego - fonetyka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 18 dr Artur Bartnik
14Praktyczna nauka języka angielskiego - fonetyka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 18 dr Artur Bartnik
15Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 18 mgr Mariola Kasperek-Krawczyńska
16Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 18 mgr Mariola Kasperek-Krawczyńska
17Język niderlandzki (ćwiczenia)Z/1 30 Frans van der Veer
Egzaminy
1Praktyczna nauka języka angielskiego (egzamin)E/4 0 dr Ewelina Mokrosz
Specjalizacja translatoryczna
1Praktyczna nauka języka angielskiego - angielski w biznesie (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 18 dr Dominika Bugno-Narecka
2Praktyczna nauka języka angielskiego - angielski w biznesie (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 18 dr Dominika Bugno-Narecka
3Praktyczna nauka języka angielskiego - tłumaczenia pisemne polsko-angielskie (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 18 dr Kinga Lis
4Praktyczna nauka języka angielskiego - tłumaczenia pisemne polsko-angielskie (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 18 dr Kinga Lis
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 1) Zbo/0 3 mgr Kamila Szysiak

Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia filozofii (wykład)Zbo/1 14 Ks. dr hab. Rafał Charzyński
Konwersatoria obowiązkowe
1Historia Anglii i USA (konwersatorium)Z/2 18 dr Tomasz Niedokos
2Historia literatury angielskiej I (konwersatorium)Z/2 18 dr Aleksander Bednarski
Ćwiczenia obowiązkowe
1Historia literatury angielskiej (ćwiczenia)Z/2 18 dr hab. Grzegorz Maziarczyk, prof. KUL
2Wstęp do literaturoznawstwa (ćwiczenia)Z/2 18 dr Aleksander Bednarski
3Gramatyka opisowa języka angielskiego. Morfologia i składnia (ćwiczenia)Z/2 18 dr Artur Bartnik
4Język niderlandzki (ćwiczenia)Z/1 30 Frans van der Veer
5Praktyczna nauka języka angielskiego - słownictwo (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 18 dr Łukasz Borowiec
6Praktyczna nauka języka angielskiego - słownictwo (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/4 18 dr Łukasz Borowiec
7Praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie akademickie (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 18 mgr Joanna Grzybowska
8Praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie akademickie (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/4 18 mgr Joanna Grzybowska
9Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 18 dr Kinga Lis
10Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/4 18 dr Kinga Lis
11Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 18 dr Mark Ó Fionnáin
12Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 18 dr Mark Ó Fionnáin
Specjalizacja translatoryczna
1Praktyczna nauka języka angielskiego - tłumaczenia konsekutywne angielsko-polskie (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 18 dr Karolina Majkowska
2Praktyczna nauka języka angielskiego - tłumaczenia konsekutywne angielsko-polskie (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 18 dr Karolina Majkowska
Specjalizacja nauczycielska
1Dydaktyka nauczania języka angielskiego - edukacja przedszkolna i I etap edukacyjny, klasy I-III (ćwiczenia)Z/3 30 dr Tetiana Derkacz-Padiasek
2Dydaktyka nauczania języka angielskiego - nauczanie na II etapie edukacyjnym, klasy IV-VI (ćwiczenia)Z/3 30 dr Tetiana Derkacz-Padiasek
3Praktyka ciągła w szkole podstawowej (praktyki)Z/2 60 dr Tetiana Derkacz-Padiasek

Rok II - Semestr 4

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia filozofii (wykład)E/2 14 Ks. dr hab. Rafał Charzyński
Konwersatoria obowiązkowe
1Historia literatury angielskiej I (konwersatorium)E/2 18 dr Aleksander Bednarski
2Historia Anglii i USA (konwersatorium)E/2 18 dr Tomasz Niedokos
Ćwiczenia obowiązkowe
1Język niderlandzki (ćwiczenia)Z/1 30 Frans van der Veer
2Gramatyka opisowa języka angielskiego. Morfologia i składnia (ćwiczenia)Z/2 18 dr Artur Bartnik
3Wstęp do literaturoznawstwa (ćwiczenia)Z/2 18 dr Aleksander Bednarski
4Historia literatury angielskiej (ćwiczenia)Z/2 18 dr hab. Grzegorz Maziarczyk, prof. KUL
5Praktyczna nauka języka angielskiego - słownictwo (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 18 dr Łukasz Borowiec
6Praktyczna nauka języka angielskiego - słownictwo (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 18 dr Łukasz Borowiec
7Praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie akademickie (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 18 mgr Joanna Grzybowska
8Praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie akademickie (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 18 mgr Joanna Grzybowska
9Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 18 dr Kinga Lis
10Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 18 dr Kinga Lis
11Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 18 dr Mark Ó Fionnáin
12Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 18 dr Mark Ó Fionnáin
Egzaminy
1Język niderlandzki (egzamin)E/2 0 Frans van der Veer
2Praktyczna nauka języka angielskiego (egzamin)E/3 0 dr Łukasz Borowiec
Specjalizacja translatoryczna
1Praktyczna nauka języka angielskiego - tłumaczenia konsekutywne polsko-angielskie (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 18 dr Karolina Majkowska
2Praktyczna nauka języka angielskiego - tłumaczenia konsekutywne polsko-angielskie (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 18 dr Karolina Majkowska
Specjalizacja nauczycielska
1Psychologia rozwojowa i wychowawcza dzieci w wieku szkolnym (konwersatorium)Zbo/1 30 mgr Tomasz Jedynak
2Praktyka ciągła w szkole podstawowej (praktyki)Z/2 60 dr Tetiana Derkacz-Padiasek
3Pedagogika szkolna z elementami pedagogiki społecznej (konwersatorium)Zbo/1 30 dr Piotr Magier

Rok III - Semestr 5

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Etyka (wykład)E/2 18 dr Jacek Frydrych
Konwersatoria obowiązkowe
1Historia języka angielskiego (konwersatorium)Z/2 18 dr Kinga Lis
2Historia literatury amerykańskiej (konwersatorium)Z/1 9 dr hab. Grzegorz Maziarczyk, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Historia języka angielskiego (ćwiczenia)Z/2 18 dr Kinga Lis
2Historia literatury angielskiej II (ćwiczenia)Z/3 18 mgr Dagmara Kottke
3Historia literatury amerykańskiej (ćwiczenia)Z/2 18 dr hab. Grzegorz Maziarczyk, prof. KUL
4Gramatyka kontrastywna angielsko-polska (ćwiczenia)Z/2 18 prof. dr hab. Anna Malicka-Kleparska
5Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia)Z/2 18 mgr Izabela Batyra
6Praktyczna nauka języka angielskiego - słownictwo (ćwiczenia)Z/2 18 mgr Piotr Tokarski
Seminaria
1Dydaktyka (seminarium)Zbo/8 18 dr Artur Stępniak
2Literaturoznawstwo (seminarium)Zbo/8 18 dr Łukasz Borowiec
Specjalizacja translatoryczna
1Praktyczna nauka języka angielskiego - język w zastosowaniach specjalistycznych (ćwiczenia)Z/2 18 mgr Monika Tokarczyk
2Praktyczna nauka języka angielskiego - tłumaczenia symultaniczne ang.-pol., pol.-ang. (ćwiczenia)Z/2 18 dr Karolina Majkowska
Specjalizacja nauczycielska
1Dydaktyka nauczania języka angielskiego - nauczanie na II etapie edukacyjnym, klasy IV-VI (ćwiczenia)Z/3 30 dr Tetiana Derkacz-Padiasek
2Dydaktyka nauczania języka angielskiego - edukacja przedszkolna i I etap edukacyjny, klasy I-III (ćwiczenia)Z/3 30 dr Tetiana Derkacz-Padiasek
3Praktyka ciągła w szkole podstawowej (praktyki)Z/2 60 dr Tetiana Derkacz-Padiasek

Rok III - Semestr 6

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Konwersatoria obowiązkowe
1Historia literatury amerykańskiej (konwersatorium)E/1 9 dr hab. Grzegorz Maziarczyk, prof. KUL
2Wprowadzenie do kulturoznawstwa brytyjskiego (konwersatorium)Z/1 18 dr Tomasz Niedokos
3Historia języka angielskiego (konwersatorium)E/2 18 dr Kinga Lis
Ćwiczenia obowiązkowe
1Historia języka angielskiego (ćwiczenia)Z/1 18 dr Kinga Lis
2Historia literatury angielskiej II (ćwiczenia)Z/1 18 mgr Dagmara Kottke
3Historia literatury amerykańskiej (ćwiczenia)Z/2 18 dr hab. Grzegorz Maziarczyk, prof. KUL
4Praktyczna nauka języka angielskiego - słownictwo (ćwiczenia)Z/2 18 mgr Piotr Tokarski
5Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia)Z/2 18 mgr Mariola Kasperek-Krawczyńska
6Gramatyka kontrastywna angielsko-polska (ćwiczenia)Z/2 18 prof. dr hab. Anna Malicka-Kleparska
Seminaria
1Dydaktyka (seminarium)Zbo/2 18 dr Artur Stępniak
2Literaturoznawstwo (seminarium)Zbo/2 18 dr Łukasz Borowiec
3Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Artur Stępniak
4Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Łukasz Borowiec
5Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 prof. dr hab. Anna Malicka-Kleparska
Egzaminy
1Praktyczna nauka języka angielskiego (egzamin)E/2 0 dr Karolina Majkowska
Specjalizacja translatoryczna
1Praktyczna nauka języka angielskiego - język w zastosowaniach specjalistycznych (ćwiczenia)Z/2 18 mgr Monika Tokarczyk
Specjalizacja nauczycielska
1Psychologia rozwojowa i wychowawcza dzieci w wieku szkolnym (konwersatorium)Zbo/1 30 mgr Tomasz Jedynak
2Praktyka ciągła w szkole podstawowej (praktyki)Z/2 60 dr Tetiana Derkacz-Padiasek
3Pedagogika szkolna z elementami pedagogiki społecznej (konwersatorium)Zbo/1 30 dr Piotr Magier

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze