Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Słowiańska (stacjonarne I stopnia)
Rok akademicki  2017/2018


Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Logika (wykład)E/1 15 dr hab. Bożena Czernecka-Rej
2Historia literatury staroruskiej (wykład)E/4 15 prof. dr hab. Anna Woźniak
Konwersatoria obowiązkowe
1Historia Rosji i Ukrainy (konwersatorium)E/3 30 prof. dr hab. Witold Kołbuk
2Wstęp do językoznawstwa (konwersatorium)Z/2 30 dr Dagmara Nowacka
3Wstęp do literaturoznawstwa (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Beata Siwek, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Historia literatury staroruskiej (ćwiczenia)Z/2 30 prof. dr hab. Anna Woźniak
2Logika (ćwiczenia)Z/1 15 mgr Justyna Kurlak
3Język ukraiński (ćwiczenia)Z/1 30 dr Dagmara Nowacka
Zajęcia kierunkowe
Specjalność rosyjska z językiem angielskim
1Praktyczna nauka języka rosyjskiego - fonetyka i mówienie (ćwiczenia)Z/2 30 dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak
2Praktyczna nauka języka rosyjskiego - gramatyka funkcjonalna (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Mateusz Frączek
3Praktyczna nauka języka rosyjskiego - pisanie (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Monika Sidor
4Praktyczna nauka języka rosyjskiego - praca z tekstem (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Monika Sidor
5Praktyczna nauka języka angielskiego I - II język specjalności (ćwiczenia)Z/4 60 dr Andrij Saweneć
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 27) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
2Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (ćwiczenia - Grupa: 30) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
3Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (ćwiczenia - Grupa: 19) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
4Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
5Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 26) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
6Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 25) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
7Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 57) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
8Wychowanie fizyczne- piłka siatkowa kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Anna Zarańska
Zajęcia fakultatywne
1Praktyczna nauka języka rosyjskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia)Zbo/2 60 mgr Katarzyna Wasińczuk
Specjalizacja: Język rosyjski komunikacji biznesowej
1Realioznawstwo Ukrainy, Rosji i Białorusi (konwersatorium)Z/2 30 dr Marcin Cybulski
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 5) Zbo/0 3 mgr Iwona Kędzierska

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Ćwiczenia obowiązkowe
1Język ukraiński (ćwiczenia)Z/1 30 dr Dagmara Nowacka
Zajęcia kierunkowe
Specjalność rosyjska z językiem angielskim
1Gramatyka opisowa języka rosyjskiego - fonetyka, słowotwórstwo, morfologia (wykład)E/3 15 dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst, prof. KUL
2Historia literatury rosyjskiej (1700-1842) (wykład)E/2 15 prof. dr hab. Anna Woźniak
3Historia literatury rosyjskiej (1700-1842) (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Monika Sidor
4Gramatyka opisowa języka rosyjskiego - fonetyka, słowotwórstwo, morfologia (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst, prof. KUL
5Praktyczna nauka języka rosyjskiego - fonetyka i mówienie (ćwiczenia)Z/2 30 dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak
6Praktyczna nauka języka rosyjskiego - gramatyka funkcjonalna (ćwiczenia)Z/2 30 dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak
7Praktyczna nauka języka rosyjskiego - pisanie (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Monika Sidor
8Praktyczna nauka języka rosyjskiego - praca z tekstem (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Monika Sidor
9Praktyczna nauka języka angielskiego I - II język specjalności (ćwiczenia)Z/2 60 dr Andrij Saweneć
10Praktyczna nauka języka angielskiego I - II język specjalności (egzamin)E/2 0 dr Andrij Saweneć
11Praktyczna nauka języka rosyjskiego (egzamin)E/4 0 dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 81) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
2Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 27) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 45) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
4Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 36) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
5Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (ćwiczenia - Grupa: 39) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
6Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 58) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
7Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 59) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
8Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 25) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
9Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 57) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
10Wychowanie fizyczne- piłka siatkowa kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Anna Zarańska
Zajęcia fakultatywne
1Praktyczna nauka języka rosyjskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia)Zbo/2 60 mgr Karolina Ułanowska
Specjalizacja: Język rosyjski komunikacji biznesowej
1Gospodarka Rosji i Ukrainy (wykład)E/2 30 prof. dr hab. Witold Kołbuk
2Geografia turystyczna Rosji i Ukrainy (konwersatorium)Z/1 30 dr hab. Beata Siwek, prof. KUL
3Realioznawstwo krajów anglojęzycznych (konwersatorium)Z/1 30 dr Andrij Saweneć

Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia filozofii (wykład)E/3 45 Ks. dr hab. Rafał Charzyński
Konwersatoria obowiązkowe
1Kultura duchowa Słowian Wschodnich (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Witold Kołbuk
Zajęcia kierunkowe
Specjalność rosyjska
1Gramatyka opisowa języka rosyjskiego - składnia (wykład)E/4 15 dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst, prof. KUL
2Historia literatury rosyjskiej (1842-1917) (wykład)Zbo/2 15 prof. dr hab. Anna Woźniak
3Gramatyka opisowa języka rosyjskiego - składnia (ćwiczenia)Z/3 30 mgr Marzena Kozyra
4Historia literatury rosyjskiej (1842-1917) (ćwiczenia)Z/2 30 dr Agnieszka Lenart
5Praktyczna nauka języka rosyjskiego - mówienie II (ćwiczenia)Z/2 30 dr Lubomir Puszak
6Praktyczna nauka języka rosyjskiego - pisanie II (ćwiczenia)Z/2 30 dr Marcin Cybulski
7Praktyczna nauka języka rosyjskiego - praca z tekstem II (ćwiczenia)Z/2 30 dr Agnieszka Lenart
8Praktyczna nauka języka ukraińskiego - II język specjalności (ćwiczenia)Z/4 60 dr Lubomir Puszak
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 148) Z/1 30 mgr Krzysztof Urbański
2Język angielski - CEF B1+ - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 115) Z/1 30 mgr Beata Panasiuk
Specjalizacja: Język rosyjski komunikacji biznesowej
1Rosyjska terminologia ekonomiczna (ćwiczenia)Z/2 30 dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak
2Rosyjska terminologia unijna i samorządowa (ćwiczenia)Z/1 15 dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak
Specjalizacja nauczycielska
1Dydaktyka ogólna (wykład)Zbo/2 30 dr Anna Jeziorkowska-Polakowska
2Emisja głosu (ćwiczenia)Z/1 30 dr Agnieszka Karczewska
3Dydaktyka nauczania języków wschodniosłowiańskich (warsztaty)Z/2 30 dr Dagmara Nowacka
4Praktyki śródroczne w szkole podstawowej (praktyki)Zbo/2 20 dr Dagmara Nowacka

Rok II - Semestr 4

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Zajęcia kierunkowe
Specjalność rosyjska
1Praktyczna nauka języka ukraińskiego - II język specjalności (egzamin)E/2 0 dr Albert Nowacki
2Praktyczna nauka języka rosyjskiego (egzamin)E/5 0 dr Agnieszka Lenart
3Praktyczna nauka języka ukraińskiego - II język specjalności (ćwiczenia)Z/2 60 dr Albert Nowacki
4Praktyczna nauka języka rosyjskiego - praca z tekstem II (ćwiczenia)Z/2 30 dr Agnieszka Lenart
5Praktyczna nauka języka rosyjskiego - pisanie II (ćwiczenia)Z/2 30 dr Marcin Cybulski
6Praktyczna nauka języka rosyjskiego - mówienie II (ćwiczenia)Z/2 30 dr Marcin Cybulski
7Gramatyka kontrastywna rosyjsko-polska (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst, prof. KUL
8Historia literatury rosyjskiej (1842-1917) (wykład)E/4 15 prof. dr hab. Anna Woźniak
9Historia literatury rosyjskiej (1842-1917) (ćwiczenia)Z/2 30 dr Agnieszka Lenart
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 183) Z/1 30 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
2Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 148) Z/1 30 mgr Krzysztof Urbański
3Język angielski - CEF B1+ - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 115) Z/1 30 mgr Beata Panasiuk
4Język angielski - poziom CEF B1 (egzamin)E/1 0 mgr Radosław Furmaga
5Język angielski - poziom CEF B1 (egzamin)E/1 0 mgr Krzysztof Urbański
6Język angielski - poziom CEF B1 (egzamin)E/1 0 mgr Danuta Nowak
7Język angielski (prawniczy) - poziom CEF B1 (egzamin)E/1 0 mgr Beata Panasiuk
Specjalizacja: Język rosyjski komunikacji biznesowej
1Język rosyjski w systemie prawa (ćwiczenia)Z/2 30 dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak
2Korespondencja urzędowa w języku rosyjskim (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Mirosława Dudel
Specjalizacja nauczycielska
1Psychologia ogólna (wykład)E/1 30 dr Justyna Iskra
2Pedagogika ogólna (wykład)E/1 30 dr Piotr Magier
3Praktyki śródroczne w szkole podstawowej (praktyki)Zbo/1 10 dr Dagmara Nowacka
4Praktyka psychologiczna (praktyki)Z/1 30 dr Dagmara Nowacka
5Dydaktyka nauczania języków wschodniosłowiańskich (warsztaty)Z/2 30 Zawieszone

Rok III - Semestr 5

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Etyka (wykład)E/2 30 dr Jacek Frydrych
Zajęcia kierunkowe
Specjalność rosyjska
1Historia literatury rosyjskiej XX wieku (wykład)Zbo/2 15 prof. dr hab. Anna Woźniak
2Historia literatury rosyjskiej XX wieku (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Monika Sidor
3Praktyczna nauka języka rosyjskiego - pisanie III (ćwiczenia)Z/2 30 dr Lubomir Puszak
4Praktyczna nauka języka rosyjskiego - mówienie III (ćwiczenia)Z/3 30 dr Marcin Cybulski
5Praktyczna nauka języka rosyjskiego - praca z tekstem III (ćwiczenia)Z/3 30 dr Marcin Cybulski
Zajęcia kierunkowe
Specjalność ukraińska z językiem rosyjskim
1Historia literatury ukraińskiej XX wieku (wykład)Zbo/2 15 dr hab. Beata Siwek, prof. KUL
2Historia literatury ukraińskiej XX wieku (ćwiczenia)Z/2 15 dr Albert Nowacki
3Praktyczna nauka języka ukraińskiego - mówienie III (ćwiczenia)Z/2 30 dr Albert Nowacki
4Praktyczna nauka języka ukraińskiego - pisanie III - L (ćwiczenia)Z/2 30 dr Albert Nowacki
5Praktyczna nauka języka ukraińskiego - praca z tekstem III (ćwiczenia)Z/2 30 dr Lubomir Puszak
6Praktyczna nauka języka rosyjskiego - II język specjalności (ćwiczenia)Z/2 60 dr Agnieszka Lenart
Seminaria
1Językoznawstwo rosyjskie i ukraińskie (seminarium)Zbo/5 30 dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak
2Literatura rosyjska i ukraińska (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Monika Sidor
Specjalizacja: Język rosyjski komunikacji biznesowej
1Podstawy prawa celnego (wykład)E/3 15 dr hab. Beata Kucia-Guściora
2Rosyjski język obsługi celnej (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Alina Chyruk
3Praktyka śródroczna (praktyki)Z/6 150 dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak
Specjalizacja: Komunikacja medialna w polsko-ukraińskiej pracy dziennikarskiej
1Praktyka śródroczna (praktyki)Z/6 150 dr Albert Nowacki
2Prawo mediów (konwersatorium)E/3 15 dr Albert Nowacki
3Warsztaty dziennikarskie II (warsztaty)Z/2 30 mgr Marcin Superczyński
Specjalizacja nauczycielska
1Pedagogika szkolna z elementami pedagogiki społecznej (wykład)Zbo/1 30 dr Piotr Magier
2Psychologia rozwojowa i wychowawcza dzieci w wieku szkolnym (wykład)Zbo/1 30 dr Iwona Ulfik-Jaworska
3Warsztat nauczyciela: komunikacja i kultura (wykład)Zbo/1 15 prof. dr hab. Sławomir Żurek
4Dydaktyka nauczania języków wschodniosłowiańskich (warsztaty)Z/2 30 dr Dagmara Nowacka

Rok III - Semestr 6

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Zajęcia kierunkowe
Specjalność rosyjska
1Praktyczna nauka języka rosyjskiego - praca z tekstem III (ćwiczenia)Z/2 30 dr Marcin Cybulski
2Praktyczna nauka języka rosyjskiego - mówienie III (ćwiczenia)Z/2 30 dr Marcin Cybulski
3Historia literatury rosyjskiej XX wieku (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Monika Sidor
4Historia literatury rosyjskiej XX wieku (wykład)E/3 15 prof. dr hab. Anna Woźniak
5Praktyczna nauka języka rosyjskiego (egzamin)E/4 0 dr Marcin Cybulski
6Praktyczna nauka języka rosyjskiego - pisanie III (ćwiczenia)Z/2 30 dr Andrij Saweneć
Zajęcia kierunkowe
Specjalność ukraińska z językiem rosyjskim
1Historia literatury ukraińskiej XX wieku (wykład)E/3 15 dr hab. Beata Siwek, prof. KUL
2Historia literatury ukraińskiej XX wieku (ćwiczenia)Z/2 15 dr Albert Nowacki
3Praktyczna nauka języka ukraińskiego - mówienie III (ćwiczenia)Z/2 30 dr Albert Nowacki
4Praktyczna nauka języka ukraińskiego - pisanie III - L (ćwiczenia)Z/2 30 dr Albert Nowacki
5Praktyczna nauka języka rosyjskiego - II język specjalności (ćwiczenia)Z/1 60 dr Agnieszka Lenart
6Praktyczna nauka języka rosyjskiego - II język specjalności (egzamin)E/1 0 dr Agnieszka Lenart
7Praktyczna nauka języka ukraińskiego (egzamin)E/4 0 dr Albert Nowacki
Seminaria
1Językoznawstwo rosyjskie i ukraińskie (seminarium)Zbo/5 30 dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak
2Literatura rosyjska i ukraińska (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Monika Sidor
3Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Monika Sidor
4Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak
5Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Albert Nowacki
Specjalizacja nauczycielska
1Warsztat nauczyciela: komunikacja i kultura (wykład)E/1 15 prof. dr hab. Sławomir Żurek
2Dydaktyka nauczania języków wschodniosłowiańskich (warsztaty)E/2 30 dr Dagmara Nowacka
3Praktyki ciągłe w szkole podstawowej (praktyki)Z/2 90 dr Dagmara Nowacka

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze