Faculty of Philosophy
Philosophy (residential, third cycle programme)
Academic year  2017/2018


Year I - Semester 1

NoCourseECTS creditsHoursLecturer
Tutorials
1Analytic Philosophy (tutorial)Z/2 30 dr Piotr Lipski
2The Ontology of the Subject-Properties Structure (tutorial)Z/2 30 dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL
3Theory of Being and Human Person (tutorial)Z/2 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
4Analytic Philosophy (tutorial)Zbo/2 30 dr Piotr Lipski
5The Ontology of the Subject-Properties Structure (tutorial)Zbo/2 30 dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL
6Theory of Being and Human Person (tutorial)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
Tutorials in Foreign Language
1Cielesność i płciowość - antropologiczne kontrowersje (tutorial)Z/2 30 dr hab. Zbigniew Pańpuch
2Doktryny społeczne i polityczne (tutorial)Z/2 30 dr hab. Jan Kłos
3Etyka współczesna (tutorial)Z/2 30 Suspended
4Filozofia Boga (tutorial)Z/2 30 dr hab. Włodzimierz Dłubacz
5Filozofia chrześcijańska dzisiaj. Stan i perspektywy (tutorial)Z/2 30 Suspended
6Filozofia kultury (tutorial)Z/2 30 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
7Filozofia sztucznej inteligencji (tutorial)Z/2 30 Suspended
8Historia filozofii nowożytnej (tutorial)Z/2 30 Suspended
9Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (tutorial)Z/2 30 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
10Logika filozoficzna (tutorial)Z/2 30 dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL
11Przyczyny i skutki odrzucenia substancji w filozofii nowożytnej i współczesnej (tutorial)Z/2 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
12Współczesna myśl estetyczna (tutorial)Z/2 30 dr hab. Anna Kawalec, prof. KUL
13Cielesność i płciowość - antropologiczne kontrowersje (tutorial)Zbo/2 30 dr hab. Zbigniew Pańpuch
14Doktryny społeczne i polityczne (tutorial)Zbo/2 30 dr hab. Jan Kłos
15Etyka współczesna (tutorial)Zbo/2 30 Suspended
16Filozofia Boga (tutorial)Zbo/2 30 dr hab. Włodzimierz Dłubacz
17Filozofia chrześcijańska dzisiaj. Stan i perspektywy (tutorial)Zbo/2 30 Suspended
18Filozofia kultury (tutorial)Zbo/2 30 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
19Filozofia sztucznej inteligencji (tutorial)Zbo/2 30 Suspended
20Historia filozofii nowożytnej (tutorial)Zbo/2 30 Suspended
21Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (tutorial)Zbo/2 30 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
22Logika filozoficzna (tutorial)Zbo/2 30 dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL
23Przyczyny i skutki odrzucenia substancji w filozofii nowożytnej i współczesnej (tutorial)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
24Współczesna myśl estetyczna (tutorial)Zbo/2 30 dr hab. Anna Kawalec, prof. KUL
Seminar
1Epistemology: Philosophy of Mind (seminar)Zbo/2 30 dr hab. Arkadiusz Gut, prof. KUL
2Epistemology: Philosophy of Mind (seminar)Zbo/2 15 Suspended
3Metaphysics and Philosophical Anthropology (seminar)Zbo/2 15 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
4Methodological Research Seminar (General Methodology of Science) (seminar)Zbo/2 15 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
5Problems and History of Ethics (seminar)Zbo/2 15 Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
Trainings
1Health and safety procedures training - Group: 1) Zbo/0 3 mgr Iwona Kędzierska

Year I - Semester 2

NoCourseECTS creditsHoursLecturer
Memorial Lectures and Tutorials
1Current Debates in Philosophy of Religion (tutorial)Z/2 30 prof. dr hab. Piotr Gutowski
2Jacek Woroniecki Memorial Lectures (lecture)E/2 30 dr John Dudley
3Karol Wojtyła Memorial Lectures (lecture)E/2 30 Suspended
4Philosophy of Education (tutorial)Z/2 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
5Research Ethics (tutorial)Z/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
6Stanislaw Kaminski Memorial Lectures (lecture)E/2 30 dr Barry Smith
7Current Debates in Philosophy of Religion (tutorial)Zbo/2 30 prof. dr hab. Piotr Gutowski
8Jacek Woroniecki Memorial Lectures (lecture)Zbo/2 30 dr John Dudley
9Karol Wojtyła Memorial Lectures (lecture)Zbo/2 30 Suspended
10Philosophy of Education (tutorial)Zbo/2 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
11Research Ethics (tutorial)Zbo/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
12Stanislaw Kaminski Memorial Lectures (lecture)Zbo/2 30 dr Barry Smith
Obligatory Courses that Develop Professional and Didactic Skills and Prepare for Doctoral Examinations
1Research Methods (lecture)Zbo/2 15 dr hab. Monika Walczak, prof. KUL
Tutorials in Foreign Language
1Doktryny etyczne (tutorial)Z/2 30 Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
2Filozofia biologii (tutorial)Z/2 30 prof. dr hab. Marian Wnuk
3Filozofia przyrody (tutorial)Z/2 30 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
4Filozofia religii (tutorial)Z/2 30 Ks. prof. dr hab. Piotr Moskal
5Filozofia umysłu i języka (tutorial)Z/2 30 Suspended
6Filozoficzne koncepcje prawa naturalnego (tutorial)Z/2 30 Suspended
7Filozoficzno-antropologiczne podstawy sporu o kulturę (tutorial)Z/2 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
8Historia filozofii najnowszej (tutorial)Z/2 30 dr hab. Anna Głąb
9Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (tutorial)Z/2 30 Suspended
10Historia nauki (tutorial)Z/2 30 Suspended
11Logika sztucznej inteligencji (tutorial)Z/2 30 Suspended
12Metalogika (tutorial)Z/2 30 Suspended
13Metodologia filozofii i nauk społecznych (tutorial)Z/2 30 dr hab. Paweł Kawalec
14Metodologia nauk i semiotyka (tutorial)Z/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
15Metodologia nauk o kulturze (tutorial)Z/2 30 Suspended
16Myśl antropologiczna Karola Wojtyły / Jana Pawła II (tutorial)Z/2 30 Suspended
17Podstawy informatyki (tutorial)Z/2 30 Suspended
18Problemy autonomii filozofii w ujęciu Lubelskiej Szkoły Filozoficznej (tutorial)Z/2 30 dr hab. Paweł Gondek
19Teoria poznania (tutorial)Z/2 30 Suspended
20XX-wieczne interpretacje problematyki filozoficznej w dziełach Szekspira (tutorial)Z/2 30 Suspended
21Doktryny etyczne (tutorial)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
22Filozofia biologii (tutorial)Zbo/2 30 prof. dr hab. Marian Wnuk
23Filozofia przyrody (tutorial)Zbo/2 30 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
24Filozofia religii (tutorial)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Piotr Moskal
25Filozofia umysłu i języka (tutorial)Zbo/2 30 Suspended
26Filozoficzne koncepcje prawa naturalnego (tutorial)Zbo/2 30 Suspended
27Filozoficzno-antropologiczne podstawy sporu o kulturę (tutorial)Zbo/2 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
28Historia filozofii najnowszej (tutorial)Zbo/2 30 dr hab. Anna Głąb
29Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (tutorial)Zbo/2 30 Suspended
30Historia nauki (tutorial)Zbo/2 30 Suspended
31Logika sztucznej inteligencji (tutorial)Zbo/2 30 Suspended
32Metalogika (tutorial)Zbo/2 30 Suspended
33Metodologia filozofii i nauk społecznych (tutorial)Zbo/2 30 dr hab. Paweł Kawalec
34Metodologia nauk i semiotyka (tutorial)Zbo/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
35Metodologia nauk o kulturze (tutorial)Zbo/2 30 Suspended
36Myśl antropologiczna Karola Wojtyły / Jana Pawła II (tutorial)Zbo/2 30 Suspended
37Podstawy informatyki (tutorial)Zbo/2 30 Suspended
38Problemy autonomii filozofii w ujęciu Lubelskiej Szkoły Filozoficznej (tutorial)Zbo/2 30 dr hab. Paweł Gondek
39Teoria poznania (tutorial)Zbo/2 30 Suspended
40XX-wieczne interpretacje problematyki filozoficznej w dziełach Szekspira (tutorial)Zbo/2 30 Suspended
Seminar
1Epistemology: Philosophy of Mind (seminar)Zbo/2 30 dr hab. Arkadiusz Gut, prof. KUL
2Metaphysics and Philosophical Anthropology (seminar)Zbo/2 15 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
3Methodological Research Seminar (General Methodology of Science) (seminar)Zbo/2 15 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
4Problems and History of Ethics (seminar)Zbo/2 15 Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki

Year II - Semester 3

NoCourseECTS creditsHoursLecturer
Tutorials
1Analytic Philosophy (tutorial)Z/2 30 dr Piotr Lipski
2The Ontology of the Subject-Properties Structure (tutorial)Z/2 30 dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL
3Theory of Being and Human Person (tutorial)Z/2 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
4Analytic Philosophy (tutorial)Zbo/2 30 dr Piotr Lipski
5The Ontology of the Subject-Properties Structure (tutorial)Zbo/2 30 dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL
6Theory of Being and Human Person (tutorial)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
Tutorials in Foreign Language
1Cielesność i płciowość - antropologiczne kontrowersje (tutorial)Z/2 30 dr hab. Zbigniew Pańpuch
2Doktryny społeczne i polityczne (tutorial)Z/2 30 dr hab. Jan Kłos
3Etyka współczesna (tutorial)Z/2 30 Suspended
4Filozofia Boga (tutorial)Z/2 30 dr hab. Włodzimierz Dłubacz
5Filozofia chrześcijańska dzisiaj. Stan i perspektywy (tutorial)Z/2 30 Suspended
6Filozofia kultury (tutorial)Z/2 30 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
7Filozofia sztucznej inteligencji (tutorial)Z/2 30 Suspended
8Historia filozofii nowożytnej (tutorial)Z/2 30 Suspended
9Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (tutorial)Z/2 30 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
10Logika filozoficzna (tutorial)Z/2 30 dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL
11Przyczyny i skutki odrzucenia substancji w filozofii nowożytnej i współczesnej (tutorial)Z/2 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
12Współczesna myśl estetyczna (tutorial)Z/2 30 dr hab. Anna Kawalec, prof. KUL
13Cielesność i płciowość - antropologiczne kontrowersje (tutorial)Zbo/2 30 dr hab. Zbigniew Pańpuch
14Doktryny społeczne i polityczne (tutorial)Zbo/2 30 dr hab. Jan Kłos
15Etyka współczesna (tutorial)Zbo/2 30 Suspended
16Filozofia Boga (tutorial)Zbo/2 30 dr hab. Włodzimierz Dłubacz
17Filozofia chrześcijańska dzisiaj. Stan i perspektywy (tutorial)Zbo/2 30 Suspended
18Filozofia kultury (tutorial)Zbo/2 30 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
19Filozofia sztucznej inteligencji (tutorial)Zbo/2 30 Suspended
20Historia filozofii nowożytnej (tutorial)Zbo/2 30 Suspended
21Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (tutorial)Zbo/2 30 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
22Logika filozoficzna (tutorial)Zbo/2 30 dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL
23Przyczyny i skutki odrzucenia substancji w filozofii nowożytnej i współczesnej (tutorial)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
24Współczesna myśl estetyczna (tutorial)Zbo/2 30 dr hab. Anna Kawalec, prof. KUL
Seminar
1Epistemology: Philosophy of Mind (seminar)Zbo/2 30 dr hab. Arkadiusz Gut, prof. KUL
2Epistemology: Philosophy of Mind (seminar)Zbo/2 15 Suspended
3Metaphysics and Philosophical Anthropology (seminar)Zbo/2 15 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
4Methodological Research Seminar (General Methodology of Science) (seminar)Zbo/2 15 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
5Problems and History of Ethics (seminar)Zbo/2 15 Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
Internship
1Student teaching - Teachers assistant (practical placement)Zbo/0 30 Vacancy
2Student teaching - Teaching as a main instructor (practical placement)Zbo/0 30 Vacancy

Year II - Semester 4

NoCourseECTS creditsHoursLecturer
Memorial Lectures and Tutorials
1Current Debates in Philosophy of Religion (tutorial)Z/2 30 prof. dr hab. Piotr Gutowski
2Jacek Woroniecki Memorial Lectures (lecture)E/2 30 dr John Dudley
3Karol Wojtyła Memorial Lectures (lecture)E/2 30 Suspended
4Philosophy of Education (tutorial)Z/2 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
5Research Ethics (tutorial)Z/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
6Stanislaw Kaminski Memorial Lectures (lecture)E/2 30 dr Barry Smith
7Current Debates in Philosophy of Religion (tutorial)Zbo/2 30 prof. dr hab. Piotr Gutowski
8Jacek Woroniecki Memorial Lectures (lecture)Zbo/2 30 dr John Dudley
9Karol Wojtyła Memorial Lectures (lecture)Zbo/2 30 Suspended
10Philosophy of Education (tutorial)Zbo/2 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
11Research Ethics (tutorial)Zbo/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
12Stanislaw Kaminski Memorial Lectures (lecture)Zbo/2 30 dr Barry Smith
Obligatory Courses that Develop Professional and Didactic Skills and Prepare for Doctoral Examinations
1Professional Ethics for Scientists (lecture)Zbo/2 15 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
Tutorials in Foreign Language
1Doktryny etyczne (tutorial)Z/2 30 Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
2Filozofia biologii (tutorial)Z/2 30 prof. dr hab. Marian Wnuk
3Filozofia przyrody (tutorial)Z/2 30 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
4Filozofia religii (tutorial)Z/2 30 Ks. prof. dr hab. Piotr Moskal
5Filozofia umysłu i języka (tutorial)Z/2 30 Suspended
6Filozoficzne koncepcje prawa naturalnego (tutorial)Z/2 30 Suspended
7Filozoficzno-antropologiczne podstawy sporu o kulturę (tutorial)Z/2 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
8Historia filozofii najnowszej (tutorial)Z/2 30 dr hab. Anna Głąb
9Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (tutorial)Z/2 30 Suspended
10Historia nauki (tutorial)Z/2 30 Suspended
11Logika sztucznej inteligencji (tutorial)Z/2 30 Suspended
12Metalogika (tutorial)Z/2 30 Suspended
13Metodologia filozofii i nauk społecznych (tutorial)Z/2 30 dr hab. Paweł Kawalec
14Metodologia nauk i semiotyka (tutorial)Z/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
15Metodologia nauk o kulturze (tutorial)Z/2 30 Suspended
16Myśl antropologiczna Karola Wojtyły / Jana Pawła II (tutorial)Z/2 30 Suspended
17Podstawy informatyki (tutorial)Z/2 30 Suspended
18Problemy autonomii filozofii w ujęciu Lubelskiej Szkoły Filozoficznej (tutorial)Z/2 30 dr hab. Paweł Gondek
19Teoria poznania (tutorial)Z/2 30 Suspended
20XX-wieczne interpretacje problematyki filozoficznej w dziełach Szekspira (tutorial)Z/2 30 Suspended
21Doktryny etyczne (tutorial)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
22Filozofia biologii (tutorial)Zbo/2 30 prof. dr hab. Marian Wnuk
23Filozofia przyrody (tutorial)Zbo/2 30 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
24Filozofia religii (tutorial)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Piotr Moskal
25Filozofia umysłu i języka (tutorial)Zbo/2 30 Suspended
26Filozoficzne koncepcje prawa naturalnego (tutorial)Zbo/2 30 Suspended
27Filozoficzno-antropologiczne podstawy sporu o kulturę (tutorial)Zbo/2 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
28Historia filozofii najnowszej (tutorial)Zbo/2 30 dr hab. Anna Głąb
29Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (tutorial)Zbo/2 30 Suspended
30Historia nauki (tutorial)Zbo/2 30 Suspended
31Logika sztucznej inteligencji (tutorial)Zbo/2 30 Suspended
32Metalogika (tutorial)Zbo/2 30 Suspended
33Metodologia filozofii i nauk społecznych (tutorial)Zbo/2 30 dr hab. Paweł Kawalec
34Metodologia nauk i semiotyka (tutorial)Zbo/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
35Metodologia nauk o kulturze (tutorial)Zbo/2 30 Suspended
36Myśl antropologiczna Karola Wojtyły / Jana Pawła II (tutorial)Zbo/2 30 Suspended
37Podstawy informatyki (tutorial)Zbo/2 30 Suspended
38Problemy autonomii filozofii w ujęciu Lubelskiej Szkoły Filozoficznej (tutorial)Zbo/2 30 dr hab. Paweł Gondek
39Teoria poznania (tutorial)Zbo/2 30 Suspended
40XX-wieczne interpretacje problematyki filozoficznej w dziełach Szekspira (tutorial)Zbo/2 30 Suspended
Seminar
1Epistemology: Philosophy of Mind (seminar)Zbo/2 30 dr hab. Arkadiusz Gut, prof. KUL
2Metaphysics and Philosophical Anthropology (seminar)Zbo/2 15 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
3Methodological Research Seminar (General Methodology of Science) (seminar)Zbo/2 15 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
4Problems and History of Ethics (seminar)Zbo/2 15 Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
Internship
1Student teaching - Teachers assistant (practical placement)Zbo/0 10 Vacancy
2Student teaching - Teaching as a main instructor (practical placement)Zbo/0 15 Vacancy
3Student teaching - Teaching as a main instructor (practical placement)Zbo/0 30 Vacancy

Year III - Semester 5

NoCourseECTS creditsHoursLecturer
Tutorials
1Analytic Philosophy (tutorial)Z/2 30 dr Piotr Lipski
2The Ontology of the Subject-Properties Structure (tutorial)Z/2 30 dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL
3Theory of Being and Human Person (tutorial)Z/2 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
4Analytic Philosophy (tutorial)Zbo/2 30 dr Piotr Lipski
5The Ontology of the Subject-Properties Structure (tutorial)Zbo/2 30 dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL
6Theory of Being and Human Person (tutorial)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
Tutorials in Foreign Language
1Cielesność i płciowość - antropologiczne kontrowersje (tutorial)Z/2 30 dr hab. Zbigniew Pańpuch
2Doktryny społeczne i polityczne (tutorial)Z/2 30 dr hab. Jan Kłos
3Etyka współczesna (tutorial)Z/2 30 Suspended
4Filozofia Boga (tutorial)Z/2 30 dr hab. Włodzimierz Dłubacz
5Filozofia chrześcijańska dzisiaj. Stan i perspektywy (tutorial)Z/2 30 Suspended
6Filozofia kultury (tutorial)Z/2 30 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
7Filozofia sztucznej inteligencji (tutorial)Z/2 30 Suspended
8Historia filozofii nowożytnej (tutorial)Z/2 30 Suspended
9Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (tutorial)Z/2 30 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
10Logika filozoficzna (tutorial)Z/2 30 dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL
11Przyczyny i skutki odrzucenia substancji w filozofii nowożytnej i współczesnej (tutorial)Z/2 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
12Współczesna myśl estetyczna (tutorial)Z/2 30 dr hab. Anna Kawalec, prof. KUL
13Cielesność i płciowość - antropologiczne kontrowersje (tutorial)Zbo/2 30 dr hab. Zbigniew Pańpuch
14Doktryny społeczne i polityczne (tutorial)Zbo/2 30 dr hab. Jan Kłos
15Etyka współczesna (tutorial)Zbo/2 30 Suspended
16Filozofia Boga (tutorial)Zbo/2 30 dr hab. Włodzimierz Dłubacz
17Filozofia chrześcijańska dzisiaj. Stan i perspektywy (tutorial)Zbo/2 30 Suspended
18Filozofia kultury (tutorial)Zbo/2 30 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
19Filozofia sztucznej inteligencji (tutorial)Zbo/2 30 Suspended
20Historia filozofii nowożytnej (tutorial)Zbo/2 30 Suspended
21Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (tutorial)Zbo/2 30 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
22Logika filozoficzna (tutorial)Zbo/2 30 dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL
23Przyczyny i skutki odrzucenia substancji w filozofii nowożytnej i współczesnej (tutorial)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
24Współczesna myśl estetyczna (tutorial)Zbo/2 30 dr hab. Anna Kawalec, prof. KUL
Seminar
1Epistemology: Philosophy of Mind (seminar)Zbo/2 30 dr hab. Arkadiusz Gut, prof. KUL
2Epistemology: Philosophy of Mind (seminar)Zbo/2 15 Suspended
3Metaphysics and Philosophical Anthropology (seminar)Zbo/2 15 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
4Methodological Research Seminar (General Methodology of Science) (seminar)Zbo/2 15 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
5Problems and History of Ethics (seminar)Zbo/2 15 Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki

Year III - Semester 6

NoCourseECTS creditsHoursLecturer
Memorial Lectures and Tutorials
1Current Debates in Philosophy of Religion (tutorial)Z/2 30 prof. dr hab. Piotr Gutowski
2Jacek Woroniecki Memorial Lectures (lecture)E/2 30 dr John Dudley
3Karol Wojtyła Memorial Lectures (lecture)E/2 30 Suspended
4Philosophy of Education (tutorial)Z/2 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
5Research Ethics (tutorial)Z/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
6Stanislaw Kaminski Memorial Lectures (lecture)E/2 30 dr Barry Smith
7Current Debates in Philosophy of Religion (tutorial)Zbo/2 30 prof. dr hab. Piotr Gutowski
8Jacek Woroniecki Memorial Lectures (lecture)Zbo/2 30 dr John Dudley
9Karol Wojtyła Memorial Lectures (lecture)Zbo/2 30 Suspended
10Philosophy of Education (tutorial)Zbo/2 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
11Research Ethics (tutorial)Zbo/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
12Stanislaw Kaminski Memorial Lectures (lecture)Zbo/2 30 dr Barry Smith
Obligatory Courses that Develop Professional and Didactic Skills and Prepare for Doctoral Examinations
1Didactics in Higher Education (lecture)Zbo/1 15 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
Tutorials in Foreign Language
1Doktryny etyczne (tutorial)Z/2 30 Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
2Filozofia biologii (tutorial)Z/2 30 prof. dr hab. Marian Wnuk
3Filozofia przyrody (tutorial)Z/2 30 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
4Filozofia religii (tutorial)Z/2 30 Ks. prof. dr hab. Piotr Moskal
5Filozofia umysłu i języka (tutorial)Z/2 30 Suspended
6Filozoficzne koncepcje prawa naturalnego (tutorial)Z/2 30 Suspended
7Filozoficzno-antropologiczne podstawy sporu o kulturę (tutorial)Z/2 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
8Historia filozofii najnowszej (tutorial)Z/2 30 dr hab. Anna Głąb
9Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (tutorial)Z/2 30 Suspended
10Historia nauki (tutorial)Z/2 30 Suspended
11Logika sztucznej inteligencji (tutorial)Z/2 30 Suspended
12Metalogika (tutorial)Z/2 30 Suspended
13Metodologia filozofii i nauk społecznych (tutorial)Z/2 30 dr hab. Paweł Kawalec
14Metodologia nauk i semiotyka (tutorial)Z/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
15Metodologia nauk o kulturze (tutorial)Z/2 30 Suspended
16Myśl antropologiczna Karola Wojtyły / Jana Pawła II (tutorial)Z/2 30 Suspended
17Podstawy informatyki (tutorial)Z/2 30 Suspended
18Problemy autonomii filozofii w ujęciu Lubelskiej Szkoły Filozoficznej (tutorial)Z/2 30 dr hab. Paweł Gondek
19Teoria poznania (tutorial)Z/2 30 Suspended
20XX-wieczne interpretacje problematyki filozoficznej w dziełach Szekspira (tutorial)Z/2 30 Suspended
21Doktryny etyczne (tutorial)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
22Filozofia biologii (tutorial)Zbo/2 30 prof. dr hab. Marian Wnuk
23Filozofia przyrody (tutorial)Zbo/2 30 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
24Filozofia religii (tutorial)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Piotr Moskal
25Filozofia umysłu i języka (tutorial)Zbo/2 30 Suspended
26Filozoficzne koncepcje prawa naturalnego (tutorial)Zbo/2 30 Suspended
27Filozoficzno-antropologiczne podstawy sporu o kulturę (tutorial)Zbo/2 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
28Historia filozofii najnowszej (tutorial)Zbo/2 30 dr hab. Anna Głąb
29Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (tutorial)Zbo/2 30 Suspended
30Historia nauki (tutorial)Zbo/2 30 Suspended
31Logika sztucznej inteligencji (tutorial)Zbo/2 30 Suspended
32Metalogika (tutorial)Zbo/2 30 Suspended
33Metodologia filozofii i nauk społecznych (tutorial)Zbo/2 30 dr hab. Paweł Kawalec
34Metodologia nauk i semiotyka (tutorial)Zbo/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
35Metodologia nauk o kulturze (tutorial)Zbo/2 30 Suspended
36Myśl antropologiczna Karola Wojtyły / Jana Pawła II (tutorial)Zbo/2 30 Suspended
37Podstawy informatyki (tutorial)Zbo/2 30 Suspended
38Problemy autonomii filozofii w ujęciu Lubelskiej Szkoły Filozoficznej (tutorial)Zbo/2 30 dr hab. Paweł Gondek
39Teoria poznania (tutorial)Zbo/2 30 Suspended
40XX-wieczne interpretacje problematyki filozoficznej w dziełach Szekspira (tutorial)Zbo/2 30 Suspended
Seminar
1Epistemology: Philosophy of Mind (seminar)Zbo/2 30 dr hab. Arkadiusz Gut, prof. KUL
2Metaphysics and Philosophical Anthropology (seminar)Zbo/2 15 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
3Methodological Research Seminar (General Methodology of Science) (seminar)Zbo/2 15 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
4Problems and History of Ethics (seminar)Zbo/2 15 Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki

Year IV - Semester 7

NoCourseECTS creditsHoursLecturer
Tutorial
1Analytic Philosophy (tutorial)Z/2 30 dr Piotr Lipski
2The Ontology of the Subject-Properties Structure (tutorial)Z/2 30 dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL
3Theory of Being and Human Person (tutorial)Z/2 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
4Analytic Philosophy (tutorial)Zbo/2 30 dr Piotr Lipski
5The Ontology of the Subject-Properties Structure (tutorial)Zbo/2 30 dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL
6Theory of Being and Human Person (tutorial)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
Tutorials in Foreign Language
1Cielesność i płciowość - antropologiczne kontrowersje (tutorial)Z/2 30 dr hab. Zbigniew Pańpuch
2Doktryny społeczne i polityczne (tutorial)Z/2 30 dr hab. Jan Kłos
3Etyka współczesna (tutorial)Z/2 30 Suspended
4Filozofia Boga (tutorial)Z/2 30 dr hab. Włodzimierz Dłubacz
5Filozofia chrześcijańska dzisiaj. Stan i perspektywy (tutorial)Z/2 30 Suspended
6Filozofia kultury (tutorial)Z/2 30 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
7Filozofia sztucznej inteligencji (tutorial)Z/2 30 Suspended
8Historia filozofii nowożytnej (tutorial)Z/2 30 Suspended
9Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (tutorial)Z/2 30 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
10Logika filozoficzna (tutorial)Z/2 30 dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL
11Przyczyny i skutki odrzucenia substancji w filozofii nowożytnej i współczesnej (tutorial)Z/2 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
12Współczesna myśl estetyczna (tutorial)Z/2 30 dr hab. Anna Kawalec, prof. KUL
13Cielesność i płciowość - antropologiczne kontrowersje (tutorial)Zbo/2 30 dr hab. Zbigniew Pańpuch
14Doktryny społeczne i polityczne (tutorial)Zbo/2 30 dr hab. Jan Kłos
15Etyka współczesna (tutorial)Zbo/2 30 Suspended
16Filozofia Boga (tutorial)Zbo/2 30 dr hab. Włodzimierz Dłubacz
17Filozofia chrześcijańska dzisiaj. Stan i perspektywy (tutorial)Zbo/2 30 Suspended
18Filozofia kultury (tutorial)Zbo/2 30 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
19Filozofia sztucznej inteligencji (tutorial)Zbo/2 30 Suspended
20Historia filozofii nowożytnej (tutorial)Zbo/2 30 Suspended
21Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (tutorial)Zbo/2 30 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
22Logika filozoficzna (tutorial)Zbo/2 30 dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL
23Przyczyny i skutki odrzucenia substancji w filozofii nowożytnej i współczesnej (tutorial)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
24Współczesna myśl estetyczna (tutorial)Zbo/2 30 dr hab. Anna Kawalec, prof. KUL
Seminar
1Epistemology: Philosophy of Mind (seminar)Zbo/3 30 dr hab. Arkadiusz Gut, prof. KUL
2Epistemology: Philosophy of Mind (seminar)Zbo/3 15 Suspended
3Metaphysics and Philosophical Anthropology (seminar)Zbo/3 15 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
4Methodological Research Seminar (General Methodology of Science) (seminar)Zbo/3 15 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
5Problems and History of Ethics (seminar)Zbo/3 15 Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki

Year IV - Semester 8

NoCourseECTS creditsHoursLecturer
Memorial Lectures and Tutorials
1Current Debates in Philosophy of Religion (tutorial)Zbo/2 30 prof. dr hab. Piotr Gutowski
2Jacek Woroniecki Memorial Lectures (lecture)Zbo/2 30 dr John Dudley
3Karol Wojtyła Memorial Lectures (lecture)Zbo/2 30 Suspended
4Philosophy of Education (tutorial)Zbo/2 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
5Research Ethics (tutorial)Zbo/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
6Stanislaw Kaminski Memorial Lectures (lecture)Zbo/2 30 dr Barry Smith
7Current Debates in Philosophy of Religion (tutorial)Z/2 30 prof. dr hab. Piotr Gutowski
8Jacek Woroniecki Memorial Lectures (lecture)E/2 30 dr John Dudley
9Karol Wojtyła Memorial Lectures (lecture)E/2 30 Suspended
10Philosophy of Education (tutorial)Z/2 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
11Research Ethics (tutorial)Z/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
12Stanislaw Kaminski Memorial Lectures (lecture)E/2 30 dr Barry Smith
Tutorials in Foreign Language
1Doktryny etyczne (tutorial)Z/2 30 Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
2Filozofia biologii (tutorial)Z/2 30 prof. dr hab. Marian Wnuk
3Filozofia przyrody (tutorial)Z/2 30 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
4Filozofia religii (tutorial)Z/2 30 Ks. prof. dr hab. Piotr Moskal
5Filozofia umysłu i języka (tutorial)Z/2 30 Suspended
6Filozoficzne koncepcje prawa naturalnego (tutorial)Z/2 30 Suspended
7Filozoficzno-antropologiczne podstawy sporu o kulturę (tutorial)Z/2 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
8Historia filozofii najnowszej (tutorial)Z/2 30 dr hab. Anna Głąb
9Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (tutorial)Z/2 30 Suspended
10Historia nauki (tutorial)Z/2 30 Suspended
11Logika sztucznej inteligencji (tutorial)Z/2 30 Suspended
12Metalogika (tutorial)Z/2 30 Suspended
13Metodologia filozofii i nauk społecznych (tutorial)Z/2 30 dr hab. Paweł Kawalec
14Metodologia nauk i semiotyka (tutorial)Z/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
15Metodologia nauk o kulturze (tutorial)Z/2 30 Suspended
16Myśl antropologiczna Karola Wojtyły / Jana Pawła II (tutorial)Z/2 30 Suspended
17Podstawy informatyki (tutorial)Z/2 30 Suspended
18Problemy autonomii filozofii w ujęciu Lubelskiej Szkoły Filozoficznej (tutorial)Z/2 30 dr hab. Paweł Gondek
19Teoria poznania (tutorial)Z/2 30 Suspended
20XX-wieczne interpretacje problematyki filozoficznej w dziełach Szekspira (tutorial)Z/2 30 Suspended
21Doktryny etyczne (tutorial)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
22Filozofia biologii (tutorial)Zbo/2 30 prof. dr hab. Marian Wnuk
23Filozofia przyrody (tutorial)Zbo/2 30 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
24Filozofia religii (tutorial)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Piotr Moskal
25Filozofia umysłu i języka (tutorial)Zbo/2 30 Suspended
26Filozoficzne koncepcje prawa naturalnego (tutorial)Zbo/2 30 Suspended
27Filozoficzno-antropologiczne podstawy sporu o kulturę (tutorial)Zbo/2 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
28Historia filozofii najnowszej (tutorial)Zbo/2 30 dr hab. Anna Głąb
29Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (tutorial)Zbo/2 30 Suspended
30Historia nauki (tutorial)Zbo/2 30 Suspended
31Logika sztucznej inteligencji (tutorial)Zbo/2 30 Suspended
32Metalogika (tutorial)Zbo/2 30 Suspended
33Metodologia filozofii i nauk społecznych (tutorial)Zbo/2 30 dr hab. Paweł Kawalec
34Metodologia nauk i semiotyka (tutorial)Zbo/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
35Metodologia nauk o kulturze (tutorial)Zbo/2 30 Suspended
36Myśl antropologiczna Karola Wojtyły / Jana Pawła II (tutorial)Zbo/2 30 Suspended
37Podstawy informatyki (tutorial)Zbo/2 30 Suspended
38Problemy autonomii filozofii w ujęciu Lubelskiej Szkoły Filozoficznej (tutorial)Zbo/2 30 dr hab. Paweł Gondek
39Teoria poznania (tutorial)Zbo/2 30 Suspended
40XX-wieczne interpretacje problematyki filozoficznej w dziełach Szekspira (tutorial)Zbo/2 30 Suspended
Seminar
1Epistemology: Philosophy of Mind (seminar)Zbo/3 30 dr hab. Arkadiusz Gut, prof. KUL
2Metaphysics and Philosophical Anthropology (seminar)Zbo/3 15 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
3Methodological Research Seminar (General Methodology of Science) (seminar)Zbo/3 15 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
4Problems and History of Ethics (seminar)Zbo/3 15 Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
Brak wersji językowej
1General Ethics (examination)E/0 0 Vacancy
2History of Ancient Philosophy (examination)E/0 0 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
3History of Contemporary Philosophy (examination)E/0 0 prof. dr hab. Piotr Gutowski
4History of Medieval Philosophy (examination)E/0 0 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
5History of Modern Philosophy (examination)E/0 0 dr hab. Przemysław Gut, prof. KUL
6Logic (examination)E/0 0 Vacancy
7Metaphysics (examination)E/0 0 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
8Methodology of Science (examination)E/0 0 Vacancy
9Philosophical Anthropology (examination)E/0 0 Vacancy
10Philosophy of God (examination)E/0 0 Vacancy
11Philosophy of Nature (examination)E/0 0 Vacancy
12Theory of Knowledge (examination)E/0 0 Vacancy

Notes:
Form of assessment / Number of ECTS credits
E - Exam
Z - Credit with grade
Zbo - Credit without grade (Pass/Fail)
Hours - Number of hours per semester