Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo w biznesie (stacjonarne II stopnia)
Rok akademicki  2017/2018


Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Wiedza o gospodarce i gospodarowaniu (wykład)E/6 15 dr Piotr Rubaj
2Podstawy prawa cywilnego (część ogólna, zobowiązania, prawo rzeczowe) (wykład)E/8 30 dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL
3Finanse i podatki w działalności gospodarczej (wykład)E/7 30 dr hab. Beata Kucia-Guściora
4Prawoznawstwo (wykład)E/2 15 Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
5Biblia- istota i rola w kulturze (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Dariusz Dziadosz, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Finanse i podatki w działalności gospodarczej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Marcin Burzec
2Finanse i podatki w działalności gospodarczej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Marcin Burzec
3Podstawy prawa cywilnego (część ogólna, zobowiązania, prawo rzeczowe) (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Aneta Biały
4Podstawy prawa cywilnego (część ogólna, zobowiązania, prawo rzeczowe) (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Aneta Biały
5Wiedza o gospodarce i gospodarowaniu (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Piotr Rubaj
6Wiedza o gospodarce i gospodarowaniu (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Piotr Rubaj
Warsztaty obowiązkowe ( język obcy)
1Doing Business in English - Język angielski (warsztaty - Grupa: 1) Z/1 30 mgr Beata Panasiuk
2Doing Business in English - Język angielski (warsztaty - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Beata Panasiuk
3Doing Business in English - Język angielski (warsztaty - Grupa: 3) Z/1 30 Zawieszone
4Podstawowy kurs języka chińskiego (warsztaty)Z/1 30 mgr Dominik Garbal
5Podstawowy kurs języka rosyjskiego (warsztaty)Z/1 30 dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak
Warsztaty Case Study ( do wyboru 2 na semestr )
1Finanse i rachunkowość (warsztaty)Zbo/1 5 Zawieszone
2Rynek ubezpieczeń społecznych (warsztaty)Zbo/1 5 Zawieszone
3Nieruchomości i budownictwo (warsztaty)Zbo/1 5 Zawieszone
4Risk Management (warsztaty)Zbo/1 5 Zawieszone
5E-business (warsztaty)Zbo/1 5 Zawieszone
6Startup (warsztaty)Zbo/1 5 Zawieszone
7Case study (warsztaty)Zbo/1 5 Brak obsady
8Case study (warsztaty)Zbo/1 5 Brak obsady
Seminarium magisterskie (1 do wyboru)
1Finanse i podatki w działalności gospodarczej (seminarium)Zbo/1 30 dr Marcin Burzec
2Ochrona karna obrotu gospodarczego (seminarium - Grupa: 1) Zbo/1 30 dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL
3Postępowanie administracyjne (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Jan Izdebski
4Prawo rozwiązywania sporów w międzynarodowym obrocie gospodarczym (seminarium)Zbo/1 30 Ks. dr hab. Włodzimierz Broński
5Prawo w obrocie gospodarczym (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 2) Zbo/0 3 mgr Iwona Kędzierska

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Prawo rozwiązywania sporów w międzynarodowym obrocie gospodarczym (wykład)E/6 30 dr Piotr Sławicki
2Podstawy rachunkowości (wykład)E/4 30 dr Robert Pankiewicz
3Zarządzanie projektem - case study (wykład)E/4 15 dr Paweł Fortuna
Ćwiczenia obowiązkowe
1Podstawy rachunkowości (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Robert Pankiewicz
2Podstawy rachunkowości (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Zawieszone
3Prawo rozwiązywania sporów w międzynarodowym obrocie gospodarczym (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Kamil Golema
4Prawo rozwiązywania sporów w międzynarodowym obrocie gospodarczym (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Zawieszone
Wykład kluczowy (1 do wyboru wraz z ćwiczeniami )
1Prawo karne gospodarcze (wykład)E/3 15 dr Małgorzata Gałązka
2Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (wykład)E/3 15 dr hab. Paweł Nowik
3Wybrane zagadnienia z międzynarodowego obrotu prawnego i biznesowego /Selected Issues in International Business and Law (wykład)E/3 15 Zawieszone
Ćwiczenia kluczowe (do wykładu kluczowego)
1Prawo karne gospodarcze (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Małgorzata Gałązka
2Prawo karne gospodarcze (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Zawieszone
3Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Sławomir Graboń
4Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Zawieszone
5Wybrane zagadnienia miedzynarodowego obrotu prawnego i biznesowego /Selected Issues in International Business and Law (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Brak obsady
6Wybrane zagadnienia miedzynarodowego obrotu prawnego i biznesowego /Selected Issues in International Business and Law (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Brak obsady
Warsztaty do wyboru (2 na semestr)
1Marketing (warsztaty - Grupa: 2) Z/3 15 Zawieszone
2Marketing (warsztaty)Z/3 15 dr Alina Betlej
3Pozyskiwanie i wydatkowanie środków publicznych (warsztaty - Grupa: 1) Z/3 15 Zawieszone
4Pozyskiwanie i wydatkowanie środków publicznych (warsztaty - Grupa: 2) Z/3 15 Zawieszone
5Psychologia biznesu (warsztaty - Grupa: 1) Z/3 15 dr Paweł Fortuna
6Psychologia biznesu (warsztaty - Grupa: 2) Z/3 15 Zawieszone
7Technologie informacyjne w biznesie (warsztaty - Grupa: 1) Z/3 15 Zawieszone
8Technologie informacyjne w biznesie (warsztaty - Grupa: 2) Z/3 15 Zawieszone
9Zarządzanie zasobami ludzkimi (warsztaty - Grupa: 1) Z/3 15 dr Piotr Sławicki
10Zarządzanie zasobami ludzkimi (warsztaty - Grupa: 2) Z/3 15 Zawieszone
Warsztaty obowiązkowe ( język obcy)
1Doing Business in English - Język angielski (warsztaty - Grupa: 1) Z/1 30 mgr Beata Panasiuk
2Doing Business in English - Język angielski (warsztaty - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Beata Panasiuk
3Podstawowy kurs języka chińskiego (warsztaty)Z/1 30 mgr Dominik Garbal
4Podstawowy kurs języka rosyjskiego (warsztaty - Grupa: 1) Z/1 30 dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak
Wykład fakultatywny ( 1 do wyboru )
1Arbitraż międzynarodowy (wykład)Z/2 15 dr Piotr Sławicki
2Międzynarodowy obrót handlowy (wykład)Z/2 15 Zawieszone
3Opodatkowanie zagranicznej działalności gospodarczej (wykład)Z/2 15 Zawieszone
4Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w turystyce (wykład)Z/2 15 Zawieszone
5Pozyskiwanie i wydatkowanie funduszy europejskich (wykład)Z/2 15 Zawieszone
6Prawo zamówień publicznych (wykład)Z/2 15 dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
7Sądowe dochodzenie roszczeń przez przedsiębiorców (wykład)Z/2 15 Zawieszone
8Zarządzanie przedsiębiorstwem (wykład)Z/2 15 dr hab. Adam Zadroga
Warsztaty Case Study ( do wyboru 2 na semestr )
1E-business (warsztaty)Zbo/5 1 Brak obsady
2Finanse i rachunkowość (warsztaty)Zbo/5 1 Brak obsady
3Nieruchomości i budownictwo (warsztaty)Zbo/5 1 Brak obsady
4Risk Management (warsztaty)Zbo/5 1 Brak obsady
5Rynek ubezpieczeń społecznych (warsztaty)Zbo/5 1 Brak obsady
6Startup (warsztaty)Zbo/5 1 Brak obsady
7Case sudy - Metodologia Lean Startup (warsztaty)Zbo/1 5 Brak obsady
8Case Study - Design Thinking (warsztaty)Zbo/1 5 Brak obsady
Seminarium magisterskie
1Finanse i podatki w działalności gospodarczej (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Beata Kucia-Guściora
2Ochrona karna obrotu gospodarczego (seminarium)Zbo/1 30 dr Małgorzata Gałązka
3Postępowanie administracyjne (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Jan Izdebski
4Prawo rozwiązywania sporów w międzynarodowym obrocie gospodarczym (seminarium)Zbo/1 30 Ks. dr hab. Włodzimierz Broński
5Prawo w obrocie gospodarczym (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone

Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Katolicka Nauka Społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (Społeczna odpowiedzialność biznesu) (wykład)E/2 30 Ks. dr Marek Wódka
2Handel międzynarodowy (wykład)E/3 15 dr Piotr Sławicki
3Rachunkowość zarządcza (wykład)E/4 30 dr Robert Pankiewicz
4Prawo korporacyjne (wykład)E/5 30 dr Dariusz Bucior
Ćwiczenia obowiązkowe
1Handel międzynarodowy (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Kamil Golema
2Handel międzynarodowy (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Zawieszone
3Prawo korporacyjne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Adrian Dziekan
4Prawo korporacyjne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Zawieszone
5Rachunkowość zarządcza (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Robert Pankiewicz
6Rachunkowość zarządcza (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Zawieszone
Wykłady kluczowe (1 do wyboru)
1Administracyjne prawo gospodarcze (wykład)E/3 15 Zawieszone
2Negocjowanie umów handlowych (wykład)E/3 15 dr Piotr Sławicki
3Wybrane zagadnienia z międzynarodowego obrotu prawnego i biznesowego /Selected Issues in International Business and Law (wykład)E/3 15 Brak obsady
Ćwiczenia kluczowe (do wykładu kluczowego)
1Administracyjne prawo gospodarcze (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Zawieszone
2Negocjowanie umów handlowych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Kamil Golema
3Negocjowanie umów handlowych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Zawieszone
4Wybrane zagadnienia miedzynarodowego obrotu prawnego i biznesowego /Selected Issues in International Business and Law (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Brak obsady
5Wybrane zagadnienia miedzynarodowego obrotu prawnego i biznesowego /Selected Issues in International Business and Law (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Zawieszone
Warsztaty obowiązkowe - języki obce (kontynuacja)
1Doing Business in English - Język angielski (warsztaty - Grupa: 1) Z/1 30 mgr Beata Panasiuk
2Doing Business in English - Język angielski (warsztaty - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Beata Panasiuk
3Podstawowy kurs języka chińskiego (warsztaty)Z/1 30 mgr Dominik Garbal
4Podstawowy kurs języka rosyjskiego (warsztaty)Z/1 30 dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak
Warsztaty (1 do wyboru)
1Negocjacje biznesowe (warsztaty - Grupa: 1) Z/3 15 dr Marek Dąbrowski
2Ochrona konkurencji (warsztaty)Z/3 15 Zawieszone
3Sporządzanie i ocena biznesplanu (warsztaty - Grupa: 1) Z/3 15 dr Robert Pankiewicz
4Sporządzanie i ocena biznesplanu (warsztaty - Grupa: 2) Z/3 15 Zawieszone
Warsztaty Case Study (1 do wyboru w semestrze )
1Case study - grupa biznesowa (warsztaty)Zbo/2 10 Brak obsady
2Case study - grupa prawnicza (warsztaty)Zbo/2 10 Brak obsady
3Case study (warsztaty)Zbo/1 5 Brak obsady
4Case study (warsztaty)Zbo/1 5 Brak obsady
Seminarium magisterskie
1Finanse i podatki w działalności gospodarczej (seminarium)Zbo/1 30 dr Marcin Burzec
2Ochrona karna obrotu gospodarczego (seminarium - Grupa: 1) Zbo/1 30 dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL
3Postępowanie administracyjne (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Jan Izdebski
4Prawo rozwiązywania sporów w międzynarodowym obrocie gospodarczym (seminarium)Zbo/1 30 Ks. dr hab. Włodzimierz Broński
5Prawo w obrocie gospodarczym (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
6Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/0 0 dr hab. Jan Izdebski
7Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/0 0 Ks. dr hab. Włodzimierz Broński
8Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/0 0 dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL
9Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/0 0 dr Marcin Burzec
10Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/0 0 dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
Wykład fakultatywny (1 do wyboru)
1Analiza rynku i konkurencji (wykład)Z/2 15 dr Piotr Rubaj
2Biznes a prawa człowieka (wykład)Z/2 15 Zawieszone
3Etyka biznesu (wykład)Z/2 15 Zawieszone
4Optymalizacja podatkowa (wykład)Z/2 15 Zawieszone
5Prawo konsumenckie (wykład)Z/2 15 dr Piotr Sławicki
6Wprowadzenie do prawa chińskiego (wykład)Z/2 15 Zawieszone
Praktyka studencka
1Praktyki studenckie (praktyki)Zbo/3 90 mgr Kamil Golema
Przygotowanie pracy magisterskiej
1Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/0 0 dr hab. Jan Izdebski

Rok II - Semestr 4

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Warsztaty obowiązkowe - języki obce (kontynuacja)
1Doing Business in English - Język angielski (warsztaty - Grupa: 1) Z/1 30 mgr Beata Panasiuk
2Doing Business in English - Język angielski (warsztaty - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Beata Panasiuk
3Podstawowy kurs języka chińskiego (warsztaty)Z/1 30 mgr Dominik Garbal
4Podstawowy kurs języka rosyjskiego (warsztaty - Grupa: 1) Z/1 30 dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak
5Podstawowy kurs języka rosyjskiego (warsztaty - Grupa: 2) Z/1 30 Zawieszone
Warsztaty Case Study (1 do wyboru w semestrze )
1Case study - grupa biznesowa (warsztaty)Zbo/3 5 Brak obsady
2Case study - grupa prawnicza (warsztaty)Zbo/5 5 Brak obsady
3Case sudy - Metodologia Lean Startup (warsztaty)Zbo/3 5 Brak obsady
4Case Study - Design Thinking (warsztaty)Zbo/2 5 Brak obsady
Seminarium magisterskie
1Finanse i podatki w działalności gospodarczej (seminarium)Z/1 30 dr hab. Beata Kucia-Guściora
2Ochrona karna obrotu gospodarczego (seminarium)Z/1 30 dr Małgorzata Gałązka
3Postępowanie administracyjne (seminarium)Z/1 30 dr hab. Jan Izdebski
4Prawo rozwiązywania sporów w międzynarodowym obrocie gospodarczym (seminarium)Z/1 30 Ks. dr hab. Włodzimierz Broński
5Prawo w obrocie gospodarczym (seminarium)Z/1 30 Zawieszone
Wykład fakultatywny (1 do wyboru)
1Arbitraż międzynarodowy (wykład)Z/2 15 dr Piotr Sławicki
2Międzynarodowy obrót handlowy (wykład)Z/2 15 Zawieszone
3Opodatkowanie zagranicznej działalności gospodarczej (wykład)Z/2 15 Zawieszone
4Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w turystyce (wykład)Z/2 15 Zawieszone
5Pozyskiwanie i wydatkowanie funduszy europejskich (wykład)Z/2 15 Zawieszone
6Prawo zamówień publicznych (wykład)Z/2 15 dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
7Sądowe dochodzenie roszczeń przez przedsiębiorców (wykład)Z/2 15 Zawieszone
8Zarządzanie przedsiębiorstwem (wykład)Z/2 15 dr hab. Adam Zadroga
Przygotowanie pracy magisterskiej
1Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Ks. dr hab. Włodzimierz Broński
2Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Jan Izdebski
3Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr Małgorzata Gałązka
4Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Beata Kucia-Guściora

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze