Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Architektura Krajobrazu (stacjonarne I stopnia) 7
Rok akademicki  2017/2018


Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia sztuki (wykład)E/4 30 dr inż. Piotr Kulesza
2Matematyka z elementami statystyki (wykład)E/3 30 dr Andrzej Michalski
3Zasady projektowania krajobrazu (wykład)E/6 30 dr inż. Jan Kamiński
4Zwierzęta w ogrodzie i krajobrazie (wykład)E/6 30 dr hab. Magdalena Lubiarz
5Logika (wykład)E/2 15 dr hab. Bożena Czernecka-Rej
Ćwiczenia obowiązkowe
1Historia sztuki (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 Zawieszone
2Historia sztuki (ćwiczenia)Z/0 30 dr inż. Piotr Kulesza
3Logika (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Zawieszone
4Logika (ćwiczenia)Z/0 15 dr hab. Bożena Czernecka-Rej
5Matematyka z elementami statystyki (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 Zawieszone
6Matematyka z elementami statystyki (ćwiczenia)Z/0 30 dr Andrzej Michalski
7Rysunek odręczny (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 mgr inż. arch. Iwona Wiśniewska
8Rysunek odręczny (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 mgr inż. arch. Iwona Wiśniewska
9Rysunek odręczny (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 mgr inż. arch. Iwona Wiśniewska
10Rysunek odręczny (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/3 30 Zawieszone
11Rysunek odręczny (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/3 30 Zawieszone
12Rysunek techniczny (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 S. dr inż. arch. Anna Tejszerska
13Rysunek techniczny (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 S. dr inż. arch. Anna Tejszerska
14Rysunek techniczny (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 Zawieszone
15Technologia informacyjna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Piotr Kociuba
16Technologia informacyjna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr inż. Adam Stępień
17Technologia informacyjna (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 Zawieszone
18Zasady projektowania krajobrazu (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr inż. Paweł Adamiec
19Zasady projektowania krajobrazu (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr inż. Paweł Adamiec
20Zasady projektowania krajobrazu (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 Zawieszone
21Zwierzęta w ogrodzie i krajobrazie (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Magdalena Lubiarz
22Zwierzęta w ogrodzie i krajobrazie (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr hab. Magdalena Lubiarz
23Zwierzęta w ogrodzie i krajobrazie (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr hab. Magdalena Lubiarz
24Zwierzęta w ogrodzie i krajobrazie (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 Zawieszone
Lektoraty
1Język angielski (lektorat)Z/1 30 Brak obsady
2Język angielski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 173) Z/1 30 mgr Agnieszka Kłos-Dacka
3Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu przyrodniczo-gospodarczym (lektorat - Grupa: 174) Z/1 30 mgr Agnieszka Kłos-Dacka
4Język angielski - Lektorat dla niesłyszących (lektorat)Z/1 30 dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL
5Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 13) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
6Język włoski - CEF A1 (lektorat - Grupa: 15) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
7Język włoski - CEF A1 (lektorat - Grupa: 16) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 27) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
2Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 55) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
3Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 49) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
4Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 26) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
5Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 29) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
6Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 25) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
7Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 54) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
8Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 57) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
9Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 53) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 2) Zbo/0 3 mgr Iwona Kędzierska

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Biologia roślin (wykład)E/3 30 dr inż. Katarzyna Karczmarz
2Dendrologia (wykład)Zbo/5 30 dr Joanna Renda
3Fizjografia (wykład)E/3 30 dr hab. Lidiya Dubis, prof. KUL
4Geometria wykreślna (wykład)E/3 15 S. dr inż. arch. Anna Tejszerska
5Projektowanie obiektów architektury krajobrazu (wykład)E/6 30 dr inż. Jarosław Janecki
6Historia sztuki ogrodowej (wykład)E/4 30 dr inż. Piotr Kulesza
Ćwiczenia obowiązkowe
1Biologia roślin (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr inż. Ewa Mackoś-Iwaszko
2Biologia roślin (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr inż. Ewa Mackoś-Iwaszko
3Biologia roślin (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr inż. Ewa Mackoś-Iwaszko
4Biologia roślin (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 Zawieszone
5Dendrologia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 25 dr Joanna Renda
6Dendrologia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 25 dr Joanna Renda
7Dendrologia (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 25 Zawieszone
8Fizjografia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 25 Zawieszone
9Fizjografia (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 25 Zawieszone
10Fizjografia (ćwiczenia)Z/0 25 dr hab. Lidiya Dubis, prof. KUL
11Geometria wykreślna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 S. dr inż. arch. Anna Tejszerska
12Geometria wykreślna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 S. dr inż. arch. Anna Tejszerska
13Geometria wykreślna (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 Zawieszone
14Grafika inżynierska [CAD 2D] (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr inż. Adam Stępień
15Grafika inżynierska [CAD 2D] (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr inż. Adam Stępień
16Grafika inżynierska [CAD 2D] (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 Zawieszone
17Historia sztuki ogrodowej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 25 Zawieszone
18Historia sztuki ogrodowej (ćwiczenia)Z/0 25 dr inż. Piotr Kulesza
19Rysunek odręczny (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 20 mgr inż. arch. Iwona Wiśniewska
20Rysunek odręczny (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 20 mgr inż. arch. Iwona Wiśniewska
21Rysunek odręczny (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 20 mgr inż. arch. Iwona Wiśniewska
22Rysunek odręczny (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/3 20 Zawieszone
23Rysunek odręczny (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/3 20 Zawieszone
24Projektowanie obiektów architektury krajobrazu (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 25 dr inż. Piotr Szkołut
25Projektowanie obiektów architektury krajobrazu (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 25 dr inż. Jarosław Janecki
26Projektowanie obiektów architektury krajobrazu (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 25 Zawieszone
Zajęcia terenowe
1Dendrologia (zajęcia terenowe - Grupa: 1) Zbo/0 5 dr Joanna Renda
2Dendrologia (zajęcia terenowe - Grupa: 2) Zbo/0 5 dr Joanna Renda
3Dendrologia (zajęcia terenowe - Grupa: 3) Zbo/0 5 Zawieszone
4Fizjografia (zajęcia terenowe - Grupa: 2) Zbo/0 5 Zawieszone
5Fizjografia (zajęcia terenowe - Grupa: 3) Zbo/0 5 Zawieszone
6Fizjografia (zajęcia terenowe)Zbo/0 5 dr hab. Lidiya Dubis, prof. KUL
7Historia sztuki ogrodowej (zajęcia terenowe - Grupa: 2) Zbo/0 5 Zawieszone
8Historia sztuki ogrodowej (zajęcia terenowe)Zbo/0 5 dr inż. Piotr Kulesza
9Projektowanie obiektów architektury krajobrazu (zajęcia terenowe - Grupa: 1) Zbo/0 5 dr inż. Piotr Szkołut
10Projektowanie obiektów architektury krajobrazu (zajęcia terenowe - Grupa: 2) Zbo/0 5 dr inż. Piotr Szkołut
11Projektowanie obiektów architektury krajobrazu (zajęcia terenowe - Grupa: 3) Zbo/0 5 Zawieszone
12Rysunek odręczny (zajęcia terenowe - Grupa: 1) Zbo/0 10 mgr inż. arch. Iwona Wiśniewska
13Rysunek odręczny (zajęcia terenowe - Grupa: 2) Zbo/0 10 mgr inż. arch. Iwona Wiśniewska
14Rysunek odręczny (zajęcia terenowe - Grupa: 3) Zbo/0 10 mgr inż. arch. Iwona Wiśniewska
15Rysunek odręczny (zajęcia terenowe - Grupa: 4) Zbo/0 10 Zawieszone
16Rysunek odręczny (zajęcia terenowe - Grupa: 5) Zbo/0 10 Zawieszone
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 173) Z/1 30 mgr Agnieszka Kłos-Dacka
2Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu przyrodniczo-gospodarczym (lektorat - Grupa: 174) Z/1 30 mgr Agnieszka Kłos-Dacka
3Język angielski - Lektorat dla niesłyszących (lektorat)Z/1 30 dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL
4Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 13) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
5Język włoski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 15) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
6Język włoski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 16) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 83) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
2Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 27) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 30) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
4Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (ćwiczenia - Grupa: 63) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
5Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 35) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
6Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 14) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
7Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 49) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
8Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (ćwiczenia - Grupa: 39) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
9Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 25) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
10Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 46) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
11Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 57) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
12Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 21) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
13Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 53) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz

Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Dendrologia (wykład)E/3 15 dr Joanna Renda
2Ekologia (wykład)E/3 15 prof. dr hab. Kajetan Perzanowski
3Fitosocjologia (wykład)Zbo/5 30 dr hab. Ewa Trzaskowska
4Komponowanie ozdobnych roślin zielnych (wykład)Zbo/4 30 prof. dr hab. Joanna Nowak
5Projektowanie obiektów architektury krajobrazu (wykład)E/1 30 dr inż. Jarosław Janecki
6Historia filozofii (wykład)E/3 45 dr hab. Anna Głąb
Ćwiczenia obowiązkowe
1Dendrologia (ćwiczenia)Z/0 30 dr Joanna Renda
2Ekologia (ćwiczenia)Z/0 15 prof. dr hab. Kajetan Perzanowski
3Fitosocjologia (ćwiczenia)Z/0 30 dr hab. Ewa Trzaskowska
4Komponowanie ozdobnych roślin zielnych (ćwiczenia)Z/0 30 dr inż. Katarzyna Karczmarz
5Organizacja i zarządzanie procesami realizacji obiektów architektury krajobrazu (ćwiczenia)Z/1 15 mgr inż. Wojciech Januszczyk
6Grafika inżynierska [CAD 3D] (ćwiczenia)Z/2 30 mgr inż. Adam Stępień
7Malarstwo i rzeźba (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Sławomir Kolo, prof. KUL
8Malarstwo i rzeźba (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Sławomir Kolo, prof. KUL
9Malarstwo i rzeźba (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 Zawieszone
Ćwiczenia projektowe
(do wyboru 30 godz. ćwiczeń w semestrze zimowym )
1Projektowanie obiektów architektury krajobrazu: Skwer lub zieleniec oraz zieleń przy obiekcie komercyjnym - obiekt handlowy (ćwiczenia)Z/5 30 dr inż. Piotr Szkołut
2Projektowanie obiektów architektury krajobrazu: Skwer lub zieleniec oraz zieleń przy obiekcie komercyjnym - obiekt usługowy (ćwiczenia)Z/5 30 dr inż. Piotr Szkołut
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 92) Z/1 30 mgr Agnieszka Kłos-Dacka
2Język angielski - CEF B1+ - Kurs specjalistyczny o profilu przyrodniczo-gospodarczym (lektorat - Grupa: 93) Z/1 30 mgr Agnieszka Kłos-Dacka
3Język rosyjski - CEF A2+ - Kurs specjalistyczny o profilu turystyczno-biznesowym (lektorat - Grupa: 8) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
4Język rosyjski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 9) Z/1 30 mgr Barbara Okulska

Rok II - Semestr 4

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Budowa i pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu (wykład)Zbo/3 15 dr inż. Jarosław Janecki
2Fitosocjologia (wykład)E/3 15 dr hab. Ewa Trzaskowska
3Gleboznawstwo (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Tomasz Stuczyński
4Komponowanie ozdobnych roślin zielnych (wykład)E/4 15 prof. dr hab. Joanna Nowak
5Projektowanie obiektów architektury krajobrazu (wykład)E/1 15 dr inż. Piotr Kulesza
6Podstawy ergonomii (wykład)Zbo/1 10 Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz
Konwersatoria obowiązkowe
1Geodezja (konwersatorium)Z/3 15 mgr inż. Paweł Iwaszko
Ćwiczenia obowiązkowe
1Fitosocjologia (ćwiczenia)Z/0 25 dr hab. Ewa Trzaskowska
2Geodezja (ćwiczenia)Z/0 20 mgr inż. Paweł Iwaszko
3Gleboznawstwo (ćwiczenia)Z/0 20 prof. dr hab. Tomasz Stuczyński
4Komponowanie ozdobnych roślin zielnych (ćwiczenia)Z/0 25 dr inż. Katarzyna Karczmarz
5Grafika inżynierska [wizualizacje w programach specjalistycznych] (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 Zawieszone
6Grafika inżynierska [wizualizacje w programach specjalistycznych] (ćwiczenia)Z/2 30 mgr inż. Adam Stępień
7Budowa i pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 25 Zawieszone
8Budowa i pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu (ćwiczenia)Z/0 25 mgr inż. Wojciech Januszczyk
9Malarstwo i rzeźba (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 20 dr hab. Sławomir Kolo, prof. KUL
10Malarstwo i rzeźba (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 20 dr hab. Sławomir Kolo, prof. KUL
11Malarstwo i rzeźba (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 20 Zawieszone
Zajęcia terenowe
1Budowa i pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu (zajęcia terenowe - Grupa: 2) Zbo/0 5 Zawieszone
2Budowa i pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu (zajęcia terenowe)Zbo/0 5 mgr inż. Wojciech Januszczyk
3Malarstwo i rzeźba (zajęcia terenowe - Grupa: 1) Zbo/0 10 dr hab. Sławomir Kolo, prof. KUL
4Malarstwo i rzeźba (zajęcia terenowe - Grupa: 2) Zbo/0 10 dr hab. Sławomir Kolo, prof. KUL
5Malarstwo i rzeźba (zajęcia terenowe - Grupa: 3) Zbo/0 10 Zawieszone
6Projektowanie obiektów architektury krajobrazu (zajęcia terenowe - Grupa: 1) Zbo/0 5 mgr inż. Paweł Adamiec
7Projektowanie obiektów architektury krajobrazu (zajęcia terenowe - Grupa: 2) Zbo/0 5 Zawieszone
8Fitosocjologia (zajęcia terenowe)Zbo/0 5 dr hab. Ewa Trzaskowska
9Geodezja (zajęcia terenowe)Zbo/0 10 mgr inż. Paweł Iwaszko
10Gleboznawstwo (zajęcia terenowe)Zbo/0 10 prof. dr hab. Tomasz Stuczyński
11Komponowanie ozdobnych roślin zielnych (zajęcia terenowe)Zbo/0 5 dr inż. Katarzyna Karczmarz
Ćwiczenia projektowe
(do wyboru 25 godz.ćwiczeń w semestrze letnim)
1Projektowanie obiektów architektury krajobrazu: Zieleń przy obiekcie sakralnym (ćwiczenia)Z/5 25 mgr inż. Paweł Adamiec
2Projektowanie obiektów architektury krajobrazu: Zieleń przy obiekcie służby zdrowia (ćwiczenia)Z/5 25 Zawieszone
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 92) Z/1 30 mgr Agnieszka Kłos-Dacka
2Język angielski - CEF B1+ - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 121) Z/1 30 mgr Agnieszka Gryta
3Język angielski - CEF B1+ - Kurs specjalistyczny o profilu przyrodniczo-gospodarczym (lektorat - Grupa: 93) Z/1 30 mgr Agnieszka Kłos-Dacka
4Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 9) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
5Język niemiecki - CEF A2+ - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 27) Z/1 30 mgr Bożena Cygan
6Język rosyjski - CEF A2+ - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczo-biznesowym (lektorat - Grupa: 7) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
7Język rosyjski - CEF A2+ - Kurs specjalistyczny o profilu turystyczno-biznesowym (lektorat - Grupa: 8) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
8Język rosyjski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 9) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
9Język angielski - poziom CEF B1 (egzamin)E/2 0 dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL
10Język angielski - poziom CEF B1 (egzamin)E/2 0 mgr Agnieszka Kłos-Dacka
11Język angielski (biznesowy) - poziom CEF B1 (egzamin)E/2 0 mgr Agnieszka Gryta
12Język angielski (profil przyrodniczo-gospodarczy) - poziom CEF B1 (egzamin)E/2 0 mgr Agnieszka Kłos-Dacka
13Język niemiecki - poziom CEF A2 (egzamin)E/2 0 mgr Iwona Fijołek
14Język rosyjski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Barbara Okulska
15Język rosyjski (profil turystyczno-biznesowy) - poziom CEF A2 (egzamin)E/2 0 mgr Barbara Okulska

Rok III - Semestr 5

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Budowa i pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu (wykład)Zbo/4 30 dr inż. Jarosław Janecki
2Etyka (wykład)E/2 30 dr Jacek Frydrych
3Konserwacja i rewaloryzacja zabytkowych założeń ogrodowych (wykład)E/3 30 dr hab. Marcin Gawlicki, prof. KUL
4Ochrona i pielęgnacja roślin ozdobnych (wykład)E/2 30 dr hab. Magdalena Lubiarz
5Projektowanie obiektów architektury krajobrazu (wykład)E/1 30 dr inż. Piotr Kulesza
Konwersatoria obowiązkowe
1Budownictwo, instalacje budowlane i materiałoznawstwo (konwersatorium)Zbo/3 30 mgr inż. Wojciech Januszczyk
Ćwiczenia obowiązkowe
1Budowa i pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 45 mgr inż. Wojciech Januszczyk
2Budowa i pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 45 mgr inż. Wojciech Januszczyk
3Budownictwo, instalacje budowlane i materiałoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 Zawieszone
4Budownictwo, instalacje budowlane i materiałoznawstwo (ćwiczenia)Z/0 30 mgr inż. Wojciech Januszczyk
5Grafika inżynierska [wizualizacje w programach specjalistycznych] (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr inż. Adam Stępień
6Grafika inżynierska [wizualizacje w programach specjalistycznych] (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr inż. Adam Stępień
7Konserwacja i rewaloryzacja zabytkowych założeń ogrodowych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 25 dr hab. Marcin Gawlicki, prof. KUL
8Konserwacja i rewaloryzacja zabytkowych założeń ogrodowych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 25 dr hab. Marcin Gawlicki, prof. KUL
9Ochrona i pielęgnacja roślin ozdobnych (ćwiczenia)Z/0 30 mgr Marek Solski
Zajęcia terenowe
1Konserwacja i rewaloryzacja zabytkowych założeń ogrodowych (zajęcia terenowe - Grupa: 1) Zbo/5 5 dr hab. Marcin Gawlicki, prof. KUL
2Konserwacja i rewaloryzacja zabytkowych założeń ogrodowych (zajęcia terenowe - Grupa: 2) Zbo/5 5 dr hab. Marcin Gawlicki, prof. KUL
Ćwiczenia projektowe
(do wyboru 30 godz. ćwiczeń w semestrze zimowym)
1Projektowanie obiektów architektury krajobrazu: Ogród przedszkolny oraz plac zabaw (ćwiczenia)Z/5 30 dr inż. Piotr Szkołut
2Projektowanie obiektów architektury krajobrazu: Ogród szkolny oraz plac zabaw (ćwiczenia)Z/5 30 dr inż. Piotr Szkołut
Pracownie warsztatowe
(do wyboru 20 godz. w semestrze zimowym)
1Fotografika (warsztaty)Z/2 10 mgr inż. Paweł Adamiec
2Ogrody mobilne (warsztaty)Z/2 10 dr inż. Katarzyna Karczmarz
3Ogrody na dachach (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 10 mgr inż. Wojciech Januszczyk
4Ogrody na dachach (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 10 mgr inż. Wojciech Januszczyk
5Prezentacje graficzne i multimedialne (warsztaty)Z/2 10 Zawieszone
6Projekt konkursowy (warsztaty)Z/2 10 dr inż. Piotr Szkołut
7Techniki prezentacji (warsztaty)Z/2 10 mgr inż. Paweł Adamiec
8Techniki wizualizacji (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 10 mgr inż. Adam Stępień
9Techniki wizualizacji (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 10 mgr inż. Adam Stępień
Praktyki zawodowe
4 tygodnie, 150 godz, po IV semestrze studiów
1Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/2 150 mgr inż. Wojciech Januszczyk
Zajęcia seminaryjne
(jedno seminarium inżynierskie do wyboru)
Student zobowiązany jest do pracy inżynierskiej
1Architektura i ogród w krajobrazie kulturowym (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Marcin Gawlicki, prof. KUL
2Człowiek, krajobraz i czas (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Kajetan Perzanowski
3Elementy przyrodnicze krajobrazu kulturowego (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Jacek Łapiński, prof. KUL

Rok III - Semestr 6

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Budowa i pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu (wykład)E/4 30 dr inż. Jarosław Janecki
2Ekonomia i zarządzanie w architekturze krajobrazu (wykład)E/2 30 dr inż. Monika Wawer
3Ochrona i pielęgnacja roślin ozdobnych (wykład)E/2 15 dr hab. Magdalena Lubiarz
4Projektowanie obiektów architektury krajobrazu (wykład)E/1 15 dr hab. Marcin Gawlicki, prof. KUL
5Przyrodnicze podstawy architektury krajobrazu (wykład)E/3 15 dr inż. Agnieszka Kułak
Konwersatoria obowiązkowe
1Budownictwo, instalacje budowlane i materiałoznawstwo (konwersatorium)E/3 30 dr inż. Jarosław Janecki
Ćwiczenia obowiązkowe
1Budowa i pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 40 mgr inż. Wojciech Januszczyk
2Budowa i pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 40 mgr inż. Wojciech Januszczyk
3Budownictwo, instalacje budowlane i materiałoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 25 Zawieszone
4Budownictwo, instalacje budowlane i materiałoznawstwo (ćwiczenia)Z/0 25 mgr inż. Wojciech Januszczyk
5Ochrona i pielęgnacja roślin ozdobnych (ćwiczenia)Z/0 25 mgr Marek Solski
6Przyrodnicze podstawy architektury krajobrazu (ćwiczenia)Z/0 15 dr inż. Agnieszka Kułak
Zajęcia terenowe
1Budowa i pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu (zajęcia terenowe - Grupa: 1) Zbo/0 5 mgr inż. Wojciech Januszczyk
2Budowa i pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu (zajęcia terenowe - Grupa: 2) Zbo/0 5 mgr inż. Wojciech Januszczyk
3Budownictwo, instalacje budowlane i materiałoznawstwo (zajęcia terenowe - Grupa: 2) Zbo/0 5 Zawieszone
4Budownictwo, instalacje budowlane i materiałoznawstwo (zajęcia terenowe)Zbo/0 5 mgr inż. Wojciech Januszczyk
5Ochrona i pielęgnacja roślin ozdobnych (zajęcia terenowe)Zbo/0 5 mgr Marek Solski
6Projektowanie obiektów architektury krajobrazu (zajęcia terenowe - Grupa: 1) Zbo/0 5 mgr inż. Paweł Adamiec
7Projektowanie obiektów architektury krajobrazu (zajęcia terenowe - Grupa: 2) Zbo/0 5 mgr inż. Paweł Adamiec
Ćwiczenia projektowe
(do wyboru 25 godz. w semestrze letnim
1Projektowanie obiektów architektury krajobrazu: Osiedlowy ogród naturalistyczny (ćwiczenia)Z/5 25 mgr inż. Paweł Adamiec
2Projektowanie obiektów architektury krajobrazu: Osiedlowy ogród patrona (ćwiczenia)Z/5 25 Zawieszone
3Projektowanie obiektów architektury krajobrazu: Osiedlowy ogród zmysłów (ćwiczenia)Z/5 25 mgr inż. Paweł Adamiec
Pracownie warsztatowe
(do wyboru 40 godz. w semestrze letnim)
1Efemeryczne formy architektury krajobrazu (warsztaty)Z/2 10 dr inż. Jan Kamiński
2Florystyka ślubna (warsztaty)Z/2 10 dr inż. Ewa Mackoś-Iwaszko
3Landart (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 10 mgr inż. Paweł Adamiec
4Landart (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 10 mgr inż. Paweł Adamiec
5Materiały dekoracyjne pozyskiwane ze stanowisk naturalnych (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 10 dr inż. Katarzyna Karczmarz
6Materiały dekoracyjne pozyskiwane ze stanowisk naturalnych (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 10 dr inż. Katarzyna Karczmarz
7Ornitologia (warsztaty)Z/2 10 Zawieszone
8Podstawy szkółkarstwa (warsztaty)Z/2 10 dr inż. Katarzyna Karczmarz
Zajęcia seminaryjne
(jedno seminarium inżynierskie do wyboru)
Student zobowiązany jest do przygotowania pracy inżynierskiej
1Architektura i ogród w krajobrazie kulturowym (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Marcin Gawlicki, prof. KUL
2Człowiek, krajobraz i czas (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Kajetan Perzanowski
3Elementy przyrodnicze krajobrazu kulturowego (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Jacek Łapiński, prof. KUL

Rok IV - Semestr 7

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Elementy prawa w architekturze krajobrazu (wykład)E/1 30 dr Kamila Sobieraj
2Projektowanie obiektów architektury krajobrazu (wykład)E/1 15 prof. dr hab. Aleksander Bőhm
Ćwiczenia projektowe
(do wyboru 30 godz. ćwiczeń w semestrze zimowym)
1Projektowanie obiektów architektury krajobrazu: Miejski park przyrodniczy oraz zieleń ciągów komunikacyjnych (ćwiczenia)Z/3 30 Zawieszone
2Projektowanie obiektów architektury krajobrazu: Miejski park sportu oraz zieleń ciągów komunikacyjnych (ćwiczenia)Z/3 30 mgr inż. Paweł Adamiec
Pracownie warsztatowe
(do wyboru 30 godz. w semestrze zimowym)
1Fotografika (warsztaty)Z/2 10 mgr inż. Paweł Adamiec
2Ogrody mobilne (warsztaty)Z/2 10 dr inż. Katarzyna Karczmarz
3Ogrody na dachach (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 10 mgr inż. Wojciech Januszczyk
4Ogrody na dachach (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 10 mgr inż. Wojciech Januszczyk
5Prezentacje graficzne i multimedialne (warsztaty)Z/2 10 Zawieszone
6Projekt konkursowy (warsztaty)Z/2 10 dr inż. Piotr Szkołut
7Techniki prezentacji (warsztaty)Z/2 10 mgr inż. Paweł Adamiec
8Techniki wizualizacji (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 10 mgr inż. Adam Stępień
9Techniki wizualizacji (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 10 mgr inż. Adam Stępień
Zajęcia seminaryjne
(jedno seminarium inżynierskie do wyboru)
Student zobowiązany jest do przygotowania pracy inżynieskiej
1Architektura i ogród w krajobrazie kulturowym (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Marcin Gawlicki, prof. KUL
2Elementy przyrodnicze krajobrazu kulturowego (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Jacek Łapiński, prof. KUL
3Praca inżynierska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/15 0 Ks. dr hab. Jacek Łapiński, prof. KUL
4Praca inżynierska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/15 0 dr hab. Marcin Gawlicki, prof. KUL
Praktyki zawodowe
4 tygodnie, 150 godz, po VI semestrze studiów
1Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/2 150 mgr inż. Wojciech Januszczyk

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze