Wydział Nauk Humanistycznych
Edytorstwo (stacjonarne I stopnia)
Rok akademicki  2017/2018


Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Logika (wykład)E/1 15 Ks. dr Robert Kublikowski
2Historia książki (wykład)Zbo/2 30 dr hab. Justyna Dąbkowska-Kujko, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Logika (ćwiczenia)Z/1 15 mgr Danuta Matejczuk
2Ortografia (ćwiczenia)Z/3 30 dr Anna Majewska-Wójcik
3Redakcja typowej książki (ćwiczenia)Z/3 30 dr Dorota Niedziałkowska
4Historia literatury polskiej (do oświecenia) (ćwiczenia)Zbo/2 30 dr hab. Justyna Dąbkowska-Kujko, prof. KUL
Warsztaty
1Edytorska analiza utworów (warsztaty)Z/3 30 dr hab. Monika Kulesza
2Grafologiczna lektura rękopisów (warsztaty)Z/3 30 dr hab. Dariusz Pachocki, prof. KUL
3Tekstologia (warsztaty)Z/2 30 dr hab. Dariusz Pachocki, prof. KUL
4Warsztat naukowy edytora (warsztaty)Zbo/3 30 Ks. dr Grzegorz Głąb
Konwersatoria
1Aplikacje użytkowe w pracy edytora (konwersatorium)Z/3 15 mgr Emilia Lipiec
2Wprowadzenie do procesorów tekstu (konwersatorium)Z/3 15 mgr Emilia Lipiec
3Język łaciński (konwersatorium)Z/2 30 dr Agata Łuka
4Typografia tradycyjna - E (konwersatorium)Z/1 15 mgr Artur Truszkowski
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 210) Z/1 30 mgr Magdalena Matys
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 217) Z/1 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
3Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 215) Z/1 30 mgr Agnieszka Turska
4Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 216) Z/1 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
5Język hiszpański - CEF A1 - Kurs specjalistyczny o profilu turystycznym z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 13) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
6Język hiszpański - CEF A1 - Kurs specjalistyczny o profilu turystycznym z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 16) Z/1 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
7Język hiszpański - CEF A2 - Kurs specjalistyczny o profilu turystycznym z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 17) Z/1 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
8Język niemiecki - CEF A2 (lektorat - Grupa: 36) Z/1 30 mgr Elżbieta Wereńska
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 32) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
2Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
3Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (ćwiczenia - Grupa: 30) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
4Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 55) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
5Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Wojciech Paszek
6Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 49) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
7Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 28) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
8Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 31) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
9Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
10Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 62) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 4) Zbo/0 3 mgr Iwona Kędzierska

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Literatura powszechna (do oświecenia) (wykład)Z/1 15 prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee
Ćwiczenia obowiązkowe
1Interpunkcja (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
2Składnia (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, prof. KUL
3Redakcja typowej książki (ćwiczenia)Z/3 30 dr Dorota Niedziałkowska
4Elementy wiedzy poligraficznej (ćwiczenia)Z/2 15 dr Dorota Niedziałkowska
5Historia literatury polskiej (do oświecenia) (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Justyna Dąbkowska-Kujko, prof. KUL
Warsztaty
1Warsztat naukowy edytora (warsztaty)Z/3 30 Ks. dr Grzegorz Głąb
2Tekstologia (warsztaty)Z/2 30 dr hab. Dariusz Pachocki, prof. KUL
3Edytorska analiza utworów (warsztaty)Z/3 30 dr hab. Monika Kulesza
4Grafologiczna lektura rękopisów (warsztaty)Z/3 30 dr hab. Dariusz Pachocki, prof. KUL
Konwersatoria
1Język łaciński (konwersatorium)Z/2 30 dr Małgorzata Siwicka
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 210) Z/1 30 mgr Magdalena Matys
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 217) Z/1 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
3Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 216) Z/1 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
4Język angielski - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 141) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
5Język angielski - CEF B2+ - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 129) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
6Język angielski - CEF C1 (lektorat - Grupa: 215) Z/1 30 mgr Agnieszka Turska
7Język hiszpański - CEF A2+ - Kurs specjalistyczny o profilu turystycznym z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 13) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
8Język hiszpański - CEF A2+ - Kurs specjalistyczny o profilu turystycznym z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 14) Z/1 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
9Język hiszpański - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu turystycznym z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 17) Z/1 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
10Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 36) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 83) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
2Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 32) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
3Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
4Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 56) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
5Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
6Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 34) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
7Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 49) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
8Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (ćwiczenia - Grupa: 39) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
9Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 29) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
10Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 31) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
Egzaminy
1Tekstologia (egzamin)E/1 0 dr hab. Dariusz Pachocki, prof. KUL
2Język łaciński (egzamin)E/1 0 dr Małgorzata Siwicka
3Historia literatury (do oświecenia) (egzamin)E/1 0 dr hab. Wiesław Pawlak, prof. KUL

Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia Polski (wykład)E/3 30 dr hab. Jarosław Rabiński, prof. KUL
2Historia filozofii (wykład)E/3 45 Ks. prof. dr hab. Stanisław Janeczek
3Sztuka edytorska (wykład)Zbo/2 30 dr Joanna Lekan-Mrzewka
4Norma i forma. Z problemów teorii twórczości (wykład)Zbo/1 15 dr Barbara Niebelska-Rajca
5Problemu gatunków mowy (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Analiza retoryczna tekstów użytkowych (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Agnieszka Czechowicz
2Historia literatury polskiej (od romantyzmu do 1918) (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Monika Kulesza
3Poetyka z elementami teorii literatury (ćwiczenia)Zbo/2 30 dr hab. Ireneusz Piekarski
Konwersatoria
1Adiustacja i korekta (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Michał Wyrostkiewicz, prof. KUL
2Podstawy DTP (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Mateusz Miernik
3Podstawy DTP (konwersatorium - Grupa: 2) Z/3 30 mgr Mateusz Miernik
4Prawo autorskie i prasowe (konwersatorium)Zbo/3 15 dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka, prof. KUL
5Edytorstwo naukowe wobec literaturoznawstwa (konwersatorium)Z/4 30 dr Joanna Lekan-Mrzewka
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 144) Z/1 30 mgr Marlena Iglik
2Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 148) Z/1 30 mgr Krzysztof Urbański
3Język angielski - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 142) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
4Język francuski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 prof. dr hab. Paweł Matyaszewski
5Język francuski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 6) Z/1 30 prof. dr hab. Paweł Matyaszewski
6Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 8) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
7Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 9) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
8Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 9) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus

Rok II - Semestr 4

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Sztuka edytorska (wykład)E/4 30 dr Joanna Lekan-Mrzewka
2Literatura powszechna (od romantyzmu do 1918) (wykład)Z/1 15 dr hab. Monika Kulesza
3Norma i forma. Z problemów teorii twórczości (wykład)Zbo/1 15 dr Barbara Niebelska-Rajca
Ćwiczenia obowiązkowe
1Poetyka z elementami teorii literatury (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Adam Fitas, prof. KUL
2Historia literatury polskiej (od romantyzmu do 1918) (ćwiczenia)Z/3 30 dr Joanna Lekan-Mrzewka
3Podstawy krytyki tekstu (ćwiczenia)Z/3 30 mgr Urszula Jańczyk
Konwersatoria
1Adiustacja i korekta (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Michał Wyrostkiewicz, prof. KUL
2Redakcja tekstów obcojęzycznych (konwersatorium)Z/3 30 dr Łukasz Borowiec
3Podstawy grafiki komputerowej (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 dr inż. Ewa Mackoś-Iwaszko
4Podstawy grafiki komputerowej (konwersatorium - Grupa: 2) Z/3 30 dr inż. Ewa Mackoś-Iwaszko
5Prawo autorskie i prasowe (konwersatorium)Z/3 15 dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka, prof. KUL
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 148) Z/1 30 mgr Krzysztof Urbański
2Język angielski - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 142) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
3Język francuski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 6) Z/1 30 prof. dr hab. Paweł Matyaszewski
4Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 9) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
5Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 11) Z/1 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
6Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 9) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
7Język angielski - poziom CEF B1 (egzamin)E/2 0 mgr Krzysztof Urbański
8Język angielski - poziom CEF B1 (egzamin)E/2 0 mgr Marlena Iglik
9Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Agata Woźniak
10Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Krzysztof Urbański
11Język angielski - poziom CEF B2+ (egzamin)E/2 0 mgr Jacek Kowalik
12Język francuski - poziom CEF A2 (egzamin)E/2 0 prof. dr hab. Paweł Matyaszewski
13Język hiszpański - poziom CEF A2 (egzamin)E/2 0 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
14Język hiszpański - poziom CEF A2 (egzamin)E/2 0 mgr Karolina Sieńko-Flis
15Język włoski - poziom CEF A2 (egzamin)E/2 0 dr Elżbieta Kolbus
Egzaminy
1Historia literatury polskiej (od romantyzmu do 1918) (egzamin)E/1 0 dr Joanna Lekan-Mrzewka

Rok III - Semestr 5

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Etyka (wykład)E/2 30 dr Jacek Frydrych
2Figury inspiracji. Estetyka geniuszu i pojęcie wyobraźni (wykład)Zbo/1 15 dr Barbara Niebelska-Rajca
3Poezja w kręgu sztuk wizualnych (wykład)Zbo/1 15 dr Małgorzata Peroń
Ćwiczenia obowiązkowe
1Projektowanie publikacji (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Magdalena Byrska
2Historia literatury (od roku 1918 do1989) (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Zdzisław Kudelski, prof. KUL
3Tradycja językowa w pracy edytora (ćwiczenia)Z/1 30 dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka, prof. KUL
4Edytorstwo elektroniczne (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Michał Narecki
5Projektowanie www (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Michał Narecki
6Arcydzieła sztuki europejskiej (ćwiczenia)Zbo/1 30 dr hab. Monika Kulesza
Konwersatoria
1Nowe tendencje w edytorstwie naukowym (konwersatorium)Zbo/1 15 dr Joanna Lekan-Mrzewka
2Kultura literacka doby staropolskiej (konwersatorium)Zbo/1 15 dr hab. Agnieszka Czechowicz
3Marketing wydawniczy (konwersatorium)Zbo/1 30 dr Ewa Smołka
4Promocja ksiązki w mediach (konwersatorium)Z/4 30 dr Aneta Wójciszyn-Wasil
Seminaria
1Seminarium licencjackie (seminarium)Zbo/4 30 dr Joanna Lekan-Mrzewka
2Seminarium licencjackie (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Dariusz Pachocki, prof. KUL
Praktyki
1Praktyki (praktyki)Z/8 120 dr Joanna Lekan-Mrzewka

Rok III - Semestr 6

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Figury inspiracji. Estetyka geniuszu i pojęcie wyobraźni (wykład)Zbo/1 15 dr Barbara Niebelska-Rajca
2Poezja w kręgu sztuk wizualnych (wykład)Zbo/1 15 dr Małgorzata Peroń
Ćwiczenia obowiązkowe
1Projektowanie publikacji (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Magdalena Byrska
2Typowe błędy językowe (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
3Historia literatury (po roku 1989) (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Zdzisław Kudelski, prof. KUL
4Edytorstwo elektroniczne (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Michał Narecki
5Projektowanie www (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Michał Narecki
6Arcydzieła sztuki europejskiej (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Monika Kulesza
Konwersatoria
1Nowe tendencje w edytorstwie naukowym (konwersatorium)Z/1 15 dr Joanna Lekan-Mrzewka
2Kultura literacka doby staropolskiej (konwersatorium)Z/1 15 dr hab. Wiesław Pawlak, prof. KUL
Seminaria
1Seminarium licencjackie (seminarium)Z/4 30 dr Joanna Lekan-Mrzewka
2Seminarium licencjackie (seminarium)Z/4 30 dr hab. Dariusz Pachocki, prof. KUL
3Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Dariusz Pachocki, prof. KUL
4Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Joanna Lekan-Mrzewka
Egzaminy
1Edytorstwo (egzamin)E/2 0 dr hab. Dariusz Pachocki, prof. KUL
2Historia literatury (od roku 1918 do literatury najnowszej) (egzamin)E/1 0 dr hab. Zdzisław Kudelski, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze