Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Niderlandzka (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2020/2021SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 07:30 - 09:10 T Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 61) mgr Małgorzata Osękowska
ONLINE 09:10 - 11:40 T Historia filozofii (wykład)Ks. dr hab. Rafał Charzyński
ONLINE 12:30 - 13:20 T Historia literatury niderlandzkiej od 1880 roku (wykład)dr Joanna Włodarczyk-Kaziród
ONLINE 14:10 - 15:50 T Historia dawnej literatury niderlandzkiej (konwersatorium)dr hab. Marcin Polkowski, prof. KUL
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 09:10 - 10:50 T Gramatyka języka niderlandzkiego (wykład)dr hab. Muriel Waterlot
ONLINE 10:50 - 12:30 T Socjolingwistyka (konwersatorium)mgr Marcin Lipnicki
ONLINE 12:30 - 14:10 T Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa 1) dr Agnieszka Flor-Górecka
ONLINE 14:10 - 15:50 T Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa 2) dr Agnieszka Flor-Górecka
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 09:10 - 10:50 T Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - konwersacja (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Jan Fabry
ONLINE 09:10 - 10:50 T Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - pisanie (ćwiczenia - Grupa 2) mgr Bas Hamers
ONLINE 10:50 - 12:30 T Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - konwersacja (ćwiczenia - Grupa 2) mgr Jan Fabry
ONLINE 10:50 - 12:30 T Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - pisanie (ćwiczenia - Grupa 1) mgr Bas Hamers
ONLINE 12:30 - 14:10 T Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - ćwiczenia ze słuchu (ćwiczenia - Grupa 2) dr Agnieszka Flor-Górecka
ONLINE 14:10 - 15:50 T Historia Niderlandów (wykład)prof. dr hab. Wilken Engelbrecht
ONLINE 15:50 - 17:30 T Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - ćwiczenia ze słuchu (ćwiczenia - Grupa 1) dr Agnieszka Flor-Górecka
ONLINE 18:20 - 20:00 T Tradycja klasyczna w Niderlandach (konwersatorium)dr Kamila Tomaka
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
ONLINE 11:40 - 13:20 T Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 68) mgr Małgorzata Osękowska

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-12-01 12:19