Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2019/2020SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotProwadzący
PONIEDZIAŁEK (Zajęcia cykliczne)
GG-206 07:30 - 09:10 T Język francuski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 3) mgr Maria Piwińska
CN-102 17:30 - 19:10 T Etyka z elementami katolickiej myśli społecznej (konwersatorium)S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
WTOREK (Zajęcia cykliczne)
CTW-205 07:30 - 09:10 T Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa 300) mgr Ewa Stępniak
GG-108 14:10 - 15:50 T Język angielski - CEF B2+ - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa 277) mgr Jacek Kowalik
ŚRODA (Zajęcia cykliczne)
GG-108 09:10 - 10:50 T Język hiszpański - CEF A1 (lektorat - Grupa 2) mgr Aleksandra Murat-Bednarz
GG-248 14:10 - 15:50 T Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 310) mgr Agnieszka Gryta
CZWARTEK (Zajęcia cykliczne)
GG-362 07:30 - 09:10 T Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 302) mgr Agata Woźniak
GG-108 07:30 - 09:10 T Język angielski - CEF B1+ - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa 275) mgr Dorota Szymczyk
GG-246 07:30 - 09:10 T Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa 101) dr Elżbieta Kolbus
GG-235 10:50 - 12:30 T Język rosyjski - CEF A2 (lektorat - Grupa 2) mgr Barbara Okulska
PIĄTEK (Zajęcia cykliczne)
GG-108 12:30 - 14:10 T Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa 44) mgr Iwona Fijołek

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień

Ostatnia aktualizacja: 2020-11-24 17:19