Temat |Wydział»Kierunek
Promotor
Obrona chrześcijaństwa przed komunizmem w przepowiadaniu kaznodziejskim ks. Jana Patrzyka.
2008 r. - Praca magisterska
Wydział Teologii » Teologia-Lublin
Ks. dr Jacenty Stanisław Mastej
Zaangażowanie chrześcijan w życie społeczne w przepowiadaniu kaznodziejskim ks. Jana Patrzyka
2008 r. - Praca magisterska
Wydział Teologii » Teologia-Lublin
Ks. dr Jacenty Stanisław MastejOficjalnym miejscem udostępniania prac dyplomowych w KUL jest czytelnia Archiwum Uniwersyteckiego KUL, pok. C-209 i C-211.

Wszelkie informacje dotyczące korzystania z prac dyplomowych znajdują się na stronach Archiwum: