Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Krakowskie spojrzenie na polską muzykę organową okresu Wielkiego Postu
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2019
sztuki muzyczne
dr hab. Jadwiga Kowalska
The role of affect in practicing a musical instrument: A systematic review of the literature [The role of affect in practicing a musical instrument: A systematic review of the literature]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologiasztuki muzyczne
prof. dr hab. Mariola Łaguna
Ojciec profesor Józef Ścibor (30 I 1930 – 3 VI 2017) ‒ student, pracownik i świadek historii Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
historianauki o sztucesztuki muzyczne
dr Andrzej Gładysz
Geesin / Waters. Muzyka (z) “Ciała”
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2018
nauki o kulturze i religiinauki o sztucesztuki muzyczne
dr hab. Piotr Chlebowski prof. KUL
Znaczenie systemu rodzinnego dla rozwoju osobowości twórczej na przykładzie Jana Sebastiana Bacha
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
psychologiasztuki muzyczne
Ks. dr Paweł Brudek
Ukryty krytyk
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2017
nauki o sztucesztuki muzyczne
dr hab. Wojciech Wytrążek
Rozwój baletu rosyjskiego - krótki rys historyczny
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
sztuki muzyczne
mgr Ewelina Parafińska-Korybska
P. Benedictus [Weber] SchP, [Jan] Engel. Synfonia in C (edycja źródłowa)
Książka naukowa nierecenzowana
Rok: 2017
historiasztuki muzyczne
Ks. dr Dariusz Smolarek
„Via Crucis” Pawła Łukaszewskiego
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2017
nauki o sztucenauki teologicznesztuki muzyczne
Ks. dr Dariusz Smolarek
„Via Crucis” inspiracją dla kompozytorów
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2017
nauki teologicznesztuki muzyczne
Ks. dr Dariusz Smolarek
Kompozytorzy muzyki instrumentalnej zachowanej w Archiwum Opactwa Cystersów w Krakowie-Mogile. Problem atrybucji
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
nauki o sztucesztuki muzyczne
Ks. dr Dariusz Smolarek
Spotkanie z polską kompozytorką Marzeną Komstą
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
sztuki muzyczne
Ks. dr Dariusz Smolarek
Muzyka instrumentalna XVIII wieku w zbiorach archiwów kościelnych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
historiasztuki muzyczne
Ks. dr Dariusz Smolarek
Repertuar muzyki instrumentalnej z klasztoru dominikanów w Gidlach
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
historiasztuki muzyczne
Ks. dr Dariusz Smolarek
Organy Antoniego Sapalskiego z Krakowa w kościołach diecezji radomskiej
Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2016
historianauki o sztucesztuki muzyczne
dr hab. Maria Szymanowicz prof. KUL
Z Mozartem w tle: "Pieśń śpiewana na obiedzie w Sielcach pod Łazienkami dnia 7 września 1788 roku
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2016
literaturoznawstwosztuki muzyczne
dr hab. Agata Seweryn prof. KUL
Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2016
nauki teologicznesztuki muzyczne
Ks. dr Dariusz Smolarek
„Zabawa będzie trwała całą noc!”. Wokół opery „Pan Tadeusz” Apolinarego Szeluty
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2016
literaturoznawstwonauki o kulturze i religiisztuki muzyczne
dr hab. Agata Seweryn prof. KUL
Pieśń modlitwą za żywych i umarłych
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2016
nauki teologicznesztuki muzyczne
Ks. dr Dariusz Smolarek
Działalność muzyczna i organmistrzowska Bernardynów.
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2016
historianauki o sztucesztuki muzyczne
dr Mieczysław Śmierciak
Missa pro defunctis – Msza za zmarłych „Requiem aeternam dona eis Domine”
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2016
nauki teologicznesztuki muzyczne
Ks. dr Dariusz Smolarek
Siedem Ostatnich Słów Jezusa na Krzyżu. „Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2016
nauki teologicznesztuki muzyczne
Ks. dr Dariusz Smolarek
Instrumental Music Repertoire of the Piarist Ensemble from Podolínec [Repertuar muzyki instrumentalnej kapeli pijarów z Podolińca]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2015
sztuki muzyczne
Ks. dr Dariusz Smolarek
The music of Simon Ferdinand Lechleitner in Ołtarzew, 10th May 2015 [Muzyka Simona Ferdinanda Lechleitnera w Ołtarzewie]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2015
sztuki muzyczne
Ks. dr Dariusz Smolarek
Art Attractive for the Masses or Fetters of the Artistic Freedom? Elements of Folklore in the Music of Polish Socialist Realism [Sztuka dla mas czy pragnienie artystycznej wolności? Elementy folkloru w muzyce polskiego socrealizmu]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2015
sztuki muzyczne
dr Kinga Krzymowska-Szacoń
Organy w bazylice OO. Bernardynów w Rzeszowie. Badania historyczno-instrumentoznawcze
Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2015
sztuki muzycznesztuki muzycznesztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
dr Mieczysław Śmierciak
Muzyczne spotkania z dziejami Ojczyzny w Filharmonii Lubelskiej
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2015
historiasztuki muzyczne
dr Andrzej Gładysz
Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia. Salve Regina, Mater Misericordiae
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2015
nauki teologicznesztuki muzyczne
Ks. dr Dariusz Smolarek
Francuski łącznik
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2015
nauki o kulturze i religiisztuki muzyczne
dr hab. Piotr Chlebowski prof. KUL
Jak rozumieć "Idee Fixe" Niemena? Wokół semantyki tytułu
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2015
nauki o kulturze i religiisztuki muzyczne
dr hab. Piotr Chlebowski prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 37647 zweryfikowanych pozycji.