Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Groza w czasach carskich. (Zaginione) horrory filmowe Imperium Rosyjskiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
literaturoznawstwosztuki filmowe i teatralne
dr hab. Marcin Cybulski
Strach po słowiańsku. O nowym rosyjskim kinie grozy
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
literaturoznawstwosztuki filmowe i teatralne
dr hab. Marcin Cybulski
Unveiling Ekphrasis on the Screen [Unveiling Ekprasis on the Screen]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
literaturoznawstwosztuki filmowe i teatralne
dr Dominika Bugno-Narecka
Stand-up comedy as a hallmark of western culture [Stand-up comedy as a hallmark of western culture]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
filozofianauki o kulturze i religiinauki o sztucesztuki filmowe i teatralne
dr hab. Anna Kawalec prof. KUL
Wężowe źródło Nikołaja Lebiediewa a konwencja gatunkowa slashera
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
literaturoznawstwosztuki filmowe i teatralne
dr hab. Marcin Cybulski
Treści historyczne jako element kształcenia interdyscyplinarnego w nauczaniu języków obcych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwosztuki filmowe i teatralne
dr hab. Dorota Tomczuk prof. KUL
Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie (1949–1956). Źródła – nieznane fakty – repertuar – recepcja krytyczna
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
literaturoznawstwonauki o sztucepedagogikasztuki filmowe i teatralne
dr hab. Elżbieta Stoch
"Dziady" Adama Mickiewicza w nowych realizacjach teatrów polskich i białoruskich
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
literaturoznawstwosztuki filmowe i teatralne
dr hab. Beata Siwek prof. KUL
Film w edukacji językowej i kulturowej obcokrajowców
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
sztuki filmowe i teatralne
dr hab. Dorota Tomczuk prof. KUL
Wędrując w pamięci. Bogdana Toszy teatralna adaptacja „Widnokręgu”
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
literaturoznawstwosztuki filmowe i teatralne
dr hab. Anna Podstawka prof. KUL
Z gospodarki w Żurawcach na deski teatru w Warszawie. Władysław Kowalski (1936-2017)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
językoznawstwonauki o kulturze i religiisztuki filmowe i teatralnesztuki filmowe i teatralne
dr hab. Mariusz Koper
Przykłady realizacji idei teatralnych świętego Jana Bosko w Polsce na początku XXI wieku
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki o kulturze i religiinauki o sztucesztuki filmowe i teatralne
Ks. dr Mariusz Lach
Reformy Juliusza Osterwy na początku XXI wieku w amatorskim teatrze religijnym
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
literaturoznawstwonauki o kulturze i religiinauki o sztucesztuki filmowe i teatralne
Ks. dr Mariusz Lach
Między amatorstwem a profesjonalizmem - warsztat aktorski w teatrze wartości religijnych
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
literaturoznawstwonauki o sztucesztuki filmowe i teatralne
Ks. dr Mariusz Lach
Czy w ZSRR kręcono thrillery?
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
sztuki filmowe i teatralne
dr hab. Marcin Cybulski
Saisir le spectre théâtral: les fantasmagories scéniques de Bolesław Leśmian [Uchwycić widmo w teatrze: fantasmagorie sceniczne Bolesława Leśmiana]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
sztuki filmowe i teatralne
dr hab. Witold Wołowski prof. KUL
Casino Royale - między powieścią a adaptacją filmową
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
literaturoznawstwonauki o komunikacji społecznej i mediachnauki o kulturze i religiisztuki filmowe i teatralne
mgr Stanisław Dunin-Wilczyński
Przyszłość czy teraźniejszość – dystopijna wizja post-medialnego świata w serialu „Czarne lustro"
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
sztuki filmowe i teatralne
mgr Ewa Antoniak
Proszę przyjść jutro. Satyra antybiurokratyczna w komediach filmowych okresu ZSRR i PRL
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2018
sztuki filmowe i teatralne
dr hab. Marcin Cybulski
Portrety aktorskie w recenzjach teatralnych Jana Kasprowicza
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
literaturoznawstwosztuki filmowe i teatralne
dr hab. Anna Podstawka prof. KUL
Introduction [Wstęp]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
literaturoznawstwosztuki filmowe i teatralne
dr hab. Anna Podstawka prof. KUL
Some Leaks, Some Draughts: On Three Unstaged Polish Translations of Harold Pinter’s Plays [Some Leaks, Some Draughts: On Three Unstaged Polish Translations of Harold Pinter’s Plays ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
literaturoznawstwosztuki filmowe i teatralne
dr Łukasz Borowiec
Recepcja dramaturgii litewskiej w Polsce w latach 50. XX wieku (na przykładzie dziejów scenicznych sztuki Józefa Bałtuszisa "Pieją koguty")
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
literaturoznawstwonauki o kulturze i religiinauki o sztucesztuki filmowe i teatralnesztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
dr hab. Elżbieta Stoch
Życie teatralne [na Lubelszczyźnie 1944-1956]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
historialiteraturoznawstwonauki o kulturze i religiinauki o sztucepedagogikasztuki filmowe i teatralnesztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
dr hab. Elżbieta Stoch
Polska recepcja dramatów historycznych Augusta Strindberga
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
literaturoznawstwosztuki filmowe i teatralne
dr hab. Anna Podstawka prof. KUL
Trudne tematy na dziecięcej scenie. "Zły pan" w reżyserii Simone Thiis w lubelskim Teatrze im. H.Ch. Andersena
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2016
sztuki filmowe i teatralne
dr hab. Anna Podstawka prof. KUL
Kasprowiczowska wizja teatru (w oparciu o recenzje w „Kurierze Lwowskim”)
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2016
literaturoznawstwosztuki filmowe i teatralne
dr hab. Anna Podstawka prof. KUL
Dramaty Williama Szekspira w teatrze lubelskim w XIX i XX wieku
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2016
literaturoznawstwonauki o kulturze i religiinauki o sztucepedagogikasztuki filmowe i teatralnesztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
dr hab. Elżbieta Stoch
Андрей Tарковский и его диалог с православной культурой – aнализ на основе фильма «Aндрей Рублев» [Andriej Tarkowski i jego dialog z kulturą prawosławną - analiza na podstawie filmu "Andriej Rublow"]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2016
nauki o kulturze i religiisztuki filmowe i teatralne
dr Joanna Kozieł
Transformations of the Religious Theatre at the Beginning of the 21st Century [Transformations of the Religious Theatre at the Beginning of the 21st Century]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2016
literaturoznawstwonauki o kulturze i religiisztuki filmowe i teatralne
Ks. dr Mariusz Lach
Ogółem w bazie dostępnych jest: 41534 zweryfikowanych pozycji.