Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Autobiogram Kazimierz Pierzchała
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
nauki teologicznepedagogika
Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała prof. KUL
Pedagogia cierpienia Księgi Hioba w świetle badań interdyscyplinarnych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki teologicznepedagogika
Ks. dr hab. Roman Sieroń
Abraham w Pochwale Ojców (Syr 44,19-21)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Andrzej Piwowar
Księga Sędziów. Rozdziały 1˗5. Wstęp – Przekład z oryginału – Komentarz, t. VII/część I
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Dariusz Dziadosz prof. KUL
Studia Liturgiczne
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr Andrzej Megger
Edukacja medialna – rola w Kościele i kierunki rozwoju
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr Mirosław Chmielewski
Value of images and symbols in theological and spiritual reflection on christian spiritual experience [Wartość obrazów i symboli w teologicznoduchowej refleksji nad chrześcijańskim doświadczeniem duchowym]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Stanisław Zarzycki prof. KUL
Odpowiedź dzieci fatimskich na wezwanie do modlitwy i pokuty
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Stanisław Zarzycki prof. KUL
Kapłan - prorokiem
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Stanisław Zarzycki prof. KUL
Rusecki Marian Jan
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Ireneusz Ledwoń prof. KUL
Balwierz Marian
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Ireneusz Ledwoń prof. KUL
Biblioteka Teologii Religii
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Ireneusz Ledwoń prof. KUL
Nalepa Marian
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Ireneusz Ledwoń prof. KUL
Nieprzeciętna rola pracowitej pszczoły? Misterium Paschy Chrystusa
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Waldemar Pałęcki prof. KUL
Obrazy eschatologiczne w ludowych pieśniach pogrzebowych w Opoczyńskiem
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o kulturze i religiinauki teologiczne
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński prof. KUL
Dusza i sąd szczegółowy w wierzeniach ludowych mieszkańców w Opoczyńskiem i Radomskiem
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki o kulturze i religiinauki teologiczne
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński prof. KUL
Krakowiak Czesław
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Bogusław Migut prof. KUL
Chrześcijaństwo i ekumenizm w erze migracji. XX konsultacje akademickie Europejskiego Stowarzyszenia Badań Ekumenicznych Societas Oecumenica, Ludwigshafen, 23-28 sierpnia 2018 r.
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2019
nauki teologiczne
dr hab. Piotr Kopiec prof. KUL
Wyzwania ponowoczesnego świata w perspektywie ekumenicznej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki teologiczne
dr hab. Piotr Kopiec prof. KUL
Święta Barbara w tradycji ludowej.
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2019
nauki o kulturze i religiinauki teologiczne
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński prof. KUL
Targum Neofiti 1. Księga Wyjścia
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel
Emmanuel - Bóg zawsze z nami i zawsze bliski
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Sławomir Nowosad prof. KUL
Pedagogiczny wymiar życia sakramentalnego. Studium z pedagogiki religii
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
nauki teologiczne
prof. dr hab. Helena Słotwińska
The Devil in Technologies: Russian Orthodox Neoconservatism versus Scientific and Technological Progress [Diabeł w technologiach. Rosyjski prawosławny neokonserwatyzm wobec postępu naukowo-technicznego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Marcin Składanowski prof. KUL
Forma czy treść? Augustyńska odpowiedź na temat piękna
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. Bp dr hab. Piotr Turzyński
Instytut Liturgiki i Homiletyki. Katedra Historii Liturgii
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Waldemar Pałęcki prof. KUL
Wit Zbigniew
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Waldemar Pałęcki prof. KUL
Wielka cisza spowiła ziemię, bo Król zasnął? Misterium odpoczynku Chrystusa – Wielka Sobota,
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Waldemar Pałęcki prof. KUL
"Bo jak śmierć potężna jest miłość" (Pnp 8,6). Miłość oblubieńcza jako droga wychowania według Pieśni nad Pieśniami
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki teologicznepedagogika
Ks. dr hab. Roman Sieroń
Misja w Kościele prawosławnym
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki teologiczne
prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski
Ogółem w bazie dostępnych jest: 33471 zweryfikowanych pozycji.