Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Trójca Przenajświętsza w życiu mistycznym św. Faustyny Kowalskiej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała prof. KUL
Herezje skrypturystyczne w „Diversarum hereseon” Filastriusza z Brescii
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
Una nuova accezione del verbo עבר in Os 10,11bc [Nowe znaczenie czasownika עבר w Os 10,11bc]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr Arnold Zawadzki
Błogosławieństwa jako droga świętości według papieża Franciszka
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Stanisław Łabendowicz prof. KUL
Nowy podręcznik do nauki składni nowotestamentowej greki. Analiza merytoryczno-dydaktyczna
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Andrzej Piwowar
Uświęcające działanie Ducha Świętego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Stanisław Łabendowicz prof. KUL
La famiglia tra educazione cristiana e proposta di fede. Riflessione sui modelli catechistici in atto [Rodzina między chrześcijańską edukacją a propozycją wiary. Modele katechetyczne]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Andrzej Kiciński prof. KUL
Milczenie i słowo w dialogu ekumenicznym
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Marcin Składanowski prof. KUL
Termin σήμερον („dziś”) w dziele Łukaszowym. Zarys współczesnych badań.
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki teologiczne
dr hab. Krzysztof Mielcarek prof. KUL
Sobótka a noc świętojańska
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2019
nauki o kulturze i religiinauki teologiczne
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński prof. KUL
Teologiczno-pedagogiczny wymiar kary śmierci
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki teologicznepedagogika
Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała prof. KUL
„Wszystko ma swój czas”. Patrystyczna egzegeza Księgi Eklezjastesa 3,1-8
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
Księga Sędziów. Rozdziały 6-12. Wstęp – Przekład z oryginału – Komentarz
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Dariusz Dziadosz prof. KUL
Homiletyka – teologia w służbie ewangelizacji
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Stanisław Dyk
[Rec.] „Catholic Family Ministry. The Scientific Reflection and the Practical Ministry of the Church”, red. Jacek Goleń
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Paweł Mąkosa prof. KUL
Kulturowo-cywilizacyjna tożsamość Państwa Izrael z perspektywy rosyjskiego neokonserwatyzmu w ujęciu Aleksandra G. Dugina
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o kulturze i religiinauki o polityce i administracjinauki teologiczne
Ks. dr hab. Marcin Składanowski prof. KUL
Radykalna asceza jako herezja w "Diversarum hereseon liber" Filastriusza z Brescii i innych wczesnochrześcijańskich katalogach ruchów heretyckich
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
Kościół pierwszych wieków
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
Dydaktyka katechezy
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
nauki teologicznepedagogika
Ks. dr hab. Stanisław Łabendowicz prof. KUL
Duszpasterstwo ludzi w podeszłym wieku w parafii
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda
Symbolika i teologia zmartwychwstania w "Homiliach na Księgę Ezechiela" Grzegorza Wielkiego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr Paweł Borto
Metodyka katechezy
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
nauki teologicznepedagogika
Ks. dr hab. Stanisław Łabendowicz prof. KUL
The Time of the Mission of Christ in the Light of the Spiritual Meaning of Numbers in the Alexandrian Allegorical Exegesis [Czas misji Chrystusa w świetle duchowego znaczenia liczb w aleksandryjskiej egzegezie alegorycznej]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
Wyzwania i szanse
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Marcin Składanowski prof. KUL
Kim jest oblubieniec w przypowieści o dziesięciu pannach (Mt 25,1-13)? Między tradycyjnymi i współczesnymi próbami zrozumienia
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr Arnold Zawadzki
Ecology of the Mass [Ekologia Mszy]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki teologiczne
dr hab. Michał Wyrostkiewicz prof. KUL
Socio-Historical Foundations of the State–Church Relations in Russia and Their Consequences: Patriarch Kirill’s Approach [Społeczno-historyczne podstawy relacji państwo - Kościół w Rosji i ich konsekwencje. Stanowisko Patriarchy Cyryla]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Marcin Składanowski prof. KUL
Bibliografia podmiotowa polskich historyków Kościoła za rok 2017 z uzupełnieniami za lata poprzednie
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
historianauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Jan Walkusz
Bulla Piusa VII „Ex imposita nobis” z 30 czerwca 1818 roku i jej skutki dla życia kościelnego w Królestwie Polskim
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
historianauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Jan Walkusz
«Izraelici czynili to, co złe w oczach Pana» (Sdz 2,11). Teologiczne aspekty upadku w Księdze Sędziów
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Dariusz Dziadosz prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 34359 zweryfikowanych pozycji.