Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
The Symbolism of Biblical Birds in the Letters of Paulinus of Nola [The Symbolism of Biblical Birds in the Letters of Paulinus of Nola]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Marcin Wysocki prof. KUL
The Cairo Genizah Fragment of the Visions of Levi from the University of Manchester Library [Fragment Wizji Lewiego z Genizy Kairskiej przechowywany w bibliotece Uniwersytetu Manchester]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Henryk Drawnel prof. KUL
Maryja – „Ucieczka nasza” w czasie próby
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski
Sakramentalia
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr Andrzej Megger
Ecclesiastical and Theological aspects of the coronation acts of the polish kings in the middle ages [Kościelne i teologiczne aspekty akt koronacyjnych królów polskich w średniowieczu ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
historianauki teologiczne
Ks. dr hab. Włodzimierz Bielak prof. KUL
Baptism as the Beginning of the Path to Moral Perfection in One’s Personal and Social Life [Chrzest jako początek drogi ku doskonałości moralnej w życiu osobistym i społecznym]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz prof. KUL
Ks. James Haldane Stewart: Wskazówki dla ogólnego zjednoczenia chrześcijan w modlitwie o wylanie Ducha Świętego (1820). Okoliczności powstania, tekst i przesłanie
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski prof. KUL
Ekumeniczne Vademecum dla biskupów. Komentarz teologiczny
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski prof. KUL
An Application of Category of Fraternity to the Grassroots Ecumenism on the Basis of Pope Francis’ Encyclical Letter Fratelli tutti [Zastosowanie kategorii braterstwa do ekumenizmu oddolnego na podstawie encykliki papieża Franciszka Fratelli tutti]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o kulturze i religiinauki socjologicznenauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Przemysław Kantyka
LOVE IN MOURNING: CATECHETICAL ASPECT [LOVE IN MOURNING: CATECHETICAL ASPECT]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Piotr Goliszek prof. KUL
NAUCZANIE RELIGII W POLSKICH PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH PUBLICZNYCH
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Piotr Goliszek prof. KUL
Proegzystencja w życiu chrześcijanina. Istnienie „dla” innych w nauczaniu Arcybiskupa Alfonsa Nossola
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. dr Michał Klementowicz
Dokumentacja życia i świętości bpa Władysława Gorala (1898-1945) w zasobach Archiwum Archidiecezjalnego Lubelskiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Jarosław Marczewski
Rosyjska Cerkiew Prawosławna w systemie władzy Władimira Putina – mity i rzeczywistość
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o polityce i administracjinauki teologiczne
Ks. dr hab. Marcin Składanowski prof. KUL
PERSONALISTIC CONCEPT OF MORAL FORMATION [PERSONALISTIC CONCEPT OF MORAL FORMATION]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Piotr Goliszek prof. KUL
Wielki Post w pobożności ludowej mieszkańców Lubelszczyzny. Tradycja a współczesność
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o kulturze i religiinauki teologiczne
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński
The Prosperity Gospel: A Distortion of the Fundamental Evangelical Tenets [Teologia sukcesu: zniekształcenie głównych założeń ewangelikalizmu]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
dr hab. Piotr Kopiec prof. KUL
Miłość do szkoły – wybrane wskazania papieża Franciszka
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Sylwester Jaśkiewicz
Pokój
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Tomasz Siemieniec
Godność w cierpieniu: nauczanie katechetyczne
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marian Zając
Nawrócenie jako warunek pojednania z Bogiem
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marian Zając
Bliskość śmierci. Afektowyno - wolitywny wymiar przepowiadania jako sposób efektywnego porozumiewania się z ludźmi w niebezpieczeństwie śmierci
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. dr Michał Klementowicz
Surowość czy miłosierdzie? Postawa Cypriana z Kartaginy wobec problemów osób duchownych na podstawie jego korespondencjikorespondencji
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
O podmiotowym wymiarze wiary. John Henry Newman i Jan Paweł II
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Kazimierz Pek prof. KUL
Edukacja religijna w szkole w świetle założeń programowych katechezy Kościoła katolickiego w Polsce po 1990 r.
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Stanisław Łabendowicz prof. KUL
Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Stanisław Łabendowicz prof. KUL
Czas przygotowania paschalnego w świetle alegorii średniowiecznej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Waldemar Pałęcki prof. KUL
Media Education and the New Evangelization. Part Two: Pastoral Postulates and Educational Proposals [Media Education and the New Evangelization. Part Two: Pastoral Postulates and Educational Proposals]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki teologiczne
Ks. dr hab. Mirosław Chmielewski
Czas w teologii. Myśląc z Josephem Ratzingerem
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
filozofianauki teologiczne
Ks. dr hab. Grzegorz Barth prof. KUL
A Critical Edition and Philological Analysis of the Text of Isa 44:6–45:25 Based on the Coptic Manuscript sa 52 (M 568), Other Manuscripts Written in the Sahidic Coptic Dialect, and on the Greek Text of the Septuagint [Edycja krytyczna i analiza filologiczna tekstu Iz 44,6-45,25 na bazie koptyjskiego rękopisu sa 52 (M 568) w świetle innych koptyjskich rękopisów dialektu saidzkiego oraz greckiego tekstu Septuaginty]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. dr Tomasz Bąk
Ogółem w bazie dostępnych jest: 38233 zweryfikowanych pozycji.