Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Aramaic Levi Document [Aramaic Levi Document]
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Henryk Drawnel prof. KUL
Fallen Angels [Fallen Angels]
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Henryk Drawnel prof. KUL
Astronomy and Astrology [Astronomy and Astrology]
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Henryk Drawnel prof. KUL
Biznes rodzinny: międzypokoleniowe powołanie człowieka czy niewola powielanych wzorców życia? Szkic z antropologii katolickiej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Marcin Składanowski prof. KUL
SPRAWIEDLIWOŚĆ EKOLOGICZNA. PROGRAMY ŚWIATOWEJ RADY KOŚCIOŁÓW NA RZECZ ZACHOWANIA ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o Ziemi i środowiskunauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Przemysław Kantyka
"Narody i Kościoły: Ekumeniczna odpowiedź na nacjonalizm i migrację". XX konsultacje akademickie Europejskiego Stowarzyszenia Badań Ekumenicznych Societas Oecumenica, Ludwigshafen, 23-28 sierpnia 2018 roku.
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2019
nauki teologiczne
dr hab. Piotr Kopiec prof. KUL
Idolatria kapitalizmu w perspektywie teologii luterańskiej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki teologiczne
dr hab. Piotr Kopiec prof. KUL
Pojęcie światopoglądu ekumenicznego i jego znaczenie dla ekumenizmu
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki teologiczne
dr hab. Piotr Kopiec prof. KUL
Wiarygodność Kościoła w dzisiejszej Polsce
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Krzysztof Kaucha prof. KUL
Zasady dobrej turystyki
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz prof. KUL
Feminizacja ubóstwa i strategie radzenia sobie z biedą na przykładzie mieszkanek Lublina
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki socjologicznenauki teologiczne
Ks. dr hab. Witold Janocha prof. KUL
Wybrane determinanty aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki socjologicznenauki teologiczne
Ks. dr hab. Witold Janocha prof. KUL
[Rev.:] Richard Bauckham – James R. Davila – Alexander Panayotov (eds.), Old Tes- tament Pseudepigrapha: More Noncanonical Scriptures, Volume One (Grand Rapids, MI – Cambridge, UK: Eerdmans 2013) [[Rec.:] Richard Bauckham – James R. Davila – Alexander Panayotov (eds.), Old Tes- tament Pseudepigrapha: More Noncanonical Scriptures, Volume One (Grand Rapids, MI – Cambridge, UK: Eerdmans 2013) ]
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Henryk Drawnel prof. KUL
[Rev.:] Herbert Niehr (ed.), The Arameans in Ancient Syria (Handbook of Oriental Studies, Section I, Ancient Near East 106; Leiden: Brill 2014) [[Rec.] Herbert Niehr (ed.), The Arameans in Ancient Syria (Handbook of Oriental Studies, Section I, Ancient Near East 106; Leiden: Brill 2014)]
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Henryk Drawnel prof. KUL
An Introductory Bibliography for the Study of the Dead Sea Scrolls: Text Editions and Tools for Study Biblical Annals [Wstępna bibliografia do studium zwojów znad Morza Martwego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Henryk Drawnel prof. KUL
Konsekwencje upadku Związku Radzieckiego w neoimperializmie Aleksandra G. Dugina
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki o kulturze i religiinauki o polityce i administracjinauki teologiczne
Ks. dr hab. Marcin Składanowski prof. KUL
Prawda, dobro, sumienie
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
nauki teologiczne
prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
Działanie Ducha Świętego w Eucharystii a przepowiadanie homilijne
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Stanisław Dyk
Rezygnacja z nauczania religii w szkołach ponadpodstawowych wyzwaniem dla Kościoła w Polsce
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Paweł Mąkosa prof. KUL
Dobro w komunii cierpienia
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski
Tradycje koronacji cudownych obrazów Matki Bożej na ziemiach polskich
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
historianauki teologiczne
dr Joanna Nastalska-Wiśnicka
Religijne zmaganie się a poczucie osamotnienia u podopiecznych hospicjów
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Mirosław Brzeziński prof. KUL
Mistagogiczny wymiar formacji seminaryjnej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Waldemar Pałęcki prof. KUL
Misterium liturgii w ujęciu Benedykta XVI
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Waldemar Pałęcki prof. KUL
Procesja rezurekcyjna w nocy, czy o świcie? Świętowanie niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Waldemar Pałęcki prof. KUL
Święty Józef – biblijny wzór ojca adopcyjnego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Mirosław Brzeziński prof. KUL
The Father in the Communion of the Holy Trinity [Ojciec w Komunii Trójcy Świętej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński
"Pismo mówi, że On ma powstać z martwych" (J 20,9). Znaczenie odwołania się do Pisma w najwcześniejszych formach wyznania wiary w Zmartwychwstanie. Analiza teologicznofundamentalna
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr Paweł Borto
Homo deus? Kim będzie ,,po-człowiek”? Kim jest człowiek? Odpowiedź teologii fundamentalnej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Krzysztof Kaucha prof. KUL
Nowe elementy w metodologii teologii fundamentalnej – eklezjologii
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Krzysztof Kaucha prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 34677 zweryfikowanych pozycji.