Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Steven D. Anderson – A.D. Riddle – Todd Bolen, Photo Companion to the Bible. The Gospels. I. Matthew. II. Mark. III. Luke. IV. John (www.BiblePlaces.com 2017)
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr Adam Kubiś
An Introductory Bibliography for the Study of 1 Enoch [Wstępna bibliografia do studium 1 Księgi Henocha]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Henryk Drawnel prof. KUL
Judas or Jesus’ Other Disciples? The Old Testament or Jesus’ Word? A Mysterious Reference to the “Scripture” in John 17:12 [Judasz czy inni uczniowie Jezusa? Stary Testament czy słowa Jezusa? Tajemnicze odniesienie do "Pisma" w J 17,12]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr Adam Kubiś
Formacja eklezjalna-permanentny proces odnowy osobowej
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
nauki teologiczne
prof. dr hab. Teresa Paszkowska
Pracz Jan
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr Michał Klementowicz
Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
nauki o kulturze i religiinauki teologiczne
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński prof. KUL
Chodzidło Teofil SVD
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
nauki o kulturze i religiinauki teologiczne
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński prof. KUL
Latawiec Jerzy ks.
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
nauki teologiczne
mgr Jolanta Wasilewska
Małachowska-Staszelis Maria
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
nauki teologiczne
mgr Jolanta Wasilewska
El pontificado de Juan Pablo II y su tiempo [Pontyfikat Jana Pawła II i jego epoka]
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Janusz Lekan prof. KUL
Znaczenie i rola Izaaka i Jakuba w historii Izraela według Syracha (Syr 44,22-23)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Andrzej Piwowar
Wysocki Marcin
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Marcin Wysocki prof. KUL
Wilczyński Tomasz
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Marcin Wysocki prof. KUL
Bober Andrzej
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Marcin Wysocki prof. KUL
Book review: Candida R. Moss and Joel S. Baden, Reconceiving Infertility: Biblical Perspectives on Procreation and Childlessness (Princeton University Press, 2015) [Recenzja książki: Candida R. Moss and Joel S. Baden, Reconceiving Infertility: Biblical Perspectives on Procreation and Childlessness (Princeton University Press, 2015)]
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2019
nauki teologiczne
dr hab. Krzysztof Mielcarek prof. KUL
Pielgrzymka maturzystów jako forma katechezy młodzieży
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Piotr Goliszek
Wpływ roku liturgicznego na kształtowanie tradycyjnego pożywienia w polskiej religijności ludowej.
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki o kulturze i religiinauki o kulturze i religiinauki o kulturze i religiinauki socjologicznenauki teologiczne
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński prof. KUL
Szkoła państwowa jako podmiot katolickiej edukacji religijnej?
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Paweł Mąkosa prof. KUL
Zwierzęta w publikacjach polskich myślicieli katolickich I połowy XX wieku
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr Krzysztof Smykowski
Tradycja i polityka. Współczesna rosyjska prawosławna krytyka Reformacji na przykładzie sporu o autorytatywność tradycji
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Marcin Składanowski prof. KUL
Abraham – apostoł z Księgi Rodzaju
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki teologiczne
Ks. dr Krzysztof Napora
Ukrzyżowanie Syna Bożego uśmierzające gniew Boga Ojca. Szkic z historii myśli teologicznej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Marcin Składanowski prof. KUL
Catholics and Gender Theories: Understanding Human Sexuality in the Educational Process [Katolicy i teorie gender. Rozumienie ludzkiej płciowości w procesie wychowawczym]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Marcin Składanowski prof. KUL
Teologia Minjung jako problem nie tylko ekumeniczny
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki teologiczne
dr hab. Piotr Kopiec prof. KUL
Kult Maryi w liturgii i kulturze w dziejach Ojczyzny
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2018
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Zdzisław Janiec
Św. Bazyli Wielki jako wzór lidera Kościoła [Rec.:] Nicu Dumitrașcu: Basil the Great: Faith, Mission and Diplomacy in the Shaping of Christian Doctrine, New York: Routledge 2018, ss. 216
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2018
nauki teologiczne
dr hab. Piotr Kopiec prof. KUL
Kościół, naród i państwo w perspektywie chrześcijańskiej. Refleksja ekumeniczna
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Marcin Składanowski prof. KUL
Teologia kurs A
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2018
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Jarosław Marczewski
Metropolitalne Seminarium Duchowne w Lublinie
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2018
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Jarosław Marczewski
Nowe media – nowe wyzwania wychowawcze dla katechezy
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki teologiczne
Ks. dr Mirosław Chmielewski
Ogółem w bazie dostępnych jest: 32487 zweryfikowanych pozycji.