Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Persecution of heretics [Prześladowania heretyków]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Marcin Wysocki prof. KUL
The Theology of Spirituality: Its Growing Importance Amid the Transformations of the Modern World and the Church [Rosnące znaczenie teologii duchowości w kontekście przemian współczesnego świata i Kościoła]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Adam Rybicki prof. KUL
Umberto Grassi, Sodoma. Persecuzioni, affetti, pratiche sociali (secoli V–XVIII) (Biblioteca di testi e studi 1249; Roma: Carocci 2019). Ss. 208. € 19. ISBN 978-88-430-9529-2
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Sylwester Jaśkiewicz
Złe czyny mieszkańców Sodomy (Rdz 19,1-11) w interpretacji św. Augustyna
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Sylwester Jaśkiewicz
Tradycyjne zawarcie małżeństwa u ludu Enga w Papui-Nowej Gwinei
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o kulturze i religiinauki teologiczne
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński
Kościół wobec chorych fizycznie i duchowo w świetle wybranych wschodnich tekstów prawnych IV wieku
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
historianauki teologiczne
Ks. dr hab. Piotr Szczur
Lubelscy obrońcy życia
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
nauki teologiczne
prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
Zależność przedsoborowej myśli teologicznomoralnej od refleksji prawnej i prawnokanonicznej. Analiza na podstawie kwestii relacji człowieka do zwierząt
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr Krzysztof Smykowski
Meditatio of Lectio Divina Following upon Exegesis-Informed Lectio: The Test Case of Romans 7:7–25 [Meditatio of Lectio Divina Following upon Exegesis-Informed Lectio: The Test Case of Romans 7:7–25]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Marcin Kowalski
Prozopologia medycyny personalizowanej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Piotr Goliszek prof. KUL
Natchnie. Prawda. Zbawienie
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk
Rok liturgiczny z Chrystusem i świętymi
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Zdzisław Janiec
Kościoły koprzywnickie w świetle protokołu powizytacyjnego z 1782 roku
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
historianauki teologiczne
Ks. dr hab. Tomasz Moskal prof. KUL
Misterium ludzkiego życia: od poczęcia do umierania. Studium dla duszpasterzy i doradców życia rodzinnego
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
nauki teologiczne
dr hab. Urszula Dudziak prof. KUL
Błogosławiony ks. Kazimierz Gostyński. Wierny woli Boga aż po krzyż
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Jarosław Popławski
Znaczenie kontekstu społeczno-kulturowego w wychowaniu rodzinnym
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki teologiczne
dr hab. Beata Parysiewicz prof. KUL
Duchowy siłacz - brat Kalikst Marian Kłoczko
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2021
nauki teologiczne
prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
Honor i wstyd, prawo naturalne oraz Pisma. Podstawy Pawłowej argumentacji na temat żeńskich i męskich relacji homoseksualnych w Rz 1,26-27
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Marcin Kowalski
Dojrzały owoc
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
nauki teologiczne
prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
W służbie misji. Od Maximum illud do Evangelii gaudium i Querida Amazonia
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
nauki o kulturze i religiinauki teologiczne
Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak prof. KUL
Odrzucenie praw Stwórcy i relacje homoseksualne w Rz 1,26-27
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Marcin Kowalski
Katalogi wad, Dekalog i relacje homoseksualne w 1 Kor 6,9-10 oraz 1 Tm 1,8-10
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Marcin Kowalski
Towarzyszenie duchowe osobom homoseksualnym według Daniela-Ange’a
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Jan Miczyński
Przebóstwienie człowieka w teologii prawosławnej
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
nauki teologiczne
prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski
Roman versus Jewish Reckoning of Hours in the Gospel of John: An Exegetical Misconception That Refuses To Die [Rzymska czy też żydowska rachuba godzin w Ewangelii Jana? Wciąż powielane egzegetyczne nieporozumienie]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Adam Kubiś
Kościół Jezusa Chrystusa: wiarygodność czy pewność? Josepha Ratzingera ,,zreformowane” pojęcie wiarygodności
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Krzysztof Kaucha
An Inquiry into the Work of the Heaven and Earth: A Literary Study of the Aramaic Text of 1 En. 2:1–5:2 [Studium działania nieba i ziemi: Studium literackie aramejskiego tekstu 1 Hen. 2,1-5,2]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Henryk Drawnel
Online Live-Stream Broadcasting of the Holy Mass during the COVID-19 Pandemic in Poland as an Example of the Mediatisation of Religion: Empirical Studies in the Field of Mass Media Studies and Pastoral Theology [Internetowe transmisje Mszy świętej podczas epidemii COVID-19 w Polsce jako przykład mediatyzacji religii: studium empiryczne w obszarze nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz teologii pastoralnej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki teologiczne
Ks. dr hab. Andrzej Kiciński prof. KUL
Pokora Kościoła wobec wyzwań ponowoczesności
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Sylwester Jaśkiewicz
Laudare Deum w teologii św. Augustyna
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. Bp dr hab. Piotr Turzyński
Ogółem w bazie dostępnych jest: 39479 zweryfikowanych pozycji.