Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Persecution of heretics [Prześladowania heretyków]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Marcin Wysocki prof. KUL
Influence of Religious Faith on Economic Growth and the Environment [Wpływ wiary religijnej na ekonomię i środowisko]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
ekonomia i finansenauki o kulturze i religiinauki o Ziemi i środowiskunauki socjologicznenauki teologiczne
Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak prof. KUL
Duch miłości w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Sylwester Jaśkiewicz
Znaczenie „znaków czasu” w dialogu Kościoła ze światem
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
nauki teologiczne
dr hab. Marek Fiałkowski prof. KUL
Papież Franciszek a ewangelicyzm
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki teologiczne
dr hab. Piotr Kopiec prof. KUL
Neutralność etyczna państwa – ideał czy fikcja?
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz prof. KUL
Wokół osoby i myśli Orygenesa
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
Duch Święty kształtujący osobowość chrześcijanina
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki teologiczne
dr Michał Kosche
BETWEEN PERSONAL FAITH AND FAÇADE RELIGIOSITY STUDY ON YOUTH IN THE SOUTH-EASTERN POLAND [Pomiędzy osobistą wiarą a religijnością fasadową. Studium na temat młodzieży w południowo-wschodniej Polsce.]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Paweł Mąkosa
Via pulchritudinis w mariologii i pobożności maryjnej
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski
Ochrona życia - normy moralne i ich realizacja
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
nauki teologiczne
dr hab. Urszula Dudziak prof. KUL
Ku pełnemu uczestnictwu w Eucharystii w okresie pandemii
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Bogusław Migut
Patmos. Geografia, historia, apokryfy (Biblioteka Szkoły DABAR 2; Rzeszów: Bonus Liber 2021)
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Adam Kubiś
Piotr Rossa, El proyecto español de la teología fundamental testimonial (Poznań 2019) [Piotr Rossa, Hiszpański testymonialny projekt teologii fundamentalnej (Wydział Teologiczny UAM, seria "Studia i Materiały" nr 203, Poznań 2019) 315 pp]
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Janusz Lekan prof. KUL
Senior darem w życiu rodziny
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Mirosław Brzeziński prof. KUL
Protection of life ‒ moral norms and their implementation [Ochrona życia - normy moralne i ich implementacja]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr Krzysztof Smykowski
Gody w Kanie - wesele Jezusa?
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Adam Kubiś
Professional Ethics of Social Entrepreneurs : The Perspective of Christian Personalist Ethics [Etyka zawodowa przedsiębiorców społecznych: perspektywa chrześcijańskiej etyki personalistycznej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki teologiczne
dr hab. Adam Zadroga
Erem kamedulski jako miejsce rozbrzmiewającej “laudis perennis”
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Waldemar Pałęcki prof. KUL
Znaczenie więzienia w ujęciu teologii katolickiej
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda
Z przeżytych chwil... Pamiętniki ks. Karola Dębińskiego z lat 1867–1915
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Jarosław Marczewski
The Theology of Spirituality: Its Growing Importance Amid the Transformations of the Modern World and the Church [Rosnące znaczenie teologii duchowości w kontekście przemian współczesnego świata i Kościoła]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Adam Rybicki prof. KUL
Z dziejów Kamedułów w Rytwianach 1617-2017
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
historianauki teologiczne
Ks. dr hab. Tomasz Moskal prof. KUL
Rytwiańscy Kameduli - w teraźniejszości o przeszłości.
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
historianauki teologiczne
Ks. dr hab. Tomasz Moskal prof. KUL
Erem kamedułów w Rytwianach 1617-2017. Zabytek sztuki uświęcony modlitwą.
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
historianauki teologiczne
Ks. dr hab. Tomasz Moskal prof. KUL
Analiza składniowa greckiego tekstu Ewangelii według św. Marka. Część I: Rozdziały 1-5
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Andrzej Piwowar
Złe czyny mieszkańców Sodomy (Rdz 19,1-11) w interpretacji św. Augustyna
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Sylwester Jaśkiewicz
Umberto Grassi, Sodoma. Persecuzioni, affetti, pratiche sociali (secoli V–XVIII) (Biblioteca di testi e studi 1249; Roma: Carocci 2019). Ss. 208. € 19. ISBN 978-88-430-9529-2
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Sylwester Jaśkiewicz
Boże Ciało nie ma końca
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Sławomir Nowosad prof. KUL
Tradycyjne zawarcie małżeństwa u ludu Enga w Papui-Nowej Gwinei
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o kulturze i religiinauki teologiczne
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński
Ogółem w bazie dostępnych jest: 39649 zweryfikowanych pozycji.