Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Enoch at the Ends of the Earth: Horizon-Based Astronomy and the Stars in 1 Enoch 33–36 [Enoch at the Ends of the Earth. Horizon-Based Astronomy and the Stars in 1 Enoch 33–36]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Henryk Drawnel
Dyskurs liturgiczny. Uprzedmiotowienie zjawiska
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki teologiczne
Ks. dr Michał Klementowicz
Etyka w systemie edukacji szkolnej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Stanisław Łabendowicz prof. KUL
Polska młodzież wobec Kościoła katolickiego. Analiza pastoralno – socjologiczna w perspektywie badań empirycznych młodzieży i nauczycieli
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki socjologicznenauki teologiczne
Ks. dr Tomasz Adamczyk
Postawy polskiej młodzieży wobec Kościoła rzymskokatolickiego. Socjologiczno-pastoralna analiza badań empirycznych wśród młodzieży i nauczycieli
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki socjologicznenauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Paweł Mąkosa
Historical and Theological Sources of Sekularism and Secularisation [Historyczno-teologiczne źródła sekularyzmu i sekularyzacji]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź
Rubrycele i schematyzmy diecezji lubelskiej w dobie zaborów
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Jarosław Marczewski
Nicht monolithisch katholisch: Die Gesichter der polnischen Ökumene [Już nie monolit katolicki: oblicza polskiego ekumenizmu]
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2022
nauki teologiczne
prof. dr hab. Piotr Kopiec
Ksiądz Idzi Benedykt Radziszewski – czciciel Serca Jezusowego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Włodzimierz Bielak prof. KUL
Wprowadzenie
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2022
nauki socjologicznenauki teologicznepedagogikapsychologia
dr hab. Dorota Kornas-Biela prof. KUL
Psychologiczne aspekty funkcjonowania ojca w czasie pandemii COVID-19
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2022
nauki socjologicznenauki teologicznepedagogikapsychologia
dr hab. Dorota Kornas-Biela prof. KUL
Anger in Homiletic Teaching of Saint John Chrysostom. The Analysis of "Homilies on Matthew" [Gniew w nauczaniu homiletycznym św. Jana Chryzostoma. Analiza "Homilii na Ewangelię według św. Mateusza"]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Piotr Szczur
From an Apology for Catholicism to Theological Modernism: The Principle of Development in Alfred Loisy’s Thought [Od apologii katolicyzmu do teologicznego modernizmu: zasada rozwoju w myśli Alfreda Loisy'ego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Paweł Borto
Religia internetowa
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2022
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Janusz Lekan
Integralność ciała ludzkiego i granice jego naruszalności w epoce patrystycznej
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2022
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
The Current Debate on the Relationship between Sin and Sickness in John 5:14 [The Current Debate on the Relationship between Sin and Sickness in John 5:14]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Adam Kubiś prof. KUL
Eucharystia - wielka tajemnica wiary
Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2022
nauki teologiczne
Ks. dr Andrzej Megger
Symbolika kościoła
Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2022
nauki teologiczne
Ks. dr Andrzej Megger
Werbiści Katedry Religiologii i Misjologii w służbie nauki w Polsce i na świecie
Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2022
nauki o kulturze i religiinauki teologiczne
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński
Integralność ludzkiego ciała z perspektywy teologicznomoralnej – analiza dwóch przypadków
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2022
nauki teologiczne
Ks. dr Krzysztof Smykowski
Wstęp
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2022
nauki teologiczne
Ks. dr Krzysztof Smykowski
Teologia narodu i świadomość chrześcijańskiej misji Polski w świetle działalności i charyzmy Księży Zmartwychwstańców
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki teologiczne
dr hab. Włodzimierz Osadczy
„Biblijny obraz św. Józefa”, Sanktuarium św. Józefa w Rzeszowie-Staromieściu (red. M. Trawka – B. Walicki – S. Zych) (Rzeszów-Kolbuszowa: Nasza Drukarnia Justyna Adamiec 2022) 11-38.
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2022
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Adam Kubiś prof. KUL
Duszpasterstwo okupwanego Lwowa
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2022
nauki teologiczne
dr hab. Włodzimierz Osadczy
Teologia Kresów. Aktualność nauczania kresowych Pasterzy Kościoła wobec wyzwań współczesności
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki teologiczne
dr hab. Włodzimierz Osadczy
Płeć ludzka w świetle nauki św. Augustyna o tajemnicy wcielenia Syna Bożego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Sylwester Jaśkiewicz
Transformations of Religiosity during the SARS-CoV-2 Pandemic—On the Example of Catholic Religious Practices of Polish Students [Przemiany religijności podczas pandemii SARS-CoV-2 — na przykładzie katolickich praktyk religijnych polskich studentów]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o kulturze i religiinauki socjologicznenauki teologicznepedagogika
Ks. dr Dariusz Piasecki
Bogdan Kulik, Głosić rodzinie Ewangelię o życiu wiecznym, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2021, ss. 184, ISBN 978-83-8127-611-5
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2022
nauki teologiczne
dr hab. Urszula Dudziak prof. KUL
Regulacja poczęć a cykl życia rodziny w świetle badań małżonków
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki teologiczne
dr Kamila Rzepka
Ludzka seksualność w posoborowym nauczaniu Kościoła
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Jacek Goleń prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 41534 zweryfikowanych pozycji.