Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
The Cairo Genizah Fragment of the Visions of Levi from the University of Manchester Library [Fragment Wizji Lewiego z Genizy Kairskiej przechowywany w bibliotece Uniwersytetu Manchester]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Henryk Drawnel prof. KUL
Consumer society: Its definitions and its Christian criticism [Społeczeństwo konsumpcyjne: definicja i krytyka chrześcijańska]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki socjologicznenauki teologiczne
dr hab. Piotr Kopiec prof. KUL
Personalistyczno-komunijne wymiary kolegialności - synodalności w Kościele
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński
Poprawność skrypturystycznej argumentacji Ambrożego w dziele O tajemnicy wcielenia Pańskiego w aspekcie filozoficzno-teologicznym
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
filozofianauki teologiczne
dr Dawid Mielnik
Ordo initiationis christianae adultorum przykładem recepcji katechumenatu wczesnochrześcijańskiego w teologii liturgicznej Aidana Kanvanagha (1929-2006)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. dr Zbigniew Głowacki
Zasada wewnętrzności w myśli świętego Augustyna
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. Bp dr hab. Piotr Turzyński
Środa Popielcowa w liturgii Kościoła i obrzędowości ludowej. Tradycja a współczesność.
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o kulturze i religiinauki teologiczne
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński
JOSEPHA RATZINGERA KONCEPCJA DIALOGU EKUMENICZNEGO W PRAWDZIE: INSPIRACJE, PYTANIA I PROBLEMY
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Krzysztof Kaucha
"Fides facit personam": teologiczny personalizm Marcina Lutra
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki teologiczne
dr hab. Piotr Kopiec prof. KUL
Papieża Franciszka prakseologiczna wiarygodność Kościoła. Zarys problematyki
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Jacenty Mastej prof. KUL
KATECHETYCZNY PRZEKAZ WIARY WE WSPÓŁCZESNEJ KULTURZE
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Piotr Goliszek prof. KUL
Inwentarze parafii Racławice z 1940 i 1954 roku
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
historianauki teologiczne
Ks. dr hab. Tomasz Moskal prof. KUL
Potrzeba, aby On wzrastał. Osoba i posługa kapłana katolickiego w świetle współczesnych wyzwań duszpasterskich w Polsce
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. dr Bartłomiej Krzos
Dwa doktoraty w jednym roku akademickim
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Krzysztof Kaucha
Argumentacja personalistyczna kwestii moralnych w przekazie medialnym
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz prof. KUL
Itineribus Ecclesiae. Ojcowie Kościoła mistrzami zrozumienia dziejów Kościoła
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Marcin Wysocki prof. KUL
Miejsce nauk pomocniczych w wykładzie historii Kościoła
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
historianauki teologiczne
Ks. dr hab. Tomasz Moskal prof. KUL
Ks. Piotr Tylec, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 1919-2019, Sandomierz 2019, ss. 136.
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2020
historianauki o kulturze i religiinauki teologiczne
Ks. dr hab. Tomasz Moskal prof. KUL
Przygotowanie do małżeństwa w nauczaniu religii katolickiej w szkole : studium katechetyczne w świetle badań maturzystów diecezji sandomierskiej
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. dr Roman Janiec
Qumran Manuscripts Seventy Years Later [Manuskrypty z Qumran siedemdziesiąt lat później]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Henryk Drawnel prof. KUL
Ecumenical Social Thought. An Outline [Ekumeniczna myśl społeczna. Zarys]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
nauki o kulturze i religiinauki o polityce i administracjinauki teologiczne
Ks. dr hab. Marcin Składanowski prof. KUL
Wprowadzenie
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki teologiczne
prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
Ks. Piotr Górecki, Parafie i kościoły diecezji gliwickiej, Gliwice - Opole 2017, ss. 308.
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2020
historianauki teologiczne
Ks. dr hab. Tomasz Moskal prof. KUL
The Corinthian Opponents of the Resurrection in 1 Cor 15:12. The Epicurean Hypothesis Reconsidered
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Stefan Szymik
Przedmowa
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki teologiczne
prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
Człowiek i zwierzęta. Szkice teologicznomoralne
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. dr Krzysztof Smykowski
The Hemorrhaging Woman and Jairus' Daughter as Representatives of Israel. An Attempt at the Symbolic Reading of Mark 5:21-43 [The Hemorrhaging Woman and Jairus’ Daughter as Representatives of Israel. An Attempt at the Symbolic Reading of Mark 5:21-43]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Adam Kubiś
Inwentarz parafii Racławice z 1923 roku
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
historianauki teologiczne
Ks. dr hab. Tomasz Moskal prof. KUL
Wartość życia i potrzeba jego obrony
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki teologiczne
dr hab. Urszula Dudziak prof. KUL
W trosce o aretologiczne podstawy wychowania
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologicznepedagogika
dr Iwona Szewczak
Ogółem w bazie dostępnych jest: 37284 zweryfikowanych pozycji.