Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
„CATHOLIC FAMILY MINISTRY. THE SCIENTIFIC REFLECTION AND THE PRACTICAL MINISTRY OF THE CHURCH”, RED. JACEK GOLEŃ
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Paweł Mąkosa prof. KUL
Dydaktyka katechezy
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
nauki teologicznepedagogika
Ks. dr hab. Stanisław Łabendowicz prof. KUL
Metodyka katechezy
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
nauki teologicznepedagogika
Ks. dr hab. Stanisław Łabendowicz prof. KUL
Wyzwania i szanse
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Marcin Składanowski prof. KUL
Kim jest oblubieniec w przypowieści o dziesięciu pannach (Mt 25,1-13)? Między tradycyjnymi i współczesnymi próbami zrozumienia
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr Arnold Zawadzki
Socio-Historical Foundations of the State–Church Relations in Russia and Their Consequences: Patriarch Kirill’s Approach [Społeczno-historyczne podstawy relacji państwo - Kościół w Rosji i ich konsekwencje. Stanowisko Patriarchy Cyryla]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Marcin Składanowski prof. KUL
Bibliografia podmiotowa polskich historyków Kościoła za rok 2017 z uzupełnieniami za lata poprzednie
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
historianauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Jan Walkusz
«Izraelici czynili to, co złe w oczach Pana» (Sdz 2,11). Teologiczne aspekty upadku w Księdze Sędziów
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Dariusz Dziadosz prof. KUL
Duch Święty uzdalnia do świadectwa i apostolstwa
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Stanisław Łabendowicz prof. KUL
Cechy świętości, czyli style ewangelizacji w świecie współczesnym
Rozdział w nierecenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Stanisław Dyk
Urlop "tacierzyński" szansą czy zagrożeniem?
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki socjologicznenauki teologiczne
dr hab. Urszula Dudziak prof. KUL
Dlaczego sprzeciwiam się konwencji stambulskiej?
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki socjologicznenauki teologiczne
dr hab. Urszula Dudziak prof. KUL
Potrzeby rozwojowe dziecka i ich zaspokajanie w kontekście zmian wdrożeniowych urlopu rodzicielskiego - ekspertyza familiologiczna
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki o zdrowiunauki socjologicznenauki teologiczne
dr hab. Urszula Dudziak prof. KUL
Profilaktyka przemocy czy manipulacja słowna i forsowanie ukrytej ideologii?
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki socjologicznenauki teologiczne
dr hab. Urszula Dudziak prof. KUL
Autobiogram Kazimierz Pierzchała
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
nauki teologicznepedagogika
Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała prof. KUL
Pedagogia cierpienia Księgi Hioba w świetle badań interdyscyplinarnych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki teologicznepedagogika
Ks. dr hab. Roman Sieroń
Abraham w Pochwale Ojców (Syr 44,19-21)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Andrzej Piwowar
Księga Sędziów. Rozdziały 1˗5. Wstęp – Przekład z oryginału – Komentarz, t. VII/część I
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Dariusz Dziadosz prof. KUL
Studia Liturgiczne
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr Andrzej Megger
Value of images and symbols in theological and spiritual reflection on christian spiritual experience [Wartość obrazów i symboli w teologicznoduchowej refleksji nad chrześcijańskim doświadczeniem duchowym]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Stanisław Zarzycki prof. KUL
Edukacja medialna – rola w Kościele i kierunki rozwoju
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr Mirosław Chmielewski
Kapłan - prorokiem
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Stanisław Zarzycki prof. KUL
Odpowiedź dzieci fatimskich na wezwanie do modlitwy i pokuty
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Stanisław Zarzycki prof. KUL
Rusecki Marian Jan
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Ireneusz Ledwoń prof. KUL
Balwierz Marian
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Ireneusz Ledwoń prof. KUL
Biblioteka Teologii Religii
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Ireneusz Ledwoń prof. KUL
Nalepa Marian
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Ireneusz Ledwoń prof. KUL
Nieprzeciętna rola pracowitej pszczoły? Misterium Paschy Chrystusa
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Waldemar Pałęcki prof. KUL
Obrazy eschatologiczne w ludowych pieśniach pogrzebowych w Opoczyńskiem
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o kulturze i religiinauki teologiczne
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński prof. KUL
Dusza i sąd szczegółowy w wierzeniach ludowych mieszkańców w Opoczyńskiem i Radomskiem
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki o kulturze i religiinauki teologiczne
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 33859 zweryfikowanych pozycji.