Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Ohmic metal/Hg1-xCdxTe (x ≈ 0.3) contacts [Ohmic metal/Hg1-xCdxTe (x ≈ 0.3) contacts]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria materiałowanauki fizyczne
dr Volodymyr Popovych
Generation, Absorption and Photoconductivity in 2D Structures of Perovskite with Nanodisc Quantum Dots [Generacja, Absorpcja i fotoprzewodność w perowskitowych strukturach 2D z kropkami kwantowymi o architekturze nanodysków]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki fizyczne
dr Paweł Kwaśnicki
nfluence of Photoanode Geometry on Current-Voltage Parameters of the DSSC [Wpływ geometrii fotownody na parametry prądowo-napięciowe w ogniwach DSSC]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
inżynieria materiałowanauki fizyczne
dr Paweł Kwaśnicki
Raman Measurements as a Fast and Efficient Technique for Characterisation of TiO2 and Quantum Dots on TiO2 Substrate for Photovoltaic Application [Pomiary ramanowskie jako efektywny sposób charakteryzacji kropek kwantowych na podłożu porowatym TiO2]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
inżynieria materiałowanauki fizyczne
dr Paweł Kwaśnicki
A simple voting protocol on quantum blockchain [A simple voting protocol on quantum blockchain]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
filozofiainformatyka techniczna i telekomunikacyjnanauki fizyczne
prof. dr hab. Piotr Kulicki
Integration of second order linear differential equations in elementary functions, example from quantum-mechanics [Integration of second order linear differential equations in elementary functions, example from quantum-mechanics]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
informatykamatematykanauki fizyczne
dr hab. Aliaksandr Chychuryn
Heavy doping of CdTe single crystals by Cr ion implantation [Heavy doping of CdTe single crystals by Cr ion implantation]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
inżynieria materiałowanauki fizyczne
dr Volodymyr Popovych
Kwantowa rewolucja w świecie szkła budowlanego
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2018
nauki fizyczne
dr Paweł Kwaśnicki
Modeling the quantum tunneling effect for a particle with intrinsic structure in presence of external magnetic field in the Lobachevsky space [Modeling the quantum tunneling effect for a particle with intrinsic structure in presence of external magnetic field in the Lobachevsky space]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
informatykamatematykanauki fizyczne
dr hab. Aliaksandr Chychuryn
Heavy doping of CdTe single crystals by Cr ion implantation [Heavy doping of CdTe single crystals by Cr ion implantation]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki chemicznenauki fizyczne
dr Rafał Łopucki
Risky Anthropic Reasoning in Cosmology For or Against an Evolutional Nature of the Universe? [Ryzykowne rozumowania antropiczne w kosmologii - za czy przeciw ewolucyjnej naturze Wszechświata?]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
filozofianauki fizyczne
Ks. dr hab. Paweł Tambor
Problem nieskończoności Wszechświata - fizyczny i filozoficzny punkt widzenia
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
filozofianauki fizyczne
Ks. dr hab. Paweł Tambor
Wyjaśniający charakter wnioskowań antropicznych w kosmologii
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
filozofianauki fizyczne
Ks. dr hab. Paweł Tambor
Network properties of ureasil-based polymer matrixes for construction of amperometric biosensors as probed by PALS and swelling experiments [Network properties of ureasil-based polymer matrixes for construction of amperometric biosensors as probed by PALS and swelling experiments]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
inżynieria chemicznanauki chemicznenauki chemicznenauki fizycznenauki fizyczne
dr Taras Kavetskyy
Magnetic carbon nanotubes: preparation, physical properties, and applications in biomedicine [Magnetic carbon nanotubes: preparation, physical properties, and applications in biomedicine]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
nauki chemicznenauki fizycznenauki medyczne
dr Taras Kavetskyy
Ferromagnetic resonance in CdTe:Cr single crystals containing dopant-related macrodefects [Ferromagnetic resonance in CdTe:Cr single crystals containing dopant-related macrodefects ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
inżynieria materiałowanauki fizyczne
dr Volodymyr Popovych
Ion implantation of CdTe single crystals [Ion implantation of CdTe single crystals]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
inżynieria materiałowanauki fizyczne
dr Volodymyr Popovych
Zinc oxide films prepared by spray pyrolysis [Zinc oxide films prepared by spray pyrolysis ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
inżynieria materiałowanauki fizyczne
dr Volodymyr Popovych
Laccase-containing ureasil-polymer composite as the sensing layer of an amperometric biosensor [Laccase-containing ureasil-polymer composite as the sensing layer of an amperometric biosensor]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
nauki biologicznenauki chemicznenauki fizyczne
dr Taras Kavetskyy
An overview application of silver nanoparticles in inhibition of herpes simplex virus [An overview application of silver nanoparticles in inhibition of herpes simplex virus]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
inżynieria chemicznanauki chemicznenauki fizycznenauki medyczne
dr Taras Kavetskyy
Czy model Wszechświata powinien być strukturalnie stabilny?
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
filozofianauki fizyczne
Ks. dr hab. Paweł Tambor
High-dose boron and silver ion implantation into PMMA probed by slow positrons: Effects of carbonization and formation of metal nanoparticles [High-dose boron and silver ion implantation into PMMA probed by slow positrons: Effects of carbonization and formation of metal nanoparticles]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
nauki fizyczne
dr Taras Kavetskyy
Optical characterization of nanocomposite polymer formed by ion implantation of boron [Optical characterization of nanocomposite polymer formed by ion implantation of boron]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
nauki fizyczne
dr Taras Kavetskyy
Synthesis and evaluation of a triblock copolymer/ZnO nanoparticles from poly(ε-caprolactone) and poly(acrylic acid) as a potential drug delivery carrier [Synthesis and evaluation of a triblock copolymer/ZnO nanoparticles from poly(ε-caprolactone) and poly(acrylic acid) as a potential drug delivery carrier]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
inżynieria chemicznanauki chemicznenauki farmaceutycznenauki fizyczne
dr Taras Kavetskyy
Relacjonizm i substancjalizm w kontekście teorii grawitacji i kosmologii
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
filozofianauki fizyczne
Ks. dr hab. Paweł Tambor
Long-term radiation-induced optical darkening effects in chalcogenide glasses [Long-term radiation-induced optical darkening effects in chalcogenide glasses]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
nauki fizyczne
dr Taras Kavetskyy
Nanoindentation test of radiation-modified As2S3 glass after 60Co gamma-irradiation [Nanoindentation test of radiation-modified As2S3 glass after 60Co gamma-irradiation]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
nauki fizyczne
dr Taras Kavetskyy
Model kosmologiczny
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2016
filozofianauki fizyczne
Ks. dr hab. Paweł Tambor
Złożoność
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2016
filozofiamatematykanauki fizyczne
Ks. dr hab. Paweł Tambor
Wczesny wszechświat świadectwem chaotycznego zachowania? Filozoficzne implikacje chaosu deterministycznego w modelach kosmologicznych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
filozofiamatematykanauki fizyczne
Ks. dr hab. Paweł Tambor
Ogółem w bazie dostępnych jest: 39522 zweryfikowanych pozycji.