Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Processes of a Transformation of Young Drivers’ Responsibility for Health—Carpe Diem [Procesy transformacji odpowiedzialności młodych kierowców za zdrowie - Carpe Diem]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki biologicznenauki o zdrowiu
dr Natalia Kajka
Banned pesticide still poisoning EU raptors [Banned pesticide still poisoning EU raptors]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki biologiczne
dr Rafał Łopucki
How Is Wildlife Affected by the COVID-19 Pandemic? Lockdown Effect on the Road Mortality of Hedgehogs [How Is Wildlife Affected by the COVID-19 Pandemic? Lockdown Effect on the Road Mortality of Hedgehogs]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki biologiczne
dr Rafał Łopucki
Mitochondria-targeted dual-channel colorimetric and fluorescence chemosensor for detection of Sn2+ ions in aqueous solution based on aggregation-induced emission and its bioimaging applications [Mitochondria-targeted dual-channel colorimetric and fluorescence chemosensor for detection of Sn2+ ions in aqueous solution based on aggregation-induced emission and its bioimaging applications]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki biologiczne
dr hab. Maciej Masłyk prof. KUL
Comprehensive Analysis Using Colorimetry, Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry, and Bioassays for Assessment of Indole Related Compounds produced by Endophytes of Selected Wheat Cultivars [Kompleksowa analiza z wykorzystaniem kolorymetrii, chromatografii cieczowej sprzężonej z tandemową spektrometrią mas i testów biologicznych do oceny związków indolowych wytwarzanych przez endofity wybranych odmian pszenicy]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki biologicznenauki chemiczne
dr Ilona Sadok
A Comprehensive Analysis Using Colorimetry, Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry and Bioassays for the Assessment of Indole Related Compounds Produced by Endophytes of Selected Wheat Cultivars [Kompleksowa analiza z wykorzystaniem kolorymetrii, chromatografii cieczowej, spektrometrii mas i testów biologicznych do oceny związków indolowych wytwarzanych przez endofity wybranych odmian pszenicy]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki biologiczne
dr hab. Agnieszka Wolińska prof. KUL
Human–Wildlife Conflict: The Human Dimension of European Bison Conservation in the Bieszczady Mountains (Poland) [Human–Wildlife Conflict: The Human Dimension of European Bison Conservation in the Bieszczady Mountains (Poland)]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki biologiczne
dr Rafał Łopucki
Reliable chromatographic assay for measuring of indoleamine 2,3-dioxygenase 1 (IDO1) activity in human cancer cells [Reliable chromatographic assay for measuring of indoleamine 2,3-dioxygenase 1 (IDO1) activity in human cancer cells]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki biologiczne
dr hab. Magdalena Staniszewska prof. KUL
Reliable chromatographic assay for measuring of indoleamine 2,3-dioxygenase 1 (IDO1) activity in human cancer cells [Niezawodny test chromatograficzny do pomiaru aktywności 2,3-dioksygenazy indoloaminy 1 (IDO1) w ludzkich komórkach nowotworowych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki biologicznenauki chemiczne
dr Ilona Sadok
The melibiose-derived glycation product mimics a unique epitope present in human and animal tissues [The melibiose-derived glycation product mimics a unique epitope present in human and animal tissues]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki biologiczne
dr hab. Magdalena Staniszewska prof. KUL
New potent steroid sulphatase inhibitors based on 6-(1-phenyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)naphthalen-2-yl sulphamate derivatives
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki biologiczne
dr hab. Konrad Kubiński prof. KUL
Properties of arabinogalactan proteins (Agps) in apple (malus × domestica) fruit at different stages of ripening [Properties of arabinogalactan proteins (Agps) in apple (malus × domestica) fruit at different stages of ripening]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologiczne
dr hab. Tomasz Skrzypek
Cremophor EL nano-emulsion monomerizes chlorophyll a in water medium [Cremophor EL nano-emulsion monomerizes chlorophyll a in water medium]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologiczne
dr hab. Tomasz Skrzypek
Morphological and physiological changes in Lentilactobacillus hilgardii cells after cold plasma treatment [Morphological and physiological changes in Lentilactobacillus hilgardii cells after cold plasma treatment ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologicznenauki chemicznenauki medyczne
dr hab. Tomasz Skrzypek
Emisja gazów z powierzchni torfowisk
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki biologiczne
dr hab. Agnieszka Wolińska prof. KUL
Oxalate oxidase from Abortiporus biennis – protein localisation and gene sequence analysis [Oxalate oxidase from Abortiporus biennis – protein localisation and gene sequence analysis]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologiczne
dr hab. Tomasz Skrzypek
Essential differences in the mineral status of free-ranging European bison Bison bonasus populations in Poland: The effect of the anthroposphere and lithosphere [Essential differences in the mineral status of free-ranging European bison Bison bonasus populations in Poland: The effect of the anthroposphere and lithosphere]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologiczne
dr Rafał Łopucki
Simple Colorimetric and Fluorescence Chemosensing Probe for Selective Detection of Sn2+ Ions in an Aqueous Solution: Evaluation of the Novel Sensing Mechanism and Its Bioimaging Applications [Simple Colorimetric and Fluorescence Chemosensing Probe for Selective Detection of Sn2+ Ions in an Aqueous Solution: Evaluation of the Novel Sensing Mechanism and Its Bioimaging Applications]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologicznenauki chemiczne
dr hab. Maciej Masłyk prof. KUL
Recent progress in the development of steroid sulphatase inhibitors – examples of the novel and most promising compounds from the last decade [Recent progress in the development of steroid sulphatase inhibitors – examples of the novel and most promising compounds from the last decade]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologiczne
dr hab. Maciej Masłyk prof. KUL
Prebiotic Potential of Oligosaccharides Obtained by Acid Hydrolysis of α-(1→3)-Glucan from Laetiporus sulphureus: A Pilot Study [Potencjał prebiotyczny oligosacharydów otrzymanych drogą kwasowej hydrolizy α-(1→3)-glucanu pochodzącego z Laetiporus sulphureus: badania pilotażowe]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologiczne
dr Marcin Skowronek
Changes in the social behavior of urban animals: more aggression or tolerance? [Changes in the social behavior of urban animals: more aggression or tolerance?]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologiczne
dr Rafał Łopucki
Soil microbial profiling and bacterial metabolic activity of Technosols as an effect of soil properties following land reclamation: a case study from the abandoned iron sulphide and uranium mine in Rudki (south-central Poland) [Profilowanie mikrobiologiczne i aktywność metaboliczna bakterii zasiedlających Technosole jako efekt właściwości gleby po rekultywacji: studium przypadku z nieczynnej kopalni siarczku żelaza i uranu w Rudkach (południowo-centralna Polska)]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologiczne
dr hab. Agnieszka Wolińska prof. KUL
Compounds from Natural Sources as Protein Kinase Inhibitors [Związki z naturalnych źródeł jako inhibitory kinaz białkowych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologiczne
prof. dr hab. Ryszard Szyszka
Role of Natural Agents in Management of Diabetes [Rola naturalnych czynników w leczeniu cukrzycy ]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki biologicznenauki farmaceutycznenauki medyczne
dr Monika Jach
Stimulation of methanogenesis in bituminous coal from the Upper Silesian Coal Basin [Stymulacja metanogenezy w węglu kamiennym z Górnośląskiego Zagłębia Węglowego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologicznenauki o Ziemi i środowisku
dr hab. Anna Szafranek-Nakonieczna
Proces renaturalizacji żubrów Stada Górny San II, w oparciu o dane telemetryczne
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologiczne
prof. dr hab. Kajetan Perzanowski
Strategia ochrony i gospodarowania populacją żubra w Puszczy Augustowskiej
Książka naukowa nierecenzowana
Rok: 2020
nauki biologiczne
prof. dr hab. Kajetan Perzanowski
A pesticide banned in the European Union over a decade ago is still present in raptors in Poland [A pesticide banned in the European Union over a decade ago is still present in raptors in Poland]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologiczne
dr Rafał Łopucki
Roe deer stress response to a wind farms: Methodological and practical implications [Roe deer stress response to a wind farms: Methodological and practical implications]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologiczne
dr Rafał Łopucki
Zmęczenie przewlekłe zagrożeniem współczesnej młodzieży
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki biologicznenauki o zdrowiupedagogikapsychologia
dr Elżbieta Januszewska
Ogółem w bazie dostępnych jest: 39082 zweryfikowanych pozycji.