Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
The Szegő-Markov-Bernstein inequalities and barycentric representations of the osculatory interpolating operators for classical iterated weights [Nierówności Szegő-Markowa-Bernsteina i barycentryczne reprezentacje operatorów interpolacyjnych z węzłami wielokrotnymi dla iterowanych wag klasycznych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
matematyka
dr Przemysław Rutka
An injective pseudo-BCI algebra is trivial [Pseudo-BCI algebra injektywna jest trywialna]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
matematyka
dr Grzegorz Dymek
Difference inequalities and barycentric identities for classical discrete iterated weights [Nierówności różnicowe i tożsamości barycentryczne dla klasycznych dyskretnych wag iterowanych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
informatykamatematyka
dr Przemysław Rutka
Random Walk in Balls and an Extension of the Banach Integral in Abstract Spaces [Błądzenie losowe w kulach i rozszerzenie całki Banacha w przestrzeniach abstrakcyjnych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
matematyka
dr hab. August Zapała
Some properties of pseudo-BCI algebras [Niektóre własności pseudo-BCI algebr]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
matematyka
dr Grzegorz Dymek
Integration of second order linear differential equations in elementary functions, example from quantum-mechanics [Integration of second order linear differential equations in elementary functions, example from quantum-mechanics]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
informatykamatematykanauki fizyczne
dr hab. Aliaksandr Chychuryn prof. KUL
Approximate Solution of a Singular Integral Equation with a Cauchy Kernel on the Euclidean Plane [Przybliżone rozwiązanie singularnego równania całkowego z jądrem Cauchy'ego na płaszczyźnie euklidesowej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
informatykamatematyka
dr Paweł Wójcik
Approximate Solution of a Singular Integral Equation with a Cauchy Kernel on the Euclidean Plane [Przybliżone rozwiązanie singularnego równania całkowego z jądrem Cauchy'ego na płaszczyźnie euklidesowej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
informatykamatematyka
dr Dorota Pylak
On the consistent two-side estimates for the solutions of quasilinear convection-diffusion equations and their approximations on non-uniform grids [On the consistent two-side estimates for the solutions of quasilinear convection-diffusion equations and their approximations on non-uniform grids]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
informatykamatematyka
prof. dr hab. Piotr Matus
Limit Distribution of the Banach Random Walk [Graniczny rozkład błądzenia losowego w przestrzeni Banacha]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
matematyka
dr hab. August Zapała
On weighted quasi-arithmetic means which are convex [O ważonych średnich quasi-arytmetycznych, które są wypukłe]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
matematyka
prof. dr hab. Witold Jarczyk
Coefficient stability of the solution of the finite-difference scheme approximating the initial boundary value problem for semi-linear parabolic equation [Coefficient stability of the solution of the finite-difference scheme approximating the initial boundary value problem for semi-linear parabolic equation]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
informatykamatematyka
prof. dr hab. Piotr Matus
The Properties of Certain Linear and Nonlinear Differential Equations [The Properties of Certain Linear and Nonlinear Differential Equations]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
informatykamatematyka
dr hab. Aliaksandr Chychuryn prof. KUL
A New Definition of t-Entropy for Transfer Operators [Nowa definicja t-entropii dla transfer-operatorów]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
matematyka
dr hab. Victor Bakhtin prof. KUL
Modeling the quantum tunneling effect for a particle with intrinsic structure in presence of external magnetic field in the Lobachevsky space [Modeling the quantum tunneling effect for a particle with intrinsic structure in presence of external magnetic field in the Lobachevsky space]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
informatykamatematykanauki fizyczne
dr hab. Aliaksandr Chychuryn prof. KUL
Differential Equation Chazy of the Third Order with Exact Solutions Expressed via the Elliptic Functions [Differential Equation Chazy of the Third Order with Exact Solutions Expressed via the Elliptic Functions]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
informatykamatematyka
dr hab. Aliaksandr Chychuryn prof. KUL
Difference Schemes on Nonuniform Grids for the Two-Dimensional Convection–Diffusion Equation [Difference Schemes on Nonuniform Grids for the Two-Dimensional Convection–Diffusion Equation]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
informatykamatematyka
prof. dr hab. Piotr Matus
COMPUTER ALGORITHM FOR SOLVING OF THE CHAZY EQUATION OF THE THIRD ORDER WITH SIX SINGULAR POINTS [COMPUTER ALGORITHM FOR SOLVING OF THE CHAZY EQUATION OF THE THIRD ORDER WITH SIX SINGULAR POINTS]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
informatykamatematyka
dr hab. Aliaksandr Chychuryn prof. KUL
Approximate solution of a singular integral equation with conjugation in the H* class [Przybliżone rozwiązanie singularnego równania całkowego ze sprzężeniami w klasie H*]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
informatykamatematyka
dr Paweł Wójcik
Approximate solution of a singular integral equation with conjugation in the H* class [Przybliżone rozwiązanie singularnego równania całkowego ze sprzężeniami w klasie H*]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
informatykamatematyka
dr Dorota Pylak
Approximate solution of a singular integral equation with conjugation in the class of bounded functions [Przybliżone rozwiązanie singularnego równania całkowego ze sprzężeniami w klasie funkcji ograniczonych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
informatykamatematyka
dr Dorota Pylak
Approximate solution of a singular integral equation with conjugation in the class of bounded functions [Przybliżone rozwiązanie singularnego równania całkowego ze sprzężeniami w klasie funkcji ograniczonych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
informatykamatematyka
dr Paweł Wójcik
Consistent two-sided estimates for the solutions of quasilinear parabolic equations and their approximations [Consistent two-sided estimates for the solutions of quasilinear parabolic equations and their approximations]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
informatykamatematyka
prof. dr hab. Piotr Matus
Монотонные разностные схемы для систем эллиптических и параболических уравнений [Schematy różnic monotonicznych dla układów równań eliptycznych i parabolicznych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
informatykamatematyka
prof. dr hab. Piotr Matus
Монотонные разностные схемы на неравномерных сетках для двумерного квазилинейного уравнения конвекции-диффузии [MONOTONE DIFFERENCE SCHEMES ON NON-UNIFORM GRIDS FOR 2D QUASI-LINEAR PARABOLIC CONVECTION–DIFFUSION EQUATION]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
informatykamatematyka
prof. dr hab. Piotr Matus
Various deductive systems of pseudo-BCI algebras [Różne systemy dedukcyjne pseudo-BCI algebr]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
matematyka
dr Grzegorz Dymek
Explicit barycentric formulae for osculatory interpolation at roots of classical orthogonal polynomials [Jawne wzory barycentryczne dla interpolacji z węzłami wielokrotnymi w pierwiastkach klasycznych wielomianów ortogonalnych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
informatykamatematyka
dr Przemysław Rutka
Analysis of second order difference schemes on non-uniform grids for quasilinear parabolic equations [Analysis of second order difference schemes on non-uniform grids for quasilinear parabolic equations]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
informatykamatematyka
prof. dr hab. Piotr Matus
Monotone difference schemes for weakly coupled elliptic and parabolic systems [Monotone difference schemes for weakly coupled elliptic and parabolic systems ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
informatykamatematyka
prof. dr hab. Piotr Matus
Joining means [Łączenie średnich]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
matematyka
prof. dr hab. Witold Jarczyk
Ogółem w bazie dostępnych jest: 35670 zweryfikowanych pozycji.