Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Fuzzy Modification of Analytic Hierarchy Process Using GUI Tools [Rozmyta modyfikacja AHP za pomocą narzędzi GUI]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
informatyka techniczna i telekomunikacyjnamatematyka
mgr Krystyna Kiersztyn
Fuzzy Rule-based Outlier Detector [Detektor wartości odstających oparty na regułach rozmytych]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
informatyka techniczna i telekomunikacyjnamatematyka
mgr Krystyna Kiersztyn
On the Koebe Quarter Theorem for certain polynomials of odd degree [On the Koebe Quarter Theorem for certain polynomials of odd degree]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
matematyka
dr Maciej Parol
On the Koebe Quarter Theorem for certain polynomials
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
matematyka
dr Maciej Parol
15 wykładów i 150 zadań z analizy matematycznej
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
matematyka
dr Joanna Niewiadoma
A gap condition for the zeros of a certain class of finite products [A gap condition for the zeros of a certain class of finite products]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
matematyka
dr Maciej Parol
Kaplan classes of certain family of functions [Klasy Kaplana pewnej rodziny funkcji]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
matematyka
dr Maciej Parol
Miejsca Zerowe Wielomianów Zespolonych i Klasy Kaplana [Zeros of Complex Polynomials and Kaplan Classes]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
matematyka
dr Maciej Parol
Selected properties of some generalizations of BCK algebras [Wybrane własności pewnych uogólnień BCK algebr]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
matematyka
dr Grzegorz Dymek
Entropy statistic theorem and variational principle for t-entropy are equivalent [Statystyczne twierdzenie entropii i zasada wariacyjna dla t-entropii są ekwiwalentne]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
matematyka
dr hab. Victor Bakhtin prof. KUL
Information Meaning of Entropy of Nonergodic Measures [Informacyjny sens entropii miar nieergodycznych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
matematyka
dr hab. Victor Bakhtin prof. KUL
The Szegő-Markov-Bernstein inequalities and barycentric representations of the osculatory interpolating operators for classical iterated weights [Nierówności Szegő-Markowa-Bernsteina i barycentryczne reprezentacje operatorów interpolacyjnych z węzłami wielokrotnymi dla iterowanych wag klasycznych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
matematyka
dr Przemysław Rutka
On the almost sure convergence of randomly indexed maximum of random variables [Prawie pewna zbieżność maksimów zmiennych losowych z losowymi indeksami]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
matematyka
mgr Joanna Wasiura-Maślany
Criteria of univalence for a certain integral operator [Kryteria jednolistności pewnego operatora całkowego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
matematyka
dr Maciej Parol
An injective pseudo-BCI algebra is trivial [Pseudo-BCI algebra injektywna jest trywialna]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
matematyka
dr Grzegorz Dymek
Difference inequalities and barycentric identities for classical discrete iterated weights [Nierówności różnicowe i tożsamości barycentryczne dla klasycznych dyskretnych wag iterowanych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
informatykamatematyka
dr Przemysław Rutka
Monotone Finite-Difference Schemes of Second-Order Accuracy for Quasilinear Parabolic Equations with Mixed Derivatives [Monotone Finite-Difference Schemes of Second-Order Accuracy for Quasilinear Parabolic Equations with Mixed Derivatives]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
informatykamatematyka
dr Dorota Pylak
Random Walk in Balls and an Extension of the Banach Integral in Abstract Spaces [Błądzenie losowe w kulach i rozszerzenie całki Banacha w przestrzeniach abstrakcyjnych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
matematyka
dr hab. August Zapała
Some properties of pseudo-BCI algebras [Niektóre własności pseudo-BCI algebr]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
matematyka
dr Grzegorz Dymek
Integration of second order linear differential equations in elementary functions, example from quantum-mechanics [Integration of second order linear differential equations in elementary functions, example from quantum-mechanics]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
informatykamatematykanauki fizyczne
dr hab. Aliaksandr Chychuryn
On the consistent two-side estimates for the solutions of quasilinear convection-diffusion equations and their approximations on non-uniform grids [On the consistent two-side estimates for the solutions of quasilinear convection-diffusion equations and their approximations on non-uniform grids]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
informatykamatematyka
prof. dr hab. Piotr Matus
Approximate Solution of a Singular Integral Equation with a Cauchy Kernel on the Euclidean Plane [Przybliżone rozwiązanie singularnego równania całkowego z jądrem Cauchy'ego na płaszczyźnie euklidesowej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
informatykamatematyka
dr Paweł Wójcik
Approximate Solution of a Singular Integral Equation with a Cauchy Kernel on the Euclidean Plane [Przybliżone rozwiązanie singularnego równania całkowego z jądrem Cauchy'ego na płaszczyźnie euklidesowej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
informatykamatematyka
dr Dorota Pylak
Limit Distribution of the Banach Random Walk [Graniczny rozkład błądzenia losowego w przestrzeni Banacha]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
matematyka
dr hab. August Zapała
On weighted quasi-arithmetic means which are convex [O ważonych średnich quasi-arytmetycznych, które są wypukłe]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
matematyka
prof. dr hab. Witold Jarczyk
Coefficient stability of the solution of the finite-difference scheme approximating the initial boundary value problem for semi-linear parabolic equation [Coefficient stability of the solution of the finite-difference scheme approximating the initial boundary value problem for semi-linear parabolic equation]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
informatykamatematyka
prof. dr hab. Piotr Matus
The Properties of Certain Linear and Nonlinear Differential Equations [The Properties of Certain Linear and Nonlinear Differential Equations]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
informatykamatematyka
dr hab. Aliaksandr Chychuryn
A New Definition of t-Entropy for Transfer Operators [Nowa definicja t-entropii dla transfer-operatorów]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
matematyka
dr hab. Victor Bakhtin prof. KUL
Modeling the quantum tunneling effect for a particle with intrinsic structure in presence of external magnetic field in the Lobachevsky space [Modeling the quantum tunneling effect for a particle with intrinsic structure in presence of external magnetic field in the Lobachevsky space]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
informatykamatematykanauki fizyczne
dr hab. Aliaksandr Chychuryn
Differential Equation Chazy of the Third Order with Exact Solutions Expressed via the Elliptic Functions [Differential Equation Chazy of the Third Order with Exact Solutions Expressed via the Elliptic Functions]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
informatykamatematyka
dr hab. Aliaksandr Chychuryn
Ogółem w bazie dostępnych jest: 42983 zweryfikowanych pozycji.