Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Consistent projections and indicators in pairwise comparisons [Projekcje konsystentne i indykatory w metodzie porównań parami]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
informatykainformatyka techniczna i telekomunikacyjna
dr Przemysław Rutka
Difference inequalities and barycentric identities for classical discrete iterated weights [Nierówności różnicowe i tożsamości barycentryczne dla klasycznych dyskretnych wag iterowanych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
informatykamatematyka
dr Przemysław Rutka
Security of applications for computer games [Bezpieczeństwo aplikacji do gier komputerowych]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
informatyka
prof. dr hab. Pavel Urbanovich
Judging Actions on the Basis of Prima Facie Duties. The case of self-driving cars [Ocena moralna działań z uwzględnieniem obowiązków prima facie]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
filozofiainformatyka
dr hab. Robert Trypuz prof. KUL
Convergence order in trajectory estimation by piecewise-cubics and exponential parameterization [Rząd zbieżności w oszacowaniu trajektorii w interpolacji kawałkami kubicznej z parametryzacją wykładniczą]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
informatyka
mgr inż. Magdalena Wilkołazka
Numerical Models of Hierarchical Threshold Secret Sharing and Broadcasting with Encryption [Numerical Models of Hierarchical Threshold Secret Sharing and Broadcasting with Encryption]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
informatyka
dr Joanna Kapusta
Integration of second order linear differential equations in elementary functions, example from quantum-mechanics [Integration of second order linear differential equations in elementary functions, example from quantum-mechanics]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
informatykamatematykanauki fizyczne
dr hab. Aliaksandr Chychuryn prof. KUL
Cybersecurity and Law. Symbiotic Relation for Safer Future [Cyberbezpieczeństwo i prawo. Symbiotyczna relacja dla bezpieczniejszej przyszłości]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
informatykanauki prawne
dr inż. Rafał Lizut
Most Popular Signal Processing Methods in Motor-Imagery BCI: A Review and Meta-Analysis [Najpopularniejsze metody przetwarzania sygnału w interfejsach mózg-komputer wykorzystujących wyobrażenia ruchu. Przegląd i metaanaliza]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
informatykapsychologia
dr Dariusz Zapała
Methods of Power-Band Extraction Techniques for BCI Classification [Metody ekstrakcji pasma mocy dla klasyfikacji BCI]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
informatykapsychologia
dr Dariusz Zapała
Legal Entity Identifier blockchained by a Hyperledger Indy implementation of GraphChain [ Legal Entity Identifier zblokczejnowany przy użyciu implementacji Hyperledger Indy GraphChain]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
filozofiainformatyka
dr Rafał Trójczak
Approximate Solution of a Singular Integral Equation with a Cauchy Kernel on the Euclidean Plane [Przybliżone rozwiązanie singularnego równania całkowego z jądrem Cauchy'ego na płaszczyźnie euklidesowej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
informatykamatematyka
dr Paweł Wójcik
Filozofia jako zbiór danych. Studium teoretycznych podstaw digitalizacji filozofii
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2018
filozofiainformatyka
dr hab. Paweł Garbacz
Approximate Solution of a Singular Integral Equation with a Cauchy Kernel on the Euclidean Plane [Przybliżone rozwiązanie singularnego równania całkowego z jądrem Cauchy'ego na płaszczyźnie euklidesowej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
informatykamatematyka
dr Dorota Pylak
On the consistent two-side estimates for the solutions of quasilinear convection-diffusion equations and their approximations on non-uniform grids [On the consistent two-side estimates for the solutions of quasilinear convection-diffusion equations and their approximations on non-uniform grids]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
informatykamatematyka
prof. dr hab. Piotr Matus
Identity Criteria for Localities [Identity Criteria for Localities]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
filozofiainformatyka
dr hab. Paweł Garbacz
Coefficient stability of the solution of the finite-difference scheme approximating the initial boundary value problem for semi-linear parabolic equation [Coefficient stability of the solution of the finite-difference scheme approximating the initial boundary value problem for semi-linear parabolic equation]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
informatykamatematyka
prof. dr hab. Piotr Matus
Influence Analysis of Common Spatial Pattern Properties to BCI Accuracy [Wpływ własności parametrów analizy Common Spatial Pattern na skuteczności BCI]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
informatykapsychologia
dr Dariusz Zapała
Using Full Covariance Matrix for CMU Sphinx-III Speech Recognition System [Wykorzystanie pe ł nej macierzy kowariancji w systemie rozpoznawania mowy CMU Sphinx II]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
informatykajęzykoznawstwo
prof. dr hab. Pavel Urbanovich
Towards a Formal Ethics for Autonomous Cars [Ku formalnej etyce dla samochodów autonomicznych]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
filozofiainformatyka
prof. dr hab. Piotr Kulicki
Using full covariance matrix for CMU Sphinx-III speech recognition system [(Wykorzystanie pełnej macierzy kowariancji w systemie rozpoznawania mowy CMU Sphinx III]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
informatyka
dr Marcin Płonkowski
A method of syntactic text steganography based on modification of the document-container aprosh [Metoda syntaktycznej steganografii tekstowej bazowana na modyfikacji aproszu dokumentu-kontenera]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
informatykanauki o bezpieczeństwie
prof. dr hab. Pavel Urbanovich
A Modified Hermite Interpolation with Exponential Parameterization [Zmodyfikowana interpolacja Hermita z parametryzacją wykładniczą]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
informatyka
mgr inż. Magdalena Wilkołazka
The Properties of Certain Linear and Nonlinear Differential Equations [The Properties of Certain Linear and Nonlinear Differential Equations]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
informatykamatematyka
dr hab. Aliaksandr Chychuryn prof. KUL
GraphChain - A distributed database with explicit semantics and chained RDF graphs [GraphChain - rozproszona baza danych z wyraźną semantyką i połączonymi grafami RDF]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
filozofiainformatyka
dr Rafał Trójczak
Modeling the quantum tunneling effect for a particle with intrinsic structure in presence of external magnetic field in the Lobachevsky space [Modeling the quantum tunneling effect for a particle with intrinsic structure in presence of external magnetic field in the Lobachevsky space]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
informatykamatematykanauki fizyczne
dr hab. Aliaksandr Chychuryn prof. KUL
Deontic STIT logic, from logical paradox to security policy [Deontyczna logika STIT, od paradoksów logicznych do polityki bezpieczeństwa]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
filozofiainformatyka
dr Xin Sun
Categorical quantum cryptography for access control in cloud computing [Kategorioteoretyczna kryptografia kwantowa dla kontroli dostępu w chmurze obliczeniowej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
filozofiainformatyka
dr Xin Sun
Quantum Technique for Access Control in Cloud Computing II: Encryption and Key Distribution [Techniki kwantowe kontroli dostępu w chmurze II]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
filozofiainformatyka
dr Xin Sun
Quantum Technique for Access Control in Cloud Computing II: Encryption and Key Distribution [Techniki kwantowe kontroli dostępu w chmurze II]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
filozofiainformatyka
prof. dr hab. Piotr Kulicki
Ogółem w bazie dostępnych jest: 36966 zweryfikowanych pozycji.