Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
δ-Lactones—A New Class of Compounds That Are Toxic to E. coli K12 and R2–R4 Strains
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
informatyka
dr inż. Rafał Lizut
Identity of historical localities in information systems [Identity of historical localities in information systems]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
filozofiainformatyka
prof. dr hab. Paweł Garbacz
Identity of historical localities in information systems [Tożsamość historycznych miejscowości w systemach informatycznych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
filozofiahistoriainformatyka
dr hab. Bogumił Szady prof. KUL
Multi-Party Quantum Byzantine Agreement without Entanglement [Wielostronne kwantowe porozumienie bizantyńskie bez splątania]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
filozofiainformatykainformatyka techniczna i telekomunikacyjna
dr Xin Sun
Multi-Party Quantum Byzantine Agreement without Entanglement [Wielostronne kwantowe porozumienie bizantyńskie bez splątania]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
filozofiainformatyka
prof. dr hab. Piotr Kulicki
An Arbitrarily Concealing and Practically Binding Quantum Bit Commitment Protocol [Dowolnie ukrywający i praktycznie wiążący protokół quantum bit commitment]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
informatyka
dr Xin Sun
Consistent projections and indicators in pairwise comparisons [Projekcje konsystentne i indykatory w metodzie porównań parami]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
informatykainformatyka techniczna i telekomunikacyjna
dr Przemysław Rutka
Impossibility of Quantum Bit Commitment, a Categorical Perspective [Niemożliwość quantum bit commitment, perspektywa teorii kategorii]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
filozofiainformatyka
dr Xin Sun
A First Step to the Categorical Logic of Quantum Programs [Pierwszy krok ku kategorycznej logiki programów kwantowych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
filozofiainformatyka
dr Xin Sun
Дискуссионные вопросы применения антикоррупционного законодательства [Sztuczna inteligencja w wykrywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu korupcji]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
informatyka
dr inż. Rafał Lizut
Difference inequalities and barycentric identities for classical discrete iterated weights [Nierówności różnicowe i tożsamości barycentryczne dla klasycznych dyskretnych wag iterowanych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
informatykamatematyka
dr Przemysław Rutka
Security of applications for computer games [Bezpieczeństwo aplikacji do gier komputerowych]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
informatyka
prof. dr hab. Pavel Urbanovich
Monotone Finite-Difference Schemes of Second-Order Accuracy for Quasilinear Parabolic Equations with Mixed Derivatives [Monotone Finite-Difference Schemes of Second-Order Accuracy for Quasilinear Parabolic Equations with Mixed Derivatives]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
informatykamatematyka
dr Dorota Pylak
Judging Actions on the Basis of Prima Facie Duties. The case of self-driving cars [Ocena moralna działań z uwzględnieniem obowiązków prima facie]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
filozofiainformatyka
dr hab. Robert Trypuz prof. KUL
Convergence order in trajectory estimation by piecewise-cubics and exponential parameterization [Rząd zbieżności w oszacowaniu trajektorii w interpolacji kawałkami kubicznej z parametryzacją wykładniczą]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
informatyka
mgr inż. Magdalena Wilkołazka
Numerical Models of Hierarchical Threshold Secret Sharing and Broadcasting with Encryption [Numerical Models of Hierarchical Threshold Secret Sharing and Broadcasting with Encryption]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
informatyka
dr Joanna Kapusta
Integration of second order linear differential equations in elementary functions, example from quantum-mechanics [Integration of second order linear differential equations in elementary functions, example from quantum-mechanics]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
informatykamatematykanauki fizyczne
dr hab. Aliaksandr Chychuryn
Cybersecurity and Law. Symbiotic Relation for Safer Future [Cyberbezpieczeństwo i prawo. Symbiotyczna relacja dla bezpieczniejszej przyszłości]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
informatykanauki prawne
dr inż. Rafał Lizut
Most Popular Signal Processing Methods in Motor-Imagery BCI: A Review and Meta-Analysis [Najpopularniejsze metody przetwarzania sygnału w interfejsach mózg-komputer wykorzystujących wyobrażenia ruchu. Przegląd i metaanaliza]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
informatykapsychologia
dr Dariusz Zapała
Methods of Power-Band Extraction Techniques for BCI Classification [Metody ekstrakcji pasma mocy dla klasyfikacji BCI]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
informatykapsychologia
dr Dariusz Zapała
Legal Entity Identifier blockchained by a Hyperledger Indy implementation of GraphChain [ Legal Entity Identifier zblokczejnowany przy użyciu implementacji Hyperledger Indy GraphChain]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
filozofiainformatyka
dr Rafał Trójczak
On the consistent two-side estimates for the solutions of quasilinear convection-diffusion equations and their approximations on non-uniform grids [On the consistent two-side estimates for the solutions of quasilinear convection-diffusion equations and their approximations on non-uniform grids]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
informatykamatematyka
prof. dr hab. Piotr Matus
Filozofia jako zbiór danych. Studium teoretycznych podstaw digitalizacji filozofii
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2018
filozofiainformatyka
prof. dr hab. Paweł Garbacz
Approximate Solution of a Singular Integral Equation with a Cauchy Kernel on the Euclidean Plane [Przybliżone rozwiązanie singularnego równania całkowego z jądrem Cauchy'ego na płaszczyźnie euklidesowej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
informatykamatematyka
dr Paweł Wójcik
Approximate Solution of a Singular Integral Equation with a Cauchy Kernel on the Euclidean Plane [Przybliżone rozwiązanie singularnego równania całkowego z jądrem Cauchy'ego na płaszczyźnie euklidesowej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
informatykamatematyka
dr Dorota Pylak
Identity Criteria for Localities [Identity Criteria for Localities]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
filozofiainformatyka
prof. dr hab. Paweł Garbacz
Coefficient stability of the solution of the finite-difference scheme approximating the initial boundary value problem for semi-linear parabolic equation [Coefficient stability of the solution of the finite-difference scheme approximating the initial boundary value problem for semi-linear parabolic equation]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
informatykamatematyka
prof. dr hab. Piotr Matus
Influence Analysis of Common Spatial Pattern Properties to BCI Accuracy [Wpływ własności parametrów analizy Common Spatial Pattern na skuteczności BCI]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
informatykapsychologia
dr Dariusz Zapała
Using Full Covariance Matrix for CMU Sphinx-III Speech Recognition System [Wykorzystanie pe ł nej macierzy kowariancji w systemie rozpoznawania mowy CMU Sphinx II]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
informatykajęzykoznawstwo
prof. dr hab. Pavel Urbanovich
Towards a Formal Ethics for Autonomous Cars [Ku formalnej etyce dla samochodów autonomicznych]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
filozofiainformatyka
prof. dr hab. Piotr Kulicki
Ogółem w bazie dostępnych jest: 39479 zweryfikowanych pozycji.