Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Володимир Чернюк. Земля і її довкілля за представленням Біблії й астрономії / International scientific journal “Grail of Science”, № 2-3, April, 2021. P. 398-411. (ISSN: 2710–3056), (https://doi.org/10.36074/grail-of-science.02.04.2021.082), (Kopernicus) [Wołodymyr Czerniuk. Ziemia i jej środowisko według prezentacji Biblii i astronomii / Międzynarodowe czasopismo naukowe „Graal of Science”, № 2-3, kwiecień 2021. S. 398-411. (ISSN: 2710-3056), (https://doi.org/10.36074/grail-of-science.02.04.2021.082), (Kopernicus).]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
astronomianauki o kulturze i religiinauki o Ziemi i środowisku
dr hab. Volodymyr Cherniuk
Володимир Чернюк. Довготривалі трансформації Космосу і Землі за пророцтвами Біблії та прогнозами астрофізики / Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 05.02.2021. Volume 4. P. 118-124. (https://doi.org/10.36074/logos-05.02.2021.v4.29). [Wołodymyr Czerniuk. Długoterminowe przemiany Kosmosu i Ziemi zgodnie z proroctwami biblijnymi i przewidywaniami astrofizyki / Zbiór prac naukowych ΛΌГОΣ, 05.02.2021. Tom 4. str. 118-124. (https://doi.org/10.36074/logos-05.02.2021.v4.29).]
Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2021
astronomiainżynieria środowiska, górnictwo i energetykanauki o kulturze i religii
dr hab. Volodymyr Cherniuk
Чернюк В. В. Біблія й астрономія про будову Землі та Всесвіту / Журнал “Наука. Релігія. Суспільство” (Інститут проблем штучного інтелекту Міністерства освіти і науки України і Національної академії наук України). № 2 (62), 2018. С. 10 24. (ISSN 1728-3671), (http://srs.net.ua ; http://www.ipai.net.ua) [Cherniuk V. V. Biblia i astronomia o budowie Ziemi i Wszechświata / Czasopismo „Nauka. Religia. Społeczeństwo ”(Instytut Problemów Sztucznego Intelektu Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy oraz Narodowej Akademii Nauk Ukrainy). № 2 (62), 2018. P. 10 24. (ISSN 1728-3671), (http://srs.net.ua; http://www.ipai.net.ua)]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
astronomianauki o kulturze i religii
dr hab. Volodymyr Cherniuk
Willema de Sittera ujęcie roli czynnika empirycznego w wyborze kosmologii dynamicznej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2011
astronomiafilozofia
Ks. dr hab. Dariusz Dąbek
Herschel John Frederick William
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2004
astronomia
Ks. dr hab. Dariusz Dąbek
Geneza i ewolucja epicykliczno-deferencjalnego modelu ruchu Księżyca
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2000
astronomiafilozofiahistoria
prof. dr hab. Zenon Roskal
Ogółem w bazie dostępnych jest: 43272 zweryfikowanych pozycji.