Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
The functions of integration and confrontation in internal dialogues [Funkcje integracji i konfrontacji w wewnętrznych dialogach]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
psychologia
dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl prof. KUL
The Prevalence of E-Gambling and of Problem E-Gambling in Poland [Rozpowszechnienie zaangażowania w hazard internetowy oraz grania problemowego w Polsce]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
psychologia
dr Bernadeta Lelonek-Kuleta
The Prevalence of E-Gambling and of Problem E-Gambling in Poland
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
psychologia
dr Rafał Bartczuk
Wpływ rozszerzonych informacji kontekstowych dostarczanych w galerii sztuki współczesnej na doświadczenie estetyczne studentów wydziałów artystycznych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
dr Magdalena Szubielska
ABAS-3 System Oceny
Zachowań Adaptacyjnych – wyd. trzecie. Polski podręcznik.
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
psychologia
dr hab. Wojciech Otrębski
Success In Changing Stuttering Attitudes: A Retrospective Analysis Of 29 Intervention Studies [Success In Changing Stuttering Attitudes: A Retrospective Analysis Of 29 Intervention Studies]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
dr hab. Agata Błachnio prof. KUL
The Role of Facebook Intrusion, Depression, and Future Time Perspective in Sleep Problems Among Adolescents [The Role of Facebook Intrusion, Depression, and Future Time Perspective in Sleep Problems Among Adolescents]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
dr hab. Agata Błachnio prof. KUL
Personal distress as a mediator between self-esteem, self-efficacy, loneliness and problematic video gaming in female and male emerging adult gamers [Personal distress as a mediator between self-esteem, self-efficacy, loneliness and problematic video gaming in female and male emerging adult gamers]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
dr Emilia Zabielska-Mendyk
A Three-Class Classification of Cognitive Workload Based on EEG Spectral Data [Trójklasowa klasyfikacja obciążenia poznawczego w oparciu o dane spektralne EEG]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
dr Dariusz Zapała
Problem gambling among male Polish prisoners: A study of prevalence and psychosocial factors [Hazard problemowy u więźniów mężczyzn. Badanie rozpowszechnienia i czynników psychospołecznych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
dr Rafał Bartczuk
Poczucie jakości życia artystów plastyków w okresie średniej dorosłości
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
psychologia
dr Barbara Cichy-Jasiocha
Be Happy, Be Honest: The Role of Self-Control, Self-Beliefs, and Satisfaction with Life in Honest Behavior [Be Happy, Be Honest: The Role of Self-Control, Self-Beliefs, and Satisfaction with Life in Honest Behavior]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
dr hab. Agata Błachnio prof. KUL
Duszpasterstwo młodzieży: od bezradności ku możliwościom
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
nauki teologicznepsychologia
Ks. dr Paweł Brudek
Doradztwo zawodowe na odległość – potrzeba naszych czasów?
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
psychologia
dr Grzegorz Kida
Dysfunction of self-control in Facebook addiction: Impulsivity is the key [Dysfunction of self-control in Facebook addiction: Impulsivity is the key]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
prof. dr hab. Piotr Francuz
Dysfunction of Self-Control in Facebook Addiction: Impulsivity Is the Key [Dysfunction of Self-Control in Facebook Addiction: Impulsivity Is the Key]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
prof. dr hab. Piotr Francuz
The Role of Depression and Self-Esteem in Facebook Intrusion and Gaming Disorder among Young Adult Gamers
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
dr hab. Agata Błachnio prof. KUL
Parental Attachment Styles and Religious and Spiritual Struggle: A Mediating Effect of God Image
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
S. dr hab. Beata Zarzycka prof. KUL
Internal Dialogue as a Mediator of the Relationship Between Prayer and Well-Being [Wewnętrzny dialog jako mediator relacji między modlitwą a dobrostanem]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl prof. KUL
Internal Dialogue as a Mediator of the Relationship Between Prayer and Well‑Being
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
S. dr hab. Beata Zarzycka prof. KUL
Towards dialogical models of radicalization and de-radicalization [Towards dialogical models of radicalization and de-radicalization]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
prof. dr hab. Piotr Oleś
Polish version of the Inventory of Complicated Grief– preliminary validation [Polska wersja Inwentarza Żałoby Powikłanej – wstępna walidacja ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
dr hab. Bogusława Lachowska prof. KUL
Postrzeganie własnej rodziny przez uczniów z wysokimi osiągnięciami szkolnymi
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak
Different processes in attractiveness assessments for unattractive and highly attractive faces—The role of presentation duration and rotation [Różne procesy w ocenie atrakcyjności nieatrakcyjnych i atrakcyjnych twarzy - rola czasu ekspozycji i rotacji]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
dr Paweł Stróżak
Związek mechanizmów obronnych z wczesnymi nieadaptacyjnymi schematami poznawczymi i cechami zaburzonej osobowości
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
dr hab. Dorota Mącik
Zaangażowanie kobiet w gry hazardowe – epidemiologia, korelaty, charakterystyka zjawiska
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
dr Bernadeta Lelonek-Kuleta
Środowisko rodzinne hazardzistów odbywających karę pozbawienia wolności – wyniki badań jakościowych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki socjologicznepsychologia
dr Bernadeta Lelonek-Kuleta
AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA PIELĘGNIAREK. BADANIA PORÓWNAWCZE
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
dr hab. Julia Gorbaniuk prof. KUL
Authentic leadership and employees’ innovative behaviour: A multilevel investigation in three countries [Autentyczne przywództwo i zachowania innowacyjne pracowników. Analiza wielopoziomowa w trzech krajach]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o zarządzaniu i jakościpsychologia
prof. dr hab. Mariola Łaguna
The role of affect in practicing a musical instrument: A systematic review of the literature [The role of affect in practicing a musical instrument: A systematic review of the literature]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologiasztuki muzyczne
prof. dr hab. Mariola Łaguna
Ogółem w bazie dostępnych jest: 35369 zweryfikowanych pozycji.