Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Daily spiritual experiences and purpose in life: The mediating role of loneliness and moderating role of satisfaction with social and intimate relationships
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
psychologia
S. dr hab. Beata Zarzycka prof. KUL
Does Mindfulness Mediate the Relation between Impulsiveness and Job Stressfulness Perception of Professional Drivers? [Czy uważność (Mindfulness) pośredniczy w relacji między Impulsywnością a postrzeganiem stresu zawodowego przez zawodowych kierowców?]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
psychologia
dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak
Euthanasia in opinions of students of medicine [Euthanasia in opinions of students of medicine]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
psychologia
dr hab. Bogusława Lachowska prof. KUL
Bądź pozytywny i angażuj się w trening: Pozytywna orientacja i wyniki maratonu [Be positive and engage in training: Positive orientation and marathon performance.]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
psychologia
mgr Michał Kędra
Vulnerability Factors of Human Trafficking: The case of ethnic conflict-affected migration in Marsabit County, Kenya [Vulnerability Factors of Human Trafficking: The case of ethnic conflict-affected migration in Marsabit County, Kenya]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2023
nauki socjologicznepsychologia
dr Mariusz Wołońciej
Gambling in retirement – perspectives of female problem and non-problem gamblers – awareness of risks and consequences [Hazard na emeryturze. Perspektywa kobiet z zaburzeniem i bez zaburzenia uprawiania hazardu – świadomość zagrożeń i konsekwencji]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
psychologia
dr Bernadeta Lelonek-Kuleta
Do wisdom and well-being always go hand in hand? The role of identity and integrative internal dialogues [Czy mądrość i dobrostan zawsze idą w parze? Rola wewnętrznych dialogów tożsamościowych i integracyjnych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
psychologia
dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl prof. KUL
Loneliness and time abroad in Polish migrants in the UK: Protective role of religious experience [Loneliness and time abroad in Polish migrants in the UK: Protective role of religious experience]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
psychologia
mgr Marcin Wojtasiński
Cognitive appraisal of the disease and stress level in lung cancer patients. The mediating role of coping styles [Ocena poznawcza choroby a poziom stresu u chorych na raka płuca. Mediacyjna rola stylów radzenia sobie]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
psychologia
dr Piotr Mamcarz
The Relationship between Early Maladaptive Schemas and Problematic Facebook Use: The Indirect Effects of Perceived Stress [Relacje pomiędzy Wczesnymi nieadaptacyjnymi schematami a problematycznym używaniem Facebooka. Efekt pośredni spotrzeganego stresu]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
psychologia
dr hab. Dorota Mącik prof. KUL
Personality underpinnings of identity: The mediating role of internal dialogs [Osobowościowe podwaliny tożsamości: Mediująca rola wewnętrznych dialogów]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
psychologia
dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl prof. KUL
Sylwetka i dorobek naukowy Profesor Stanisławy Steuden.
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2023
psychologia
Ks. dr Paweł Brudek
Nadzieja podstawowa oraz jej zróżnicowanie u więźniów.Wskazania do pracy socjalnej i pastoralnej
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2023
psychologia
dr hab. Jacek Śliwak prof. KUL
Wypalenie zawodowe a radzenie sobie ze stresem przez pielęgniarki
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2023
psychologia
dr hab. Jacek Śliwak prof. KUL
Measurement Invariance of Prayer Importance Scale: Religiosity, Gender, Age [Measurement Invariance of Prayer Importance Scale: Religiosity, Gender, Age]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
psychologia
mgr Marcin Wojtasiński
Acculturation Strategies of Ukrainian Students Studying in Poland and Their Well-Being [Strategie akulturacji studentów z Ukrainy a ich dobrostan]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
psychologia
dr hab. Bohdan Rożnowski prof. KUL
Problematic Internet Use among Adults: A Cross-Cultural Study in 15 Countries. [Problematyczne korzystanie z Internetu wśród dorosłych: badanie międzykulturowe w 15 krajach]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
psychologia
dr Joanna Chwaszcz
Risk perception of COVID-19, religiosity, and subjective well-Being in emerging adults: The mediating role of meaning-making and perceived stress
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
psychologia
S. dr hab. Beata Zarzycka prof. KUL
The Influence Assessment of Artifact Subspace Reconstruction on the EEG Signal Characteristics [Ocena wpływu rekonstrukcji podprzestrzeni z artefaktami na charakterystykę sygnału EEG]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
psychologia
dr Dariusz Zapała
The Influence Assessment of Artifact Subspace Reconstruction on the EEG Signal Characteristics [Ocena wpływu Artifact Subspace Reconstruction na właściwości sygnału EEG]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
psychologia
dr Emilia Zabielska-Mendyk
The relations between Facebook intrusion, emotional functioning, and health problems [The relations between Facebook intrusion, emotional functioning, and health problems]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
psychologia
dr hab. Agata Błachnio prof. KUL
The relations between Facebook intrusion, emotional functioning, and health problems [The relations between Facebook intrusion, emotional functioning, and health problems]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
psychologia
dr Andrzej Cudo
The Role of Machiavellianism and Interdependent Agency in Facebook Intrusion [The Role of Machiavellianism and Interdependent Agency in Facebook Intrusion]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
psychologia
dr hab. Agata Błachnio prof. KUL
Sumienność, imersja i typ gry ze względu na czynnik losowości: predyktory problematycznego korzystania z gier wideo wśród profesjonalnych graczy planszowych gier online
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
psychologia
dr Przemysław Tużnik
Does dispositional positive and negative affect predict late-career entrepreneurial intention? A theory of planned behavior perspective [Does dispositional positive and negative affect predict late-career entrepreneurial intention? A theory of planned behavior perspective]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
psychologia
dr Ewelina Purc
Conscientiousness, Immersion, and Game Chance Type: Problematic Videogames Use Predictors Among Professional Online Board Gamers [Conscientiousness, Immersion, and Game Chance Type: Problematic Videogames Use Predictors Among Professional Online Board Gamers]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
psychologia
mgr Marcin Wojtasiński
Social anxiety, social comparison, self-consciousness, and deconversion in adolescents: A path analysis approach
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
psychologia
S. dr hab. Beata Zarzycka prof. KUL
Personality Traits and the Spiritual and Moral Intelligence of Early Adulthood in Poland: Research Reports [ Cechy osobowości a inteligencja duchowa i moralna u osób we wczesnej dorosłości w Polsce: raporty z badań]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
psychologia
dr hab. Elżbieta Rydz prof. KUL
Personality Traits and the Spiritual and Moral Intelligence of Early Adulthood in Poland: Research Reports [Cechy osobowości a inteligencja duchowa i moralna u osób we wczesnej dorosłości w Polsce: raporty z badań]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
psychologia
dr Monika Dacka
Mating Performance and Singlehood Across 14 Nations [Mating Performance and Singlehood Across 14 Nations]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
psychologia
dr hab. Agata Błachnio prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 42670 zweryfikowanych pozycji.