Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Czynniki warunkujące jakość życia kobiet w okresie średniej dorosłości – studium przypadku
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
psychologia
dr Monika Dacka
Psychoedukacja studentek psychologii a podejmowanie zachowań zdrowotnych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
psychologia
dr hab. Agnieszka Kulik
Wsparcie społeczne i dobrostan w chorobie Hashimoto u kobiet w okresie dorosłości
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
psychologia
dr hab. Agnieszka Kulik
Can moral reasoning be modeled in an experiment? [Can moral reasoning be modeled in an experiment?]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
pedagogikapsychologia
dr hab. Dorota Kornas-Biela prof. KUL
The temperament Risk Factor, Disease Severity, and Quality of Life in Patients with Psoriasis [Temperamentalny czynnik ryzyka, ciężkość choroby i jakość życia u pacjentów chorujących na łuszczycę]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
psychologia
prof. dr hab. Stanisława Steuden
Zasoby osobiste osób starszych o różnym poziomie dobrostanu psychicznego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
psychologia
prof. dr hab. Stanisława Steuden
Postrzeganie czasu i poczucie dobrostanu w adaptacji do starości
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
psychologia
prof. dr hab. Stanisława Steuden
The quality of life, resources, and coping during the first weeks of the COVID‑19 pandemic in people seeking psychological counselling before the pandemic [The quality of life, resources, and coping during the first weeks of the COVID‑19 pandemic in people seeking psychological counselling before the pandemic]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
psychologia
dr Michał Wiechetek
The quality of life, resources, and coping during the first weeks of the COVID‑19 pandemic in people seeking psychological counselling before the pandemic [The quality of life, resources, and coping during the first weeks of the COVID‑19 pandemic in people seeking psychological counselling before the pandemic]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
psychologia
dr Rafał Bartczuk
Self esteem and the sense of loneliness of the University of the Third Age students [Samoocena i poczucie osamotnienia Studentów Trzeciego Wieku]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
psychologia
dr hab. Jacek Śliwak prof. KUL
The sense of loneliness and the attitude towards death of the students of University of the Third Age [Poczucie osamotnienia a postawa wobec śmierci Studentów Trzeciego Wieku]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
psychologia
dr hab. Jacek Śliwak prof. KUL
THE SENSE OF LONELINESS AND THE ATTITUDE TOWARDS DEATH OF THE STUDENTS OF THE UNIVERSITY OF THE THIRD AGE [Poczucie osamotnienia studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku a ich postawa wobec śmierci]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
psychologia
dr Dominika Zarosińska
SELF-ESTEEM AND THE SENSE OF LONELINESS OF THE UNIVERSITY OF THE THIRD AGE STUDENTS [Samoocena a poczucie osamotnienia studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
psychologia
dr Dominika Zarosińska
Processes of a Transformation of Young Drivers’ Responsibility for Health—Carpe Diem [Procesy transformacji odpowiedzialności za zdrowie u młodych dorosłych - Carpe diem]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
psychologia
dr hab. Agnieszka Kulik
A(I)rtist or Counterfeiter? Artificial Intelligence as (D)Evaluating Factor on the Art Market [Artysta czy fałszerz? Sztuczna inteligencja jako czynnik dewaluujący na rynku sztuki]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
psychologia
dr Paweł Fortuna
Edukowanie wspierające – interakcje rówieśnicze jako niewykorzystane źródło wspomagania rozwoju
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
psychologia
dr hab. Ewa Rzechowska
Przekonania postkrytyczne a kryzys w wartościowaniu
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
psychologia
dr Dominika Zarosińska
Online gambling activity, pay-to-win payments, motivation to gamble and coping strategies as predictors of gambling disorder among e-sports bettors
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
psychologia
dr Rafał Bartczuk
Personal Resources and Spiritual Change among Participants’ Hostilities in Ukraine: The Mediating Role of Posttraumatic Stress Disorder and Turn to Religion [Personal Resources and Spiritual Change among Participants’ Hostilities in Ukraine: The Mediating Role of Posttraumatic Stress Disorder and Turn to Religion]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o zdrowiunauki socjologicznepsychologia
dr Krzysztof Jurek
Komputerowe badania psychologiczne- jak z nich korzystać w praktyce psychologa medycyny pracy
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2021
psychologia
dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak
Kształtowanie się poczucia jakości życia osób w okresie średniej dorosłości stabilnych zawodowo w kontekście przemian społeczno-ekonomicznych
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
psychologia
dr Monika Dacka
Zasada niepewności - czyli o losowości wydarzeń
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
filozofianauki socjologicznepsychologia
prof. dr hab. Jan Kłos
Quality of Life and Its Correlates in People Serving Prison Sentences in Penitentiary Institutions [Poczucie jakości życia i jego korelaty u osób skazanych ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o zdrowiupsychologia
dr Elżbieta Talik
A Functional Model for Unifying Brain Computer Interface Terminology [Funkcjonalny model ujednolicenia terminologii iopisującej interfejsy mózg-komputer]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
psychologia
dr Dariusz Zapała
Znaczenie kontekstu społeczno-kulturowego w wychowaniu rodzinnym
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
psychologia
dr hab. Julia Gorbaniuk prof. KUL
Generalized anxiety and depressive symptoms in various age groups during the COVID-19 lockdown in Poland. Specific predictors and differences in symptoms severity [Uogólnione objawy lęku i depresji w różnych grupach wiekowych podczas blokady COVID-19 w Polsce. Specyficzne przewidywania i różnice w nasileniu objawów]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
psychologia
dr Andrzej Cudo
Personality traits and polymorphisms of genes coding neurotransmitter receptors or transporters: review of single gene and genome‑wide association studies [Cechy osobowości a polimorfizm genów: przegląd badań dotyczących pojedynczego genu oraz całego genomu]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
psychologia
dr Justyna Iskra
Personal Meanings Inspired by the Beauty of Paintings [Personal Meanings Inspired by the Beauty of Paintings]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
psychologia
dr Małgorzata Łysiak
Personality traits and polymorphisms of genes coding neurotransmitter receptors or transporters: review of single gene and genome-wide association studies [Personality traits and polymorphisms of genes coding neurotransmitter receptors or transporters: review of single gene and genome-wide association studies]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
psychologia
mgr Wojciech Styk
The Influence of Metacognitive Strategies on the Improvement of Reaction Inhibition Processes in Children with ADHD [Wpływ strategii metakognitywnych na wzmocnienie procesów hamowania reakcji u dzieci z ADHD]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
psychologia
dr Natalia Kajka
Ogółem w bazie dostępnych jest: 39476 zweryfikowanych pozycji.