Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Podstawy ekonomiczne realizacji charyzmatu i misji w instytutach zakonnych
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Ambroży Skorupa
Beatyfikacja Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2021
prawo kanoniczne
Ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz
Wkład Biskupa Walentego Wójcika na rzecz Soboru Watykańskiego II i reformy prawa kanonicznego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
prawo kanoniczne
Ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz
Kościół w służbie zbawczej Narodu według Prymasa Tysiąclecia
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2021
prawo kanoniczne
Ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz
Uprawnienie konferencji biskupów do ustanowienia aktów nadzwyczajnego zarządzania
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Paweł Kaleta prof. KUL
Udział świeckich w misji Zgromadzenia według błogosławionego Franciszka Jordana
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Ambroży Skorupa
Od Redaktora Naczelnego [Kościół i Prawo 10(23), nr 1]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
prawo kanoniczne
Ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz
The Right of Christ’s Faithful to the Holy Sacraments during Pandemic Conditions [Prawo wiernych chrześcijan do sakramentów świętych podczas pandemii]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
prawo kanoniczne
Ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz
Uprawnienia biskupa do opodatkowania duchownych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Paweł Kaleta prof. KUL
Towards a New Understanding of Mass Stipends [Ku nowemu rozumieniu stypendiów mszalnych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Paweł Kaleta prof. KUL
Proces realizacji reformy włoskiego systemu utrzymania duchowieństwa zgodnie z Konkordatem z 1984 r.
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki prawneprawo kanoniczne
Ks. dr hab. Piotr Stanisz prof. KUL
Ekobójstwo i grzech ekologiczny: dwa terminy – dwa porządki – wspólna sprawa
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki prawneprawo kanoniczne
prof. dr hab. Wiesław Bar
Comments in Foreign Media after the Announcement of the Beatification of Cardinal Stefan Wyszyński [Komentarze w zagranicznych środkach przekazu po zapowiedzi beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
prawo kanoniczne
prof. dr hab. Wiesław Bar
Przesłanie Stefana Kardynała Wyszyńskiego do prawników
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2021
prawo kanoniczne
Ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz
Akty alienacji i transakcji w instytutach życia konsekrowanego i stowarzyszeniach życia apostolskiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Paweł Kaleta prof. KUL
Das Feiertagsrecht in der Polnischen Republik [Prawo do obchodzenia świąt religijnych w Rzeczypospolitej Polskiej ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki prawneprawo kanoniczne
Ks. dr hab. Piotr Stanisz prof. KUL
Rok 2021 Rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2021
prawo kanoniczne
Ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz
Prohibition of Business or Trade by the Clergy According to the 1983 Code of Canon Law. An Outline [Zakaz uprawiania handlu lub transakcji według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku. Zarys problematyki]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
prawo kanoniczne
Ks. dr Paweł Lewandowski
Kurs przygotowujący do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
prawo kanoniczne
dr Agnieszka Romanko
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo prawne państwa i podatnika a sprawiedliwy system podatkowy w procesie integracji europejskiej: Polska – Słowacja – Ukraina – Niemcy”
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
prawo kanoniczne
dr Agnieszka Romanko
The Doctoral Scholarship at the Doctoral School in the Republic of Poland as a Way to Ensure a Decent Support for a Clergy Doctoral Student [Stypendium doktoranckie w szkole doktorskiej w Rzeczypospolitej Polskiej jako sposób zabezpieczenia godziwego utrzymania duchownemu doktorantowi]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
prawo kanoniczne
Ks. dr Paweł Lewandowski
Papież a promulgacja zbiorów powszechnego prawa kanonicznego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
prawo kanoniczne
Ks. prof. dr hab. Krzysztof Burczak
Theological and canonical aspects of baptismal mystagogy to people below 14 years of age [Teologiczno-kanoniczne aspekty mistagogii chrzcielnej dla osób poniżej 14. roku życia]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
prawo kanoniczne
Ks. dr Adam Jaszcz
Od Redaktora Naczelnego [Kościół i Prawo 9(22), nr 2]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
prawo kanoniczne
Ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz
Vplyv vidnosyn tserkva-derzhava na stabilʹnistʹ derzhavy [Wpływ relacji Kościół-Państwo na stabilność Państwa]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
prawo kanoniczne
Ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz
Udzielanie sakramentu chrztu osobom poniżej 14. roku życia w prawie partykularnym archidiecezji lubelskiej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
prawo kanoniczne
Ks. dr Adam Jaszcz
Prawo wiernych chrześcijan do sakramentów świętych w czasie pandemii
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2020
prawo kanoniczne
Ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz
IV Kongres Ruchu „Europa Christi”. Podsumowanie Kongresu Ruchu „Europa Christi”, który odbył się w 2020 r.
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2020
prawo kanoniczne
Ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz
Different Forms of Violence - Selected Issues [Rózne formy przemocy. Wybrane zagadnienia]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki medycznenauki prawneprawo kanonicznepsychologia
Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk prof. KUL
Jan Paweł II ustawodawca Kościoła – wprowadzenie w problematykę
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2020
prawo kanoniczne
Ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz
Ogółem w bazie dostępnych jest: 40333 zweryfikowanych pozycji.