Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Ochrona dóbr osobistych naruszonych w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
prawo kanoniczne
Ks. dr Grzegorz Bzdyrak
Dekrety reformatorskie z wizytacji kanonicznych przeprowadzonych przez Biskupa Tarnowskiego Jerzego Ablewicza
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2022
prawo kanoniczne
Ks. dr Paweł Lewandowski
Współdziałanie Kościoła i państwa na rzecz pokoju i pojednania na Półwyspie Koreańskim. Wstęp do badań
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki prawneprawo kanoniczne
dr hab. Lidia Fiejdasz-Buczek
Kanoniczno-prawne obszary dialogu w życiu zakonnym
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Ambroży Skorupa
Criminal liability of people with mental disorders. Selected Issues [Odpowiedzialność karna osób z zaburzeniami poczytalności. Wybrane zagadnienia]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
prawo kanonicznepsychologia
Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk prof. KUL
Sentencje Kasjodora
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2022
prawo kanoniczne
Ks. prof. dr hab. Krzysztof Burczak
Kapituła Kolegiacka Łukowska 25 lat w służbie Kościoła
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2022
prawo kanoniczne
Ks. prof. dr hab. Krzysztof Burczak
Poszczególne przestępstwa i ustanowione za nie kary
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2022
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Paweł Kaleta prof. KUL
Osoby duchowne i życia konsekrowanego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Paweł Kaleta prof. KUL
Wymiar strukturalny życia pustelniczego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2022
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Ambroży Skorupa
Od Redaktora Naczelnego [Kościół i Prawo 11(24), nr 1]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
prawo kanoniczne
Ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz
Wezwanie duchownych do prostoty życia według ustawodawstwa powszechnego i partykularnego w Polsce
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
prawo kanoniczne
Ks. dr Paweł Lewandowski
„Rodzina musi wychowywać..."
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2022
prawo kanoniczne
Ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz
Violation of the Obligation of Residence According to the 1983 Code of Canon Law [Naruszenie obowiązku rezydencji według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
prawo kanoniczne
dr Agnieszka Romanko
The Response of the Catholic Church in the United States to Offences of Sexual Abuse of Minors Committed by Clerics Based on the Example of the Diocese of Fairbanks [Odpowiedź Kościoła katolickiego w Stanach Zjednoczonych na przestępstwa seksualne duchownych wobec małoletnich na przykładzie Diecezji Fairbanks]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
prawo kanoniczne
Ks. dr Paweł Lewandowski
Stanisław Płodzień Dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego w roku akademickim 1961/1962
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2022
prawo kanoniczne
Ks. prof. dr hab. Krzysztof Burczak
Bronisław Żongołłowicz Dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego i Nauk Moralnych w roku akademickim 1918/1919
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2022
prawo kanoniczne
Ks. prof. dr hab. Krzysztof Burczak
Nauka Gracjana o świadkach
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
prawo kanoniczne
Ks. prof. dr hab. Krzysztof Burczak
Dzieje Kościoła i narodu polskiego według Prymasa Wyszyńskiego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2022
prawo kanoniczne
Ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz
Prawa rodziny, państwa i Kościoła do szkoły
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2022
prawo kanoniczne
dr Agnieszka Romanko
Wprowadzenie
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2022
prawo kanoniczne
Ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz
Wprowadzenie
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2022
prawo kanoniczne
dr Agnieszka Romanko
Na peryferiach choroby i cierpienia. Praktyka Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych pontyfikatu papieża Franciszka
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
prawo kanoniczne
dr hab. Lidia Fiejdasz-Buczek
Europo, quo vadis?
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2022
prawo kanoniczne
Ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz
Komunikacja Kościoła katolickiego w Polsce w okresie pandemii Covid-19. Raport z badań interdyscyplinarnych
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2022
językoznawstwonauki o komunikacji społecznej i mediachnauki socjologicznenauki teologiczneprawo kanoniczne
dr hab. Dariusz Wadowski
Komunikacja Kościoła katolickiego w Polsce w okresie pandemii Covid-19. Raport z badań interdyscyplinarnych
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2022
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki prawnenauki socjologicznenauki teologiczneprawo kanoniczne
Ks. prof. dr hab. Piotr Stanisz
Obrzędy i zwyczaje Wielkiego Tygodnia i Okresu Paschalnego w Prawie Kościoła Łacińskiego
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2022
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski prof. KUL
The Obligation to Lead a Holy Life for Those Dispensed from Celibacy [Obowiązek prowadzenia życia świętego dyspensowanych od celibatu]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
prawo kanoniczne
Ks. dr Paweł Lewandowski
Od Redaktora Naczelnego [Kościół i Prawo 10(23), nr 2]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
prawo kanoniczne
Ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz
With Laudato si' towards deepening University social responsibility in ecology [Z encykliką Laudato si' ku pogłębieniu uniwersyteckiej odpowiedzialności społecznej w zakresie ekologii]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki prawneprawo kanoniczne
prof. dr hab. Wiesław Bar
Ogółem w bazie dostępnych jest: 42670 zweryfikowanych pozycji.