Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Dagome iudex prototypem konkordatu
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Krzysztof Burczak prof. KUL
Prawnokanoniczne wymogi do wszczęcia procesu beatyfikacyjnego z odniesieniami do sprawy o. Hieronima Ryby OFMCap
Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2019
prawo kanoniczne
prof. dr hab. Wiesław Bar
Sąd Biskupi w Lublinie pod okupacją niemiecką 1939-1944
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2018
prawo kanoniczne
Ks. dr Grzegorz Bzdyrak
Jan Paweł II jako promotor świętości
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
prawo kanoniczne
prof. dr hab. Wiesław Bar
Nowe prawo i... stare/nowe dylematy. Sprawy dyscyplinarne nauczycieli akademickich po reformie z 2018 roku
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki prawneprawo kanoniczne
prof. dr hab. Wiesław Bar
Внесок єпископiв бпоку комунiстичних держав у навчання другого Ватиканського Собору на тему церковно-державних вiдносин [Wkład biskupów bloku państw komunistycznych w nauczanie Soboru Watykańskiego II na temat relacji Kościół–Państwo]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
prawo kanoniczne
dr Anna Słowikowska
Katedra Kościelnego Prawa Procesowego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
prawo kanoniczne
dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz prof. KUL
Od niewygodnego Biskupa do niewygodnej decyzji o uznaniu jego męczeństwa
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
prawo kanoniczne
prof. dr hab. Wiesław Bar
Badanie przedprocesowe czyli duszpasterskie. Rola i znaczenie dla sprawnego procesu małżeńskiego (MIDI, art. 2-5)
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
prawo kanoniczne
dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz prof. KUL
Tożsamość Europy w nauczaniu Jana Pawła II,
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Mirosław Sitarz prof. KUL
Od Redaktora Naczelnego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Mirosław Sitarz prof. KUL
Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Mirosław Sitarz prof. KUL
Vstup [Wstęp]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Mirosław Sitarz prof. KUL
Formuvannya system tserkovno-derzhavnykh vidnosyn [Kształtowanie się systemów relacji Kościół-Państwo]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Mirosław Sitarz prof. KUL
Ochrona karna wolności sumienia i religii w prawie kanonicznym
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Mirosław Sitarz prof. KUL
Geneza i przedmiot Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską z 1993 roku
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
prawo kanoniczne
dr Agnieszka Romanko
Plyuralizm system tserkovno-derzhavnykh vidnosyn u suchasnomu sviti [Pluralizm systemów relacji Kościół – Państwo w epoce współczesnej]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
prawo kanoniczne
dr Agnieszka Romanko
Prawo do obrony w kanonicznym procesie karno-administracyjnym. Zarys problematyki
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
prawo kanoniczne
dr Agnieszka Romanko
Wiślicki Jan
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2018
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Mirosław Sitarz prof. KUL
Roczniki Nauk Prawnych
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2018
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Mirosław Sitarz prof. KUL
Kościół i Prawo
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2018
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Mirosław Sitarz prof. KUL
Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2018
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Mirosław Sitarz prof. KUL
„Metryka”. Studia z Zakresu Prawa Osobowego i Rejestracji Stanu Cywilnego
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2018
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Mirosław Sitarz prof. KUL
Od święcenia do posługi. Akolita w ustawodawstwie Kościoła łacińskiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
prawo kanoniczne
dr Anna Słowikowska
Pojęcie przestępstwa w prawie kanonicznym i prawie polskim
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki prawneprawo kanoniczne
Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk
Natura i moc dowodowa dokumentu w kanonicznym procesie sądowym
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2018
prawo kanoniczne
Ks. dr Wojciech Witkowski
Pastoral Care for Mixed Marriages [Duszpasterska troska o małżeństwa mieszane]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
prawo kanoniczne
prof. dr hab. Wiesław Bar
Dydaktyka i badania z zakresu prawa kanonizacyjnego oraz sakramentów świętych. I. Prawo kanonizacyjne
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
prawo kanoniczne
prof. dr hab. Wiesław Bar
Od De Religiosis w CIC 1917 do Prawa Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego na KUL
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Ambroży Skorupa prof. KUL
Wymagania prawne dotyczące pobożnych rozporządzeń woli według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Paweł Kaleta
Ogółem w bazie dostępnych jest: 33625 zweryfikowanych pozycji.