Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Wtajemniczenie chrześcijańskie
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk
Typiki
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk
Stopnie święceń
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk
Przynależność duchownego
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk
Ordo romanus
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk
Myron
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk
Ekskomunika większa
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk
Ekskomunika mniejsza
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk
Zdolność majątkowa
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Paweł Kaleta
Stwierdzenie śmierci
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Paweł Kaleta
Kościelne dochody
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Paweł Kaleta
Iura stolae
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Paweł Kaleta
Fundacja
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Paweł Kaleta
Fabrica Ecclesiae
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Paweł Kaleta
Dzierżawa
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Paweł Kaleta
Dobra kościelne
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Paweł Kaleta
Boska liturgia
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk
Beneficium competentiae
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Paweł Kaleta
Autentyczność dokumentu
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Paweł Kaleta
Amortyzacja
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Paweł Kaleta
Alienacja
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Paweł Kaleta
Darowizna
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Paweł Kaleta
Les dénominations polonaises et françaises des outils d’artisant en tant qu’attributs des Saints et des Bienheureux dans l’iconographie [Polskie i francuskie nazwy narzędzi rzemieślniczych będących atrybutami Świętych i Błogosławionych w ikonografii]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwoprawo kanoniczne
prof. dr hab. Wiesław Bar
Jubileusz 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
dr Agnieszka Romanko
Dagome iudex prototypem konkordatu
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Krzysztof Burczak prof. KUL
Uhonorowani przez SAWP
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
dr Agnieszka Romanko
Prawnokanoniczne wymogi do wszczęcia procesu beatyfikacyjnego z odniesieniami do sprawy o. Hieronima Ryby OFMCap
Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2019
prawo kanoniczne
prof. dr hab. Wiesław Bar
Sprawy kanonizacyjne po Sanctorum Mater - 10 lat doświadczeń, Lublin, 8 listopada 2017 r.
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
dr Lidia Fiejdasz-Buczek
Od niewygodnego Biskupa do niewygodnej decyzji o uznaniu jego męczeństwa
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
prawo kanoniczne
prof. dr hab. Wiesław Bar
Katedra Kościelnego Prawa Procesowego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
prawo kanoniczne
dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 34384 zweryfikowanych pozycji.