Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Quinque compilationes antiquae przykładem systematyki oraz współpracy ustawodawcy, sądów i uniwersytetu
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Krzysztof Burczak prof. KUL
Sprawy kanonizacyjne za pontyfikatu papieża Franciszka
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
prawo kanoniczne
prof. dr hab. Wiesław Bar
Legal Qualification of Sponsorship in Polish Law
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Paweł Kaleta
Obrzędy Wielkiego Tygodnia w Prawie Liturgicznym i zwyczajowym Kościoła Katolickiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski
The Development of systems of Church–State relations [Kształtowanie się systemów relacji Kościół-Państwo]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Mirosław Sitarz prof. KUL
Wprowadzenie
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Mirosław Sitarz prof. KUL
Sędzia kościelny
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz prof. KUL
Katedra Kościelnego Prawa Procesowego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
prawo kanoniczne
dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz prof. KUL
100 lat Prawa Kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Krzysztof Burczak prof. KUL
Dagome iudex - jako prototyp konkordatów
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Krzysztof Burczak prof. KUL
Opiekun
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz prof. KUL
Relator
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz prof. KUL
Sprawa główna
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz prof. KUL
Zawiązanie sporu
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz prof. KUL
Właściwość sądowa
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz prof. KUL
Pedophilia – definitions of the disorder. Selected clinical, legal, and social issues [Pedofilia – definicje zaburzenia. Wybrane zagadnienia kliniczno–prawno–społeczne]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki medycznenauki prawneprawo kanoniczne
Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk prof. KUL
Patronaty świętych i błogosławionych w Kościele łacińskim
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski
Ofiary rzezi czy męczennicy za wiarę? O możliwości prowadzenia procesów beatyfikacyjnych
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
historiaprawo kanoniczne
prof. dr hab. Wiesław Bar
Registrácia cirkví a náboženkých spoločností v Pol’sku [Rejestracja kościołów i związków wyznaniowych w Polsce]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Mirosław Sitarz prof. KUL
Registration of Churches and Religious Communities in Poland [Rejestracja kościołów i związków wyznaniowych w Polsce]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Mirosław Sitarz prof. KUL
Miejsca święte według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i obowiązującego prawodawstwa Kościoła łacińskiego
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski
Dowodzenie cudu według Regulaminu Konsulty Medycznej z 23 września 2016 r.
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
prawo kanoniczne
dr Lidia Fiejdasz-Buczek
Sprawy kanonizacyjne za pontyfikatu papieża Benedykta XVI. Studium prawno-kanoniczne
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
prawo kanoniczne
dr Lidia Fiejdasz-Buczek
Przedmowa
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
prawo kanoniczne
dr Lidia Fiejdasz-Buczek
Studia z prawa kanonicznego w odmętach reform
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
prawo kanoniczne
prof. dr hab. Wiesław Bar
Perspectives on the Development of Sponsorship of Catholic Ministerial Organizations with Particular Reference to Health Care [Perspektywy rozwoju instytucji sposnsorship jako organizacji w służbie człowiekowi ze szczególnym odniesienim do opieki zdrowotnej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Paweł Kaleta
"Commentarium pro Religiosis et Missionaris"
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
prof. dr hab. Wiesław Bar
Przełożony zakonny
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
prof. dr hab. Wiesław Bar
Misyjne prawo
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
prof. dr hab. Wiesław Bar
Dowody w prawie kanonizacyjnym
Hasło w leksykonie
Rok: 2019
prawo kanoniczne
prof. dr hab. Wiesław Bar
Ogółem w bazie dostępnych jest: 35931 zweryfikowanych pozycji.