Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Socjalizacja dziecka w dysfunkcjonalnej rodzinie
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
pedagogika
Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała prof. KUL
Teologiczno-pedagogiczny wymiar kary śmierci
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki teologicznepedagogika
Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała prof. KUL
Pilna potrzeba refleksji nad samoświadomością,podmiotowością i wychowaniem godnym osoby
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
pedagogika
dr hab. Alina Rynio
Czym jest pedagogika integralna?
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
pedagogika
dr hab. Lucyna Dziaczkowska prof. KUL
Istota wychowania integralnego w osobowych rozwoju człowieka
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
pedagogika
dr Małgorzata Łobacz
Filozofia wychowania Wojciecha Chudego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
pedagogika
dr Anna Szudra-Barszcz
Rodzina w procesie wspierania rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci z chorobami przewlekłymi
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
pedagogika
dr hab. Ewa Domagała-Zyśk prof. KUL
Teaching Deaf and Hard of Hearing Students English as a Foreign Language in Inclusive and Integrated Primary Schools in Poland [Nauczanie niesłyszących i słabosłyszących uczniów języka angielskiego jako języka obcego w szkołach integracyjnych i integracyjnych w Polsce]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
pedagogika
dr hab. Ewa Domagała-Zyśk prof. KUL
Kompetencje społeczno-emocjonalne uczniów z niepowodzeniami szkolnymi – badania pilotażowe z zastosowaniem modelu TROS-KA
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
pedagogika
dr hab. Ewa Domagała-Zyśk prof. KUL
Strategies of oral communication of deaf and hard of hearing (D/HH) non-native users [Strategies of oral communication of deaf and hard of hearing (D/HH) non-native users]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
pedagogika
dr hab. Ewa Domagała-Zyśk prof. KUL
Emotional and social competences in students with mild intellectual disability – research using TROS-KA battery [Kompetencje emocjonalne i społeczne u uczniów z łagodną niepełnosprawnością intelektualną - badania z wykorzystaniem baterii TROS-KA]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
pedagogika
dr hab. Ewa Domagała-Zyśk prof. KUL
Rola i posłannictwo współczesnego uczonego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
pedagogika
S. dr hab. Maria Opiela prof. KUL
Integracja podmiotów edukacji w perspektywie aksjologicznej jako priorytetowe zadanie szkoły
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
pedagogika
prof. dr hab. Krystyna Chałas
Specyfika współpracy szkoły z rodzicami dzieci na pierwszym etapie edukacyjnym: szanse – trudności – potrzeby
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
pedagogika
dr Marta Buk-Cegiełka
Narzeczeństwo - droga, którą warto przejść
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
pedagogika
dr Lidia Pietruszka
Narzeczeństwo-droga, którą warto przejść
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
pedagogika
dr Magdalena Parzyszek
Jacek Woroniecki
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
pedagogika
dr hab. Ryszard Skrzyniarz prof. KUL
Jacek Woroniecki [Jacek Woroniecki]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
pedagogika
dr hab. Barbara Kiereś prof. KUL
Najlepsze u taty jest to, że go mamy
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2019
pedagogika
dr hab. Dorota Kornas-Biela prof. KUL
Dydaktyka katechezy
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
nauki teologicznepedagogika
Ks. dr hab. Stanisław Łabendowicz prof. KUL
Business Run by Family or Family Run by Business? The Role of Entrepreneurial Leadership and Job Crafting in Developing Entrepreneurial Behaviour of Future Successors [Biznes prowadzony przez rodzinę czy rodzina prowadzona przez firmę? Rola przywództwa przedsiębiorczego i tworzenia miejsc pracy w rozwijaniu zachowań przedsiębiorczych przyszłych następców]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
pedagogikapsychologia
dr Klaudia Martynowska
Przesłanie świętego Jana Pawła II kierowane do osób "w podeszłym wieku"
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
pedagogika
dr hab. Alina Rynio
Specyfika azjatyckiego wychowania na przykładzie Chin w kontekście powieści Amy Chua „Bojowa pieśń tygrysicy”
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
pedagogika
Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała prof. KUL
Piękno jako wartość wychowawcza
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
pedagogika
Ks. dr hab. Adam Maj prof. KUL
Metodyka katechezy
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
nauki teologicznepedagogika
Ks. dr hab. Stanisław Łabendowicz prof. KUL
Najlepsze u mamy jest to, że ją mamy
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2019
pedagogika
dr hab. Dorota Kornas-Biela prof. KUL
The personal model of teacher in the interpretation of Bogdan Nawroczyński and its empirical verification [Wzór osobowy nauczyciela w ujęciu Bogdana Nawroczyńskiego i jego empiryczna weryfikacja]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
pedagogika
dr Barbara Borowska
Aksologiczno-pedagogiczno-teologiczne aspekty edukacji dla bezpieczeństwa młodzieży szkolnej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
pedagogika
Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała prof. KUL
Pierzchała Kazimierz
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
nauki teologicznepedagogika
Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała prof. KUL
Wymiar osobowy w resocjalizacji skazanych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
pedagogika
Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 34376 zweryfikowanych pozycji.