Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Can moral reasoning be modeled in an experiment? [Can moral reasoning be modeled in an experiment?]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
pedagogikapsychologia
dr hab. Dorota Kornas-Biela prof. KUL
Pedagogika religii w tradycji judaistycznej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
nauki o kulturze i religiipedagogika
prof. dr hab. Sławomir Żurek
Religious pedagogy in the Judaic tradition [Pedagogika religii w tradycji judaistycznej]
Hasło słownikowe
Rok: 2021
nauki o kulturze i religiipedagogika
prof. dr hab. Sławomir Żurek
Środowisko miejskie a rozwój kulturowy dziecka w wieku wczesnoszkolnym na przykładzie miasta Świdnik
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
pedagogika
dr Marta Buk-Cegiełka
Ochronki w Królestwie Polskim w świetle akt Rady Głównej Opiekuńczej (1832-1870)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
historiapedagogika
dr hab. Wiesław Partyka
Marian Surdacki. Miłosierdzie czy opieka społeczna. Od starożytności do oświecenia. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2020, ss. 364
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2021
pedagogika
dr hab. Wiesław Partyka
Jak zrealizować wspólny projekt pt. „Małżeństwo”? Papieża Franciszka koncepcja przygotowania do małżeństwa
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
pedagogika
dr Magdalena Parzyszek
170 lat realizacji systemu ochrony przez wychowanie w koncepcji Edmunda Bojanowskiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
pedagogika
S. dr hab. Maria Opiela prof. KUL
Przyjaciel kobiet. Profesor Włodzimierz Fijałkowski
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2021
nauki o zdrowiupedagogika
dr hab. Dorota Kornas-Biela prof. KUL
Rola rodziców w edukacji zdalnej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w klasach trzecich
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
pedagogika
mgr Agnieszka Amilkiewicz-Marek
Uczeń z przewlekłą chorobą nerek "incognito" w szkole ogólnodostępnej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
pedagogika
mgr Agnieszka Amilkiewicz-Marek
Kompetencje społeczno-emocjonalne uczniów z trudnościami i niepowodzeniami szkolnymi – badanie pilotażowe z zastosowaniem modelu TROS-KA.
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
pedagogika
mgr Agnieszka Amilkiewicz-Marek
Ta sama choroba a różne doświadczenia szkolne- uczniowie z zespołem nerczycowym na pierwszym etapie kształcenia
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
pedagogika
mgr Agnieszka Amilkiewicz-Marek
Rola szkoły w profilaktyce i hamowaniu progresji przewlekłych chorób nerek u dzieci
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
pedagogika
mgr Agnieszka Amilkiewicz-Marek
Nauczanie Jana Pawła II w procesie wychowawczo-dydaktycznym szkoły. T. II. Nauczanie Jana Pawła II w procesie lekcyjnym
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
pedagogika
dr Marta Buk-Cegiełka
Nauczanie Jana Pawła II w procesie wychowawczo-dydaktycznym szkoły. T.II. Nauczanie Jana Pawła II w procesie lekcyjnym
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
pedagogika
dr Anna Badora
Pedagogika rodziny jako subdyscyplina pedagogiczna o charakterze teoretycznym i empirycznym. Z doświadczeń Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
pedagogika
dr Magdalena Parzyszek
Specificity of the organization of free time in prison [Deprywacyjny charakter organizacji wolnego czasu w więzieniu]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
pedagogika
Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała prof. KUL
Wartość pedagogii Bronisława Markiewicza w kontekście współczesnych wyzwań pedagogicznych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
pedagogika
Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński prof. KUL
Ojcostwo mężczyzn wychowujących dzieci z uszkodzonym słuchem. Część I
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
pedagogikapsychologia
dr hab. Dorota Kornas-Biela prof. KUL
Ojcostwo w samoocenie mężczyzn wychowujących dzieci z uszkodzonym słuchem. Część II. Badania empiryczne
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
pedagogikapsychologia
dr hab. Dorota Kornas-Biela prof. KUL
Idea narodu i odpowiedzialności za naród w kazaniach milenijnych Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Studium homiletyczno-pedagogiczne
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
pedagogika
dr hab. Alina Rynio
Konkursy recytatorskie z fonogestami jako forma doskonalenia techniki udostępniania mowy osobom z uszkodzeniami słuchu
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
językoznawstwopedagogika
dr Renata Kołodziejczyk
Gotowość nauczycieli do pracy w systemie edukacji włączającej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
pedagogika
dr Renata Kołodziejczyk
Doświadczanie życia przez dzieci i młodzież z astmą oskrzelową
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki medycznepedagogikapsychologia
dr Elżbieta Januszewska
Znaczenie liturgii w procesie integralnego rozwoju człowieka. Liturgika a pedagogika
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki teologicznepedagogika
S. dr hab. Maria Opiela prof. KUL
Stres rodzicielski a wsparcie społeczne. Podstawy programu pomocy psychopedagogicznej dla rodziców dzieci z uszkodzeniami słuchu
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
pedagogika
dr Aleksandra Borowicz
Myśl pedagogiczna bł.Edmunda Bojanowskiego (1814-1871) a koncepcja integralnego rozwoju i ochrony dziecka
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
pedagogika
Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński prof. KUL
Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko - duszpasterz ludzi pracy i kapelan "Solidarności"
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
pedagogika
dr hab. Alina Rynio
Jakość życia młodzieży z chorobami nowotworowymi
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki medycznepedagogikapsychologia
dr Andrzej Januszewski
Ogółem w bazie dostępnych jest: 39461 zweryfikowanych pozycji.