Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Podmiotowe i rodzinne czynniki ryzyka uzależnienia od Internetu w grupie kobiet i mężczyzn. Ujęcie psychopedagogiczne.
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki socjologicznepedagogika
dr Karolina Komsta-Tokarzewska
Feminizacja ubóstwa i strategie radzenia sobie z biedą na przykładzie mieszkanek Lublina
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki socjologicznenauki teologiczne
Ks. dr hab. Witold Janocha prof. KUL
Wybrane determinanty aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki socjologicznenauki teologiczne
Ks. dr hab. Witold Janocha prof. KUL
Wartości funkcjonariuszy Służby Więziennej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki socjologiczne
dr Katarzyna Lenart-Kłoś
O solidarności pokoleń w świetle demograficznych przemian rodziny
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki socjologiczne
dr Małgorzata Szyszka
Technology and sustainable development: towards the future?
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki socjologiczne
dr Monika Adamczyk
W kręgu pychy. O krainie demiurgii i barbarii
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki socjologiczne
Ks. dr hab. Jan Szymczyk
Aksjologiczne podstawy ładu społeczno-gospodarczego
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
nauki socjologiczne
Ks. dr Marek Wódka
Foodsaving for Sustainable Development: Local Implications of Global Problems [Foodsaving dla zrównoważonego rozwoju: lokalne implikacje globalnych problemów]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o bezpieczeństwienauki socjologiczne
dr hab. Urszula Soler
Gospodarka wolnorynkowa w społecznej nauce Kościoła katolickiego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki socjologiczne
Ks. dr hab. Stanisław Fel prof. KUL
Aksjologiczne podstawy ładu społeczno-gospodarczego
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
nauki socjologiczne
Ks. dr hab. Stanisław Fel prof. KUL
Dlaczego sprzeciwiam się konwencji stambulskiej?
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki socjologicznenauki teologiczne
dr hab. Urszula Dudziak prof. KUL
Urlop "tacierzyński" szansą czy zagrożeniem?
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki socjologicznenauki teologiczne
dr hab. Urszula Dudziak prof. KUL
Profilaktyka przemocy czy manipulacja słowna i forsowanie ukrytej ideologii?
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki socjologicznenauki teologiczne
dr hab. Urszula Dudziak prof. KUL
Potrzeby rozwojowe dziecka i ich zaspokajanie w kontekście zmian wdrożeniowych urlopu rodzicielskiego - ekspertyza familiologiczna
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki o zdrowiunauki socjologicznenauki teologiczne
dr hab. Urszula Dudziak prof. KUL
Cyberprzestrzeń a rynek
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki socjologiczne
prof. dr hab. Sławomir Partycki
Społeczne uwarunkowania pomyślnego starzenia się i aktywnego przygotowania do emerytury
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
nauki socjologiczne
dr Monika Adamczyk
The category of freedom in Catholic social teaching [Pojęcie wolności w katolickiej nauce społecznej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki socjologiczne
Ks. dr Marek Wódka
Seniorzy i starzenie się w polskiej polityce rodzinnej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki socjologiczne
dr Małgorzata Szyszka
Recenzja dorobku naukowego i działności organizacyjnej prof. A. Jamesa McAdamsa w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa KUL
Recenzja naukowa w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2019
nauki socjologiczne
Ks. dr hab. Sławomir Nowosad prof. KUL
Network society versus societies of networks, Brexit and the issue of national identity in Poland [Społeczeństwo sieciowe a społeczeństwa sieci, Brexit i kwestia tożsamości narodowej w Polsce]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki socjologiczne
dr hab. Urszula Soler
Phenomenon of compensative and compulsive buying in Poland. A socio-economic study [Zjawisko kupowania kompensacyjnego i kompulsywnego w Polsce. Studium socjo-ekonomiczne]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki socjologiczne
dr hab. Grzegorz Adamczyk prof. KUL
Znaczenie pracy zawodowej w życiu pielęgniarek – badania porównawcze
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki socjologiczne
dr hab. Julia Gorbaniuk prof. KUL
Body and Mind: Comparative research on Mentalistic Conceptualization in Poland and China [Ciało i umysł: badania porównawcze konceptualizacji mentalistycznej w Polsce i Chinach]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
językoznawstwonauki socjologiczne
dr Katarzyna Pejda
Сеть: колонизация цифрового мира [Sieć: Kolonizacja świata cyfrowego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki socjologiczne
prof. dr hab. Sławomir Partycki
Lubelski afisz i plakat filmowy w zbiorach Archiwum Państwowego w Lublinie i Muzeum Lubelskiego z okresu międzywojennego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki socjologiczne
dr Małgorzata Sławek-Czochra
Symbole narodowe w polskiej sztuce ulicy
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki socjologiczne
dr Małgorzata Sławek-Czochra
Wpływ roku liturgicznego na kształtowanie tradycyjnego pożywienia w polskiej religijności ludowej.
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki o kulturze i religiinauki o kulturze i religiinauki o kulturze i religiinauki socjologicznenauki teologiczne
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński
Kultura wizualna technologii ubieralnej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki socjologiczne
dr hab. Małgorzata Gruchoła prof. KUL
Stosunek Unii Europejskiej oraz niektórych państw UE do marihuany. Regulacje w poszczególnych krajach członkowskich
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki prawnenauki socjologicznepedagogika
dr Mirosław Rewera
Ogółem w bazie dostępnych jest: 34677 zweryfikowanych pozycji.