Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Influence of Religious Faith on Economic Growth and the Environment [Wpływ wiary religijnej na ekonomię i środowisko]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
ekonomia i finansenauki o kulturze i religiinauki o Ziemi i środowiskunauki socjologicznenauki teologiczne
Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak prof. KUL
Emmanuela Małyńskiego ziemiański projekt powiązania ładu życia domowego i politycznego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
nauki socjologiczne
dr hab. Arkadiusz Jabłoński prof. KUL
Czynniki zdrowotne i psychospołeczne warunkujące bezpieczeństwo w ruchu drogowym
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki socjologiczne
dr Krzysztof Jurek
Filozoficzne i doktrynalne podstawy socjologicznej analizy osoby ludzkiej w pismach Leona Dyczewskiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki socjologiczne
dr hab. Arkadiusz Jabłoński prof. KUL
Społeczna konstrukcja narracji o ryzyku ekologicznym. Analiza socjologiczna wybranych problemów
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki socjologiczne
dr Alina Betlej
Factors Influencing Ways of Organising Life in Old Age in The Context of Social Exclusion Risk. The Case of Poland [Czynniki wpływające na sposoby organizacji życia w starości w kontekście zagrożenia wykluczeniem społecznym. Przypadek polski]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki socjologiczne
dr hab. Monika Adamczyk
Społeczny kontekst technologicznego funkcjonowania ekologii
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki socjologiczne
mgr Jan Gondek
Social Security in Ageing Societies in a Sustainable Development Perspective. The Analysis of Context Indicator of Ways of Organizing Life in Old Age in Poland [Bezpieczeństwo społeczne w starzejących się społeczeństwach w perspektywie zrównoważonego rozwoju. Analiza kontekstowego wskaźnika sposobów organizacji życia w starości w Polsce]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki socjologiczne
dr Alina Betlej
Czynności ludzkie jako obiektywny wymiar badań nauk humanistycznych. Analiza porównawcza koncepcji Kazimierza Twardowskiego i Floriana Znanieckiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki socjologiczne
dr hab. Arkadiusz Jabłoński prof. KUL
Osoby starsze w świecie nowych mediów i technologii
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki socjologiczne
dr hab. Małgorzata Gruchoła prof. KUL
Selected determinants of spirituality among nurses [Wybrane uwarunkowania duchowości wśród pielęgniarek]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o zdrowiunauki socjologiczne
dr Krzysztof Jurek
Urban Creative Sustainability: The Case of Lublin [Zrównoważona kreatywność miejska]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki socjologiczne
dr Alina Betlej
Zostać czy wracać? Metaforycznie o reemigracji Polaków po Brexicie
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki socjologiczne
Ks. dr hab. Stanisław Fel prof. KUL
Zostać czy wracać? Metaforycznie o reemigracji Polaków po Brexicie
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki socjologiczne
Ks. dr Marek Wódka
Aktywność obywatelska w kontekście modelu partycypacji społecznej. Socjologiczna aplikacja personalistycznych idei Karola Wojtyły
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki socjologiczne
dr hab. Arkadiusz Jabłoński prof. KUL
Personal Resources and Spiritual Change among Participants’ Hostilities in Ukraine: The Mediating Role of Posttraumatic Stress Disorder and Turn to Religion [Personal Resources and Spiritual Change among Participants’ Hostilities in Ukraine: The Mediating Role of Posttraumatic Stress Disorder and Turn to Religion]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o zdrowiunauki socjologicznepsychologia
dr Krzysztof Jurek
Mit „ciemnego” średniowiecza we współczesnym dyskursie społecznym
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki socjologiczne
dr hab. Małgorzata Gruchoła prof. KUL
Social determinants of digital exclusion in an ageing society. The case of Poland [Społeczne determinanty wykluczenia cyfrowego w starzejącym się społeczeństwie. Przypadek Polski]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki socjologiczne
dr hab. Monika Adamczyk
Social determinants of digital exclusion in an ageing society. The case of Poland [Społeczne determinanty wykluczenia cyfrowego w starzejącym się społeczeństwie. Przykład Polski]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki socjologiczne
dr Alina Betlej
Care of the Common Good as a Responsibility of Business Leaders. Catholic Social Teaching Perspective [Troska o dobro wspólne jako odpowiedzialność lidera biznesu. Perspektywa katolickiej nauki społecznej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o zarządzaniu i jakościnauki socjologiczne
dr hab. Arkadiusz Jabłoński prof. KUL
Care of the Common Good as a Responsibility of Business Leaders. Catholic Social Teaching Perspective [Troska o dobro wspólne jako odpowiedzialność lidera biznesu. Perspektywa Katolickiej nauki społecznej.]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o zarządzaniu i jakościnauki socjologiczne
dr Agnieszka Marek
Zasada niepewności - czyli o losowości wydarzeń
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
filozofianauki socjologicznepsychologia
prof. dr hab. Jan Kłos
Satysfakcja z pracy i poczucie sensu pracy u więźniów
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki socjologiczne
dr Katarzyna Lenart-Kłoś
“The culture of fear” of inhabitants of EU countries in their reaction to the COVID-19 pandemic – A study based on the reports of the Eurobarometer [“The culture of fear” of inhabitants of EU countries in their reaction to the COVID-19 pandemic – A study based on the reports of the Eurobarometer ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki socjologiczne
dr Małgorzata Sławek-Czochra
"The culture of fear" of inhabitants of EU countries in their reaction to the COVID-19 pandemic - a study based on the reports of the Eurobarometer ["The culture of fear" of inhabitants of EU countries in their reaction to the COVID-19 pandemic - a study based on the reports of the Eurobarometer]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki socjologiczne
dr hab. Małgorzata Gruchoła prof. KUL
An Application of Category of Fraternity to the Grassroots Ecumenism on the Basis of Pope Francis’ Encyclical Letter Fratelli tutti [Zastosowanie kategorii braterstwa do ekumenizmu oddolnego na podstawie encykliki papieża Franciszka Fratelli tutti]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o kulturze i religiinauki socjologicznenauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Przemysław Kantyka
Psychological and legal aspects of loosing loot boxes [Psychologiczne i prawne aspekty korzystania z loot boxów]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki prawnenauki socjologicznepsychologia
dr Bernadeta Lelonek-Kuleta
Rola religii w życiu współczesnych społeczeństw w ujęciu przedstawicieli Ośrodka Myśli Politycznej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki socjologiczne
Ks. mgr Marek Pabich
Społeczne postrzeganie przemocy w internecie - analiza porównawcza
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki socjologiczne
dr hab. Justyna Szulich-Kałuża prof. KUL
Zmiany w obszarze interakcji społecznych w ujęciu Jonathana H. Turnera w kulturze robotycznej
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki socjologiczne
dr hab. Małgorzata Gruchoła prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 39677 zweryfikowanych pozycji.