Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Technological ‘Extensions’ of the Body and the Value of the Human Body [Techniczne „rozszerzenia” ciała i wartość ciała ludzkiego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki socjologiczne
dr hab. Małgorzata Gruchoła prof. KUL
Listy (nie)pokornych. Intelektualiści w polskiej przestrzeni publicznej
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
nauki socjologiczne
dr Tomasz Peciakowski
Kompetencje medialne nauczycieli w dobie nowych technologii. Kilka refleksji socjologa i kulturoznawcy
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki o kulturze i religiinauki socjologiczne
dr hab. Małgorzata Gruchoła prof. KUL
Kompetencje dziennikarzy (i nie tylko) w świetle badań opinii społecznej (1989-2017)
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki socjologiczne
dr hab. Małgorzata Gruchoła prof. KUL
Wstęp
Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2019
nauki socjologiczne
Ks. dr hab. Stanisław Fel prof. KUL
Fr. Józef Majka (1918-1993). Life and Ideas. Summary [Ks. Józef Majka (1918-1993). Życie i myśl. Zakończenie]
Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2019
nauki socjologiczne
Ks. dr hab. Stanisław Fel prof. KUL
Katolicka nauka społeczna w ujęciu Józefa Majki
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki socjologiczne
Ks. dr hab. Stanisław Fel prof. KUL
Expediting human dignity in social work practices [Ludzka godność w praktyce pracy społecznej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki socjologicznenauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski
Zasada pomocniczości w promocji społecznych hospicjów w Polsce na podstawie badań własnych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki socjologicznenauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski
Zmiany w relacjach nadawca – odbiorca w przestrzeni komunikacyjnej internetu: od człowieka do robota społecznego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki socjologiczne
dr hab. Małgorzata Gruchoła prof. KUL
Podmiotowe i rodzinne czynniki ryzyka uzależnienia od Internetu w grupie kobiet i mężczyzn. Ujęcie psychopedagogiczne
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki socjologicznepedagogika
dr Karolina Komsta-Tokarzewska
Środowisko rodzinne hazardzistów odbywających karę pozbawienia wolności – wyniki badań jakościowych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki socjologicznepsychologia
dr Bernadeta Lelonek-Kuleta
Rektorzy - obrońcy geneder
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2019
nauki socjologiczne
Ks. dr hab. Jan Szymczyk
Feminizacja ubóstwa i strategie radzenia sobie z biedą na przykładzie mieszkanek Lublina
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki socjologicznenauki teologiczne
Ks. dr hab. Witold Janocha prof. KUL
Wybrane determinanty aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki socjologicznenauki teologiczne
Ks. dr hab. Witold Janocha prof. KUL
Public Perception of the Range of Roles Played by Professional Pharmacists [Public Perception of the Range of Roles Played by Professional Pharmacists]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki socjologicznepsychologia
dr Michał Wiechetek
System wsparcia rodziny w Niemczech - przykład modelu 2.0
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki socjologiczne
dr Agnieszka Zaborowska
Wartości funkcjonariuszy Służby Więziennej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki socjologiczne
dr Katarzyna Lenart-Kłoś
Na pasywność katolików liczą tęczowi
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2019
nauki socjologiczne
Ks. dr hab. Jan Szymczyk
Hazard i przestępczość – perspektywa osadzonych mężczyzn
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2019
nauki socjologicznepsychologia
dr Bernadeta Lelonek-Kuleta
O solidarności pokoleń w świetle demograficznych przemian rodziny
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki socjologiczne
dr Małgorzata Szyszka
Technology and sustainable development: towards the future?
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki socjologiczne
dr Monika Adamczyk
W kręgu pychy. O krainie demiurgii i barbarii
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki socjologiczne
Ks. dr hab. Jan Szymczyk
Hazard seniorów – problem wieloaspektowy
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2019
nauki socjologicznepsychologia
dr Bernadeta Lelonek-Kuleta
Aksjologiczne podstawy ładu społeczno-gospodarczego
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
nauki socjologiczne
Ks. dr Marek Wódka
Nie dajmy się zwodzić kłamcom i obłudnikom,
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2019
nauki socjologiczne
Ks. dr hab. Jan Szymczyk
Foodsaving for Sustainable Development: Local Implications of Global Problems [Foodsaving dla zrównoważonego rozwoju: lokalne implikacje globalnych problemów]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o bezpieczeństwienauki socjologiczne
dr hab. Urszula Soler
Gospodarka wolnorynkowa w społecznej nauce Kościoła katolickiego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki socjologiczne
Ks. dr hab. Stanisław Fel prof. KUL
Aksjologiczne podstawy ładu społeczno-gospodarczego
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
nauki socjologiczne
Ks. dr hab. Stanisław Fel prof. KUL
Decydować samemu. Sfera publiczna jako "locus" autonomii według Jürgena Habermasa
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
nauki socjologiczne
Ks. dr Maciej Hułas
Ogółem w bazie dostępnych jest: 35641 zweryfikowanych pozycji.