Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Recenzja dorobku naukowego i działności organizacyjnej prof. A. Jamesa McAdamsa w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa KUL
Recenzja naukowa w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2019
nauki socjologiczne
Ks. dr hab. Sławomir Nowosad prof. KUL
Phenomenon of compensative and compulsive buying in Poland. A socio-economic study [Zjawisko kupowania kompensacyjnego i kompulsywnego w Polsce. Studium socjo-ekonomiczne]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki socjologiczne
dr hab. Grzegorz Adamczyk prof. KUL
Symbole narodowe w polskiej sztuce ulicy
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki socjologiczne
dr Małgorzata Sławek-Czochra
Lubelski afisz i plakat filmowy w zbiorach Archiwum Państwowego w Lublinie i Muzeum Lubelskiego z okresu międzywojennego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki socjologiczne
dr Małgorzata Sławek-Czochra
Wpływ roku liturgicznego na kształtowanie tradycyjnego pożywienia w polskiej religijności ludowej.
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki o kulturze i religiinauki o kulturze i religiinauki o kulturze i religiinauki socjologicznenauki teologiczne
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński prof. KUL
Kultura wizualna technologii ubieralnej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki socjologiczne
dr hab. Małgorzata Gruchoła prof. KUL
Wearable technology wyznacznikiem transgresji czy regresu intelektualno-kulturowego? (na przykładzie transhumanizmu)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki socjologiczne
dr hab. Małgorzata Gruchoła prof. KUL
Kobieta w domu - kobieta w pracy. Znaczenie obu sfer dla pracujących kobiet
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki socjologiczne
dr Małgorzata Szyszka
Ubiór, strój i kostium w kontekście ubieralnej elektroniki (wearable electronic)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki socjologiczne
dr hab. Małgorzata Gruchoła prof. KUL
Kohl Helmut
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2018
nauki socjologiczne
Ks. dr hab. Stanisław Fel prof. KUL
Wójcicki, Wóycicki Aleksander
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2018
nauki socjologiczne
Ks. dr Marek Wódka
Mazurek Franciszek Janusz
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2018
nauki socjologiczne
Ks. dr Marek Wódka
Świętoń Jan Wojciech
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2018
nauki socjologiczne
Ks. dr Marek Wódka
Roos Lothar
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2018
nauki socjologiczne
Ks. dr hab. Stanisław Fel prof. KUL
Społeczeństwo-gospodarka-etyka. Perspektywa katolickiej nauki społecznej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
nauki socjologiczne
Ks. dr Marek Wódka
Rauscher Anton
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2018
nauki socjologiczne
Ks. dr hab. Stanisław Fel prof. KUL
Roczniki Kulturoznawcze
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2018
nauki o kulturze i religiinauki socjologiczne
dr hab. Małgorzata Gruchoła prof. KUL
Gruchoła Małgorzata
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2018
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki o kulturze i religiinauki socjologiczne
dr hab. Małgorzata Gruchoła prof. KUL
Body and Mind: Comparative research on Mentalistic Conceptualization in Poland and China [Body and Mind: Comparative research on Mentalistic Conceptualization in Poland and China,]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
językoznawstwonauki socjologiczne
dr Katarzyna Pejda
Doświadczenie rozwoju w życiu polskich migrantów w Wielkiej Brytanii
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2018
nauki socjologiczne
Ks. dr Tomasz Adamczyk
Młodzież w polskim społeczeństwie konsumpcyjnym. Między konsumpcją racjonalną, kompensacyjną a kompulsywną
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki socjologiczne
dr hab. Grzegorz Adamczyk prof. KUL
Kampka Franciszek
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2018
historianauki socjologicznenauki teologiczne
mgr Marek Górniak
Kucharzyk Henryk
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2018
historianauki socjologicznenauki teologiczne
mgr Marek Górniak
Dyczewski Leon Tadeusz Benigny
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2018
historianauki socjologicznenauki teologiczne
mgr Marek Górniak
Autyzm - rys historyczny - diagnoza - objawy
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
nauki medycznenauki socjologicznepedagogikapsychologia
dr Elżbieta Januszewska
Autyzm - rys historyczny - diagnoza - objawy
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
nauki medycznenauki socjologicznepedagogikapsychologia
dr Andrzej Januszewski
Duszpasterska pomoc Kościoła małżeństwom w kryzysie
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki socjologicznenauki teologiczne
Ks. dr hab. Mirosław Brzeziński
Ekologia rodziny i ochrona środowiska w nauczaniu Kościoła katolickiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki socjologicznenauki teologiczne
Ks. dr hab. Mirosław Brzeziński
Scoprire il valore del tempo di fidanzamento [Odkryj wartość czasu zaangażowania]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki socjologicznenauki teologiczne
Ks. dr hab. Mirosław Brzeziński
Socjologia prawa. Od Petrażyckiego do Podgóreckiego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
nauki socjologiczne
dr hab. Krzysztof Motyka
Ogółem w bazie dostępnych jest: 33471 zweryfikowanych pozycji.