Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Satysfakcja z pracy i poczucie sensu pracy u więźniów
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki socjologiczne
dr Katarzyna Lenart-Kłoś
“The culture of fear” of inhabitants of EU countries in their reaction to the COVID-19 pandemic – A study based on the reports of the Eurobarometer [“The culture of fear” of inhabitants of EU countries in their reaction to the COVID-19 pandemic – A study based on the reports of the Eurobarometer ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki socjologiczne
dr Małgorzata Sławek-Czochra
Psychological and legal aspects of loosing loot boxes [Psychologiczne i prawne aspekty korzystania z loot boxów]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki prawnenauki socjologicznepsychologia
dr Bernadeta Lelonek-Kuleta
"The culture of fear" of inhabitants of EU countries in their reaction to the COVID-19 pandemic - a study based on the reports of the Eurobarometer ["The culture of fear" of inhabitants of EU countries in their reaction to the COVID-19 pandemic - a study based on the reports of the Eurobarometer]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki socjologiczne
dr hab. Małgorzata Gruchoła prof. KUL
An Application of Category of Fraternity to the Grassroots Ecumenism on the Basis of Pope Francis’ Encyclical Letter Fratelli tutti [Zastosowanie kategorii braterstwa do ekumenizmu oddolnego na podstawie encykliki papieża Franciszka Fratelli tutti]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o kulturze i religiinauki socjologicznenauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Przemysław Kantyka
Społeczne postrzeganie przemocy w internecie - analiza porównawcza
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki socjologiczne
dr hab. Justyna Szulich-Kałuża prof. KUL
Społeczne postrzeganie przemocy w internecie – analiza porównawcza
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki socjologiczne
dr hab. Małgorzata Gruchoła prof. KUL
Zmiany w obszarze interakcji społecznych w ujęciu Jonathana H. Turnera w kulturze robotycznej
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki socjologiczne
dr hab. Małgorzata Gruchoła prof. KUL
Kulturotwórcze konteksty komunikacji społecznej w ujęciu Leona Dyczewskiego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki socjologiczne
dr hab. Justyna Szulich-Kałuża prof. KUL
Consumer Activism in Times of Economic Crisis and Recovery: A Cross-Country Analysis of the Role of Social Capital in Boycotting Products [ Aktywność consumentów w czasie kryzysu ekonomicznego i ożywienia gospodarczego Międzynarodowa analiza roli kapitału społecznego w bojkotowaniu produktów]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
ekonomia i finansenauki o zarządzaniu i jakościnauki socjologiczne
dr hab. Grzegorz Zasuwa
Prasa samorządowa w dyskursie publicznym i społecznym,
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki socjologiczne
dr hab. Małgorzata Gruchoła prof. KUL
Medialne kreacje społeczeństw wielokulturowych na przykładzie wizerunku Lublina w lokalnej prasie.
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki socjologiczne
dr hab. Justyna Szulich-Kałuża prof. KUL
Poland and Ukraine. Partnership and Regional Cross-Border Cooperation [Polska i Ukraina. Partnerstwo i transgraniczna współpraca regionalna]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
nauki o polityce i administracjinauki socjologiczne
dr hab. Wojciech Gizicki prof. KUL
Consumer Activism in Times of Economic Crisis and Recovery: A Cross-Country Analysis of the Role of Social Capital in Boycotting Products [Aktywność consumentów w czasie kryzysu ekonomicznego i ożywienia gospodarczego Międzynarodowa analiza roli kapitału społecznego w bojkotowaniu produktów]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o zarządzaniu i jakościnauki socjologiczne
dr Agnieszka Marek
Etos pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
nauki socjologiczne
dr Katarzyna Lenart-Kłoś
Wprowadzenie: medialny kontekst kultury
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki socjologiczne
dr hab. Robert Szwed
Autonomia czy współzależność? Religijność a typy moralności młodzieży z Diecezji Tarnowskiej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki socjologiczne
dr hab. Grzegorz Adamczyk prof. KUL
Walidacja kwestionariusza do pomiaru percepcji partii politycznych w badaniach polskich wyborców
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki socjologiczne
dr hab. Julia Gorbaniuk prof. KUL
Elementy aksjologii w pismach Ryszarda Legutki i Zdzisława Krasnodębskiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki socjologiczne
Ks. mgr Marek Pabich
The Level of Health Literacy of Seniors Living in Eastern Region of Poland. Preliminary Study
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o zdrowiunauki socjologiczne
dr Krzysztof Jurek
Znaczenie małżeństwa i rodziny współcześnie
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki socjologiczne
dr Małgorzata Szyszka
Teologiczne impulsy kulturowej i społecznej emancypacji Dalitów
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki socjologicznenauki teologiczne
dr hab. Piotr Kopiec prof. KUL
Wartość pracy dla pracujących osób pozbawionych wolności
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki socjologiczne
dr Katarzyna Lenart-Kłoś
Ecumenical Social Thought. An Outline [Ekumeniczna myśl społeczna. Zarys.]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
nauki socjologicznenauki teologiczne
dr hab. Piotr Kopiec prof. KUL
Obraz siebie u mężczyzn uzależnionych od Internetu. Analiza porównawcza
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki socjologicznepedagogika
dr Karolina Komsta-Tokarzewska
Struktura wizerunku elektoratów partii politycznych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o polityce i administracjinauki socjologicznepsychologia
dr hab. Oleg Gorbaniuk prof. KUL
Walidacja kwestionariusza do pomiaru percepcji partii politycznych w badaniach polskich wyborców
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o polityce i administracjinauki socjologicznepsychologia
dr hab. Oleg Gorbaniuk prof. KUL
Stefan Wyszyński - prekursor lubelskiej szkoły katolickiej nauki społecznej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki socjologiczne
Ks. dr hab. Stanisław Fel prof. KUL
Paweł Piotr Reszka, Poszukiwacze żydowskiego złota, Wydawnictwo Agora, Warszawa 2019, ss. 238
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2020
historiajęzykoznawstwonauki socjologiczne
dr hab. Mariusz Koper
Consumer society: Its definitions and its Christian criticism [Społeczeństwo konsumpcyjne: definicja i krytyka chrześcijańska]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki socjologicznenauki teologiczne
dr hab. Piotr Kopiec prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 38281 zweryfikowanych pozycji.