Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Komentarz do art. 1044 Kodeksu cywilnego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki prawne
dr Paweł Zdanikowski
Komentarz do art. 1046 Kodeksu cywilnego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki prawne
dr Paweł Zdanikowski
Komentarz do art. 1045 Kodeksu cywilnego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki prawne
dr Paweł Zdanikowski
Komentarz do art. 1043 Kodeksu cywilnego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki prawne
dr Paweł Zdanikowski
Komentarz do art. 1037 Kodeksu cywilnego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki prawne
dr Paweł Zdanikowski
Komentarz do art. 1036 Kodeksu cywilnego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki prawne
dr Paweł Zdanikowski
Komentarz do art. 1041 Kodeksu cywilnego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki prawne
dr Paweł Zdanikowski
Komentarz do art. 1040 Kodeksu cywilnego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki prawne
dr Paweł Zdanikowski
Komentarz do art. 1039 Kodeksu cywilnego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki prawne
dr Paweł Zdanikowski
Komentarz do art. 1038 Kodeksu cywilnego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki prawne
dr Paweł Zdanikowski
Komentarz do art. 1035 Kodeksu cywilnego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki prawne
dr Paweł Zdanikowski
Komentarz do art. 1029 Kodeksu cywilnego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki prawne
dr Paweł Zdanikowski
Komentarz do art. 1027 Kodeksu cywilnego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki prawne
dr Paweł Zdanikowski
Komentarz do art. 1027 Kodeksu cywilnego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki prawne
dr Paweł Zdanikowski
Komentarz do art. 1029(1) Kodeksu cywilnego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki prawne
dr Paweł Zdanikowski
Anthropological foundations of Polish Penal Law in the light of the 1997 Constitution of the Republic of Poland
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki prawne
dr hab. Filip Ciepły
Ewolucja zdrowia jako kategorii prawnej w systemie ochrony praw człowieka Rady Europy
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki prawne
dr Robert Tabaszewski
Komentarz do art. 1026 kodeksu cywilnego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki prawne
dr Paweł Zdanikowski
Komentarz do art. 1025 kodeksu cywilnego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki prawne
dr Paweł Zdanikowski
Tantiemy wykonawcze
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2019
nauki prawne
dr hab. Wojciech Wytrążek
Prawne regulacje dotyczące bigamii w Polsce w latach 1918 – 1939
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
nauki prawne
dr Judyta Dworas-Kulik
Samorząd terytorialny w II Rzeczypospolitej
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2019
nauki prawne
dr hab. Wojciech Wytrążek
Tantiemy autorskie
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2019
nauki prawne
dr hab. Wojciech Wytrążek
Nauczanie prawa w polskim ośrodku w Craiovej w Rumunii. Studium Prawa i Administracji (1944–1945)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki prawne
dr hab. Magdalena Pyter prof. KUL
Prawo przemysłowe
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki prawne
dr hab. Sebastian Kwiecień
Inspektor ochrony danych w sektorze publicznym
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki prawne
dr hab. Paweł Fajgielski prof. KUL
O formie testamentu na tle regulacji rozporządzenia eIDAS
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki prawne
dr Jacek Trzewik
Głośne procesy sądowe w Nowym Sączu w okresie międzywojennym
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki prawne
dr Robert Tabaszewski
Criminal Aspects of Human Embryo Donation under Surrogacy Arrangements [Prawnokarna ocena dawstwa zarodka ludzkiego w ramach macierzyństwa zastępczego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki prawne
dr Zuzanna Gądzik
Utwór słowno-muzyczny w języku polskim
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2019
nauki prawne
dr hab. Wojciech Wytrążek
Ogółem w bazie dostępnych jest: 35369 zweryfikowanych pozycji.