Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Time for individual, national and global solidarity: Domestic and international human rights norms and COVID-19”. Czwarte Europejskie Forum Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego Londyn–Lublin, 15 kwietnia 2021 r
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2022
nauki prawne
dr Robert Tabaszewski
Przestępstwo zmuszania uczestników postępowania (art. 245 k.k.)
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2022
nauki prawne
dr Zuzanna Gądzik
Przesłanki podmiotowe i przedmiotowe nadania Odznaki Świętego Floriana oraz Krzyża Świętego Floriana
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki prawne
dr Robert Tabaszewski
Modele przywództwa w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
historianauki o polityce i administracjinauki prawne
dr Lech Buczek
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 28 maja 2021 r., sygn. akt III CZP 27/20
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki prawne
dr Jacek Trzewik
Umowy cywilnoprawne
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2022
nauki prawne
dr hab. Wojciech Wytrążek
Motywacja w tworzeniu etosu pracy
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2022
nauki prawne
dr hab. Wojciech Wytrążek
Publishing utworów muzycznych
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2022
nauki prawne
dr hab. Wojciech Wytrążek
Prawo międzynarodowe praw człowieka
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2022
nauki prawne
dr Robert Tabaszewski
Odpowiedzialność karna lekarza za błąd popełniony w ramach udzielania teleporady w związku z zapobieganiem, rozpoznawaniem lub leczeniem COVID-19
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki prawne
dr Zuzanna Gądzik
Paweł i Gaweł, czyli trudne sąsiedztwo na Półwyspie Koreańskim
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2022
historianauki prawne
dr Lech Buczek
Spór o nazwę zespołu
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2022
nauki prawne
dr hab. Wojciech Wytrążek
Współczesny abolicjonizm więzień
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki prawne
dr hab. Filip Ciepły prof. KUL
Utwory pracownicze
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2022
nauki prawne
dr hab. Wojciech Wytrążek
Prawnokarna ocena odpierania i zwalczania niebezpieczeństwa ze strony zwierząt
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki prawne
dr Zuzanna Gądzik
Konsolidacja praw autorskich w dobie korporacji
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2022
nauki prawne
dr hab. Wojciech Wytrążek
Ugoda w sprawie odwołania do sądu ochrony konkurencji i konsumentów - ujęcie teoretyczne
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki prawne
dr Piotr Sławicki
Ochrona prawna pseudonimu artystycznego
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2022
nauki prawne
dr hab. Wojciech Wytrążek
Zdzisław Papierkowski (1903-1980)
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2022
nauki prawne
dr Zuzanna Gądzik
Eugenic Abortion as Discrimination against Persons with Disabilities: Another Perspective on Current Constitutional Case in Poland [Eugenic Abortion as Discrimination against Persons with Disabilities: Another Perspective on Current Constitutional Case in Poland]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki prawne
dr hab. Filip Ciepły prof. KUL
Komunikacja Kościoła katolickiego w Polsce w okresie pandemii Covid-19. Raport z badań interdysycplinarnych
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2022
językoznawstwonauki o komunikacji społecznej i mediachnauki prawnenauki teologiczne
Ks. dr hab. Mirosław Chmielewski
Replika, kopia, podróbka, czyli o ochronie prawnej gitar
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2022
nauki prawne
dr hab. Wojciech Wytrążek
Porozumienie Republiki Armenii i Republiki Azerbejdżanu z 9 listopada 2020 r. w sprawie Górskiego Karabachu – charakter prawny oraz implikacje polityczne
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki prawne
dr Robert Tabaszewski
Status prawny kuracjusza jako osoby korzystającej z rehabilitacji leczniczej w systemie ubezpieczenia społecznego rolników
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki prawne
dr Robert Tabaszewski
Komunikacja Kościoła katolickiego w Polsce w okresie pandemii Covid-19. Raport z badań interdyscyplinarnych
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2022
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki prawnenauki socjologicznenauki teologiczneprawo kanoniczne
Ks. prof. dr hab. Piotr Stanisz
Prawne aspekty honorowania i posługiwania się papieskimi orderami i odznaczeniami w Polsce
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki prawne
dr Robert Tabaszewski
Współpraca FAO i UE w zapewnieniu „Zielonego Ładu” i realizacji Agendy 2030
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki prawne
dr Robert Tabaszewski
With Laudato si' towards deepening University social responsibility in ecology [Z encykliką Laudato si' ku pogłębieniu uniwersyteckiej odpowiedzialności społecznej w zakresie ekologii]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki prawneprawo kanoniczne
prof. dr hab. Wiesław Bar
Duchowny jako mediator
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki prawne
Ks. dr hab. Włodzimierz Broński prof. KUL
Kryminologiczne aspekty bezdomności. Wybrane zagadnienia
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki prawneprawo kanoniczne
Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 41387 zweryfikowanych pozycji.