Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Konspiracyjne organizacje młodzieżowe jako forma opozycji politycznej w systemie monocentrycznym – próba interpretacji
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o polityce i administracji
dr hab. Jacek Wołoszyn
Infrastruktura transportu w regionie południowo-wschodniego Bałtyku
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2022
nauki o polityce i administracji
dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik
Modele przywództwa w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
historianauki o polityce i administracjinauki prawne
dr Lech Buczek
Post-war Aid for Central and Eastern Europe [Powojenna pomoc Europie Środkowo-Wschodniej]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2022
nauki o polityce i administracji
dr hab. Jacek Sawicki
Polish Christian Youth in the Cold War: A Generation’s Potential Lost in Exile [Polska młodzież chrześcijańska w czasach zimnej wojny: potencjał pokolenia utracony na emigracji]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
historianauki o polityce i administracji
dr hab. Sławomir Łukasiewicz prof. KUL
Медицинские эксперты как новые участники политической коммуникации в Европе во время пандемии COVID-19 на примере Польши и Латвии [Eksperci medyczni jako nowi aktorzy komunikowania politycznego w Europie w dobie pandemii COVID-19. Polska i Łotwa jako studium przypadków.]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o polityce i administracji
dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka prof. KUL
Elementy napoleońskiego systemu wojny w Bitwie Warszawskiej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o bezpieczeństwienauki o polityce i administracji
dr hab. Wojciech Gizicki prof. KUL
Misje stabilizacyjne w badaniach opinii publicznej w Europie Środkowej na przykładzie społeczeństwa polskiego po 1989 roku
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o polityce i administracji
dr Agnieszka Zaręba
Polityka wschodnia Polski
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
nauki o polityce i administracji
dr hab. Beata Piskorska prof. KUL
The Influence of New Technologies on the Election Process in Lithuania [Wpływ nowych technologii na proces wyborczy na Litwie]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o polityce i administracji
dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik
K. Duvold, S. Berglund, J. Ekman, The Political Culture in the Baltic States Between National and European Integration, Palgrave Macmillan 2020, pp. 220 [K. Duvold, S. Berglund, J. Ekman, Kultura polityczna w państwach bałtyckich pomiędzy integracją narodową a europejską, Palgrave Macmillan 2020, ss. 220]
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2021
nauki o polityce i administracji
dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik
Historical issues in Polish-Russian relations within the period of 1989 to 2007 [Kwestie historyczne w stosunkach polsko-rosyjskich w latach 1989-2007]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o polityce i administracji
dr Konrad Słowiński
30 lat rosyjskiej polityki imigracyjnej i jej znaczenie z perspektywy Federacji Rosyjskiej i obszaru poradzieckiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o polityce i administracji
dr Andrzej Szabaciuk
Geopolityka regionu Morza Czarnego a Unia Europejska
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o polityce i administracji
dr hab. Tomasz Stępniewski prof. KUL
Religion Helps Migrants: Roman Catholic Church and the Migrant Crisis During the Pontificate of Pope Francis [Religia pomaga migrantom: Kościół rzymskokatolicki i kryzys migracyjny w okresie pontyfikatu papieża Franciszka]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o polityce i administracji
dr Andrzej Szabaciuk
Rodzina a społeczeństwo w cywilizacji europejskiej. Studium teoretyczno-empiryczne
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
nauki o polityce i administracjinauki teologiczne
Ks. dr hab. Jerzy Koperek
Rodzina a społeczeństwo w cywilizacji europejskiej. Studium teoretyczno-empiryczne
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
nauki o polityce i administracjinauki teologiczne
Ks. dr hab. Jerzy Koperek
Zasada „praworządności socjalistycznej” jako wyznacznik działań Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w latach 1951–1956
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
nauki o polityce i administracji
dr hab. Jacek Wołoszyn
Wyzwanie jakie stawiają populistyczne partie radykalnej prawicy dla europeizacji: Przypadki Estonii i Łotwy w latach 2018-2021
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o polityce i administracji
dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik
Zagraniczny wymiar polityki historycznej Prawa i Sprawiedliwości (2015–2019)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o polityce i administracji
dr Konrad Słowiński
Kwestie historyczne w stosunkach polsko-rosyjskich w latach 2007-2015
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o polityce i administracji
dr Konrad Słowiński
Partnerstwo Wschodnie na rozdrożu
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o polityce i administracji
dr hab. Beata Piskorska prof. KUL
The policy of the Polish authorities towards national and ethnic minorities after 1989 [Polityka polskich władz wobec mniejszości narodowych i etnicznych po 1989 roku]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o polityce i administracji
dr Aneta Bąk-Pitucha
The Challenges of Ukraine’s European Choice in the Context of the Kremlin’s Neo-imperialist Policies during Volodymyr Zelenskyy’s Presidency [Wyzwania europejskiego wyboru Ukrainy w kontekście neoimperialnej polityki Kremla w okresie prezydentury Wołodymyra Zełenskiego ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o polityce i administracji
dr Andrzej Szabaciuk
Porozumienie Republiki Armenii i Republiki Azerbejdżanu z 9 listopada 2020 r. w sprawie Górskiego Karabachu – charakter prawny oraz implikacje polityczne
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o polityce i administracji
dr hab. Kinga Machowicz prof. KUL
Marta Osuchowska. The development of the legal position of the Catholic Church in Argentina [Marta Osuchowska. Rozwój pozycji prawnej Kościoła katolickiego w Argentynie ]
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2021
historianauki o kulturze i religiinauki o polityce i administracjinauki prawne
Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak prof. KUL
Putin's historiosophy and the Russian Church [Historiozofia Putina i Cerkiew prawosławna]
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2021
nauki o kulturze i religiinauki o polityce i administracjinauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marcin Składanowski
Model zawodu dziennikarza w Polsce
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
nauki o polityce i administracji
dr hab. Kinga Machowicz prof. KUL
Od konfliktów do rzezi. Polacy i Ukraińcy na Kresach II Rzeczypospolitej
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
nauki o kulturze i religiinauki o polityce i administracjinauki socjologicznenauki teologiczne
dr Renata Pomarańska
Tożsamościowy wymiar współpracy transgranicznej Polski i Ukrainy. Z badań nad świadomością zbiorową mieszkańców obszarów przygranicznych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o polityce i administracji
dr hab. Wojciech Gizicki prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 41534 zweryfikowanych pozycji.