Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
A “God-Bearing Nation”: Religious Aspects of the Russian Concept of State Authority ["Bogonośny lud": Religijne aspekty rosyjskiej koncepcji władzy państwowej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki o bezpieczeństwienauki o polityce i administracjinauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marcin Składanowski
Disinformation in the Media Space During the War in Ukraine: How did Kremlin's Fake News Blame Ukraine, the USA and NATO for the Invasion [Dezinformacja w przestrzeni medialnej podczas wojny w Ukrainie: jak fake newsy Kremla obwiniały Ukrainę, USA i NATO za inwazję]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2023
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki o polityce i administracji
dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka prof. KUL
Stanowisko Chin wobec agresji Rosji na Ukrainę
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2023
historianauki o polityce i administracjinauki prawne
dr Lech Buczek
From an ideological war to an ideology of war: Aleksandr Dugin’s assumptions of neo-Eurasianism and their application to Russian preparations for the war against Ukraine [Od wojny ideologicznej do ideologii wojny: Aleksandra Dugina założenia neoeurazjatyzmu i ich zastosowanie w rosyjskich przygotowaniach do wojny przeciwko Ukrainie]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o bezpieczeństwienauki o polityce i administracji
Ks. prof. dr hab. Marcin Składanowski
Troska Kościoła katolickiego o uchodźców w kontekście wojny w Ukrainie
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o polityce i administracji
dr Grzegorz Tutak
Zbigniew A. Kruszewski: politolog na emigracji wobec wyzwań polityki. Szkic problematyki
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o polityce i administracji
dr hab. Sławomir Łukasiewicz prof. KUL
Instytut Europy Środkowo-Wschodniej – idea i jej realizacja
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
nauki o polityce i administracji
prof. dr hab. Andrzej Gil
Tożsamość, inność, solidarność i Europa
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
filozofianauki o bezpieczeństwienauki o polityce i administracjinauki teologiczne
Ks. dr hab. Grzegorz Barth prof. KUL
From Desecularization to Sacralization of the Political Language: Religion and Historiosophy in Vladimir Putin’s Preparations for War [Od desekularyzacji do sakralizacji języka politycznego: Religia i historiozofia we Władimira Putina przygotowaniach do wojny]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o bezpieczeństwienauki o polityce i administracjinauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marcin Składanowski
Współdziałanie Kościoła i państwa na rzecz pokoju i pojednania na Półwyspie Koreańskim . Wstęp do badań
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
historianauki o polityce i administracjinauki prawne
dr Lech Buczek
Parafie eparchii przemyskiej w starostwie spiskim w XVII– XVIII wieku na tle dziejów Kościołów wschodnich po południowej stronie Karpat
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
nauki o polityce i administracji
prof. dr hab. Andrzej Gil
Stosunki Ukrainy z Węgrami po 2014 roku
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o polityce i administracji
prof. dr hab. Andrzej Gil
First attempt. Crimea: between Ukraine and Russia (1989-1997) [Pierwsza próba. Krym: między Ukrainą a Rosją (1989-1997)]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o polityce i administracji
prof. dr hab. Andrzej Gil
Praktyki pamięci
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o polityce i administracji
dr hab. Jacek Sawicki
Wpływy Rosji i Chin w państwach bałtyckich
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2022
nauki o polityce i administracji
dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik
Migracje przymusowe w Europie Wschodniej po 2020 roku
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2022
nauki o polityce i administracji
dr Andrzej Szabaciuk
Praca ludności żydowskiej w Generalnej Guberni na przykładzie dystryktu lubelskiego - wybrane zagadnienia
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
nauki o polityce i administracji
dr Aneta Bąk-Pitucha
The Wolf resists the Dragon: an assessment of the relationship between Lithuania and China during the COVID-19 pandemic [Wilk przeciwstawia się Smokowi: ocena relacji między Litwą a Chinami podczas pandemii COVID-19]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2022
nauki o polityce i administracji
dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik
Bezpieczeństwo narodowe Rosji w neoeurazjatyzmie Aleksandra Dugina na tle współczesnej rosyjskiej debaty politycznej i akademickiej
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2022
nauki o bezpieczeństwienauki o polityce i administracji
Ks. prof. dr hab. Marcin Składanowski
Strategic projects to revitalise the European Union’s power in global affairs in the 21st century [Projekty strategiczne mające na celu ożywienie potęgi Unii Europejskiej w sprawach globalnych w XXI wieku]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o polityce i administracji
dr hab. Beata Piskorska prof. KUL
The Impact of the Quality of Information on the Use of Freedom of Expression [The Impact of the Quality of Information on the Use of Freedom of Expression]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o polityce i administracji
dr hab. Kinga Machowicz prof. KUL
Konspiracyjne organizacje młodzieżowe jako forma opozycji politycznej w systemie monocentrycznym – próba interpretacji
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o polityce i administracji
dr hab. Jacek Wołoszyn prof. KUL
Russia’s war with Ukraine and Russia’s revisionism on the international stage [Wojna Rosji z Ukrainą a rewizjonizm Rosji na arenie międzynarodowej ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o polityce i administracji
dr hab. Tomasz Stępniewski prof. KUL
Turkey’s EU Membership Process And Its Effects On Franco-Turkish Relations [Turkey’s EU Membership Process And Its Effects On Franco-Turkish Relations]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
nauki o polityce i administracji
dr hab. Beata Piskorska prof. KUL
Infrastruktura transportu w regionie południowo-wschodniego Bałtyku
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2022
nauki o polityce i administracji
dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik
Modele przywództwa w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
historianauki o polityce i administracjinauki prawne
dr Lech Buczek
Post-war Aid for Central and Eastern Europe [Powojenna pomoc Europie Środkowo-Wschodniej]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2022
nauki o polityce i administracji
dr hab. Jacek Sawicki
Polish Christian Youth in the Cold War: A Generation’s Potential Lost in Exile [Polska młodzież chrześcijańska w czasach zimnej wojny: potencjał pokolenia utracony na emigracji]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
historianauki o polityce i administracji
dr hab. Sławomir Łukasiewicz prof. KUL
Ewolucja polityczno-społeczna obszaru poradzieckiego
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2021
nauki o polityce i administracji
dr Grzegorz Tutak
Медицинские эксперты как новые участники политической коммуникации в Европе во время пандемии COVID-19 на примере Польши и Латвии [Eksperci medyczni jako nowi aktorzy komunikowania politycznego w Europie w dobie pandemii COVID-19. Polska i Łotwa jako studium przypadków.]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o polityce i administracji
dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 42716 zweryfikowanych pozycji.