Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Postawy antysystemowe młodzieży w wybranych państwach socjalistycznych Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1945–1956 – zarys problematyki
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o polityce i administracji
dr hab. Jacek Wołoszyn
Współpraca gmin obwarzankowych na płaszczyźnie gospodarczej. Zarys problemu
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o polityce i administracji
dr Lech Jańczuk
Free airtime of election committees in Poland compared with similar solutions in other countries. The attitude of Poles to free election broadcasts in the Polish public media [Darmowy czas antenowy komitetów wyborczych w Polsce na tle podobnych rozwiązań w innych krajach. Stosunek Polaków do nieodpłatnych audycji wyborczych w mediach publicznych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o polityce i administracji
dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka
Rosyjska Cerkiew Prawosławna w systemie władzy Władimira Putina – mity i rzeczywistość
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o polityce i administracjinauki teologiczne
Ks. dr hab. Marcin Składanowski prof. KUL
The Nation, the Economy, and the Civil Society What is Next? [Naród, ekonomia, społeczeństwo obywatelskie. Co dalej?]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o polityce i administracji
dr hab. Wojciech Gizicki prof. KUL
Działalność konspiracyjnych organizacji młodzieżowych w latach 1945–1956
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o polityce i administracji
dr hab. Jacek Wołoszyn
Criticism of Western Liberal Democracy by Patriarch Kirill of Moscow and All Rus’ [Krytyka zachodniej demokracji liberalnej przez patriarchę moskiewskiego i całej Rusi Cyryla]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o kulturze i religiinauki o polityce i administracjinauki teologiczne
Ks. dr hab. Marcin Składanowski prof. KUL
Unia Europejska jako mediator na arenie międzynarodowej – perspektywa teoretyczna i empiryczna
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o polityce i administracji
dr hab. Beata Piskorska prof. KUL
Polityka społeczna w ofercie politycznej Prawa i Sprawiedliwości na przykładzie wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki o polityce i administracji
dr Agnieszka Zaręba
Pamięć i Polityka
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
nauki o polityce i administracji
dr hab. Jacek Sawicki
Central and Eastern Europe: Imaginary Geographies, Geopolitics and Security Issues [Europa Środkowa i Wschodnia: wyobrażona geografia, geopolityka i kwestie bezpieczeństwa]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o polityce i administracji
dr hab. Tomasz Stępniewski prof. KUL
Unia Europejska a kryzys liberalnego porządku międzynarodowego: główne wyzwania dla globalnej roli UE
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o polityce i administracji
dr hab. Beata Piskorska prof. KUL
Poland and Ukraine. Partnership and Regional Cross-Border Cooperation [Polska i Ukraina. Partnerstwo i transgraniczna współpraca regionalna]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
nauki o polityce i administracjinauki socjologiczne
dr hab. Wojciech Gizicki prof. KUL
Introduction: Russia and the Rest: Permeable Sovereignty and the Former Soviet Socialist Republics [Wprowadzenie: Rosja i reszta: dopuszczalna suwerenność i byłe socjalistyczne republiki radzieckie]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o polityce i administracji
dr hab. Tomasz Stępniewski prof. KUL
Wewnętrzny wymiar polityki historycznej Prawa i Sprawiedliwości w latach 2015-2019 - główne założenia
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
historianauki o polityce i administracji
dr Konrad Słowiński
Wewnętrzne podziały administracyjne jako element polityki zagranicznej Związku Radzieckiego (przykład Sowieckiej Karelii)
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o polityce i administracji
dr hab. Andrzej Gil prof. KUL
Samodzielność finansowa powiatów w Polsce
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o polityce i administracji
dr Lech Jańczuk
W kierunku modelu teoretycznego reform traktatowych w ramach Unii Europejskiej
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki o polityce i administracji
prof. dr hab. Andrzej Podraza
Turcja - kłopotliwy sojusznik Zachodu
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2020
nauki o bezpieczeństwienauki o polityce i administracji
dr hab. Maciej Münnich prof. KUL
Partycypacja wyborcza w Polsce na przełomie XX i XXI wieku
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki o polityce i administracji
dr Agnieszka Zaręba
Znaczenie imigracji zarobkowej z Europy Wschodniej do Polski po 2014 roku
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
nauki o polityce i administracji
dr Andrzej Szabaciuk
UNRRA w Polsce: zarys polityczny
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki o polityce i administracji
dr hab. Jacek Sawicki
Państwo na wygnaniu”. Prezydent RP na uchodźstwie Kazimierz Aleksander Sabbat (1913-1989) i narodziny uprawiania nowego stylu polityki emigracyjnej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o polityce i administracji
prof. dr hab. Marek Wierzbicki
Nowy porządek globalny a relatywny spadek znaczenia Stanów Zjednoczonych w XXI wieku
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki o polityce i administracji
prof. dr hab. Andrzej Podraza
Teorie stosunków międzynarodowych a transformacja NATO w okresie pozimnowojennym
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki o polityce i administracji
prof. dr hab. Andrzej Podraza
Nauczyciele akademiccy pochodzenia ziemiańskiego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1918-1939 - próba zarysowania portretu zbiorowego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o polityce i administracji
dr hab. Jacek Wołoszyn
Wizja niepodległego Państwa Polskiego w dokumentach wytworzonych przez członków konspiracyjnych organizacji młodzieżowych z lat 1945–1956
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o polityce i administracji
dr hab. Jacek Wołoszyn
Etap wstępny. Społeczna i polityczna weryfikacja kandydatów na studia wyższe w Polsce w latach 1947–1956
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o polityce i administracji
dr hab. Jacek Wołoszyn
Struktura wizerunku elektoratów partii politycznych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o polityce i administracjinauki socjologicznepsychologia
dr hab. Oleg Gorbaniuk prof. KUL
Walidacja kwestionariusza do pomiaru percepcji partii politycznych w badaniach polskich wyborców
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o polityce i administracjinauki socjologicznepsychologia
dr hab. Oleg Gorbaniuk prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 38233 zweryfikowanych pozycji.