Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Nauczyciele akademiccy pochodzenia ziemiańskiego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1918-1939 - próba zarysowania portretu zbiorowego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o polityce i administracji
dr hab. Jacek Wołoszyn
Wizja niepodległego Państwa Polskiego w dokumentach wytworzonych przez członków konspiracyjnych organizacji młodzieżowych z lat 1945–1956
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o polityce i administracji
dr hab. Jacek Wołoszyn
Etap wstępny. Społeczna i polityczna weryfikacja kandydatów na studia wyższe w Polsce w latach 1947–1956
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o polityce i administracji
dr hab. Jacek Wołoszyn
Ecumenical Social Thought. An Outline [Ekumeniczna myśl społeczna. Zarys]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
nauki o kulturze i religiinauki o polityce i administracjinauki teologiczne
Ks. dr hab. Marcin Składanowski prof. KUL
Encyklika „Centesimus annus” wobec rynku kapitałowego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki o polityce i administracjinauki teologiczne
Ks. dr hab. Jerzy Koperek
Prawa człowieka w Azji na przykładzie Chin, Japonii i państw koreańskich
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
historianauki o polityce i administracjinauki prawne
dr Lech Buczek
Radomski Czerwiec 1976. Walka o pamięć
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
historianauki o polityce i administracji
dr Konrad Słowiński
Историческая политика партии “Право и справедливость” [Polityka historyczna "Prawa i Sprawiedliwości"]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o polityce i administracji
dr Konrad Słowiński
Przestrzeganie praw człowieka w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
nauki o polityce i administracji
dr hab. Kinga Machowicz prof. KUL
EU's Policy Toward Migration Crisis at Turkish Border 2020 [Polityka UE wobec kryzysu migracyjnego na granicy Turcji 2020 ]
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2020
nauki o polityce i administracji
dr hab. Beata Piskorska prof. KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski w latach 1983-1989
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o polityce i administracji
prof. dr hab. Marek Wierzbicki
Stosunki z Europą Wschodnią. Partnerstwo Wschodnie
Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2020
nauki o polityce i administracji
dr hab. Beata Piskorska prof. KUL
Związek Harcerstwa Polskiego na Wschodzie w świetle korespondencji Zygmunta Lechosława Szadkowskiego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki o polityce i administracji
prof. dr hab. Marek Wierzbicki
Edukacja patriotyczna do postaw obywatelskich w życiu społeczno-kulturowym
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki o polityce i administracjinauki teologiczne
Ks. dr hab. Jerzy Koperek
VII Rotation of Polish Military Contingent in Afghanistan from the Perspective of Polish Soldiers [VII zmiana Polskiego Kontyngentu Wojskowego z perspektywy polskich żołnierzy]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o polityce i administracji
dr Agnieszka Zaręba
The European Parliament election campaign in Poland, 2019 [Kampania do Europarlamnetu w Polsce w 2019 roku]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o polityce i administracji
dr Agnieszka Zaręba
Cywilizacja rosyjska według Aleksandra Dugina. Studia historiozoficzno-antropologiczne
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
nauki o bezpieczeństwienauki o kulturze i religiinauki o polityce i administracjinauki teologiczne
Ks. dr hab. Marcin Składanowski prof. KUL
The Use of Freedom of Artistic Expression in the Context of the Necessity of Respecting Human Rights (the Polish Perspective) [The Use of Freedom of Artistic Expression in the Context of the Necessity of Respecting Human Rights (the Polish Perspective)]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o polityce i administracji
dr hab. Kinga Machowicz prof. KUL
Central Europe and NATO Transformation 2014–2018 [Europa Środkowa w ramach transformacji NATO 2014–2018]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o bezpieczeństwienauki o polityce i administracji
dr hab. Wojciech Gizicki prof. KUL
Elections to the European Parliament in 2019 on Billboards – about the Outdoor Election Advertisement. Based on the Example of the City of Lublin [Eurowybory 2019 na billboardach czyli rzecz o zewnętrznej reklamie wyborczej. Na przykładzie miasta Lublin]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o polityce i administracji
dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka
On Deformation of Ideas. Or Why it is Worth Studying the History of Thinking About Central and Eastern Europe [O deformacji idei, czyli dlaczego warto studiować historię myślenia o Europie Środkowo-Wschodniej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
historianauki o polityce i administracji
dr hab. Sławomir Łukasiewicz prof. KUL
Model teoretyczny reform traktatowych w ramach Unii Europejskiej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki o polityce i administracji
prof. dr hab. Andrzej Podraza
Emigracja zarobkowa z Ukrainy do Polski w propagandzie rosyjskiej po 2014 roku
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o polityce i administracji
dr Andrzej Szabaciuk
Koniec zimnej wojny, transformacja Europy Środkowej i Wschodniej a moc eksplanacyjna i prognostyczna teorii stosunków międzynarodowych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o polityce i administracji
prof. dr hab. Andrzej Podraza
The Value of Human Life in the Context of the Social Teaching of Cardinal Stefan Wyszyński on the Family and the Nation [Wartość życia ludzkiego w kontekście społecznego nauczania Kardynała Stefana Wyszyńskiego na temat rodziny i narodu]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki o polityce i administracjinauki teologiczne
Ks. dr hab. Jerzy Koperek
Wartość życia ludzkiego w kontekście społecznego nauczania Kardynała Stefana Wyszyńskiego na temat rodziny i narodu
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki o polityce i administracjinauki teologiczne
Ks. dr hab. Jerzy Koperek
Система соціальних забезпечень осіб літнього віку в Польщі [Systema sotsialʹnykh zabezpechenʹ osib litnʹoho viku v Polʹshchi] [System zabezpieczeń społecznych osób starszych w Polsce]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki o polityce i administracjinauki teologiczne
Ks. dr hab. Jerzy Koperek
Kustosz niełatwej pamięci. Na marginesie publikacji zapisków Zygmunta Klukowskiego
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2019
nauki o polityce i administracji
prof. dr hab. Marek Wierzbicki
Determinanty wewnętrzne polityki zagranicznej Ukrainy pod rządami Wołodymyra Zełenskiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o polityce i administracji
dr hab. Tomasz Stępniewski prof. KUL
The Three Seas Initiative: Geopolitical Determinants and Polish Interests [Inicjatywa Trójmorza: determinanty geopolityczne i polskie interesy]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o polityce i administracji
dr hab. Tomasz Stępniewski prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 37284 zweryfikowanych pozycji.