Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Disinformation in the Media Space During the War in Ukraine: How did Kremlin's Fake News Blame Ukraine, the USA and NATO for the Invasion [Dezinformacja w przestrzeni medialnej podczas wojny w Ukrainie: jak fake newsy Kremla obwiniały Ukrainę, USA i NATO za inwazję]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2023
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki o polityce i administracji
dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka prof. KUL
Między wykluczeniem cyfrowym a kompetencjami – wsparcie medialne w okresie pandemii COVID-19
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2023
nauki o komunikacji społecznej i mediach
dr hab. Małgorzata Gruchoła prof. KUL
Rozdział: Zmiany w systemie ochrony zdrowia w Polsce w okresie pandemii COVID-19 – wymiar organizacyjny i medialny
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2022
nauki o komunikacji społecznej i mediach
dr Aneta Wójciszyn-Wasil
Work of a paramedic during the pandemic COVID-19 in Polish Radio reports [Praca ratownika medycznego w czasie pandemii COVID-19 w reportażach Polskiego Radia]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2022
nauki o komunikacji społecznej i mediach
dr Aneta Wójciszyn-Wasil
Religious or Spiritual? Empirical Manifestations of Contemporary Changes in Poles’ Self-Declarations and Media Representations [Religijny czy duchowy? Empiryczne przejawy współczesnych przemian w autodeklaracjach Polaków i reprezentacjach medialnych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki socjologiczne
dr hab. Justyna Szulich-Kałuża prof. KUL
The Catholic Church in Poland, Her Faithful, and the Restrictions on Freedom to Practise Religion during the First Wave of the COVID-19 Pandemic [Kościół katolicki w Polsce i jego wierni wobec ograniczeń wolności praktykowania religii w okresie pierwszej fali pandemii Covid-19]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
językoznawstwonauki o komunikacji społecznej i mediachnauki prawnenauki teologiczne
Małgorzata Nowak
The Catholic Church in Poland, Her Faithful, and the Restrictions on Freedom to Practise Religion during the First Wave of the COVID-19 Pandemic [Kościół katolicki w Polsce i jego wierni wobec ograniczeń wolności praktykowania religii w okresie pierwszej fali pandemii Covid-19 ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki teologiczne
Ks. dr hab. Mirosław Chmielewski
The Catholic Church in Poland, Her Faithful, and the Restrictions on Freedom to Practise Religion during the First Wave of the COVID-19 Pandemic [Kościół katolicki w Polsce, jego wierni i ograniczenia swobody praktyk religijnych w czasie pierwszej fali pandemii COVID-19]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
językoznawstwonauki o komunikacji społecznej i mediachnauki prawnenauki socjologicznenauki teologiczne
dr hab. Justyna Szulich-Kałuża prof. KUL
CZŁOWIEK W PRZESTRZENI MEDIALNEJ W KONTEKŚCIE FALI SINUSOIDALNEJ
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o komunikacji społecznej i mediach
Ks. dr hab. Jarosław Jęczeń
Brandcasting na przykładzie reklamy natywnej i advertorialu. Teoria i badania
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2022
nauki o komunikacji społecznej i mediach
dr hab. Aneta Duda
Edukacyjne aspekty gier komputerowych w nauczaniu historii. Praktyczne wykorzystanie gry komputerowej Hearts of Iron IV na lekcjach historii w szkole ponadpodstawowej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
historialiteraturoznawstwonauki o komunikacji społecznej i mediach
mgr Dawid Kowalczyk
Strach w medialnym dyskursie o pandemii. Wymiar leksykalny i audialny
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2022
nauki o komunikacji społecznej i mediach
dr Aneta Wójciszyn-Wasil
MŁODY CZŁOWIEK NIE PACHNIE WSPÓŁCZESNOŚCIĄ. O PORTRETOWANIU POSTACI W FILMIE JANA KOMASY NA PODSTAWIE OBRAZÓW „BOŻE CIAŁO”, „MIASTO 44” I „SALA SAMOBÓJCÓW”
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki socjologiczne
dr Małgorzata Sławek-Czochra
TO AVOID A SCAPEGOAT MECHANISM. PERCEPTION OF COVID-19 VACCINATION AMONG INHABITANTS OF EU – A STUDY BASED ON THE REPORTS OF THE EUROBAROMETER [Aby uniknąć mechanizmu kozła ofiarnego. Postrzeganie szczepień COVID-19 wśród mieszkańców UE - Badanie na podstawie raportów Eurobarometru.]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki socjologiczne
dr Małgorzata Sławek-Czochra
Przejawy cancel culture wobec Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w kontekście wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2022 r.
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
nauki o komunikacji społecznej i mediach
Ks. dr Rafał Pastwa
Digital Competence in Cybercrime Behaviours: A Study Based on Eurobarometer Research [Kompetencje cyfrowe użytkowników internetu w zachowaniach cyberprzestępczych. Studium na podstawie badań Eurobarometru]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o komunikacji społecznej i mediach
dr hab. Małgorzata Gruchoła prof. KUL
Laboratorium Design Thinking. Kurs design thinking dla nauczycieli akademickich nauk społecznych.
Podręcznik akademicki
Rok: 2022
architektura i urbanistykaekonomia i finansenauki o komunikacji społecznej i mediachnauki socjologiczne
dr inż. Jan Kamiński
Mass Culture: An Aesthetic Experience or An Experience of Fear? [Kultura masowa: doświadczenie estetyczne czy doświadczenie strachu?]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o komunikacji społecznej i mediach
dr hab. Małgorzata Gruchoła prof. KUL
Przemoc w konsekwencjach pandemii COVID-19: analiza społeczno-kulturowa
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o komunikacji społecznej i mediach
dr hab. Małgorzata Gruchoła prof. KUL
Zamknięcie szkół z powodu pandemii COVID-19 w dyskursach medialnych Polityki.pl,
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2022
nauki o komunikacji społecznej i mediach
dr hab. Małgorzata Gruchoła prof. KUL
Technologia sztucznej inteligencji w dziennikarstwie a perspektywa deantropocentryzmu dziennikarza
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o komunikacji społecznej i mediach
dr hab. Małgorzata Gruchoła prof. KUL
Cancel culture a Kościól rzymskokatolicki w Polsce
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
nauki o komunikacji społecznej i mediach
Ks. dr Rafał Pastwa
Inspiracje religijne w odbudowywaniu języka osób z afazją a potrzeba wrażliwości w komunikowaniu religijnym
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o komunikacji społecznej i mediach
Ks. dr Rafał Pastwa
Zmiany w aksjologii polskiego street artu podczas pandemii COVID-19
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki socjologiczne
dr Małgorzata Sławek-Czochra
The Catholic influencer as a challenge for spiritual leadership in the age of social media [The Catholic influencer as a challenge for spiritual leadership in the age of social media]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o komunikacji społecznej i mediach
dr Aneta Wójciszyn-Wasil
EMOCJONALNE ZAKOTWICZENIE PANDEMII COVID-19 W INTERNETOWYCH PRZEKAZACH SEKTORA KULTURY
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
nauki o komunikacji społecznej i mediach
dr Małgorzata Sławek-Czochra
Od kultury nieufności i cancel culture do konieczności z(budowania) nowego modelu integracyjnego. Refleksje na progu postpandemicznego świata
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
nauki o komunikacji społecznej i mediach
Ks. dr Rafał Pastwa
The Catholic influencer as a challenge for spiritual leadership in the age of social media [ Influencer katolicki jako wyzwanie dla duchowego przywództwa w dobie mediów społecznościowych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o komunikacji społecznej i mediach
dr Joanna Sosnowska
Komunikacja Kościoła katolickiego w Polsce w okresie pandemii Covid-19. Raport z badań interdyscyplinarnych
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2022
językoznawstwonauki o komunikacji społecznej i mediachnauki teologiczne
Małgorzata Nowak
Komunikacja Kościoła katolickiego w Polsce w okresie pandemii Covid-19. Raport z badań interdysycplinarnych
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2022
językoznawstwonauki o komunikacji społecznej i mediachnauki prawnenauki teologiczne
Ks. dr hab. Mirosław Chmielewski
Ogółem w bazie dostępnych jest: 42670 zweryfikowanych pozycji.