Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II : kronika stulecia 1918-2018
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
historianauki o komunikacji społecznej i mediach
dr Joanna Nastalska-Wiśnicka
“The culture of fear” of inhabitants of EU countries in their reaction to the COVID-19 pandemic – A study based on the reports of the Eurobarometer [“The culture of fear” of inhabitants of EU countries in their reaction to the COVID-19 pandemic – A study based on the reports of the Eurobarometer ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki socjologiczne
dr Małgorzata Sławek-Czochra
"The culture of fear" of inhabitants of EU countries in their reaction to the COVID-19 pandemic - a study based on the reports of the Eurobarometer ["The culture of fear" of inhabitants of EU countries in their reaction to the COVID-19 pandemic - a study based on the reports of the Eurobarometer]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki socjologiczne
dr hab. Małgorzata Gruchoła prof. KUL
Media Education and the New Evangelization. Part Two: Pastoral Postulates and Educational Proposals [Media Education and the New Evangelization. Part Two: Pastoral Postulates and Educational Proposals]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki teologiczne
Ks. dr hab. Mirosław Chmielewski
Społeczne postrzeganie przemocy w internecie - analiza porównawcza
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki socjologiczne
dr hab. Justyna Szulich-Kałuża prof. KUL
Społeczne postrzeganie przemocy w internecie – analiza porównawcza
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki socjologiczne
dr hab. Małgorzata Gruchoła prof. KUL
Zmiany w obszarze interakcji społecznych w ujęciu Jonathana H. Turnera w kulturze robotycznej
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki socjologiczne
dr hab. Małgorzata Gruchoła prof. KUL
Wizualizacja idei wolności w polskiej sztuce ulicy
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki o komunikacji społecznej i mediach
dr Małgorzata Sławek-Czochra
Kulturotwórcze konteksty komunikacji społecznej w ujęciu Leona Dyczewskiego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki socjologiczne
dr hab. Justyna Szulich-Kałuża prof. KUL
Prasa samorządowa w dyskursie publicznym i społecznym,
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki socjologiczne
dr hab. Małgorzata Gruchoła prof. KUL
Medialne kreacje społeczeństw wielokulturowych na przykładzie wizerunku Lublina w lokalnej prasie.
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki socjologiczne
dr hab. Justyna Szulich-Kałuża prof. KUL
Wprowadzenie: medialny kontekst kultury
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki socjologiczne
dr hab. Robert Szwed
Zamknięte cmentarze skłaniają do duchowego przeżywania listopadowych świąt
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2020
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki o kulturze i religii
dr hab. Małgorzata Gruchoła prof. KUL
Komunikowanie religijne na przykładzie Kościoła katolickiego w Polsce z uwzględnieniem kontekstu pandemii koronawirusa
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o komunikacji społecznej i mediach
Ks. dr Rafał Pastwa
Problematyka ciała w kontekście cyborga i robota społecznego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki socjologiczne
dr hab. Małgorzata Gruchoła prof. KUL
Media Education and the New Evangelization. Part One: Media Components and Challenges [Media Education and the New Evangelization. Part One: Media Components and Challenges]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki teologiczne
Ks. dr hab. Mirosław Chmielewski
Medialne reprezentacje biedy
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o komunikacji społecznej i mediach
dr hab. Aneta Duda
Wolne słowo wobec propagandy
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
filozofianauki o komunikacji społecznej i mediachnauki socjologiczne
prof. dr hab. Jan Kłos
Drapieżna "nauka"
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2020
nauki o komunikacji społecznej i mediach
dr Joanna Nastalska-Wiśnicka
Wstęp
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2020
nauki o komunikacji społecznej i mediach
dr Aneta Wójciszyn-Wasil
Komunikowanie o zdrowiu i medycynie - rzeczywistość a przekazy medialne
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o komunikacji społecznej i mediach
dr Olga Białek-Szwed
Kultura terapeutyczna i komunikacja medialna
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki socjologiczne
dr hab. Dariusz Wadowski
Maszyna w ciele - ciało w maszynie: postrzeganie ciała ludzkiego w społeczeństwie post-biologicznym
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki socjologiczne
dr hab. Małgorzata Gruchoła prof. KUL
Wirtualny grób: regulacje prawne nowego wirtualnego zjawiska społecznego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki prawne
dr Joanna Szegda
Audiowizualność a leksykalna hipertrofia
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o komunikacji społecznej i mediach
prof. dr hab. Jacek Dąbała
Przemiany społeczno - kulturowe XXI wieku a poczucie braku stabilizacji - perspektywa medioznawcza
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o komunikacji społecznej i mediach
dr Olga Białek-Szwed
Kompetencje medialne nauczycieli w dobie nowych technologii. Kilka refleksji socjologa i kulturoznawcy
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki o kulturze i religiinauki socjologiczne
dr hab. Małgorzata Gruchoła prof. KUL
Kompetencje dziennikarzy (i nie tylko) w świetle badań opinii społecznej (1989-2017)
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki socjologiczne
dr hab. Małgorzata Gruchoła prof. KUL
Bioetyka w perspektywie kultury zmediatyzowanej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki o komunikacji społecznej i mediach
Ks. dr Rafał Pastwa
Dyskurs o wielokulturowości Lublina w lokalnej prasie
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki socjologiczne
dr hab. Justyna Szulich-Kałuża prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 38226 zweryfikowanych pozycji.