Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Przejawy cancel culture wobec Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w kontekście wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2022 r.
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
nauki o komunikacji społecznej i mediach
Ks. dr Rafał Pastwa
Cancel culture a Kościól rzymskokatolicki w Polsce
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
nauki o komunikacji społecznej i mediach
Ks. dr Rafał Pastwa
Inspiracje religijne w odbudowywaniu języka osób z afazją a potrzeba wrażliwości w komunikowaniu religijnym
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o komunikacji społecznej i mediach
Ks. dr Rafał Pastwa
The Catholic influencer as a challenge for spiritual leadership in the age of social media [The Catholic influencer as a challenge for spiritual leadership in the age of social media]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o komunikacji społecznej i mediach
dr Aneta Wójciszyn-Wasil
EMOCJONALNE ZAKOTWICZENIE PANDEMII COVID-19 W INTERNETOWYCH PRZEKAZACH SEKTORA KULTURY
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
nauki o komunikacji społecznej i mediach
dr Małgorzata Sławek-Czochra
Od kultury nieufności i cancel culture do konieczności z(budowania) nowego modelu integracyjnego. Refleksje na progu postpandemicznego świata
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
nauki o komunikacji społecznej i mediach
Ks. dr Rafał Pastwa
The Catholic influencer as a challenge for spiritual leadership in the age of social media [ Influencer katolicki jako wyzwanie dla duchowego przywództwa w dobie mediów społecznościowych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o komunikacji społecznej i mediach
dr Joanna Sosnowska
Komunikacja Kościoła katolickiego w Polsce w okresie pandemii Covid-19. Raport z badań interdyscyplinarnych
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2022
językoznawstwonauki o komunikacji społecznej i mediachnauki teologiczne
Małgorzata Nowak
Komunikacja Kościoła katolickiego w Polsce w okresie pandemii Covid-19. Raport z badań interdysycplinarnych
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2022
językoznawstwonauki o komunikacji społecznej i mediachnauki prawnenauki teologiczne
Ks. dr hab. Mirosław Chmielewski
Komunikacja Kościoła katolickiego w Polsce w okresie pandemii Covid-19. Raport z badań interdyscyplinarnych
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2022
językoznawstwonauki o komunikacji społecznej i mediachnauki socjologicznenauki teologiczneprawo kanoniczne
dr hab. Dariusz Wadowski
Komunikacja Koscioła katolickiego w Polsce w okresie pandemii Covid-19. Raport z badań interdyscyplinarnych
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2022
nauki o komunikacji społecznej i mediach
dr hab. Justyna Szulich-Kałuża prof. KUL
Komunikacja Kościoła katolickiego w Polsce w okresie pandemii Covid-19. Raport z badań interdyscyplinarnych
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2022
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki prawnenauki socjologicznenauki teologiczneprawo kanoniczne
Ks. prof. dr hab. Piotr Stanisz
Pandemia i życie religijne: dyskurs medialny i katolicy o komunikacji Kościoła katolickiego w Polsce
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki socjologiczne
dr hab. Dariusz Wadowski
The temporal inference with the use of ant-based clustering algorithm and flow graphs in the problem of prognosing complications of medical surgical procedures [Wnioskowanie temporalne z wykorzystaniem algorytmu klasteryzacji mrówkowej i grafów przepływu w problemie prognozowania komplikacji medycznych procedur chirurgicznych ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
informatyka techniczna i telekomunikacyjnainżynieria biomedycznanauki o komunikacji społecznej i mediachnauki o zarządzaniu i jakości
dr hab. Krzysztof Pancerz
Autonarracyjne formy dokumentacji pandemii COVID-19 w mediach audialnych
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
nauki o komunikacji społecznej i mediach
dr Aneta Wójciszyn-Wasil
Reakcja na zagrożenie koronawirusem – analiza publikowanych treści w początkowej fazie epidemii na oficjalnej stronie Konferencji Episkopatu Polski
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o komunikacji społecznej i mediach
Ks. dr Rafał Pastwa
Ochrona użytkowników internetu
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
nauki o komunikacji społecznej i mediach
dr hab. Małgorzata Gruchoła prof. KUL
Reakcja Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce po Orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 roku
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
nauki o komunikacji społecznej i mediach
Ks. dr Rafał Pastwa
Wizualne słowniki emocji podczas pandemii Covid-19 w medialnych przekazach artystycznych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o komunikacji społecznej i mediach
dr Małgorzata Sławek-Czochra
Artykuł: Metafory ciszy w przekazach mediów audialnych podczas pandemii COVID-19
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o komunikacji społecznej i mediach
dr Aneta Wójciszyn-Wasil
Metafory fotografii w kulturze wizualnej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki socjologiczne
dr hab. Małgorzata Gruchoła prof. KUL
Metafory wizualne pandemii COVID-19 w memach internetowych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki socjologiczne
dr hab. Justyna Szulich-Kałuża prof. KUL
Kompetencje medialne w komunikacji wizualnej
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki socjologiczne
dr hab. Justyna Szulich-Kałuża prof. KUL
Kompetencje medialne w komunikacji wizualnej
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
nauki o komunikacji społecznej i mediach
dr hab. Małgorzata Gruchoła prof. KUL
Pedagogiczne i medioznawcze aspekty przeciwdziałania przemocy. Z doświadczenia Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym AGAPE
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
nauki o komunikacji społecznej i mediach
Ks. dr Rafał Pastwa
Pedagogiczne i medioznawcze aspekty przeciwdziałania przemocy
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
nauki o komunikacji społecznej i mediachpedagogika
dr Magdalena Łuka
Pamięć zbiorowa i dziennikarstwo newsowe
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki socjologiczne
dr hab. Dariusz Wadowski
Tożsamość religijna w dobie mediatyzacji religii
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki socjologiczne
dr hab. Justyna Szulich-Kałuża prof. KUL
Artykuł: Eksperyment medialny w kształceniu kompetencji dziennikarskich
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o komunikacji społecznej i mediach
dr Aneta Wójciszyn-Wasil
Etyka mediów - utopia czy powinność, red. Michał Drożdż, Katarzyna Drąg
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2021
nauki o komunikacji społecznej i mediach
dr hab. Justyna Szulich-Kałuża prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 41387 zweryfikowanych pozycji.