Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Reakcja Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce po Orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 roku
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
nauki o komunikacji społecznej i mediach
Ks. dr Rafał Pastwa
Metafory wizualne pandemii COVID-19 w memach internetowych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki socjologiczne
dr hab. Justyna Szulich-Kałuża prof. KUL
Wizualne słowniki emocji podczas pandemii Covid-19 w medialnych przekazach artystycznych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o komunikacji społecznej i mediach
dr Małgorzata Sławek-Czochra
Artykuł: Metafory ciszy w przekazach mediów audialnych podczas pandemii COVID-19
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o komunikacji społecznej i mediach
dr Aneta Wójciszyn-Wasil
Kompetencje medialne w komunikacji wizualnej
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki socjologiczne
dr hab. Justyna Szulich-Kałuża prof. KUL
Kompetencje medialne w komunikacji wizualnej
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
nauki o komunikacji społecznej i mediach
dr hab. Małgorzata Gruchoła prof. KUL
Pedagogiczne i medioznawcze aspekty przeciwdziałania przemocy. Z doświadczenia Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym AGAPE
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
nauki o komunikacji społecznej i mediach
Ks. dr Rafał Pastwa
Pedagogiczne i medioznawcze aspekty przeciwdziałania przemocy
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
nauki o komunikacji społecznej i mediachpedagogika
dr Magdalena Łuka
Tożsamość religijna w dobie mediatyzacji religii
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki socjologiczne
dr hab. Justyna Szulich-Kałuża prof. KUL
Artykuł: Eksperyment medialny w kształceniu kompetencji dziennikarskich
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o komunikacji społecznej i mediach
dr Aneta Wójciszyn-Wasil
Etyka mediów - utopia czy powinność, red. Michał Drożdż, Katarzyna Drąg
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2021
nauki o komunikacji społecznej i mediach
dr hab. Justyna Szulich-Kałuża prof. KUL
Thinking. The Heart of the Media [Medialne fenomeny i paradoksy]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
literaturoznawstwonauki o komunikacji społecznej i mediach
prof. dr hab. Jacek Dąbała
Online Live-Stream Broadcasting of the Holy Mass during the COVID-19 Pandemic in Poland as an Example of the Mediatisation of Religion: Empirical Studies in the Field of Mass Media Studies and Pastoral Theology [Internetowe transmisje Mszy świętej podczas epidemii COVID-19 w Polsce jako przykład mediatyzacji religii: studium empiryczne w obszarze nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz teologii pastoralnej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki teologiczne
Ks. dr hab. Andrzej Kiciński prof. KUL
Facebook Profiles of Major Tv News Stations in Poland on June 4, 2019 [Profile facebookowe głównych telewizyjnych stacji informacyjnych w Polsce 4 czerwca 2019 roku]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o komunikacji społecznej i mediach
Ks. dr Rafał Pastwa
Silence as a cinematic expression in the work of Paweł Pawlikowski [Cisza jako kinowy wyraz w twórczości Pawła Pawlikowskiego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o komunikacji społecznej i mediach
dr Joanna Sosnowska
Edukacja medialna Kościołowi koniecznie potrzebna...
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki teologiczne
Ks. dr hab. Mirosław Chmielewski
Dispensation and Liturgy Mediated as an Answer to COVID-19 Restrictions: Empirical Study Based on Polish Online Press Narration [Dyspensy oraz medialne transmisje liturgii jako odpowiedź na obostrzenia związane z COVID-19: studium empiryczne oparte na badaniach narracji polskiej prasy internetowej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki teologiczne
Ks. dr hab. Andrzej Kiciński prof. KUL
Brutalizacja języka we współczesnych mediach - krytyka czy mowa nienawiści?
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
nauki o komunikacji społecznej i mediach
dr Olga Białek-Szwed
Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II : kronika stulecia 1918-2018
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
historianauki o komunikacji społecznej i mediach
dr Joanna Nastalska-Wiśnicka
“The culture of fear” of inhabitants of EU countries in their reaction to the COVID-19 pandemic – A study based on the reports of the Eurobarometer [“The culture of fear” of inhabitants of EU countries in their reaction to the COVID-19 pandemic – A study based on the reports of the Eurobarometer ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki socjologiczne
dr Małgorzata Sławek-Czochra
"The culture of fear" of inhabitants of EU countries in their reaction to the COVID-19 pandemic - a study based on the reports of the Eurobarometer ["The culture of fear" of inhabitants of EU countries in their reaction to the COVID-19 pandemic - a study based on the reports of the Eurobarometer]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki socjologiczne
dr hab. Małgorzata Gruchoła prof. KUL
Stawka i konflikt jako mechanizmy budowania suspensu w filmach o Jamesie Bondzie. Raport z badań.
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o komunikacji społecznej i mediach
mgr Stanisław Dunin-Wilczyński
Topos kobiety we współczesnych mediach masowych
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o komunikacji społecznej i mediach
dr Olga Białek-Szwed
Media Education and the New Evangelization. Part Two: Pastoral Postulates and Educational Proposals [Media Education and the New Evangelization. Part Two: Pastoral Postulates and Educational Proposals]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki teologiczne
Ks. dr hab. Mirosław Chmielewski
Społeczne postrzeganie przemocy w internecie - analiza porównawcza
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki socjologiczne
dr hab. Justyna Szulich-Kałuża prof. KUL
Ekologia w komunikowaniu religijnym. Tematyka ekologiczna na łamach głównych katolickich tygodników opinii w Polsce w kontekście ogłoszenia encykliki Laudato si'
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
nauki o komunikacji społecznej i mediach
Ks. dr Rafał Pastwa
Zmiany w obszarze interakcji społecznych w ujęciu Jonathana H. Turnera w kulturze robotycznej
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki socjologiczne
dr hab. Małgorzata Gruchoła prof. KUL
Społeczne postrzeganie przemocy w internecie – analiza porównawcza
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki socjologiczne
dr hab. Małgorzata Gruchoła prof. KUL
Kulturotwórcze konteksty komunikacji społecznej w ujęciu Leona Dyczewskiego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki socjologiczne
dr hab. Justyna Szulich-Kałuża prof. KUL
Wizualizacja idei wolności w polskiej sztuce ulicy
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki o komunikacji społecznej i mediach
dr Małgorzata Sławek-Czochra
Ogółem w bazie dostępnych jest: 40333 zweryfikowanych pozycji.