Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Foodsaving — Towards Social Responsibility? [Foodsaving - w stronę społęcznej odpowiedzialności?]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o bezpieczeństwienauki socjologiczne
dr hab. Urszula Soler
Central Europe and NATO Transformation 2014–2018 [Europa Środkowa w ramach transformacji NATO 2014–2018]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o bezpieczeństwienauki o polityce i administracji
dr hab. Wojciech Gizicki prof. KUL
Cywilizacja rosyjska według Aleksandra Dugina. Studia historiozoficzno-antropologiczne
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
nauki o bezpieczeństwienauki o kulturze i religiinauki o polityce i administracjinauki teologiczne
Ks. dr hab. Marcin Składanowski prof. KUL
„Motorola” i „Giwi” – bohaterowie i święci „ruskiego świata”. Idealizacja i sakralizacja w kontekście ideologii neoimperialnej Aleksandra Dugina
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o bezpieczeństwienauki o kulturze i religiinauki teologiczne
Ks. dr hab. Marcin Składanowski prof. KUL
Bezpieczeństwo edukacyjne - prawo czy przywilej?
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki o bezpieczeństwienauki socjologiczne
dr hab. Urszula Soler
The Three Seas Initiative: Opportunities and Challenges [Międzymorze: Szanse i wyzwania]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki o bezpieczeństwienauki o polityce i administracji
dr hab. Wojciech Gizicki prof. KUL
Oswajanie z technologią.Na przykładzie elektryfikacji Wielkiej Brytanii i technologii 5G
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o bezpieczeństwienauki socjologiczne
dr hab. Urszula Soler
Budget Problems of Saudi Arabia: Consequences in the Sphere of Security and Regional Policy [Problemy budżetowe Arabii Saudyjskiej: Konsekwencje w sferze bezpieczeństwa i polityki regionalnej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o bezpieczeństwie
dr hab. Maciej Münnich prof. KUL
Education of society as a tool to counteract disinformation in implementing new technologies. On the example of 5G mobile telecommunications network and Warsaw sewage system [Edukacja społeczeństwa jako narzędzie przeciwdziałania dezinformacja we wdrażaniu nowych technologii. Na przykładzie telekomunikacji mobilnej 5G i warszawskiej sieci kanalizacyjnej]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki o bezpieczeństwienauki socjologiczne
dr hab. Urszula Soler
Geopolityka Trójmorza
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o bezpieczeństwienauki o polityce i administracji
dr hab. Wojciech Gizicki prof. KUL
Barwy i symbole Żandarmerii Wojskowej
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki o bezpieczeństwie
dr Wińczysław Jastrzębski
Права человека с христианской и Исламской точек зрения (Prava cheloveka s khristianskoy i Islamskoy tochek zreniya) [Prawa człowieka z punktu widzenia chrześcijaństwa i islamu]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
filozofianauki o bezpieczeństwienauki o kulturze i religii
dr hab. Robert Ptaszek prof. KUL
Foodsaving for Sustainable Development: Local Implications of Global Problems [Foodsaving dla zrównoważonego rozwoju: lokalne implikacje globalnych problemów]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o bezpieczeństwienauki socjologiczne
dr hab. Urszula Soler
Information Warfare Between Russia and Ukraine: A Cause of War for the West? [Wojna informacyjna Rosji z Ukrainą motywem do wojny z Zachodem]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o bezpieczeństwie
Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała prof. KUL
National Security Administration and Management in Poland. Selected Problems [Administrowanie i zarządzanie bezpieczeństwem narodowym w Polsce. Wybrane problemy]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
nauki o bezpieczeństwie
dr hab. Wojciech Gizicki prof. KUL
Evolution of Security Environment in East-Central Europe [Ewolucja środowiska bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
nauki o bezpieczeństwie
dr hab. Wojciech Gizicki prof. KUL
USA wycofują się z Syrii. Jakie skutki dla Bliskiego Wschodu?
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2018
nauki o bezpieczeństwienauki o polityce i administracji
dr hab. Maciej Münnich prof. KUL
Organizacje paramilitarne wsparciem bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Na przykładzie Polski i Ukrainy
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
nauki o bezpieczeństwienauki socjologiczne
dr hab. Urszula Soler
Wstęp
Rozdział w książce popularnonaukowej
Rok: 2018
historialiteraturoznawstwonauki o bezpieczeństwie
dr Andrzej Gładysz
Uwalnianie nanoodpadów do środowiska - ryzyko, zagrożenia i aspekty prawne
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
inżynieria materiałowainżynieria środowiska,górnictwo i energetykanauki chemicznenauki o bezpieczeństwienauki prawne
dr Agnieszka Kramek
Brytyjska koncepcja bezpieczeństwa zbiorowego Europy po zimnej wojnie
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
nauki o bezpieczeństwie
dr Grzegorz Ronek
Dyplomacja publiczna RFN w kontekście bezpieczeństwa zbiorowego w XXI wieku
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
nauki o bezpieczeństwienauki o polityce i administracji
dr Agnieszka Zaręba
A method of syntactic text steganography based on modification of the document-container aprosh [Metoda syntaktycznej steganografii tekstowej bazowana na modyfikacji aproszu dokumentu-kontenera]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
informatykanauki o bezpieczeństwie
prof. dr hab. Pavel Urbanovich
On the edge of new civil war. Libya after Muammar Gaddafi's fall
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
nauki o bezpieczeństwienauki o polityce i administracji
dr Konrad Słowiński
Wybory w Libanie i Iraku. Zwycięstwo Iranu i umocnienie szyickiego półksiężyca?
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2018
nauki o bezpieczeństwienauki o polityce i administracji
dr hab. Maciej Münnich prof. KUL
Geopolitical and Strategic Causes and Implications of the Syrian Civil War and the Refugee Crisis [Geopolityczne i strategiczne przyczyny oraz konsekwencje wojny domowej w Syrii i kryzysu związanego z uchodźcami]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki o bezpieczeństwienauki o polityce i administracji
prof. dr hab. Andrzej Podraza
Problemy i zagrożenia a rozwój koncepcji bezpieczeństwa energetycznego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
nauki o bezpieczeństwienauki o polityce i administracji
prof. dr hab. Andrzej Podraza
Socjologiczne problemy bezpieczeństwa. W stronę nowego paradygmatu?
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
nauki o bezpieczeństwienauki socjologiczne
dr hab. Urszula Soler
The Decline of the United States and the Survival of NATO in the Post-Cold War Period: A Theoretical Discussion [Spadek znaczenia Stanów Zjednoczonych i przetrwanie NATO w okresie postzimnowojennym: dyskusja teoretyczna]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
nauki o bezpieczeństwienauki o polityce i administracji
prof. dr hab. Andrzej Podraza
Infrastruktura krytyczna w Polsce potencjalną ofiarą wojny hybrydowej
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2018
inżynieria środowiska,górnictwo i energetykanauki o bezpieczeństwie
dr inż. Witold Adamowski
Ogółem w bazie dostępnych jest: 37385 zweryfikowanych pozycji.