Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Finansowanie zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
ekonomia i finanse
dr Joanna Nucińska
Negatywne konsekwencje imperializmu ekonomii na przykładzie ekonomicznej analizy prawa karnego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
ekonomia i finanse
dr Andrzej Żuk
Racjonalizowanie gospodarki odpadami komunalnymi na podstawie informacji o przepływach finansowych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
ekonomia i finanse
dr hab. Janina Kotlińska prof. KUL
Risk Mitigation in Business Activities on Emerging Markets [Risk Mitigation in Business Activities on Emerging Markets ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
ekonomia i finanse
dr Piotr Rubaj
High-tech w Europie Środkowej. Znaczenie sektora zaawansowanych technologii w dekadzie pomiędzy kryzysami
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
ekonomia i finanse
mgr Marlena Gołębiowska
The Establishment of New Businesses as a Seasonal Phenomenon: A Polish Example [Zakładanie nowych przedsiębiorstw jako zjawisko sezonowe (przykład Polski)]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
ekonomia i finanse
dr Dorota Jegorow
Zakładanie nowych przedsiębiorstw jako zjawisko sezonowe (przykład Polski)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
ekonomia i finanse
dr Maria Paździor
Zakładanie nowych przedsiębiorstw jako zjawisko sezonowe (przykład Polski)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
ekonomia i finanse
dr Maria Paździor
Zakładanie nowych przedsiębiorstw jako zjawisko sezonowe (przykład Polski)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
ekonomia i finanse
dr Maria Paździor
Zakładanie nowych przedsiębiorstw jako zjawisko sezonowe (przykład Polski)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
ekonomia i finanse
dr Maria Paździor
The Impact of the Covid-19 Pandemic on the Financial Performance of Public Companies in Poland [WPŁYW PANDEMII COVID-19 NA WYNIKI FINANSOWE SPÓŁEK GIEŁDOWYCH W POLSCE]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
ekonomia i finanse
dr hab. Helena Żukowska prof. KUL
Organisation of Social Policy Directed at Integration: A Modelling and Application Approach [Organizacja systemu polityki społecznej - kierunek integracja. Ujęcie modelowe i aplikacyjne]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
ekonomia i finanse
dr hab. Janina Kotlińska prof. KUL
Organisation of Social Policy Directed at Integration: A Modelling and Application Approach [Organizacja systemu polityki społecznej - kierunek integracja. Ujęcie modelowe i aplikacyjne]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
ekonomia i finanse
dr hab. Helena Żukowska prof. KUL
Organisation of Social Policy Directed at Integration: A Modelling and Application Approach [Organizacja systemu polityki społecznej - kierunek integracja. Ujęcie modelowe i aplikacyjne]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
ekonomia i finanse
prof. dr hab. Marian Żukowski
The impact of social responsibility performance on the value relevance of financial data in the banking sector: Evidence from Poland [Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu na znaczenie danych finansowych dla wartości rynkowej w sektorze bankowym: dowód z Polski]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
ekonomia i finanse
dr Piotr Bolibok
Methodology of Obtaining Information about Societal Needs: The Foundations and their Empirical Verification [Metodologia pozyskiwania informacji o potrzebach społecznych – założenia i empiryczna weryfikacja]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
ekonomia i finanse
mgr Zdzisław Błasiak
Methodology of Obtaining Information about Societal Needs: The Foundations and their Empirical Verification [Metodologia pozyskiwania informacji o potrzebach społecznych – założenia i empiryczna weryfikacja]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
ekonomia i finanse
dr hab. Helena Żukowska prof. KUL
Methodology of Obtaining Information about Societal Needs: The Foundations and their Empirical Verification [Metodologia pozyskiwania informacji o potrzebach społecznych – założenia i empiryczna weryfikacja]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
ekonomia i finanse
dr hab. Janina Kotlińska prof. KUL
Organic Versus Conventional Raw Cow Milk as Material for Processing [Mleko konwencjonalne a ekologiczne jako materiał do produkcji]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
ekonomia i finanse
dr Maria Zuba-Ciszewska
Methodology of Obtaining Information about Societal Needs: The Foundations and their Empirical Verification [Metodologia pozyskiwania informacji o potrzebach społecznych – założenia i empiryczna weryfikacja]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
ekonomia i finanse
prof. dr hab. Marian Żukowski
Influence of Religious Faith on Economic Growth and the Environment [Wpływ wiary religijnej na ekonomię i środowisko]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
ekonomia i finansenauki o kulturze i religiinauki o Ziemi i środowiskunauki socjologicznenauki teologiczne
Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak prof. KUL
Influence of Religious Faith on Economic Growth and the Environment [Wpływ wiary religijnej na wzrost ekonomiczny iśrodowisko]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
ekonomia i finanse
dr hab. Lech Gruszecki prof. KUL
Dynamic Analysis of the Similarity of Objects in Research on the Use of Renewable Energy Resources in European Union Countries [Dynamiczna analiza podobieństwa w badaniach nad wykorzystaniem odnawialnych zasobów energii w krajach Unii Europejskiej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
ekonomia i finanse
dr Anna Spoz
Financialization and the Erosion of the Common Good [Finansjalizacja i erozja dobra wspólnego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
ekonomia i finanse
dr Andrzej Żuk
Wypalenie zawodowe wyzwaniem dla współczesnego społeczeństwa
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
ekonomia i finansenauki medycznenauki o zdrowiunauki socjologicznepedagogikapsychologia
dr Andrzej Januszewski
Wypalenie zawodowe wyzwaniem dla współczesnego społeczeństwa.
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
ekonomia i finansenauki medycznenauki o zdrowiupsychologia
dr Elżbieta Januszewska
The Financial Condition of Communes in Poland (2010 vs. 2019) [Kondycja finansowa gmin w Polsce (2010 vs 2019)]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
ekonomia i finanse
mgr Anna Krawczyk-Sawicka
The Financial Condition of Communes in Poland (2010 vs. 2019) [Kondycja finansowa gmin w Polsce (2010 vs. 2019)]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
ekonomia i finanse
mgr Anna Mizak
The Financial Condition of Communes in Poland (2010 vs. 2019) [Kondycja finansowa gmin w Polsce (2010 vs. 2019)]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
ekonomia i finanse
dr hab. Janina Kotlińska prof. KUL
Investment Funds of Emerging Markets as Alternative Forms of Capital Investment in the Conditions of Low Interest Rates [Investment Funds of Emerging Markets as Alternative Forms of Capital Investment in the Conditions of Low Interest Rates]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
ekonomia i finanse
dr Piotr Rubaj
Ogółem w bazie dostępnych jest: 40792 zweryfikowanych pozycji.