Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
MIASTA NA PRAWACH POWIATU W POLSCE I ICH KONDYCJA FINANSOWA
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
ekonomia i finanse
dr Maria Zuba-Ciszewska
Cities with poviat status in Poland and their financial condition [Miasta na prawach powiatu w Polsce i ich kondycja finansowa]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
ekonomia i finanse
mgr Anna Krawczyk-Sawicka
Kondycja finansowa jednostek samorządu terytorialnego i jej miary
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
ekonomia i finanse
dr Maria Zuba-Ciszewska
Liquidation of Micro-Enterprises as a Seasonal Phenomenon: Evidence from Poland [Liquidation of Micro-Enterprises as a Seasonal Phenomenon: Evidence from Poland]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
ekonomia i finanse
dr Dorota Jegorow
System wynagradzania nauczycieli w Polsce – skutki dla lokalnych budżetów
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
ekonomia i finanse
dr Joanna Nucińska
Lactose-free products: A study of young Polish consumers' knowledge and purchase behaviour [Produkty bez laktozy: badanie wiedzy i zachowań zakupowych młodych polskich konsumentów]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
ekonomia i finanse
dr Maria Zuba-Ciszewska
Wpływ podatku środowiskowego na emisję gazów cieplarnianych w państwach Grupy Wyszehradzkiej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
ekonomia i finanse
dr hab. Bartosz Jóźwik prof. KUL
Wpływ podatku środowiskowego na emisję gazów cieplarnianych w państwach Grupy Wyszehradzkiej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
ekonomia i finanse
mgr Antonina Gavryshkiv
Circular economy from the perspective of SMEs sector [ Gospodarka o obiegu zamkniętym z perspektywy sektora MŚP]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
ekonomia i finanse
mgr Antonina Gavryshkiv
Changes of EU Countries Positions in the International Trade of Food, Drinks and Tobacco in 2016, 2019 and 2020: Influence of Coronavirus Pandemic [Zmiany pozycji krajów UE w międzynarodowym handlu żywnością, napojami i wyrobami tytoniowymi w latach 2016, 2019 i 2020. Wpływ pandemii koronawirusa]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
ekonomia i finanse
dr hab. Dariusz Staszczak prof. KUL
Technical Efficiency of Cooperative and Non-Cooperative Dairies in Poland: Toward the First Link of the Supply Chain [Efektywność techniczna mleczarni spółdzielczych i niespółdzielczych w Polsce: w kierunku pierwszego ogniwa łańcucha dostaw]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
ekonomia i finanse
dr Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska
Technical Efficiency of Cooperative and Non-Cooperative Dairies in Poland: Toward the First Link of the Supply Chain [Techniczna efektywność spółdzielczych i niespółdzielczych mleczarni w Polsce- w kierunku pierwszego ogniwa łańcucha dostaw ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
ekonomia i finanse
dr Maria Zuba-Ciszewska
Technical Efficiency of Cooperative and Non-Cooperative Dairies in Poland: Toward the First Link of the Supply Chain [Efektywność techniczna mleczarni spółdzielczych i niespółdzielczych w Polsce: w kierunku pierwszego ogniwa łańcucha dostaw]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
ekonomia i finanse
dr Joanna Nucińska
Spółdzielnia na rynku wybranych usług w Polsce
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
ekonomia i finanse
dr hab. Janina Kotlińska prof. KUL
Finansowanie zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
ekonomia i finanse
dr Joanna Nucińska
Spółdzielnia na rynku wybranych usług w Polsce
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
ekonomia i finanse
dr Maria Zuba-Ciszewska
Negatywne konsekwencje imperializmu ekonomii na przykładzie ekonomicznej analizy prawa karnego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
ekonomia i finanse
dr Andrzej Żuk
Racjonalizowanie gospodarki odpadami komunalnymi na podstawie informacji o przepływach finansowych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
ekonomia i finanse
dr hab. Janina Kotlińska prof. KUL
Risk Mitigation in Business Activities on Emerging Markets [Risk Mitigation in Business Activities on Emerging Markets ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
ekonomia i finanse
dr Piotr Rubaj
High-tech w Europie Środkowej. Znaczenie sektora zaawansowanych technologii w dekadzie pomiędzy kryzysami
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
ekonomia i finanse
mgr Marlena Gołębiowska
The Establishment of New Businesses as a Seasonal Phenomenon: A Polish Example [Zakładanie nowych przedsiębiorstw jako zjawisko sezonowe (przykład Polski)]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
ekonomia i finanse
dr Dorota Jegorow
Zakładanie nowych przedsiębiorstw jako zjawisko sezonowe (przykład Polski)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
ekonomia i finanse
dr Maria Paździor
Zakładanie nowych przedsiębiorstw jako zjawisko sezonowe (przykład Polski)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
ekonomia i finanse
dr Maria Paździor
Zakładanie nowych przedsiębiorstw jako zjawisko sezonowe (przykład Polski)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
ekonomia i finanse
dr Maria Paździor
Zakładanie nowych przedsiębiorstw jako zjawisko sezonowe (przykład Polski)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
ekonomia i finanse
dr Maria Paździor
The Impact of the Covid-19 Pandemic on the Financial Performance of Public Companies in Poland [Wpływ pandemii Covid-19 na wyniki finansowe spółek giełdowych w Polsce]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
ekonomia i finanse
dr hab. Helena Żukowska prof. KUL
Organisation of Social Policy Directed at Integration: A Modelling and Application Approach [Organizacja systemu polityki społecznej - kierunek integracja. Ujęcie modelowe i aplikacyjne]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
ekonomia i finanse
dr hab. Janina Kotlińska prof. KUL
Organisation of Social Policy Directed at Integration: A Modelling and Application Approach [Organizacja systemu polityki społecznej - kierunek integracja. Ujęcie modelowe i aplikacyjne]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
ekonomia i finanse
prof. dr hab. Marian Żukowski
Organisation of Social Policy Directed at Integration: A Modelling and Application Approach [Organizacja systemu polityki społecznej - kierunek integracja. Ujęcie modelowe i aplikacyjne]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
ekonomia i finanse
dr hab. Helena Żukowska prof. KUL
The impact of social responsibility performance on the value relevance of financial data in the banking sector: Evidence from Poland [Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu na znaczenie danych finansowych dla wartości rynkowej w sektorze bankowym: dowód z Polski]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
ekonomia i finanse
dr Piotr Bolibok
Ogółem w bazie dostępnych jest: 41756 zweryfikowanych pozycji.