Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Jogurty jako superfood
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
ekonomia i finanse
dr Maria Zuba-Ciszewska
Spółdzielnie w sektorze rolno-spożywczym jako beneficjenci pomocy udzielnej w ramach formuły de minimis oraz de minimis w rolnictwie – aspekty prawne i ekonomiczne
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
ekonomia i finansenauki prawne
dr Maria Zuba-Ciszewska
CHANGES OF EUROPEAN UNION COUNTRIES POSITIONS IN THE INTERNATIONAL TRADE OF RAW MATERIALS IN 2016, 2019 AND 2021. IMPORTANCE FOR AGRICULTURE [ZMIANY POZYCJI KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM SUROWCAMI W LATACH 2016, 2019 i 2021. ZNACZENIE DLA ROLNICTWA]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
ekonomia i finanse
dr hab. Dariusz Staszczak prof. KUL
Wykorzystanie kredytu handlowego przez mleczarnie w Polsce z uwzględnieniem formy prawnej podmiotu
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
ekonomia i finanse
dr Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska
Wykorzystanie kredytu handlowego przez mleczarnie w Polsce z uwzględnieniem formy prawnej podmiotu
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
ekonomia i finanse
dr Maria Zuba-Ciszewska
Revisiting the Environmental Kuznets Curve Hypothesis in South Asian Countries: The Role of Energy Consumption and Trade Openness [Revisiting the Environmental Kuznets Curve Hypothesis in South Asian Countries: The Role of Energy Consumption and Trade Openness]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
ekonomia i finanse
mgr Antonina Gavryshkiv
Investments in gold or cryptocurrencies? Safe haven during the Covid-19 pandemic [Inwestycje w złoto czy kryptowaluty? Bezpieczna przystań podczas pandemii Covid-19]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
ekonomia i finanse
dr Dorota Jegorow
MIASTA NA PRAWACH POWIATU W POLSCE I ICH KONDYCJA FINANSOWA
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
ekonomia i finanse
dr Maria Zuba-Ciszewska
Cities with poviat status in Poland and their financial condition [Miasta na prawach powiatu w Polsce i ich kondycja finansowa]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
ekonomia i finanse
mgr Anna Krawczyk-Sawicka
Kondycja finansowa jednostek samorządu terytorialnego i jej miary
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
ekonomia i finanse
dr Maria Zuba-Ciszewska
Liquidation of Micro-Enterprises as a Seasonal Phenomenon: Evidence from Poland [Liquidation of Micro-Enterprises as a Seasonal Phenomenon: Evidence from Poland]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
ekonomia i finanse
dr Dorota Jegorow
Do Urbanization and Energy Consumption Change the Role in Environmental Degradation in the European Union Countries? [Do Urbanization and Energy Consumption Change the Role in Environmental Degradation in the European Union Countries?]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
ekonomia i finanse
mgr Antonina Gavryshkiv
System wynagradzania nauczycieli w Polsce – skutki dla lokalnych budżetów
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
ekonomia i finanse
dr Joanna Nucińska
Laboratorium Design Thinking. Kurs design thinking dla nauczycieli akademickich nauk społecznych.
Podręcznik akademicki
Rok: 2022
architektura i urbanistykaekonomia i finansenauki o komunikacji społecznej i mediachnauki socjologiczne
dr inż. Jan Kamiński
Lactose-free products: A study of young Polish consumers' knowledge and purchase behaviour [Produkty bez laktozy: badanie wiedzy i zachowań zakupowych młodych polskich konsumentów]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
ekonomia i finanse
dr Maria Zuba-Ciszewska
Smart Mobility in a Smart City in the Context of Generation Z Sustainability, Use of ICT, and Participation [Inteligentna mobilność w inteligentnym mieście w kontekście zrównoważonego rozwoju generacji Z, wykorzystania ICT i partycypacji]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
ekonomia i finansenauki o zarządzaniu i jakości
dr Dorota Jegorow
Laboratorium Design Thinking. Kurs design thinking dla nauczycieli akademickich nauk społecznych
Podręcznik akademicki
Rok: 2022
ekonomia i finanse
mgr Marlena Gołębiowska
Wpływ podatku środowiskowego na emisję gazów cieplarnianych w państwach Grupy Wyszehradzkiej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
ekonomia i finanse
dr hab. Bartosz Jóźwik prof. KUL
Wpływ podatku środowiskowego na emisję gazów cieplarnianych w państwach Grupy Wyszehradzkiej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
ekonomia i finanse
mgr Antonina Gavryshkiv
Circular economy from the perspective of SMEs sector [ Gospodarka o obiegu zamkniętym z perspektywy sektora MŚP]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
ekonomia i finanse
mgr Antonina Gavryshkiv
Changes of EU Countries Positions in the International Trade of Food, Drinks and Tobacco in 2016, 2019 and 2020: Influence of Coronavirus Pandemic [Zmiany pozycji krajów UE w międzynarodowym handlu żywnością, napojami i wyrobami tytoniowymi w latach 2016, 2019 i 2020. Wpływ pandemii koronawirusa]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
ekonomia i finanse
dr hab. Dariusz Staszczak prof. KUL
Technical Efficiency of Cooperative and Non-Cooperative Dairies in Poland: Toward the First Link of the Supply Chain [Efektywność techniczna mleczarni spółdzielczych i niespółdzielczych w Polsce: w kierunku pierwszego ogniwa łańcucha dostaw]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
ekonomia i finanse
dr Joanna Nucińska
Technical Efficiency of Cooperative and Non-Cooperative Dairies in Poland: Toward the First Link of the Supply Chain [Efektywność techniczna mleczarni spółdzielczych i niespółdzielczych w Polsce: w kierunku pierwszego ogniwa łańcucha dostaw]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
ekonomia i finanse
dr Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska
Technical Efficiency of Cooperative and Non-Cooperative Dairies in Poland: Toward the First Link of the Supply Chain [Techniczna efektywność spółdzielczych i niespółdzielczych mleczarni w Polsce- w kierunku pierwszego ogniwa łańcucha dostaw ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
ekonomia i finanse
dr Maria Zuba-Ciszewska
Spółdzielnia na rynku wybranych usług w Polsce
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
ekonomia i finanse
dr hab. Janina Kotlińska prof. KUL
Neutralni dla klimatu: zielona transformacja państw Europy Środkowej w dobie pandemii COVID-19
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
ekonomia i finanse
mgr Marlena Gołębiowska
Spółdzielnia na rynku wybranych usług w Polsce
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
ekonomia i finanse
dr Maria Zuba-Ciszewska
Finansowanie zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
ekonomia i finanse
dr Joanna Nucińska
Negatywne konsekwencje imperializmu ekonomii na przykładzie ekonomicznej analizy prawa karnego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
ekonomia i finanse
dr Andrzej Żuk
Racjonalizowanie gospodarki odpadami komunalnymi na podstawie informacji o przepływach finansowych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
ekonomia i finanse
dr hab. Janina Kotlińska prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 42691 zweryfikowanych pozycji.