Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Gum arabic/gelatin and water-soluble soy polysaccharide/gelatin blend films as carriers of astaxanthin - a comparative study of the kinetics of release and antioxidant properties [Guma arabska / żelatyna i rozpuszczalne w wodzie polisacharydy sojowe / błony żelatynowe jako nośniki astaksantyny - badanie porównawcze kinetyki uwalniania i właściwości przeciwutleniających ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
inżynieria biomedycznainżynieria chemicznainżynieria lądowa i transportinżynieria materiałowainżynieria mechanicznanauki farmaceutycznenauki leśnerolnictwo i ogrodnictwotechnologia żywności i żywieniaweterynaria
dr Waldemar Kazimierczak
Nanopore-sequencing characterization of the gut microbiota of Melolontha melolontha larvae: contribution to protection against entomopathogenic nematodes? [Charakterystyka mikrobiomu jelita larw Melolontha melolontha za pomocą sekwencjonowania nanoporowego: rola ochronna w zapobieganiu infekcji przez nicienie entmopatogeniczne?]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
inżynieria biomedycznanauki biologicznenauki chemicznenauki farmaceutycznenauki medycznerolnictwo i ogrodnictwotechnologia żywności i żywieniaweterynaria
dr Waldemar Kazimierczak
Release kinetics and antibacterial activity of potassium salts of iso-α-acids loaded into the films based on gelatin, carboxymethyl cellulose and their blends [Release kinetics and antibacterial activity of potassium salts of iso-α-acids loaded into the films based on gelatin, carboxymethyl cellulose and their blends]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki chemicznetechnologia żywności i żywieniaweterynaria
dr hab. Tomasz Skrzypek
Possibility of using fermented curly kale juice to manufacture feta-type Cheese [Possibility of using fermented curly kale juice to manufacture feta-type Cheese]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
weterynaria
dr hab. Tomasz Skrzypek
Effect of carboxymethyl cellulose/candelilla wax edible coating incorporated with ascorbic acid on the physicochemical and sensory qualities of prepackaged minimally processed carrots (Daucus carota L.) during cold storage [Effect of carboxymethyl cellulose/candelilla wax edible coating incorporated with ascorbic acid on the physicochemical and sensory qualities of prepackaged minimally processed carrots (Daucus carota L.) during cold storage]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki chemiczneweterynaria
dr hab. Tomasz Skrzypek
Systematyka, biologia i inwazjologia rzęsistków – aktualny stan wiedzy
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
weterynaria
dr hab. Tomasz Skrzypek
Mechanisms involved in the development of the small intestine mucosal layer in postnatal piglets [Mechanizmy zaangażowane w rozwój błony śluzowej jelita cienkiego prosiąt w okresie postnatalnym]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki biologiczneweterynaria
dr Waldemar Kazimierczak
Canine Trichomonas tenax mandibular gland infestation
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
weterynaria
dr hab. Tomasz Skrzypek
Inwazje roztoczy w hodowli gadów
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2015
weterynaria
dr hab. Tomasz Skrzypek
Inwazje roztoczy w hodowli gadów
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2015
weterynaria
dr hab. Tomasz Skrzypek
Tasiemczyca-narastający problem w hodowli koni w Polsce
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2014
weterynaria
dr hab. Tomasz Skrzypek
Przypadki nietypowego ubarwienia u nornicy rudej Myodes glareolus w Bieszczadach
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2013
nauki biologicznenauki biologiczneweterynaria
dr Rafał Łopucki
Ogółem w bazie dostępnych jest: 42976 zweryfikowanych pozycji.