Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Functional traits of Lactobacillus plantarum from fermented Brassica oleracea var. capitata L. in view of multivariate statistical analysis [Cechy funkcjonalne Lactobacillus plantarum ze sfermentowanej Brassica oleracea var. capitata L. w świetle wieloczynnikowej analizy statystycznej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
inżynieria chemicznanauki biologicznetechnologia żywności i żywienia
dr Waldemar Kazimierczak
Ascorbic acid- and sodium ascorbate-loaded oxidized potato starch films: comparative evaluation of physicochemical and antioxidant properties [Folie ze skrobi ziemniaczanej z kwasem askorbinowym i askorbinianem sodu: porównawcza ocena właściwości fizykochemicznych i antyoksydacyjnych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
inżynieria chemicznatechnologia żywności i żywienia
dr Waldemar Kazimierczak
Semantic representation of proved and disproved statements extracted from scientific papers. Meat science case study [Semantyczna reprezentacja stwierdzeń uznanych i odrzuconych wyodrębnionych z prac naukowych. Studium przypadku z zakresu nauki o mięsie]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2014
filozofiainformatykatechnologia żywności i żywienia
prof. dr hab. Piotr Kulicki
Vers des standards automatisés dans la production de viande? [Ku automatycznym standardom produkcji mięsa?]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2014
informatykatechnologia żywności i żywienia
prof. dr hab. Piotr Kulicki
Towards beef production and consumption ontology and its application [Ku ontologii produkcji i konsumpcji wołowiny i jej aplikacjom]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2012
filozofiainformatykatechnologia żywności i żywienia
prof. dr hab. Piotr Kulicki
Ogółem w bazie dostępnych jest: 36548 zweryfikowanych pozycji.