Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Gum arabic/gelatin and water-soluble soy polysaccharide/gelatin blend films as carriers of astaxanthin - a comparative study of the kinetics of release and antioxidant properties [Guma arabska / żelatyna i rozpuszczalne w wodzie polisacharydy sojowe / błony żelatynowe jako nośniki astaksantyny - badanie porównawcze kinetyki uwalniania i właściwości przeciwutleniających ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
inżynieria biomedycznainżynieria chemicznainżynieria lądowa i transportinżynieria materiałowainżynieria mechanicznanauki farmaceutycznenauki leśnerolnictwo i ogrodnictwotechnologia żywności i żywieniaweterynaria
dr Waldemar Kazimierczak
Nanopore-sequencing characterization of the gut microbiota of Melolontha melolontha larvae: contribution to protection against entomopathogenic nematodes? [Charakterystyka mikrobiomu jelita larw Melolontha melolontha za pomocą sekwencjonowania nanoporowego: rola ochronna w zapobieganiu infekcji przez nicienie entmopatogeniczne?]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
inżynieria biomedycznanauki biologicznenauki chemicznenauki farmaceutycznenauki medycznerolnictwo i ogrodnictwotechnologia żywności i żywieniaweterynaria
dr Waldemar Kazimierczak
The effect of potassium sorbate on the physicochemical properties of edible films based on pullulan, gelatin and their blends [The effect of potassium sorbate on the physicochemical properties of edible films based on pullulan, gelatin and their blends]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
technologia żywności i żywienia
dr hab. Tomasz Skrzypek
Release kinetics and antibacterial activity of potassium salts of iso-α-acids loaded into the films based on gelatin, carboxymethyl cellulose and their blends [Release kinetics and antibacterial activity of potassium salts of iso-α-acids loaded into the films based on gelatin, carboxymethyl cellulose and their blends]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki chemicznetechnologia żywności i żywieniaweterynaria
dr hab. Tomasz Skrzypek
Functional traits of Lactobacillus plantarum from fermented Brassica oleracea var. capitata L. in view of multivariate statistical analysis [Cechy funkcjonalne Lactobacillus plantarum ze sfermentowanej Brassica oleracea var. capitata L. w świetle wieloczynnikowej analizy statystycznej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
inżynieria chemicznanauki biologicznetechnologia żywności i żywienia
dr Waldemar Kazimierczak
Ascorbic acid- and sodium ascorbate-loaded oxidized potato starch films: comparative evaluation of physicochemical and antioxidant properties [Folie ze skrobi ziemniaczanej z kwasem askorbinowym i askorbinianem sodu: porównawcza ocena właściwości fizykochemicznych i antyoksydacyjnych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
inżynieria chemicznatechnologia żywności i żywienia
dr Waldemar Kazimierczak
Semantic representation of proved and disproved statements extracted from scientific papers. Meat science case study [Semantyczna reprezentacja stwierdzeń uznanych i odrzuconych wyodrębnionych z prac naukowych. Studium przypadku z zakresu nauki o mięsie]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2014
filozofiainformatykatechnologia żywności i żywienia
prof. dr hab. Piotr Kulicki
Vers des standards automatisés dans la production de viande? [Ku automatycznym standardom produkcji mięsa?]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2014
informatykatechnologia żywności i żywienia
prof. dr hab. Piotr Kulicki
Towards beef production and consumption ontology and its application [Ku ontologii produkcji i konsumpcji wołowiny i jej aplikacjom]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2012
filozofiainformatykatechnologia żywności i żywienia
prof. dr hab. Piotr Kulicki
Ogółem w bazie dostępnych jest: 42719 zweryfikowanych pozycji.