Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
The Polish Version of the Nursing Delirium Screening Scale (NuDESC PL)-Experience of Using in Nursing Practice in Cardiac Surgery Intensive Care Unit [The Polish Version of the Nursing Delirium Screening Scale(NuDESC PL)-Experience of Using in Nursing Practice inCardiac Surgery Intensive Care Unit]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki medycznenauki o zdrowiunauki socjologiczne
dr Krzysztof Jurek
Trichotillomania, czyli przymus wyrywania włosów - objawy, przyczyny, formy terapii
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
nauki medycznenauki o zdrowiupedagogikapsychologia
dr Andrzej Januszewski
The Risk of Self-medication among Students from Urban and Rural Areas
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o zdrowiunauki socjologicznepsychologia
dr Krzysztof Jurek
Wypalenie zawodowe wyzwaniem dla współczesnego społeczeństwa
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
ekonomia i finansenauki medycznenauki o zdrowiunauki socjologicznepedagogikapsychologia
dr Andrzej Januszewski
Percepcja własnego ciała u współczesnej młodzieży z tatuażami i piercingiem
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
nauki o zdrowiunauki socjologicznepedagogikapsychologia
dr Andrzej Januszewski
Zastosowanie terapii behawioralno-poznawczej w zaburzeniu kompulsyjno-obsesyjnym
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
nauki medycznenauki o zdrowiupedagogikapsychologia
dr Andrzej Januszewski
Religiosity and Attitudes towards Health, Disease, Death andthe Use of Stimulants among Jehovah’s Witnesses [Religiosity and Attitudes towards Health, Disease, Death andthe Use of Stimulants among Jehovah’s Witnesses]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o zdrowiunauki socjologiczne
dr Krzysztof Jurek
Selected determinants of spirituality among nurses [Wybrane uwarunkowania duchowości wśród pielęgniarek]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o zdrowiunauki socjologiczne
dr Krzysztof Jurek
Processes of a Transformation of Young Drivers’ Responsibility for Health—Carpe Diem [Procesy transformacji odpowiedzialności młodych kierowców za zdrowie - Carpe Diem ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o zdrowiu
dr Monika Dacka
Processes of a Transformation of Young Drivers’ Responsibility for Health—Carpe Diem [Procesy transformacji odpowiedzialności młodych kierowców za zdrowie - Carpe Diem]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki biologicznenauki o zdrowiu
dr Natalia Kajka
Personal Resources and Spiritual Change among Participants’ Hostilities in Ukraine: The Mediating Role of Posttraumatic Stress Disorder and Turn to Religion [Personal Resources and Spiritual Change among Participants’ Hostilities in Ukraine: The Mediating Role of Posttraumatic Stress Disorder and Turn to Religion]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o zdrowiunauki socjologicznepsychologia
dr Krzysztof Jurek
Przyjaciel kobiet. Profesor Włodzimierz Fijałkowski
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2021
nauki o zdrowiupedagogika
dr hab. Dorota Kornas-Biela prof. KUL
Social Prestige of the Paramedic Profession [Social Prestige of the Paramedic Profession]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o zdrowiunauki socjologicznepsychologia
dr Michał Wiechetek
Quality of Life and Its Correlates in People Serving Prison Sentences in Penitentiary Institutions [Poczucie jakości życia i jego korelaty u osób skazanych ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o zdrowiupsychologia
dr Elżbieta Talik
Wywiad narracyjny w badaniach pielęgniarskich oraz w opiece pielęgniarskiej - przegląd literatury
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o zdrowiu
dr hab. Iwona Wieżel
The temperament Risk Factor, Disease Severity, and Quality of Life in Patients with Psoriasis [Temperamentalny czynnik ryzyka, ciężkości choroby i jakości życia u pacjentów chorujących na łuszczycę]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o zdrowiupsychologia
prof. dr hab. Stanisława Steuden
Ocena opieki perinatalnej jako przedmiot badań kobiet po poronieniu
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o zdrowiupedagogikapsychologia
dr hab. Dorota Kornas-Biela prof. KUL
The Level of Health Literacy of Seniors Living in Eastern Region of Poland. Preliminary Study [The Level of Health Literacy of Seniors Living in Eastern Region of Poland. Preliminary Study]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o zdrowiunauki socjologiczne
dr Krzysztof Jurek
Depresja, osamotnienie a przeżyta trauma u dzieci i młodzieży
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki medycznenauki o zdrowiupedagogikapsychologia
dr Elżbieta Januszewska
Lęki i zamartwianie się u współczesnych nastolatków
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki medycznenauki o zdrowiupedagogikapsychologia
dr Elżbieta Januszewska
Zmęczenie przewlekłe zagrożeniem współczesnej młodzieży
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki biologicznenauki o zdrowiupedagogikapsychologia
dr Elżbieta Januszewska
Nurses' spiritual attitudes and involvement- Validation of the Polish version of the Spiritual Attitude and Involvement List
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o zdrowiunauki socjologiczne
dr Krzysztof Jurek
Funkcjonowanie rodziny z chorobą nowotworową dziecka
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
filozofianauki medycznenauki o zdrowiupedagogikapsychologia
dr Elżbieta Januszewska
Lifestyle Practices, Satisfaction with Life and the Level of Perceived Stress of Polish and Foreign Medical Students Studying in Poland
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o zdrowiunauki socjologiczne
dr Krzysztof Jurek
Pomoc dziecku z chorobą nowotworową i jego rodzinie
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki medycznenauki o zdrowiupedagogikapsychologia
dr Andrzej Januszewski
Social support as a moderator between the perception of the disease and stress level in lung cancer patients
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o zdrowiunauki socjologicznepsychologia
dr Krzysztof Jurek
Social support as a moderator between the perception of the disease and stress level in lung cancer patients [Moderacyjna rola wsparcia społecznego między obrazem choroby 
a poziomem stresu wśród pacjentów z chorobą nowotworową płuc ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o zdrowiupsychologia
dr Agata Poręba-Chabros
Miłosierdzie czy opieka społeczna. Od starożytności do oświecenia
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
historianauki medycznenauki o kulturze i religiinauki o zdrowiupedagogika
prof. dr hab. Marian Surdacki
Psychologiczne korelaty podejmowania samoleczenia lekami OTC
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
nauki medycznenauki o zdrowiupsychologia
dr Piotr Mamcarz
Perception of health, health behaviours and the use of prophylactic examinations in postmenopausal women
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o zdrowiunauki socjologiczne
dr Krzysztof Jurek
Ogółem w bazie dostępnych jest: 40333 zweryfikowanych pozycji.