Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Artykuł naukowy: Działania prozdrowotne jako kreator nowych norm zachowań i postaw [Artykuł naukowy: Działania prozdrowotne jako kreator nowych norm zachowań i postaw]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki medycznenauki o zdrowiunauki socjologiczne
Ks. dr Tomasz Adamczyk
Increased levels of nerve growth factor accompany oxidative load in recurrent pregnancy loss. Machine learning applied to FT-Raman spectra study [Podwyższony poziom czynnika wzrostu nerwów towarzyszy ładunkowi oksydacyjnemu w nawracającej utracie ciąży. Uczenie maszynowe zastosowane do badania widm FT-Raman]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
inżynieria biomedycznainżynieria chemicznainżynieria materiałowainżynieria mechanicznainżynieria środowiska,górnictwo i energetykanauki biologicznenauki chemicznenauki farmaceutycznenauki o zdrowiu
dr hab. inż. Krzysztof Pancerz prof. KUL
The Cognitive Aspect of Hope in the Semantic Space of Male Patients Dying of Cancer [Poznawczy aspekt nadziei w przestrzeni semantycznej pacjentów umierających na raka]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki o zdrowiu
prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski
Validation of the German version of the subarachnoid haemorrhage outcome tool (SAHOT) [Walidacja niemieckiej wersji narzędzia oceny wyników krwawienia podpajęczynówkowego ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
językoznawstwonauki biologicznenauki medycznenauki o zdrowiu
dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst prof. KUL
Job-related affective well-being in emergency medical dispatchers: The role of workload, job autonomy, and performance feedback [Job-related affective well-being in emergency medical dispatchers: The role of workload, job autonomy, and performance feedback]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o zdrowiupsychologia
prof. dr hab. Mariola Łaguna
Hospital ethical climate survey - selected psychometric properties of the scale and results among polish nurses and midwives [Hospital ethical climate survey - selected psychometric properties of the scale and results among polish nurses and midwives]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o zdrowiunauki socjologiczne
dr Krzysztof Jurek
Psychospołeczne funkcjonowanie osób z łysieniem plackowatym
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2022
nauki medycznenauki o zdrowiupsychologia
dr Andrzej Januszewski
Zmaganie się z chorobą łuszczycy – zjawisko psychologiczne
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2022
nauki medycznenauki o zdrowiupsychologia
dr Elżbieta Januszewska
Psychophysical quality of life and its determinants in prisoners: the role of selected psychosocial factors [Psychofizyczna jakość życia i jej korelaty u więźniów: rola wybranych czynników psychospołecznych ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o zdrowiupsychologia
dr Elżbieta Talik
Zaburzenia tikowe u dzieci i młodzieży – objawy, przyczyny i formy terapii
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2022
nauki medycznenauki o zdrowiupedagogikapsychologia
dr Andrzej Januszewski
Hospital Urinary Tract Infections in Healthcare Units on the Example of Mazovian Specialist Hospital Ltd [Hospital Urinary Tract Infections in Healthcare Units on the Example of Mazovian Specialist Hospital Ltd]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki medycznenauki o zdrowiupsychologia
dr Andrzej Cudo
Lęk przed przyszłością oraz cele życiowe człowieka
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
nauki medycznenauki o zdrowiunauki socjologicznepedagogikapsychologia
dr Elżbieta Januszewska
Poczucie własnej wartości a emocja zazdrości
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2022
filozofianauki o zdrowiupedagogikapsychologia
dr Andrzej Januszewski
Troska o własną egzystencję przejawem zdrowia psychicznego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
filozofianauki o zdrowiunauki socjologicznepsychologia
dr Andrzej Januszewski
The Mediating Role of Dispositional Optimism in the Relationship between Health Locus of Control and Self-Efficacy in Pregnant Women at Risk of Preterm Delivery [Mediacyjna rola optymizmu dyspozycyjnego w relacji między umiejscowieniem kontroli zdrowia a poczuciem własnej skuteczności u kobiet w ciąży zagrożonej przedwczesnym porodem]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o zdrowiunauki socjologicznepsychologia
dr Krzysztof Jurek
Predictors of stress among dentists during the COVID-19 epidemic [Predictors of stress among dentists during the COVID-19 epidemic]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o zdrowiupsychologia
dr Jan Kutnik
The level of spiritual care competence of Polish nurses and the psychometric properties of the spiritual care competence scale (SCCS) [The level of spiritual care competence of Polish nurses and the psychometric properties of the spiritual care competence scale (SCCS)]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o zdrowiunauki socjologiczne
dr Krzysztof Jurek
PTSD as a Moderator of the Relationship Between the Distribution of Personal Resources and Spiritual Change Among Participants of Hostilities in Ukraine [PTSD jako moderator związku między dystrybucją zasobów osobistych a zmianą duchową wśród uczestników działań wojennych na Ukrainie]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o zdrowiunauki socjologicznepsychologia
dr Krzysztof Jurek
PTSD as a Moderator of the Relationship Between the Distribution of Personal Resources and Spiritual Change Among Participants of Hostilities in Ukraine [PTSD as a Moderator of the Relationship Between the Distribution of Personal Resources and Spiritual Change Among Participants of Hostilities in Ukraine]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o zdrowiunauki socjologicznepsychologia
dr Tomasz Peciakowski
Application of a Screen-Printed Sensor Modified with Carbon Nanofibers for the Voltammetric Analysis of an Anticancer Disubstituted Fused Triazinone [Zastosowanie sitodrukowanego czujnika modyfikowanego nanowłóknami węgla w woltamperometrycznej analizie przeciwnowotworowego dwupodstawionego triazynonu]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki biologicznenauki chemicznenauki medycznenauki o zdrowiu
dr Ilona Sadok
Paramedics’ educational needs regarding cultural competence: cross-sectional study of selected two regions of Poland [Potrzeby edukacyjne ratowników medycznych w zakresie kompetencji kulturowych: badanie przekrojowe w wybranych dwóch regionach Polskii]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o zdrowiunauki socjologiczne
dr Krzysztof Jurek
Social support and subjective assessment of psychophysical condition, health, and satisfaction with quality of life among women after pregnancy loss [Social support and subjective assessment of psychophysical condition, health, and satisfaction with quality of life among women after pregnancy loss]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o zdrowiunauki socjologicznepsychologia
dr Krzysztof Jurek
The Polish Version of the Nursing Delirium Screening Scale (NuDESC PL)-Experience of Using in Nursing Practice in Cardiac Surgery Intensive Care Unit [The Polish Version of the Nursing Delirium Screening Scale(NuDESC PL)-Experience of Using in Nursing Practice inCardiac Surgery Intensive Care Unit]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki medycznenauki o zdrowiunauki socjologiczne
dr Krzysztof Jurek
Objawy autyzmu w przebiegu cyklu życia człowieka – od narodzenia do okresu dorastania
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
nauki o zdrowiupedagogikapsychologia
dr Elżbieta Januszewska
Trichotillomania, czyli przymus wyrywania włosów - objawy, przyczyny, formy terapii
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
nauki medycznenauki o zdrowiupedagogikapsychologia
dr Andrzej Januszewski
A pre-registered short-term forecasting study of COVID-19 in Germany and Poland during the second wave [A pre-registered short-term forecasting study of COVID-19 in Germany and Poland during the second wave]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o zdrowiu
dr Rafał Bartczuk
Psychoterapia zdalna z perspektywy pacjentów w dobie pandemii COVID-19 .
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
nauki o zdrowiupsychologia
dr Krzysztof Ciepliński
The Risk of Self-medication among Students from Urban and Rural Areas [The Risk of Self-medication among Students from Urban and Rural Areas]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o zdrowiunauki socjologicznepsychologia
dr Krzysztof Jurek
Wypalenie zawodowe wyzwaniem dla współczesnego społeczeństwa.
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
ekonomia i finansenauki medycznenauki o zdrowiupsychologia
dr Elżbieta Januszewska
Wypalenie zawodowe wyzwaniem dla współczesnego społeczeństwa
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
ekonomia i finansenauki medycznenauki o zdrowiunauki socjologicznepedagogikapsychologia
dr Andrzej Januszewski
Ogółem w bazie dostępnych jest: 42691 zweryfikowanych pozycji.