Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Hospital ethical climate survey - selected psychometric properties of the scale and results among polish nurses and midwives [Hospital ethical climate survey - selected psychometric properties of the scale and results among polish nurses and midwives]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o zdrowiunauki socjologiczne
dr Krzysztof Jurek
The Mediating Role of Dispositional Optimism in the Relationship between Health Locus of Control and Self-Efficacy in Pregnant Women at Risk of Preterm Delivery [Mediacyjna rola optymizmu dyspozycyjnego w relacji między umiejscowieniem kontroli zdrowia a poczuciem własnej skuteczności u kobiet w ciąży zagrożonej przedwczesnym porodem]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o zdrowiunauki socjologicznepsychologia
dr Krzysztof Jurek
PTSD as a Moderator of the Relationship Between the Distribution of Personal Resources and Spiritual Change Among Participants of Hostilities in Ukraine [PTSD jako moderator związku między dystrybucją zasobów osobistych a zmianą duchową wśród uczestników działań wojennych na Ukrainie]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o zdrowiunauki socjologicznepsychologia
dr Krzysztof Jurek
PTSD as a Moderator of the Relationship Between the Distribution of Personal Resources and Spiritual Change Among Participants of Hostilities in Ukraine [PTSD as a Moderator of the Relationship Between the Distribution of Personal Resources and Spiritual Change Among Participants of Hostilities in Ukraine]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o zdrowiunauki socjologicznepsychologia
dr Tomasz Peciakowski
Application of a Screen-Printed Sensor Modified with Carbon Nanofibers for the Voltammetric Analysis of an Anticancer Disubstituted Fused Triazinone [Zastosowanie sitodrukowanego czujnika modyfikowanego nanowłóknami węgla w woltamperometrycznej analizie przeciwnowotworowego dwupodstawionego triazynonu]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki biologicznenauki chemicznenauki medycznenauki o zdrowiu
dr Ilona Sadok
Paramedics’ educational needs regarding cultural competence: cross-sectional study of selected two regions of Poland [Potrzeby edukacyjne ratowników medycznych w zakresie kompetencji kulturowych: badanie przekrojowe w wybranych dwóch regionach Polskii]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o zdrowiunauki socjologiczne
dr Krzysztof Jurek
Social support and subjective assessment of psychophysical condition, health, and satisfaction with quality of life among women after pregnancy loss [Social support and subjective assessment of psychophysical condition, health, and satisfaction with quality of life among women after pregnancy loss]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o zdrowiunauki socjologicznepsychologia
dr Krzysztof Jurek
The Polish Version of the Nursing Delirium Screening Scale (NuDESC PL)-Experience of Using in Nursing Practice in Cardiac Surgery Intensive Care Unit [The Polish Version of the Nursing Delirium Screening Scale(NuDESC PL)-Experience of Using in Nursing Practice inCardiac Surgery Intensive Care Unit]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki medycznenauki o zdrowiunauki socjologiczne
dr Krzysztof Jurek
Objawy autyzmu w przebiegu cyklu życia człowieka – od narodzenia do okresu dorastania
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
nauki o zdrowiupedagogikapsychologia
dr Elżbieta Januszewska
Trichotillomania, czyli przymus wyrywania włosów - objawy, przyczyny, formy terapii
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
nauki medycznenauki o zdrowiupedagogikapsychologia
dr Andrzej Januszewski
A pre-registered short-term forecasting study of COVID-19 in Germany and Poland during the second wave [A pre-registered short-term forecasting study of COVID-19 in Germany and Poland during the second wave]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o zdrowiu
dr Rafał Bartczuk
Psychoterapia zdalna z perspektywy pacjentów w dobie pandemii COVID-19 .
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
nauki o zdrowiupsychologia
dr Krzysztof Ciepliński
The Risk of Self-medication among Students from Urban and Rural Areas [The Risk of Self-medication among Students from Urban and Rural Areas]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o zdrowiunauki socjologicznepsychologia
dr Krzysztof Jurek
Samotność i poczucie osamotnienia u współczesnych nastolatków z anoreksją psychiczną
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
filozofianauki farmaceutycznenauki medycznenauki o zdrowiupedagogikapsychologia
dr Elżbieta Januszewska
Wypalenie zawodowe wyzwaniem dla współczesnego społeczeństwa.
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
ekonomia i finansenauki medycznenauki o zdrowiupsychologia
dr Elżbieta Januszewska
Wypalenie zawodowe wyzwaniem dla współczesnego społeczeństwa
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
ekonomia i finansenauki medycznenauki o zdrowiunauki socjologicznepedagogikapsychologia
dr Andrzej Januszewski
Percepcja własnego ciała u współczesnej młodzieży z tatuażami i piercingiem
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
nauki o zdrowiunauki socjologicznepedagogikapsychologia
dr Andrzej Januszewski
Zmaganie się z zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi u dzieci i młodzieży.
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
filozofianauki biologicznenauki medycznenauki o zdrowiu
dr Elżbieta Januszewska
Zastosowanie terapii behawioralno-poznawczej w zaburzeniu kompulsyjno-obsesyjnym
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
nauki medycznenauki o zdrowiupedagogikapsychologia
dr Andrzej Januszewski
Religiosity and Attitudes towards Health, Disease, Death andthe Use of Stimulants among Jehovah’s Witnesses [Religiosity and Attitudes towards Health, Disease, Death andthe Use of Stimulants among Jehovah’s Witnesses]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o zdrowiunauki socjologiczne
dr Krzysztof Jurek
Selected determinants of spirituality among nurses [Wybrane uwarunkowania duchowości wśród pielęgniarek]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o zdrowiunauki socjologiczne
dr Krzysztof Jurek
Processes of a Transformation of Young Drivers’ Responsibility for Health—Carpe Diem [Procesy transformacji odpowiedzialności młodych kierowców za zdrowie - Carpe Diem ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o zdrowiu
dr Monika Dacka
Processes of a Transformation of Young Drivers’ Responsibility for Health—Carpe Diem [Procesy transformacji odpowiedzialności młodych kierowców za zdrowie - Carpe Diem]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki biologicznenauki o zdrowiu
dr Natalia Kajka
Personal Resources and Spiritual Change among Participants’ Hostilities in Ukraine: The Mediating Role of Posttraumatic Stress Disorder and Turn to Religion [Personal Resources and Spiritual Change among Participants’ Hostilities in Ukraine: The Mediating Role of Posttraumatic Stress Disorder and Turn to Religion]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o zdrowiunauki socjologicznepsychologia
dr Krzysztof Jurek
Przyjaciel kobiet. Profesor Włodzimierz Fijałkowski
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2021
nauki o zdrowiupedagogika
dr hab. Dorota Kornas-Biela prof. KUL
Students’ Confidence and Interests in Palliative and Bereavement Care: A European Study [Students’ Confidence and Interest in Palliative and Bereavement Care: A European Study]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o sztucenauki o zdrowiupsychologia
dr Krzysztof Ciepliński
Social Prestige of the Paramedic Profession [Social Prestige of the Paramedic Profession]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o zdrowiunauki socjologicznepsychologia
dr Michał Wiechetek
Quality of Life and Its Correlates in People Serving Prison Sentences in Penitentiary Institutions [Poczucie jakości życia i jego korelaty u osób skazanych ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o zdrowiupsychologia
dr Elżbieta Talik
Harmonia życia zawodowego i czasu wolnego w życiu kobiet w Polsce w perspektywie andragogicznej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o kulturze i religiinauki o zdrowiunauki teologicznepedagogika
dr Renata Pomarańska
Wywiad narracyjny w badaniach pielęgniarskich oraz w opiece pielęgniarskiej - przegląd literatury
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o zdrowiu
dr hab. Iwona Wieżel
Ogółem w bazie dostępnych jest: 41756 zweryfikowanych pozycji.