Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
The influence of electromagnetic fields generated by wireless connectivity systems on the occurrence of emotional disorders in women: A preliminary report [The influence of electromagnetic fields generated by wireless connectivity systems on the occurrence of emotional disorders in women: A preliminary report]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki medycznepsychologia
dr hab. Agata Błachnio prof. KUL
ACE insertion/deletion polymorphism (rs4646994) is associated with the increased risk of multiple myeloma [Polimorfizm insercji / delecji ACE (rs4646994) wiąże się ze zwiększonym ryzykiem szpiczaka mnogiego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki medyczne
mgr Wojciech Styk
The Anti-Candida albicans Agent 4-AN Inhibits Multiple Protein Kinases [The Anti-Candida albicans Agent 4-AN Inhibits Multiple Protein Kinases]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologicznenauki farmaceutycznenauki medyczne
dr Monika Janeczko
Autyzm - rys historyczny - diagnoza - objawy
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
nauki medycznenauki socjologicznepedagogikapsychologia
dr Andrzej Januszewski
Autyzm - rys historyczny - diagnoza - objawy
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
nauki medycznenauki socjologicznepedagogikapsychologia
dr Elżbieta Januszewska
Emodin Reduces the Activity of (1,3)-β-D-glucan Synthase from Candida albicans and Does Not Interact with Caspofungin [Emodin Reduces the Activity of (1,3)- β -D-glucan Synthase from Candida albicans and Does Not Interact with Caspofungin]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki biologicznenauki farmaceutycznenauki medyczne
dr Monika Janeczko
Personalizm podstawą filozoficzną medycyny spersonalizowanej
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
nauki medycznenauki o zdrowiunauki teologiczne
Ks. dr hab. Piotr Goliszek
Agresja u dzieci i młodzieży a postawy rodzicielskie
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki medycznenauki o zdrowiunauki socjologicznepedagogikapsychologia
dr Elżbieta Januszewska
Agresja a agresywność u dzieci i młodzieży - przegląd wybranych teorii psychologicznych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
filozofianauki medycznenauki socjologicznepsychologia
dr Andrzej Januszewski
Agresja a agresywność u dzieci i młodzieży - przegląd wybranych teorii psychologicznych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
filozofianauki medycznenauki socjologicznepedagogikapsychologia
dr Elżbieta Januszewska
Działania szkół wyższych i instytucji finansujących naukę na rzecz etyki badań z udziałem ludzi
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
nauki medycznenauki socjologicznenauki teologicznepsychologia
Ks. dr Krzysztof Smykowski
Astragalus membranaceus we współczesnej farmakognozji. Część II: Działanie wspomagające płodność
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2018
nauki medyczne
dr Monika Jach
Coping with stress and quality of life in woman with stress urinary incontience [Zmaganie się ze stresem i jakość życia kobiet z nietrzymaniem moczu]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki medyczne
prof. dr hab. Stanisława Steuden
Astragalus membranaceus we współczesnej farmakognozji. Część I: Działanie hamujące procesy starzenia organizmu.
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2018
nauki medyczne
dr Monika Jach
Samouszkodzenia ciała formą autodestrukcji u młodzieży
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
nauki medycznepedagogikapsychologia
dr Andrzej Januszewski
Obraz choroby u dzieci i młodzieży z atopowym zapaleniem skóry
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
nauki medycznepedagogikapsychologia
dr Andrzej Januszewski
Obraz choroby u dzieci i młodzieży z atopowym zapaleniem skóry
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
nauki medycznenauki o zdrowiunauki socjologicznepedagogikapsychologia
dr Elżbieta Januszewska
Zaburzenia snu u dzieci i młodzieży – diagnoza i wybrane formy terapii
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
nauki medycznenauki o zdrowiunauki socjologicznepedagogikapsychologia
dr Elżbieta Januszewska
A representative of arylcyanomethylenequinone oximes effectively inhibits growth and formation of hyphae in Candida albicans and influences the activity of protein kinases in vitro [Reprezentant arylcyanomethylenequinone oximes skutecznie hamuje wzrost i tworzenie strzępek u Candida albicans oraz wpływa in vitro na aktywność kinaz białkowych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
inżynieria chemicznanauki biologicznenauki medyczne
dr hab. Anna Rymuszka prof. KUL
Evaluation of Bisphenol A influence on endocannabinoid system in pregnant women [Evaluation of Bisphenol A influence on endocannabinoid system in pregnant women]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki chemicznenauki medyczne
dr hab. Maciej Masłyk
A representative of arylcyanomethylenequinone oximes effectively inhibits growth and formation of hyphae in Candida albicans and influences the activity of protein kinases in vitro [Przedstawiciel oksydów arylometanometylochinonu efektywnie hamuje wzrost i powstawanie strzępek u Candida albicans i wpływa na aktywność kinaz białkowych in vitro]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
inżynieria chemicznanauki biologicznenauki medyczne
dr hab. Hieronim Golczyk prof. KUL
Pochodne 1,4-naftochinonu silnie hamują wzrost Candida albicans, hamują tworzenie strzępek i nie wykazują toksyczności w stosunku do zarodków danio pręgowanego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
inżynieria chemicznanauki biologicznenauki medyczne
dr hab. Hieronim Golczyk prof. KUL
Nutritional yeast biomass: characterization and application [Biomasa drożdży odżywczych: charakterystyka i zastosowanie]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
inżynieria chemicznanauki medycznenauki medyczne
dr Monika Jach
A representative of arylcyanomethylenequinone oximes efectively inhibits growth and formation of hyphae in Candida albicans and influences the activity of protein kinases in vitro [Przedstawiciel oksydów arylometanometylochinonu efektywnie hamuje wzrost i powstawanie strzępek u Candida albicans i wpływa na aktywność kinaz białkowych in vitro]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
inżynieria chemicznanauki biologicznenauki medyczne
dr hab. Anna Sierosławska prof. KUL
Mutyzm wybiórczy czyli dziecko cierpiące w milczeniu we współczesnym świecie
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
nauki medycznenauki o zdrowiunauki socjologicznepedagogikapsychologia
dr Elżbieta Januszewska
Psychologia i psychoterapia wobec wolności
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2017
nauki medycznenauki o zdrowiupsychologia
dr Krzysztof Ciepliński
Il diritto dei medici all'obiezione di coscienza in Polonia: recenti sviluppi [Prawo lekarzy do sprzeciwu sumienia w Polsce: najnowsze fazy ewolucji ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
nauki medycznenauki prawne
Ks. dr hab. Piotr Stanisz prof. KUL
A representative of arylcyanomethylenequinone oximes efectively inhibits growth and formation of hyphae in Candida albicans and influences the activity of protein kinases in vitro [A representative of arylcyanomethylenequinone oximes efectively inhibits growth and formation of hyphae in Candida albicans and influences the activity of protein kinases in vitro]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
nauki biologicznenauki chemicznenauki medyczne
dr hab. Maciej Masłyk
Captopril apparently increase and cisplatin apparently decrease human albumin concentration in artificial urinary solutions [Captopril apparently increase and cisplatin apparently decrease human albumin concentration in artificial urinary solutions]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
nauki chemicznenauki chemicznenauki medyczne
dr Rafał Kuzioła
Szpitale w służbie dawnego społeczeństwa. Próba typologizacji
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
historianauki medycznenauki o zdrowiupedagogika
prof. dr hab. Marian Surdacki
Ogółem w bazie dostępnych jest: 34444 zweryfikowanych pozycji.