Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Application of a Screen-Printed Sensor Modified with Carbon Nanofibers for the Voltammetric Analysis of an Anticancer Disubstituted Fused Triazinone [Zastosowanie sitodrukowanego czujnika modyfikowanego nanowłóknami węgla w woltamperometrycznej analizie przeciwnowotworowego dwupodstawionego triazynonu]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki biologicznenauki chemicznenauki medycznenauki o zdrowiu
dr Ilona Sadok
The Polish Version of the Nursing Delirium Screening Scale (NuDESC PL)-Experience of Using in Nursing Practice in Cardiac Surgery Intensive Care Unit [The Polish Version of the Nursing Delirium Screening Scale(NuDESC PL)-Experience of Using in Nursing Practice inCardiac Surgery Intensive Care Unit]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki medycznenauki o zdrowiunauki socjologiczne
dr Krzysztof Jurek
Zjawisko perfekcjonizmu i motywacja osiągnięć
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
nauki medycznepedagogikapsychologia
dr Elżbieta Januszewska
Nieśmiałość jako zjawisko psychologiczne we współczesnym świecie - diagnoza, przyczyny i formy terapii
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
nauki medycznepedagogikapsychologia
dr Andrzej Januszewski
Psychospołeczne uwarunkowania zaburzeń lękowych u młodzieży
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
nauki medycznepedagogikapsychologia
dr Andrzej Januszewski
Trichotillomania, czyli przymus wyrywania włosów - objawy, przyczyny, formy terapii
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
nauki medycznenauki o zdrowiupedagogikapsychologia
dr Andrzej Januszewski
Global, regional, and national burden of bone fractures in 204 countries and territories, 1990-2019: a systematic analysis from the Global Burden of Disease Study 2019 [Global, regional, and national burden of bone fractures in 204 countries and territories, 1990-2019: a systematic analysis from the Global Burden of Disease Study 2019]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
inżynieria biomedycznainżynieria chemicznainżynieria materiałowanauki medyczne
dr Taras Kavetskyy
Wypalenie zawodowe wyzwaniem dla współczesnego społeczeństwa
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
ekonomia i finansenauki medycznenauki o zdrowiunauki socjologicznepedagogikapsychologia
dr Andrzej Januszewski
Samotność i poczucie osamotnienia u współczesnych nastolatków z anoreksją psychiczną
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
filozofianauki farmaceutycznenauki medycznenauki o zdrowiupedagogikapsychologia
dr Elżbieta Januszewska
Agresja u dzieci a schematy postaw rodzicielskich
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
filozofianauki medycznepedagogikapsychologia
dr Elżbieta Januszewska
Wypalenie zawodowe wyzwaniem dla współczesnego społeczeństwa.
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
ekonomia i finansenauki medycznenauki o zdrowiupsychologia
dr Elżbieta Januszewska
Zmaganie się z zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi u dzieci i młodzieży.
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
filozofianauki biologicznenauki medycznenauki o zdrowiu
dr Elżbieta Januszewska
The Risk of Self-medication among Students from Urban and Rural Areas [Ryzyko samoleczenia u studentów z rejonów miejskich i wiejskich ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki medycznepsychologia
dr Piotr Mamcarz
Zastosowanie terapii behawioralno-poznawczej w zaburzeniu kompulsyjno-obsesyjnym
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
nauki medycznenauki o zdrowiupedagogikapsychologia
dr Andrzej Januszewski
Nanopore-sequencing characterization of the gut microbiota of Melolontha melolontha larvae: contribution to protection against entomopathogenic nematodes? [Charakterystyka mikrobiomu jelita larw Melolontha melolontha za pomocą sekwencjonowania nanoporowego: rola ochronna w zapobieganiu infekcji przez nicienie entmopatogeniczne?]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
inżynieria biomedycznanauki biologicznenauki chemicznenauki farmaceutycznenauki medycznerolnictwo i ogrodnictwotechnologia żywności i żywieniaweterynaria
dr Waldemar Kazimierczak
Nanotechnology against the novel coronavirus (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2): diagnosis, treatment, therapy and future prospectives [Nanotechnology against the novel coronavirus (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2): diagnosis, treatment, therapy and future prospectives]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
inżynieria biomedycznainżynieria materiałowanauki medyczne
dr Taras Kavetskyy
Morphological and physiological changes in Lentilactobacillus hilgardii cells after cold plasma treatment [Morphological and physiological changes in Lentilactobacillus hilgardii cells after cold plasma treatment ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologicznenauki chemicznenauki medyczne
dr hab. Tomasz Skrzypek
Doświadczanie życia przez dzieci i młodzież z astmą oskrzelową
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki medycznepedagogikapsychologia
dr Elżbieta Januszewska
Different Forms of Violence - Selected Issues [Rózne formy przemocy. Wybrane zagadnienia]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki medycznenauki prawneprawo kanonicznepsychologia
Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk prof. KUL
Causes of blindness and vision impairment in 2020 and trends over 30 years, and prevalence of avoidable blindness in relation to VISION 2020: the Right to Sight: an analysis for the Global Burden of Disease Study [Causes of blindness and vision impairment in 2020 and trends over 30 years, and prevalence of avoidable blindness in relation to VISION 2020: the Right to Sight: an analysis for the Global Burden of Disease Study]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria biomedycznanauki medyczne
dr Taras Kavetskyy
Jakość życia młodzieży z chorobami nowotworowymi
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki medycznepedagogikapsychologia
dr Andrzej Januszewski
Role of Natural Agents in Management of Diabetes [Rola naturalnych czynników w leczeniu cukrzycy ]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki biologicznenauki farmaceutycznenauki medyczne
dr Monika Jach
Lęki i zamartwianie się u współczesnych nastolatków
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
filozofianauki medycznepedagogikapsychologia
dr Andrzej Januszewski
Trauma wywołana przemocą wobec dziecka. Rodzaje, skutki i propozycje terapeutyczne
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki medycznepedagogikapsychologia
dr Andrzej Januszewski
Lęki i zamartwianie się u współczesnych nastolatków
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki medycznenauki o zdrowiupedagogikapsychologia
dr Elżbieta Januszewska
Depresja, osamotnienie a przeżyta trauma u dzieci i młodzieży
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki medycznenauki o zdrowiupedagogikapsychologia
dr Elżbieta Januszewska
Estimating global injuries morbidity and mortality: methods and data used in the Global Burden of Disease 2017 study [Estimating global injuries morbidity and mortality: methods and data used in the Global Burden of Disease 2017 study]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria biomedycznanauki medyczne
dr Taras Kavetskyy
Funkcjonowanie rodziny z chorobą nowotworową dziecka
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
filozofianauki medycznenauki o zdrowiupedagogikapsychologia
dr Elżbieta Januszewska
Pomoc dziecku z chorobą nowotworową i jego rodzinie
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki medycznenauki o zdrowiupedagogikapsychologia
dr Andrzej Januszewski
The Impact of the NOD2/CARD15 Variant (3020insC) and PSMA6 Polymorphism (-8C G) on the Development and Outcome of Multiple Myeloma [The Impact of the NOD2/CARD15 Variant (3020insC) and PSMA6 Polymorphism (-8C G) on the Development and Outcome of Multiple Myeloma]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki medyczne
mgr Wojciech Styk
Ogółem w bazie dostępnych jest: 41534 zweryfikowanych pozycji.