Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Doświadczanie życia przez dzieci i młodzież z astmą oskrzelową
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki medycznepedagogikapsychologia
dr Elżbieta Januszewska
Different Forms of Violence - Selected Issues [Rózne formy przemocy. Wybrane zagadnienia]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki medycznenauki prawneprawo kanonicznepsychologia
Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk prof. KUL
Causes of blindness and vision impairment in 2020 and trends over 30 years, and prevalence of avoidable blindness in relation to VISION 2020: the Right to Sight: an analysis for the Global Burden of Disease Study [Causes of blindness and vision impairment in 2020 and trends over 30 years, and prevalence of avoidable blindness in relation to VISION 2020: the Right to Sight: an analysis for the Global Burden of Disease Study]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria biomedycznanauki medyczne
dr Taras Kavetskyy
Lęki i zamartwianie się u współczesnych nastolatków
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki medycznenauki o zdrowiupedagogikapsychologia
dr Elżbieta Januszewska
Depresia,osamotnienie a przeżyta trauma u dzieci i młodzieży
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki medycznenauki o zdrowiupedagogikapsychologia
dr Elżbieta Januszewska
Trauma wywołana przemocą wobec dziecka. Rodzaje, skutki i propozycje terapeutyczne
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki medycznepedagogikapsychologia
dr Andrzej Januszewski
Lęki i zamartwianie się u współczesnych nastolatków
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki medycznepedagogikapsychologia
dr Andrzej Januszewski
Estimating global injuries morbidity and mortality: methods and data used in the Global Burden of Disease 2017 study [Estimating global injuries morbidity and mortality: methods and data used in the Global Burden of Disease 2017 study]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria biomedycznanauki medyczne
dr Taras Kavetskyy
Pomoc dziecku z chorobą nowotworową i jego rodzinie
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki medycznenauki o zdrowiupedagogikapsychologia
dr Andrzej Januszewski
Funkcjonowanie rodziny z chorobą nowotworową dziecka
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
filozofianauki medycznenauki o zdrowiupedagogikapsychologia
dr Elżbieta Januszewska
Miłosierdzie czy opieka społeczna. Od starożytności do oświecenia
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
historianauki medycznenauki o kulturze i religiinauki o zdrowiupedagogika
prof. dr hab. Marian Surdacki
Psychologiczne korelaty podejmowania samoleczenia lekami OTC
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
nauki medycznenauki o zdrowiupsychologia
dr Piotr Mamcarz
Global injury morbidity and mortality from 1990 to 2017: results from the Global Burden of Disease Study 2017 [Global injury morbidity and mortality from 1990 to 2017: results from the Global Burden of Disease Study 2017]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria biomedycznainżynieria materiałowanauki medyczne
dr Taras Kavetskyy
Effects of quercetin loaded nanostructured lipid carriers on the paraquat-induced toxicity in human lymphocytes [Effects of quercetin loaded nanostructured lipid carriers on the paraquat-induced toxicity in human lymphocytes]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria biomedycznainżynieria materiałowanauki farmaceutycznenauki medyczne
dr Taras Kavetskyy
Monitoring of drug resistance towards reducing the toxicity of pharmaceutical compounds: Past, present and future [Monitoring of drug resistance towards reducing the toxicity of pharmaceutical compounds: Past, present and future]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria biomedycznainżynieria materiałowanauki farmaceutycznenauki medyczne
dr Taras Kavetskyy
Cell junction proteins: Crossing the glomerular filtration barrier in diabetic nephropathy [Cell junction proteins: Crossing the glomerular filtration barrier in diabetic nephropathy]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria biomedycznainżynieria materiałowanauki medyczne
dr Taras Kavetskyy
Protective effects of dietary antioxidants against vanadium-induced toxicity: a review [Ochronne działanie antyoksydantów z diety wobec toksyczności wanadu: artykuł przeglądowy]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologicznenauki medycznenauki o zdrowiu
dr Iwona Zwolak
Social Prestige of Internal Medicine [Społeczny prestiż medycyny wewnętrznej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki medycznepsychologia
dr Michał Wiechetek
Pedophilia – definitions of the disorder. Selected clinical, legal, and social issues [Pedofilia – definicje zaburzenia. Wybrane zagadnienia kliniczno–prawno–społeczne]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki medycznenauki prawneprawo kanoniczne
Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk prof. KUL
Potential donors of biological material to biobanks - psychosocial characteristics [Potential donors of biological material to biobanks - psychosocial characteristics]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki medycznepsychologia
dr Michał Wiechetek
Psychological factors modifying various dimensions of biobanking attitudes [Psychological factors modifying various dimensions of biobanking attitudes]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki medycznepsychologia
dr Michał Wiechetek
Microsporidia Nosema spp. – obligate bee parasites are transmitted by air [Mikrosporidia Nosema spp. - obligatoryjnego pasożyta pszczół - przenoszą się z powietrzem]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologicznenauki farmaceutycznenauki leśnenauki medycznerolnictwo i ogrodnictwo
dr Waldemar Kazimierczak
The influence of electromagnetic fields generated by wireless connectivity systems on the occurrence of emotional disorders in women: A preliminary report [The influence of electromagnetic fields generated by wireless connectivity systems on the occurrence of emotional disorders in women: A preliminary report]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki medycznepsychologia
dr hab. Agata Błachnio prof. KUL
The role of selenium in arsenic and cadmium toxicity: an updated review of scientific literature [Rola selenu w toksyczności arsenu i kadmu: aktualny przegląd literatury naukowej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologicznenauki farmaceutycznenauki medycznenauki o zdrowiu
dr Iwona Zwolak
Selected Health Behaviours of Nurses [Wybrane zachowania zdrowotne pielęgniarek]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki medycznenauki o zdrowiupsychologia
dr hab. Maria Chuchra prof. KUL
ACE insertion/deletion polymorphism (rs4646994) is associated with the increased risk of multiple myeloma [Polimorfizm insercji / delecji ACE (rs4646994) wiąże się ze zwiększonym ryzykiem szpiczaka mnogiego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki medyczne
mgr Wojciech Styk
The Anti-Candida albicans Agent 4-AN Inhibits Multiple Protein Kinases [The Anti-Candida albicans Agent 4-AN Inhibits Multiple Protein Kinases]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologicznenauki farmaceutycznenauki medyczne
dr Monika Janeczko
Autyzm - rys historyczny - diagnoza - objawy
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
nauki medycznenauki socjologicznepedagogikapsychologia
dr Andrzej Januszewski
Autyzm - rys historyczny - diagnoza - objawy
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
nauki medycznenauki socjologicznepedagogikapsychologia
dr Elżbieta Januszewska
Emodin Reduces the Activity of (1,3)-β-D-glucan Synthase from Candida albicans and Does Not Interact with Caspofungin [Emodin Reduces the Activity of (1,3)- β -D-glucan Synthase from Candida albicans and Does Not Interact with Caspofungin]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki biologicznenauki farmaceutycznenauki medyczne
dr Monika Janeczko
Ogółem w bazie dostępnych jest: 38343 zweryfikowanych pozycji.