Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Artykuł naukowy: Działania prozdrowotne jako kreator nowych norm zachowań i postaw [Artykuł naukowy: Działania prozdrowotne jako kreator nowych norm zachowań i postaw]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki medycznenauki o zdrowiunauki socjologiczne
Ks. dr Tomasz Adamczyk
Validation of the German version of the subarachnoid haemorrhage outcome tool (SAHOT) [Walidacja niemieckiej wersji narzędzia oceny wyników krwawienia podpajęczynówkowego ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
językoznawstwonauki biologicznenauki medycznenauki o zdrowiu
dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst prof. KUL
Zmaganie się z chorobą łuszczycy – zjawisko psychologiczne
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2022
nauki medycznenauki o zdrowiupsychologia
dr Elżbieta Januszewska
Psychospołeczne funkcjonowanie osób z łysieniem plackowatym
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2022
nauki medycznenauki o zdrowiupsychologia
dr Andrzej Januszewski
Zaburzenia tikowe u dzieci i młodzieży – objawy, przyczyny i formy terapii
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2022
nauki medycznenauki o zdrowiupedagogikapsychologia
dr Andrzej Januszewski
Zaburzenia tikowe u dzieci i młodzieży – objawy, przyczyny i formy terapii
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
nauki medycznepedagogikapsychologia
dr Elżbieta Januszewska
Hospital Urinary Tract Infections in Healthcare Units on the Example of Mazovian Specialist Hospital Ltd [Hospital Urinary Tract Infections in Healthcare Units on the Example of Mazovian Specialist Hospital Ltd]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki medycznenauki o zdrowiupsychologia
dr Andrzej Cudo
Lęk przed przyszłością oraz cele życiowe człowieka
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
nauki medycznenauki o zdrowiunauki socjologicznepedagogikapsychologia
dr Elżbieta Januszewska
Application of a Screen-Printed Sensor Modified with Carbon Nanofibers for the Voltammetric Analysis of an Anticancer Disubstituted Fused Triazinone [Zastosowanie sitodrukowanego czujnika modyfikowanego nanowłóknami węgla w woltamperometrycznej analizie przeciwnowotworowego dwupodstawionego triazynonu]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki biologicznenauki chemicznenauki medycznenauki o zdrowiu
dr Ilona Sadok
The Polish Version of the Nursing Delirium Screening Scale (NuDESC PL)-Experience of Using in Nursing Practice in Cardiac Surgery Intensive Care Unit [The Polish Version of the Nursing Delirium Screening Scale(NuDESC PL)-Experience of Using in Nursing Practice inCardiac Surgery Intensive Care Unit]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki medycznenauki o zdrowiunauki socjologiczne
dr Krzysztof Jurek
Zjawisko perfekcjonizmu i motywacja osiągnięć
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
nauki medycznepedagogikapsychologia
dr Elżbieta Januszewska
Nieśmiałość jako zjawisko psychologiczne we współczesnym świecie - diagnoza, przyczyny i formy terapii
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
nauki medycznepedagogikapsychologia
dr Andrzej Januszewski
Psychospołeczne uwarunkowania zaburzeń lękowych u młodzieży
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
nauki medycznepedagogikapsychologia
dr Andrzej Januszewski
Trichotillomania, czyli przymus wyrywania włosów - objawy, przyczyny, formy terapii
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
nauki medycznenauki o zdrowiupedagogikapsychologia
dr Andrzej Januszewski
Życie religijne i sakramentalne w infirmerii Szpitala Świętego Ducha w Rzymie w XVII-XVIII wieku
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
filozofiahistorianauki medycznenauki o kulturze i religiinauki teologicznepedagogika
prof. dr hab. Marian Surdacki
Global, regional, and national burden of bone fractures in 204 countries and territories, 1990-2019: a systematic analysis from the Global Burden of Disease Study 2019 [Global, regional, and national burden of bone fractures in 204 countries and territories, 1990-2019: a systematic analysis from the Global Burden of Disease Study 2019]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
inżynieria biomedycznainżynieria chemicznainżynieria materiałowanauki medyczne
dr Taras Kavetskyy
Samotność i poczucie osamotnienia u współczesnych nastolatków z anoreksją psychiczną
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
filozofianauki farmaceutycznenauki medycznenauki o zdrowiupedagogikapsychologia
dr Elżbieta Januszewska
Agresja u dzieci a schematy postaw rodzicielskich
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
filozofianauki medycznepedagogikapsychologia
dr Elżbieta Januszewska
Wypalenie zawodowe wyzwaniem dla współczesnego społeczeństwa.
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
ekonomia i finansenauki medycznenauki o zdrowiupsychologia
dr Elżbieta Januszewska
Wypalenie zawodowe wyzwaniem dla współczesnego społeczeństwa
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
ekonomia i finansenauki medycznenauki o zdrowiunauki socjologicznepedagogikapsychologia
dr Andrzej Januszewski
Zmaganie się z zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi u dzieci i młodzieży.
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
filozofianauki biologicznenauki medycznenauki o zdrowiu
dr Elżbieta Januszewska
The Risk of Self-medication among Students from Urban and Rural Areas [Ryzyko samoleczenia u studentów z rejonów miejskich i wiejskich ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki medycznepsychologia
dr Piotr Mamcarz
Zastosowanie terapii behawioralno-poznawczej w zaburzeniu kompulsyjno-obsesyjnym
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
nauki medycznenauki o zdrowiupedagogikapsychologia
dr Andrzej Januszewski
Nanopore-sequencing characterization of the gut microbiota of Melolontha melolontha larvae: contribution to protection against entomopathogenic nematodes? [Charakterystyka mikrobiomu jelita larw Melolontha melolontha za pomocą sekwencjonowania nanoporowego: rola ochronna w zapobieganiu infekcji przez nicienie entmopatogeniczne?]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
inżynieria biomedycznanauki biologicznenauki chemicznenauki farmaceutycznenauki medycznerolnictwo i ogrodnictwotechnologia żywności i żywieniaweterynaria
dr Waldemar Kazimierczak
Nanotechnology against the novel coronavirus (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2): diagnosis, treatment, therapy and future prospectives [Nanotechnology against the novel coronavirus (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2): diagnosis, treatment, therapy and future prospectives]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
inżynieria biomedycznainżynieria materiałowanauki medyczne
dr Taras Kavetskyy
Morphological and physiological changes in Lentilactobacillus hilgardii cells after cold plasma treatment [Morphological and physiological changes in Lentilactobacillus hilgardii cells after cold plasma treatment ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologicznenauki chemicznenauki medyczne
dr hab. Tomasz Skrzypek
Different Forms of Violence - Selected Issues [Rózne formy przemocy. Wybrane zagadnienia]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki medycznenauki prawneprawo kanonicznepsychologia
Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk prof. KUL
Doświadczanie życia przez dzieci i młodzież z astmą oskrzelową
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki medycznepedagogikapsychologia
dr Elżbieta Januszewska
Causes of blindness and vision impairment in 2020 and trends over 30 years, and prevalence of avoidable blindness in relation to VISION 2020: the Right to Sight: an analysis for the Global Burden of Disease Study [Causes of blindness and vision impairment in 2020 and trends over 30 years, and prevalence of avoidable blindness in relation to VISION 2020: the Right to Sight: an analysis for the Global Burden of Disease Study]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria biomedycznanauki medyczne
dr Taras Kavetskyy
Jakość życia młodzieży z chorobami nowotworowymi
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki medycznepedagogikapsychologia
dr Andrzej Januszewski
Ogółem w bazie dostępnych jest: 42716 zweryfikowanych pozycji.