Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Nanopore-sequencing characterization of the gut microbiota of Melolontha melolontha larvae: contribution to protection against entomopathogenic nematodes? [Charakterystyka mikrobiomu jelita larw Melolontha melolontha za pomocą sekwencjonowania nanoporowego: rola ochronna w zapobieganiu infekcji przez nicienie entmopatogeniczne?]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
inżynieria biomedycznanauki biologicznenauki chemicznenauki farmaceutycznenauki medycznerolnictwo i ogrodnictwotechnologia żywności i żywieniaweterynaria
dr Waldemar Kazimierczak
Morphological and physiological changes in Lentilactobacillus hilgardii cells after cold plasma treatment [Morphological and physiological changes in Lentilactobacillus hilgardii cells after cold plasma treatment ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologicznenauki chemicznenauki medyczne
dr hab. Tomasz Skrzypek
Different Forms of Violence - Selected Issues [Rózne formy przemocy. Wybrane zagadnienia]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki medycznenauki prawneprawo kanonicznepsychologia
Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk prof. KUL
Doświadczanie życia przez dzieci i młodzież z astmą oskrzelową
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki medycznepedagogikapsychologia
dr Elżbieta Januszewska
Causes of blindness and vision impairment in 2020 and trends over 30 years, and prevalence of avoidable blindness in relation to VISION 2020: the Right to Sight: an analysis for the Global Burden of Disease Study [Causes of blindness and vision impairment in 2020 and trends over 30 years, and prevalence of avoidable blindness in relation to VISION 2020: the Right to Sight: an analysis for the Global Burden of Disease Study]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria biomedycznanauki medyczne
dr Taras Kavetskyy
Jakość życia młodzieży z chorobami nowotworowymi
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki medycznepedagogikapsychologia
dr Andrzej Januszewski
Role of Natural Agents in Management of Diabetes [Rola naturalnych czynników w leczeniu cukrzycy ]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki biologicznenauki farmaceutycznenauki medyczne
dr Monika Jach
Lęki i zamartwianie się u współczesnych nastolatków
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
filozofianauki medycznepedagogikapsychologia
dr Andrzej Januszewski
Depresja, osamotnienie a przeżyta trauma u dzieci i młodzieży
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki medycznenauki o zdrowiupedagogikapsychologia
dr Elżbieta Januszewska
Lęki i zamartwianie się u współczesnych nastolatków
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki medycznenauki o zdrowiupedagogikapsychologia
dr Elżbieta Januszewska
Trauma wywołana przemocą wobec dziecka. Rodzaje, skutki i propozycje terapeutyczne
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki medycznepedagogikapsychologia
dr Andrzej Januszewski
Estimating global injuries morbidity and mortality: methods and data used in the Global Burden of Disease 2017 study [Estimating global injuries morbidity and mortality: methods and data used in the Global Burden of Disease 2017 study]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria biomedycznanauki medyczne
dr Taras Kavetskyy
Funkcjonowanie rodziny z chorobą nowotworową dziecka
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
filozofianauki medycznenauki o zdrowiupedagogikapsychologia
dr Elżbieta Januszewska
Pomoc dziecku z chorobą nowotworową i jego rodzinie
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki medycznenauki o zdrowiupedagogikapsychologia
dr Andrzej Januszewski
The Impact of the NOD2/CARD15 Variant (3020insC) and PSMA6 Polymorphism (-8C G) on the Development and Outcome of Multiple Myeloma [The Impact of the NOD2/CARD15 Variant (3020insC) and PSMA6 Polymorphism (-8C G) on the Development and Outcome of Multiple Myeloma]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki medyczne
mgr Wojciech Styk
Miłosierdzie czy opieka społeczna. Od starożytności do oświecenia
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
historianauki medycznenauki o kulturze i religiinauki o zdrowiupedagogika
prof. dr hab. Marian Surdacki
Psychologiczne korelaty podejmowania samoleczenia lekami OTC
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
nauki medycznenauki o zdrowiupsychologia
dr Piotr Mamcarz
Global injury morbidity and mortality from 1990 to 2017: results from the Global Burden of Disease Study 2017 [Global injury morbidity and mortality from 1990 to 2017: results from the Global Burden of Disease Study 2017]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria biomedycznainżynieria materiałowanauki medyczne
dr Taras Kavetskyy
Effects of quercetin loaded nanostructured lipid carriers on the paraquat-induced toxicity in human lymphocytes [Effects of quercetin loaded nanostructured lipid carriers on the paraquat-induced toxicity in human lymphocytes]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria biomedycznainżynieria materiałowanauki farmaceutycznenauki medyczne
dr Taras Kavetskyy
Monitoring of drug resistance towards reducing the toxicity of pharmaceutical compounds: Past, present and future [Monitoring of drug resistance towards reducing the toxicity of pharmaceutical compounds: Past, present and future]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria biomedycznainżynieria materiałowanauki farmaceutycznenauki medyczne
dr Taras Kavetskyy
The global, regional, and national burden of gastrooesophageal reflux disease in 195 countries and territories, 1990-2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017 [The global, regional, and national burden of gastrooesophageal reflux disease in 195 countries and territories, 1990-2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria biomedycznanauki medyczne
dr Taras Kavetskyy
NOTCH3 T6746C and TP53 P72R Polymorphisms Are Associated with the Susceptibility to Diffuse Cutaneous Systemic Sclerosis [NOTCH3 T6746C and TP53 P72R Polymorphisms Are Associated with the Susceptibility to Diffuse Cutaneous Systemic Sclerosis]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki medyczne
mgr Wojciech Styk
Cell junction proteins: Crossing the glomerular filtration barrier in diabetic nephropathy [Cell junction proteins: Crossing the glomerular filtration barrier in diabetic nephropathy]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria biomedycznainżynieria materiałowanauki medyczne
dr Taras Kavetskyy
Protective effects of dietary antioxidants against vanadium-induced toxicity: a review [Ochronne działanie antyoksydantów z diety wobec toksyczności wanadu: artykuł przeglądowy]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologicznenauki medycznenauki o zdrowiu
dr Iwona Zwolak
Social Prestige of Internal Medicine [Społeczny prestiż medycyny wewnętrznej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki medycznepsychologia
dr Michał Wiechetek
Pedophilia – definitions of the disorder. Selected clinical, legal, and social issues [Pedofilia – definicje zaburzenia. Wybrane zagadnienia kliniczno–prawno–społeczne]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki medycznenauki prawneprawo kanoniczne
Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk prof. KUL
Potential donors of biological material to biobanks - psychosocial characteristics [Potential donors of biological material to biobanks - psychosocial characteristics]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki medycznepsychologia
dr Michał Wiechetek
Psychological factors modifying various dimensions of biobanking attitudes [Psychological factors modifying various dimensions of biobanking attitudes]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki medycznepsychologia
dr Michał Wiechetek
Social support and psychosocial functioning in women after mastectomy [Wsparcie społeczne i psychologiczne funkcjonowanie u kobiet po mastektomii]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki medycznenauki o zdrowiu
dr hab. Małgorzata Tatala prof. KUL
The Association of GSTT1, GSTM1, and TNF-α Polymorphisms With the Risk and Outcome in Multiple Myeloma [The Association of GSTT1, GSTM1, and TNF-α Polymorphisms With the Risk and Outcome in Multiple Myeloma]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki medyczne
mgr Wojciech Styk
Ogółem w bazie dostępnych jest: 39432 zweryfikowanych pozycji.