Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Increased levels of nerve growth factor accompany oxidative load in recurrent pregnancy loss. Machine learning applied to FT-Raman spectra study [Podwyższony poziom czynnika wzrostu nerwów towarzyszy ładunkowi oksydacyjnemu w nawracającej utracie ciąży. Uczenie maszynowe zastosowane do badania widm FT-Raman]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
inżynieria biomedycznainżynieria chemicznainżynieria materiałowainżynieria mechanicznainżynieria środowiska,górnictwo i energetykanauki biologicznenauki chemicznenauki farmaceutycznenauki o zdrowiu
dr hab. inż. Krzysztof Pancerz prof. KUL
Yarrowia lipolytica as an Alternative and Valuable Source of Nutritional and Bioactive Compounds for Humans [Yarrowia lipolytica jako alternatywne i cenne źródło składników odżywczych i bioaktywnych dla człowieka ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki biologicznenauki farmaceutyczne
dr Monika Jach
Samotność i poczucie osamotnienia u współczesnych nastolatków z anoreksją psychiczną
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
filozofianauki farmaceutycznenauki medycznenauki o zdrowiupedagogikapsychologia
dr Elżbieta Januszewska
Gum arabic/gelatin and water-soluble soy polysaccharide/gelatin blend films as carriers of astaxanthin - a comparative study of the kinetics of release and antioxidant properties [Guma arabska / żelatyna i rozpuszczalne w wodzie polisacharydy sojowe / błony żelatynowe jako nośniki astaksantyny - badanie porównawcze kinetyki uwalniania i właściwości przeciwutleniających ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
inżynieria biomedycznainżynieria chemicznainżynieria lądowa i transportinżynieria materiałowainżynieria mechanicznanauki farmaceutycznenauki leśnerolnictwo i ogrodnictwotechnologia żywności i żywieniaweterynaria
dr Waldemar Kazimierczak
Nanopore-sequencing characterization of the gut microbiota of Melolontha melolontha larvae: contribution to protection against entomopathogenic nematodes? [Charakterystyka mikrobiomu jelita larw Melolontha melolontha za pomocą sekwencjonowania nanoporowego: rola ochronna w zapobieganiu infekcji przez nicienie entmopatogeniczne?]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
inżynieria biomedycznanauki biologicznenauki chemicznenauki farmaceutycznenauki medycznerolnictwo i ogrodnictwotechnologia żywności i żywieniaweterynaria
dr Waldemar Kazimierczak
1,2,4-Triazolin-5-thione derivatives with anticancer activity as CK1γ kinase inhibitors [1,2,4-Triazolin-5-thione derivatives with anticancer activity as CK1γ kinase inhibitors]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki biologicznenauki chemicznenauki farmaceutyczne
dr Monika Janeczko
Role of Natural Agents in Management of Diabetes [Rola naturalnych czynników w leczeniu cukrzycy ]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki biologicznenauki farmaceutycznenauki medyczne
dr Monika Jach
Effects of quercetin loaded nanostructured lipid carriers on the paraquat-induced toxicity in human lymphocytes [Effects of quercetin loaded nanostructured lipid carriers on the paraquat-induced toxicity in human lymphocytes]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria biomedycznainżynieria materiałowanauki farmaceutycznenauki medyczne
dr Taras Kavetskyy
Monitoring of drug resistance towards reducing the toxicity of pharmaceutical compounds: Past, present and future [Monitoring of drug resistance towards reducing the toxicity of pharmaceutical compounds: Past, present and future]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria biomedycznainżynieria materiałowanauki farmaceutycznenauki medyczne
dr Taras Kavetskyy
Microsporidia Nosema spp. – obligate bee parasites are transmitted by air [Mikrosporidia Nosema spp. - obligatoryjnego pasożyta pszczół - przenoszą się z powietrzem]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologicznenauki farmaceutycznenauki leśnenauki medycznerolnictwo i ogrodnictwo
dr Waldemar Kazimierczak
Novel steroid sulfatase inhibitors based on N‐thiophosphorylated 3‐(4‐aminophenyl)‐coumarin‐7‐O‐sulfamates [Novel steroid sulfatase inhibitors based on N‐thiophosphorylated 3‐(4‐aminophenyl)‐coumarin‐7‐O‐sulfamates ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologicznenauki chemicznenauki farmaceutyczne
dr hab. Konrad Kubiński prof. KUL
The role of selenium in arsenic and cadmium toxicity: an updated review of scientific literature [Rola selenu w toksyczności arsenu i kadmu: aktualny przegląd literatury naukowej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologicznenauki farmaceutycznenauki medycznenauki o zdrowiu
dr Iwona Zwolak
The Anti-Candida albicans Agent 4-AN Inhibits Multiple Protein Kinases [The Anti-Candida albicans Agent 4-AN Inhibits Multiple Protein Kinases]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologicznenauki farmaceutycznenauki medyczne
dr Monika Janeczko
Hormonal adjustments to urban conditions: stress hormone levels in urban and rural populations of Apodemus agrarius [Hormonal adjustments to urban conditions: stress hormone levels in urban and rural populations of Apodemus agrarius]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologicznenauki farmaceutyczne
dr Rafał Łopucki
Emodin Reduces the Activity of (1,3)-β-D-glucan Synthase from Candida albicans and Does Not Interact with Caspofungin [Emodin Reduces the Activity of (1,3)- β -D-glucan Synthase from Candida albicans and Does Not Interact with Caspofungin]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki biologicznenauki farmaceutycznenauki medyczne
dr Monika Janeczko
Potencjalne zagrożenia związane ze stosowaniem materiałów złożonych w stomatologii
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
nauki biologicznenauki farmaceutycznenauki medyczne
dr hab. Anna Sierosławska prof. KUL
Metody wykorzystywane w ocenie genotoksyczności produktów kosmetycznych
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
nauki biologicznenauki farmaceutycznenauki medyczne
dr hab. Anna Sierosławska prof. KUL
Nanokosmetyki
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
nauki biologicznenauki farmaceutyczne
dr hab. Anna Sierosławska prof. KUL
1,4-Naphthoquinone derivatives potently suppress Candida albicans growth, inhibit formation of hyphae and show no toxicity toward zebrafish embryos [1,4-Naphthoquinone derivatives potently suppress Candida albicans growth, inhibit formation of hyphae and show no toxicity toward zebrafish embryos]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki biologicznenauki farmaceutyczne
dr Monika Janeczko
Protective activity of pyruvate against vanadium-dependent cytotoxicity in Chinese hamster ovary (CHO-K1) cells [Ochronne właściwości pirogronianu wobec cytotoksyczności indukowanej przez wanad w komórkach jajnika chomika chińskiego linii CHO-K1]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki biologicznenauki chemicznenauki farmaceutycznenauki o zdrowiu
dr Iwona Zwolak
A representative of arylcyanomethylenequinone oximes effectively inhibits growth and formation of hyphae in Candida albicans and influences the activity of protein kinases in vitro [A representative of arylcyanomethylenequinone oximes effectively inhibits growth and formation of hyphae in Candida albicans and influences the activity of protein kinases in vitro]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki biologicznenauki farmaceutyczne
dr Monika Janeczko
Synthesis and Antimicrobial Activity of 4-Substituted 1,2,3-Triazole-Coumarin Derivatives [ Synthesis and Antimicrobial Activity of 4-Substituted 1,2,3-Triazole-Coumarin Derivatives]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki biologicznenauki farmaceutyczne
dr Monika Janeczko
Właściwości przeciwgrzybicze wybranych związków z rodziny 1,4-naftochinonów
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2017
nauki biologicznenauki farmaceutyczne
dr Monika Janeczko
Moderate dyslipoproteinemia induced inflammation and remodeling HDL and VLDL particles in post-renal transplant patients [Umiarkowana dyslipoproteinemia wywołująca zapalenie i przebudowę cząstek HDL i VLDL u pacjentów po przeszczepieniu nerki]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
nauki farmaceutyczne
dr hab. Tomasz Białopiotrowicz prof. KUL
Synthesis and evaluation of a triblock copolymer/ZnO nanoparticles from poly(ε-caprolactone) and poly(acrylic acid) as a potential drug delivery carrier [Synthesis and evaluation of a triblock copolymer/ZnO nanoparticles from poly(ε-caprolactone) and poly(acrylic acid) as a potential drug delivery carrier]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
inżynieria chemicznanauki chemicznenauki farmaceutycznenauki fizyczne
dr Taras Kavetskyy
Benzimidazole inhibitors of protein kinase CK2 potently inhibit the activity of atypical protein kinase Rio1 [Benzimidazole inhibitors of protein kinase CK2 potently inhibit the activity of atypical protein kinase Rio1]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
nauki chemicznenauki farmaceutyczne
dr hab. Maciej Masłyk prof. KUL
Benzimidazole inhibitors of protein kinase CK2 potently inhibit the activity of atypical protein kinase Rio1
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
nauki chemicznenauki farmaceutycznenauki medyczne
dr hab. Konrad Kubiński prof. KUL
New family of antimicrobial agents derived from 1,4-naphthoquinone [Nowa rodzina pochodnych 1,4-naftochinonu jako związki antybakteryjne]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
nauki biologicznenauki chemicznenauki farmaceutycznenauki medyczne
dr hab. Konrad Kubiński prof. KUL
Synthesis and steroid sulfatase inhibitory activities of N-phosphorylated 3-(4-aminophenyl)-coumarin-7-O-sulfamates [Synteza i hamowanie aktywności sulfatazy steroidowej przez N-phosphorylated 3-(4-aminophenyl)-coumarin-7-O-sulfamates]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
nauki biologicznenauki chemicznenauki farmaceutycznenauki medycznenauki o zdrowiu
dr hab. Konrad Kubiński prof. KUL
Increased cytotoxicity of vanadium to CHO-K1 cells in the presence of inorganic selenium [Wzrost cytotoksyczności wanadu w stosunku do komórek CHO-K1 w obecności nieorganicznego selenu]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2015
nauki biologicznenauki chemicznenauki chemicznenauki farmaceutyczne
dr Iwona Zwolak
Ogółem w bazie dostępnych jest: 42719 zweryfikowanych pozycji.