Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Increased levels of nerve growth factor accompany oxidative load in recurrent pregnancy loss. Machine learning applied to FT-Raman spectra study [Podwyższony poziom czynnika wzrostu nerwów towarzyszy ładunkowi oksydacyjnemu w nawracającej utracie ciąży. Uczenie maszynowe zastosowane do badania widm FT-Raman]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
inżynieria biomedycznainżynieria chemicznainżynieria materiałowainżynieria mechanicznainżynieria środowiska,górnictwo i energetykanauki biologicznenauki chemicznenauki farmaceutycznenauki o zdrowiu
dr hab. inż. Krzysztof Pancerz prof. KUL
Gum arabic/gelatin and water-soluble soy polysaccharide/gelatin blend films as carriers of astaxanthin - a comparative study of the kinetics of release and antioxidant properties [Guma arabska / żelatyna i rozpuszczalne w wodzie polisacharydy sojowe / błony żelatynowe jako nośniki astaksantyny - badanie porównawcze kinetyki uwalniania i właściwości przeciwutleniających ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
inżynieria biomedycznainżynieria chemicznainżynieria lądowa i transportinżynieria materiałowainżynieria mechanicznanauki farmaceutycznenauki leśnerolnictwo i ogrodnictwotechnologia żywności i żywieniaweterynaria
dr Waldemar Kazimierczak
The diagnostics and ways heat treatment optimization of a railway wheels steel [Diagnostyka i sposoby optymalizacji obróbki cieplnej stali kół kolejowych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria materiałowainżynieria mechaniczna
dr hab. Zoia Duriagina
Wpływ wartości kątów przyłączenia strumieni na nierównomierność przepływu wody do rurociągu-zbieracza
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
inżynieria mechaniczna
dr hab. Volodymyr Cherniuk
Caelum in ore, czyli o kulinarnym świecie Palestyny pierwszego wieku
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
archeologiahistoriainżynieria mechanicznainżynieria środowiska,górnictwo i energetykanauki o kulturze i religii
mgr Daniel Mielnik
Influence of Jet-To-Main Stream Turning Angle in Fluid Flow from Cylindrical Nozzle of Collector-Pipeline on Flow Coefficient [Wpływ zmiany kierunku strumienia w przepływowych cylindrycznych dyszach rurociągu na współczynnik przepływu]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
inżynieria mechaniczna
dr hab. Volodymyr Cherniuk
Vplyv tranzytnoi vytraty vody na rozdachu ta prytik kriz nasadky v napirnomu truboprovodi [Wpływ tranzytowego natężenia wody na dystrybucju i przypływ przez dysze w rurze ciśnieniowej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
inżynieria mechaniczna
dr hab. Volodymyr Cherniuk
Metody hidravlichnoho rozrakhunku napirnykh rozpodilnykh truboprovodiv [Metody oblichenia hydraulicznego rozdzelczych rurociągów ciśnieniowych]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2015
inżynieria mechaniczna
dr hab. Volodymyr Cherniuk
Mathematical and hydraulic modelling of undular jump [Modelowane matematyczne i hydrauliczne skoku falowego ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2015
inżynieria mechaniczna
dr hab. Volodymyr Cherniuk
Influence of Jet-to-main stream Turning Angle in Fluid Flow from Cylindrical Nozzle of Collector-pipeline on Flow Coefficient [ Influence of Jet-to-main stream Turning Angle in Fluid Flow from Cylindrical Nozzle of Collector-pipeline on Flow Coefficient]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2015
inżynieria mechaniczna
dr hab. Volodymyr Cherniuk
Mathematical and hydraulic modeling [Mathematical and hydraulic modeling ]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2015
inżynieria mechaniczna
dr hab. Volodymyr Cherniuk
Obliczenia hydrauliczne rozdzielczego rurociągu ciśnieniowego, położonego w strumieniu cieczy
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2014
inżynieria mechaniczna
dr hab. Volodymyr Cherniuk
Semantic representation of proved and disproved statements extracted from scientific papers. Meat science case study [Semantyczna reprezentacja stwierdzeń uznanych i odrzuconych wyodrębnionych z prac naukowych. Studium przypadku z zakresu nauki o mięsie]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2014
inżynieria mechaniczna
dr hab. Robert Trypuz prof. KUL
Orel V. I. Hidravlichnyi opir vypusknoi trubky, yaka vystupaie vseredynu napirnoho rozpodilnoho truboprovodu / V. I. Orel, V. V. Cherniuk // Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”. Teploenerhetyka. Inzheneriia dovkillia. Avtomatyzatsiia. – 2014. – № 795. – S. 51-56. [Opór hydrauliczny rury wylotowej która wchodzi wewnensz ciśnieniewego rurociągu rozdzielczego]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2014
inżynieria mechaniczna
dr hab. Volodymyr Cherniuk
Hipotezy, fizychna sut i matematychni modeli efektu Tomsa [Hipotezy, fizyczna istota i modeli matematyczny efektu Tomsa]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2013
inżynieria mechaniczna
dr hab. Volodymyr Cherniuk
Ogółem w bazie dostępnych jest: 42976 zweryfikowanych pozycji.