Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Increased levels of nerve growth factor accompany oxidative load in recurrent pregnancy loss. Machine learning applied to FT-Raman spectra study [Podwyższony poziom czynnika wzrostu nerwów towarzyszy ładunkowi oksydacyjnemu w nawracającej utracie ciąży. Uczenie maszynowe zastosowane do badania widm FT-Raman]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
inżynieria biomedycznainżynieria chemicznainżynieria materiałowainżynieria mechanicznainżynieria środowiska,górnictwo i energetykanauki biologicznenauki chemicznenauki farmaceutycznenauki o zdrowiu
dr hab. inż. Krzysztof Pancerz prof. KUL
Development of novel spectroscopic and machine learning methods for the measurement of periodic changes in COVID-19 antibody level [Rozwój nowych metod spektroskopii i uczenia maszynowego do pomiaru periodycznych zmian poziomu antyciał COVID-19]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
automatyka, elektronika i elektrotechnikainżynieria biomedycznanauki fizyczne
dr hab. inż. Krzysztof Pancerz prof. KUL
The temporal inference with the use of ant-based clustering algorithm and flow graphs in the problem of prognosing complications of medical surgical procedures [Wnioskowanie temporalne z wykorzystaniem algorytmu klasteryzacji mrówkowej i grafów przepływu w problemie prognozowania komplikacji medycznych procedur chirurgicznych ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
informatyka techniczna i telekomunikacyjnainżynieria biomedycznanauki o komunikacji społecznej i mediachnauki o zarządzaniu i jakości
dr hab. inż. Krzysztof Pancerz prof. KUL
Global, regional, and national burden of bone fractures in 204 countries and territories, 1990-2019: a systematic analysis from the Global Burden of Disease Study 2019 [Global, regional, and national burden of bone fractures in 204 countries and territories, 1990-2019: a systematic analysis from the Global Burden of Disease Study 2019]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
inżynieria biomedycznainżynieria chemicznainżynieria materiałowanauki medyczne
dr Taras Kavetskyy
Predicting the environmental suitability for onchocerciasis in Africa as an aid to elimination planning [Predicting the environmental suitability for onchocerciasis in Africa as an aid to elimination planning]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
inżynieria biomedycznainżynieria chemicznainżynieria materiałowa
dr Taras Kavetskyy
Gum arabic/gelatin and water-soluble soy polysaccharide/gelatin blend films as carriers of astaxanthin - a comparative study of the kinetics of release and antioxidant properties [Guma arabska / żelatyna i rozpuszczalne w wodzie polisacharydy sojowe / błony żelatynowe jako nośniki astaksantyny - badanie porównawcze kinetyki uwalniania i właściwości przeciwutleniających ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
inżynieria biomedycznainżynieria chemicznainżynieria lądowa i transportinżynieria materiałowainżynieria mechanicznanauki farmaceutycznenauki leśnerolnictwo i ogrodnictwotechnologia żywności i żywieniaweterynaria
dr Waldemar Kazimierczak
Nanopore-sequencing characterization of the gut microbiota of Melolontha melolontha larvae: contribution to protection against entomopathogenic nematodes? [Charakterystyka mikrobiomu jelita larw Melolontha melolontha za pomocą sekwencjonowania nanoporowego: rola ochronna w zapobieganiu infekcji przez nicienie entmopatogeniczne?]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
inżynieria biomedycznanauki biologicznenauki chemicznenauki farmaceutycznenauki medycznerolnictwo i ogrodnictwotechnologia żywności i żywieniaweterynaria
dr Waldemar Kazimierczak
Nanotechnology against the novel coronavirus (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2): diagnosis, treatment, therapy and future prospectives [Nanotechnology against the novel coronavirus (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2): diagnosis, treatment, therapy and future prospectives]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
inżynieria biomedycznainżynieria materiałowanauki medyczne
dr Taras Kavetskyy
CRISPR systems for COVID-19 diagnosis [CRISPR systems for COVID-19 diagnosis]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
inżynieria biomedyczna
dr Taras Kavetskyy
Causes of blindness and vision impairment in 2020 and trends over 30 years, and prevalence of avoidable blindness in relation to VISION 2020: the Right to Sight: an analysis for the Global Burden of Disease Study [Causes of blindness and vision impairment in 2020 and trends over 30 years, and prevalence of avoidable blindness in relation to VISION 2020: the Right to Sight: an analysis for the Global Burden of Disease Study]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria biomedycznanauki medyczne
dr Taras Kavetskyy
Estimating global injuries morbidity and mortality: methods and data used in the Global Burden of Disease 2017 study [Estimating global injuries morbidity and mortality: methods and data used in the Global Burden of Disease 2017 study]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria biomedycznanauki medyczne
dr Taras Kavetskyy
Global injury morbidity and mortality from 1990 to 2017: results from the Global Burden of Disease Study 2017 [Global injury morbidity and mortality from 1990 to 2017: results from the Global Burden of Disease Study 2017]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria biomedycznainżynieria materiałowanauki medyczne
dr Taras Kavetskyy
Effects of quercetin loaded nanostructured lipid carriers on the paraquat-induced toxicity in human lymphocytes [Effects of quercetin loaded nanostructured lipid carriers on the paraquat-induced toxicity in human lymphocytes]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria biomedycznainżynieria materiałowanauki farmaceutycznenauki medyczne
dr Taras Kavetskyy
Monitoring of drug resistance towards reducing the toxicity of pharmaceutical compounds: Past, present and future [Monitoring of drug resistance towards reducing the toxicity of pharmaceutical compounds: Past, present and future]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria biomedycznainżynieria materiałowanauki farmaceutycznenauki medyczne
dr Taras Kavetskyy
The global, regional, and national burden of gastrooesophageal reflux disease in 195 countries and territories, 1990-2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017 [The global, regional, and national burden of gastrooesophageal reflux disease in 195 countries and territories, 1990-2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria biomedycznanauki medyczne
dr Taras Kavetskyy
Cell junction proteins: Crossing the glomerular filtration barrier in diabetic nephropathy [Cell junction proteins: Crossing the glomerular filtration barrier in diabetic nephropathy]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria biomedycznainżynieria materiałowanauki medyczne
dr Taras Kavetskyy
Wstęp
Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2003
inżynieria biomedyczna
Ks. prof. dr hab. Jan Zimny
Ogółem w bazie dostępnych jest: 42691 zweryfikowanych pozycji.